Vendime Prill 2011  

 
     ·  "Anakonda" shrsf, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster, Sherbim Roje, dt. 08.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, DRSHTRR Elbasan, Sherbim Roje, dt. 08.04.2011
     ·  "Reto" shpk, Komuna Lunik, Rikonstruksion i rrugeve "Prevall - Dranovic" dhe "Hurdha", dt. 12.04.2011 
     ·  "LEL" shpk, Spitali Psikiatrik "Sadik Dinci" Elbasan, Blerje bulmeti Loti I, dt. 12.04.2011 
     ·  "LEL" shpk, Spitali Psikiatrik "Sadik Dinci" Elbasan, Blerje bulmeti, Loti II, dt. 12.04.2011
     ·  "Shamo Construksion" shpk, Bashkia Lushnje, Ndertim i murit mbajtes, dt. 12.04.2011 
     ·  "Shella 2007" shpk, Spitali psikiatrik "Sadik Dinci" Elbasan, Blerje mishi, dt. 12.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, Gjykata e Apelit Durres, Sherbim Roje, dt. 12.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kavaje, Sherbim roje, dt. 12.04.2011 
     ·  "Altezo" shpk, METE, Riparim i Automjeteve te Ministrise, dt. 12.04.2011  
     ·  "Uleza Ndertim" shpk, DRRR Diber, Mirembajtje rruge, dt. 12.04.2011
     ·  "Anakonda" shrsf, DSR Gjirokaster, Sherbim Roje, dt. 19.04.2011 
     ·  "Anakonda" shrsf, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Sarande, Sherbim Roje, dt. 19.04.2011 
     ·  "Nazeri 2000" shrsf, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje, Sherbim Roje, dt. 19.04.2011 
     ·  "SSX" shpk, Ministria e Mjedisit dhe Pyjeve, Sherbim Roje, dt. 19.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, Bordi i Kullimit Berat, Sherbim Roje, dt. 19.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, DRSH Berat, Sherbim Roje, dt. 19.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, ISUV Tirane, Sherbim Roje, dt. 19.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, Spitali Rajonal Durres, Sherbim Roje, dt. 19.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, Teatri Kombetar Tirane, Sherbim Roje, dt. 19.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, Universiteti Politeknik Tirane, Sherbim Roje, dt. 19.04.2011
     ·  "Dion Security" shrsf, "Rexhepi Security" shrsf, Gjykata e Rrethit Elbasan, Sherbim Roje, dt. 21.04.2011  
     ·  "Grant Thornton" shpk, Autoriteti Portual Durres, Sherbim Auditimi, dt. 21.04.2011 
     ·  "Hoxha Security" shrsf, Dega e Doganes Elbasan, Sherbim Roje, dt. 21.04.2011 
     ·  "Pacili Oil" shpk, Bordi i Kullimit Korce, Blerje Karburanti, dt. 21.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, Universiteti i Sporteve Tirane, Sherbim Roje, dt. 25.04.2011
     ·  "Therepeli Security" shrsf, MBUMK Tirane, Sherbim Roje, dt. 26.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, DSHP Librazhd, Sherbim roje, dt. 26.04.2011
     ·  "Rexhepi Security" shrsf, DSHP Librazhd, Sherbim roje, dt. 26.04.2011
     ·  "Sinteza CO" shpk, DPD Durres, Blerje paisje navigacionale, dt. 27.04.2011 
     ·  "Xhenson Security" shpk, ILDKP Tirane, Sherbim roje, dt. 27.04.2011
     ·  "Elka" shpk, Drejtoria Arsimore Gjirokaster, Rikonstruksion i shkolles "Feim Ibrahimi", dt. 28.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, Gjykata e Apelit Tirane, Sherbim Roje, dt. 28.04.2011 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Agjencia Kombetare e duhan-cigareve, Sherbim roje, dt. 28.04.2011 
     ·  "Rexhepi Security" shpk, Agjencia Kombetare e duhan-cigareve, Sherbim roje, dt. 28.04.2011 
     ·  "Rexhepi Security" shrsf, DSHS Librazhd, Sherbim roje, dt. 28.04.2011 
     ·  "Sori-Al" shpk, DSR Durres, Blerje sherbim kateringu, dt. 28.04.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, AKBN Tirane, Sherbim roje, dt. 28.04.20112010  Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor  
2011  Janar  Shkurt  Mars  Prill 
Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor