Ankesa në Proces  
2013
· Janar
· Shkurt
· Mars
· Prill
·
Maj
·Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
· Dhjetor
    2014
· Janar
· Shkurt
· Mars
· Prill
·
Maj
· Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
·Dhjetor
   
    2015
· Janar
· Shkurt
·Mars ·Mars2
· Prill
·
Maj
· Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
·Dhjetor
         
2016
· Janar
· Shkurt
·Mars·Mars2
· Prill
·
Maj
·Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
·Dhjetor
2017
· Janar
· Shkurt
·Mars·Mars2
· Prill
·
Maj
·Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
·Dhjetor
2018
 · Janar
 · Shkurt
 · Mars·Mars2
 · Prill
 · 
Maj
 · Qershor
 · Korrik
 · Gusht
 · Shtator
 · Tetor
 · Nëntor
 · Dhjetor
2019
 · Janar
 · Shkurt
 · Mars
 · Prill
 · 
Maj
 · Qershor
 · Korrik
 · Gusht
 · Shtator
 · Tetor
 · Nëntor
 · Dhjetor
2020
 · Janar
 · Shkurt
 · Mars
 · Prill
 · 
Maj
 · Qershor
 · Korrik
 · Gusht
 · Shtator
 · Tetor
 · Nëntor
 · Dhjetor