Kontakt  

 Komisioni i Prokurimit Publik
  Bulevardi "Dëshmorët e  Kombit”
  Sheshi "Nënë Tereza" 
  Kodi Postar 1010, Tiranë


 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Raporte vjetore  


     ·   Raporti Vjetor 2010 

     ·   Raporti Vjetor 2011 

   ·   Raporti Vjetor 2012 

   ·
   Raporti Vjetor 2013 


   ·   Raporti Vjetor 2014 

   ·   Raporti Vjetor 2015 

   ·   Raporti Vjetor 2016 

   ·   Raporti Vjetor 2017

   ·   Raporti Vjetor 2018