Vendime Prill 2012  


     ·  "Emma Chrom 2011" shpk, METE, Zona minerare nr. 341 Qarku Kukes, dt. 03.04.2012 
     ·  "Ernisa-S" shpk, UK sha Korce, Ruajtja e objekteve te UK sha Korce, dt. 03.04.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe, Sherbim i ruajtjes dhe sigurise, dt. 03.04.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Universiteti i Arteve Tirane, Sherbim me roje, dt. 03.04.2012 
     ·  "Myrto Security" shpk, UK sha Lushnje, Sherbim me roje private, dt. 03.04.2012 
     ·  "Rantag 2011" shpk, Spitali Rajonal Durres, Blerje e sherbimit te sigurimit me roje private, dt. 03.04.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, QS "XH. Kongoli" Elbasan, Ruajtja e objekteve te Qendres Spitalore, dt. 03.04.2012 
     ·  "Ejxhes Security" shpk, DSHP Lushnje, Ruajtja e godines se DSHP, dt. 05.04.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Qendra Kombetare per Azilkerkues, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 05.04.2012 
     ·  "Grand Security" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Peshkopi, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise, dt. 05.04.2012 
     ·  "Hoxha Security" shpk, Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Korce, Sherbim me roje, dt. 05.04.2012 
     ·  "Oktapus" shpk, Muzeu Historik Kombetar, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 05.04.2012 
     ·  "Velaj" shpk, Spitali Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore, Sherbimi i ruajtjes me roje, dt. 05.04.2012 
     ·  "Anakonda" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster, Ruajtja me roje private e godines, dt. 05.04.2012
     ·  "Albguardia" shpk, "Hoxha" shpk, Qendra Kombetare e Teknikes Bio-Mjekesore, Ruajtja me roje private, dt. 08.04.2012 
     ·  "Ejxhes Security" shpk, "Myrto Security" shpk, Drejtoria e Spitalit "Ishan Cabej" Lushnje, Sigurimi me roje private, dt. 10.04.2012 
     ·  "Kromex" shpk, METE, Zona minerare konkuruese nr 287 objekti Leshnice, dt. 10.04.2012 
     ·  "MC Catering" shpk, DSHS Has, Furnizimi me artikuj te ndryshem ushqimore, dt. 10.04.2012 
     ·  "Rantag 2011" shpk, Dretoria spitalore Kavaje, Ruajtja dhe sigurimi i godines, dt. 10.04.2012 
     ·  "Rantag 2011" shpk, Ministria e Arsimit dhe Shkences, Ruajtja e ambjenteve te MASH, dt. 10.04.2012 
     ·  "Roms" shpk, METE, Zona minerare konkuruese nr. 438 oblekti Selenice, dt. 10.04.2012 
     ·  "Trezhnjeva" shpk, Posta Shqiptare sha, Sherbimi i ruajtjes me roje Loti II, dt. 10.04.2012
     ·  "BNT Elektronics" shpk, UK sha Durres, Blerje materiale dhe paisje elektronike, dt. 12.04.2012 
     ·  "Hoxha Security" shpk, "Cullhaj" shpk, ILDKP Tirane, Ruajtja dhe sigurimi i godines, dt. 12.04.2012 
     ·  "Kamberi-A" shpk, Prokuroria e Apelit Shkoder, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 12.04.2012 
     ·  "LEL" shpk, Drejtoria e konvikteve te shkollave te mesme, Blerje artikuj ushqimore Loti II, dt. 12.04.2012 
     ·  "LEL" shpk, Drejtoria e konvikteve te shkollave te mesme Tirane, Blerje artikuj ushqimore Loti IV, dt. 12.04.2012 
     ·  "Marketing & Distribution" shpk, Bashkia Kamez, Blerje bojra per fotokopje, dt. 12.04.2012 
     ·  "Toni Security" shpk, Universiteti i Sporteve Tirane, Ruajtja me polici private e ambjenteve, dt. 12.04.2012 
     ·  "W.Center" shpk, AKSHI Tirane, Blerje paisje komunikimi, dt. 12.04.2012
     ·  "Delia Impex" shpk, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkoder, Mirmbajtje ndertimore dhe impiantistikes, dt. 17.04.2012 
     ·  "Ernisa-S" shpk, "Eurogjici Security" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Korce, Ruajtje me roje civile, dt. 17.04.2012 
     ·  "Expo Vizion Albania" shpk, Akademia e Shkencave Tirane, Shtypshkrime libri dhe periodike, dt. 17.04.2012 
     ·  "Expo Vizion Albania" shpk, ISKSH Tirane, Blerje shtypshkrime te tjera mjeku, dt. 17.04.2012 
     ·  "Murati D" shpk, Bashkia Burrel, Blerje dru zjarri, dt. 17.04.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 17.04.2012 
     ·  "Rantag 2011" shpk, Instituti i shendetit publik Durres, Ruajtja e institucionit me roje private, dt. 17.04.2012 
     ·  "Trezhnjeva" shpk, Drejtoria e sherbimit spitalor Kukes, Ruajtja dhe sigurimi i objekteve, dt. 17.04.2012 
     ·  "Trezhnjeva" shpk, Posta Shqiptare Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 17.04.2012
     ·  "For Alb Alabaster" shpk, METE, Zona konkuruese nr. 295 objekti Mengaj, dt. 19.04.2012 
     ·  "Marine Consulting" srl, Autoriteti Portual Durres, Kryerja e survejimit nenujor, dt. 19.04.2012 
     ·  "Vaso Security" shpk, DSHS Korce, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 19.04.2012 
     ·  "Lici" shpk, DSHP Shkoder, Loti I Blerje buke, Loti II Blerje mishi dhe bulmeti, Loti III Blerje perime, dt. 19.04.2012
     ·  "Alben 2 Security" shpk, Gjykata e Apelit Korce, Sherbimin e ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 24.04.2012 
     ·  "Ernisa-S" shpk, Autoriteti Kombetar i Ushqimit Tirane, Loti III Sherbimi i sigurimit dhe ruajtjes se objektit, dt. 24.04.2012 
     ·  "Rantag 2011" shpk, DSHP Kavaje, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 24.04.2012 
     ·  "S.S.X." shpk, Biblioteka Kombetare Tirane, Sherbimi i ruajtjes me roje private, dt. 24.04.2012 
     ·  "Shteto-Pro" shpk, Universiteti "L. Gurakuqi" Shkoder, Projektim, rikonstruksion dhe pershtatje ambjentesh, dt. 24.04.2012 
     ·  "Edilizia Dossetti" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane, Riparimi i automjeteve, dt. 25.04.2012
     ·  "Ballazhi" shpk, Drejtoria Rajonale e Rrugeve Tirane, Sherbimi me roje private sektori Kavaje, dt. 26.04.2012 
     ·  "Hoxha Security" shpk, Bordi i kullimit Lezhe, Sherbim rojet e ndermarrjes dhe makinerise se rende, dt. 26.04.2012 
     ·  "Ilar" shpk, Ministria e Brendshme, Blerje certifikata per Drejtorine e Pergjithshme te Gjendjes Civile, dt. 26.04.2012 
     ·  "Lybeshari" shpk, Drejtoria e shendetit publik Berat, Sherbim me roje private, dt. 26.04.2012 
     ·  "Myrto Security" shpk, "Cullhaj" shpk, Inspektoriati Qendror Teknik Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 26.04.2012 
     ·  "Myrto Security" shpk, "SSX" shpk, "Ales" shpk, Autoriteti Kombetar i Ushqimit Tirane, Sherbimi i sigurimit te objektit dt. 26.04.2012 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier, Ruajtja me roje private, dt. 26.04.2012 
     ·  "Therepeli Security" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Durres, Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 26.04.2012
2011 Janar Shkurt Mars Prill
Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2012 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor