Vendime Prill 2013  
Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

     ·  “Ecogen” sh.p.k, METE Tirane, Dhёnie me koncesion tё HEC Begaj, dt. 01.04.2013  


Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Dt. e marrjes së informacionit

Statusi

Vendimi

01.04.13

352

Blerje kite dhe materiale konsumi per laboratoret

"O.E.S.Distrimed" shpk

Qendra Shend. e Specialisteve Nr.3

08.04.13

Perfunduar

23.04.13
me teper...

01.04.13

353

Sherbim me roje private per godinen

"Vjosa-1 security" shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Vlore

04.04.13
09.04.13

Perfunduar

 23.04.13
me teper...

01.04.13

358

Dhenie me koncesion te HEC-it “Begaj”

"Edilizia Dossetti" shpk

METE

17.04.13 

Perfunduar

03.06.13
me teper... 

02.04.13

359

Sherbimi i ruajtjes me roje private te St.Duhanit Cerrik

"Shkembi" shpk

Agjencia Komb. Duhan-cigareve

Perfunduar

 15.04.13
me teper...

02.04.13

360

Sherbimi i ruajtjes me roje private te objekteve te DSR Diber

"Res-03" shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

12.04.13

Perfunduar

02.05.13
me teper...

02.04.13

365

Blerje kite dhe retergente

"O.E.S.Distrimed" shpk

Qendra Shend. e Specialisteve Nr.2

10.04.13

Perfunduar

 23.04.13
me teper...

02.04.13

366

Sherbimi i ruajtjes me roje private te objekteve

"Miri" shpk

Trajtimi i Studenteve sh.a. Shkoder

 

Perfunduar

 16.04.13
me teper...

02.04.13

367

Ruajtja egodines dhe ambjenteve me roje private

"Hoxha" shpk

Ministria e Shendetesise

17.04.13

Perfunduar

03.05.13
me teper...

03.04.13

369

Sherbimi i ruajtjes me roje private te objekteve te Spitalit Prrenjas

"Myrto Security" shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Librazhd

 08.04.13

Perfunduar

30.04.13
me teper... 

04.04.13

376

Sherbimi i ruajtjes me roje private te godines

"Nazeri 2000" shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat

05.04.13

Perfunduar

25.04.13
me teper...

04.04.13

377

Ruajtja egodines dhe ambjenteve me roje private

"Trezhnjeva" shpk

Ministria e Shendetesise

17.04.13

Perfunduar

03.05.13
me teper...

05.04.13

381

Mirembajtje e objekteve ndertimore ne QSUT

"Diamand" shpk

QSU "Nene Tereza" Tirane

19.04.13

Perfunduar

 02.05.13
me teper...

05.04.13

387

Blerje certifikatash per drejtorine pergj. Te gjendjes civile

“Adel&Co”shpk

Ministria e Brendshme

08.04.13

Perfunduar

08.04.13
me teper...

05.04.13

388

Sherbim me roje private

"Taulanti" shpk

Prokuroria Rrethit Gjyqesor Permet

 

Perfunduar

08.04.13
me teper...

05.04.13

389

Dhenie me koncesion e Rafinerise se Naftes ne Cerrik

"Kurum International" sh.a

METE

02.05.13

Perfunduar

 27.05.13
me teper...

05.04.13

390

Ruajtja e mjediseve te PTUU me roje private

"Eurogjici Security 1" shpk

Parku Trans. Urban te Udh. Tirane

 

Perfunduar

22.04.13
me teper...

08.04.13

391

Sherbimi i ruajtjes me roje private te objekteve te Spitalit Prrenjas

"Nazeri 2000" shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Librazhd

16.04.13

Perfunduar

30.04.13
me teper...

08.04.13

392

Sherbim i Rojeve Private

"Eurogjici Security" shpk

Muzeu Komb. Artit Mesjetar, Korce

18.04.13

Perfunduar

 24.04.13
me teper...

08.04.13

393

Sherbimi i ruajtjes me roje private te objekteve te Spitalit Durres

"Hoxha" shpk

Spitali Rajonal Durres

19.04.13

Perfunduar

20.05.13
me teper... 

09.04.13

394

Per blerjen e gazermimit

"AN&RA" shpk

Drejtoria e Pergj. e Burgjeve Tirane

12.04.13

Perfunduar

 13.05.13
me teper...

09.04.13

395

Blerje boje tonera

Blerje boje tonera

Gjykata Rrethit Gjyqesor Tirane

19.04.13

Perfunduar

 23.04.13
me teper...

09.04.13

396

Sherbimi me roje Civile ne Gjykaten Apelit Gjirokaster

"Anakonda" shpk

Gjykata e Apelit Gjirokaster

 

Perfunduar

11.04.13
me teper...

09.04.13

399

Dhenie me koncesion te HEC-ve ne rrjedhen e poshtme te lumit Mat

"Fada 1" & "Rafaelo 2002"sh.a & "Ekspres Beton Lezhe" shpk

METE

 

Perfunduar

03.06.13
me teper... 

10.04.13

400

Sherbimi i ruajtjes me roje private te objekteve te MSH

"Dea Security" shpk

Ministria e Shendetesise

17.04.13

Perfunduar

03.05.13
me teper...

10.04.13

402

Blerjen e pajisjeve te bllokimit / zhurmimit te sinjalit telefonik ne mjediset

"W.Center" shpk

MASH

 15.04.13

Perfunduar

24.04.13
me teper...

10.04.13

403

Sherbimi i ruajtjes me roje private te objekteve te DRMRRR Elbasan

"Eurogjici Security" shpk

Drejtoria R Mirembajtjes rrugeve Rurale Elbasan

 17.04.13

Perfunduar

08.05.13
me teper...

10.04.13

404

Dhenie me koncesion te HEC-it "Shkopeti 2" dhe "Shkopeti 3"

"Top Start" sh.a & "Shkopeti" shpk

METE

 02.05.13

Perfunduar

03.05.13
me teper...

11.04.13

406

Sherbimi Ruajtjes me roje private

"Nazeri 2000" shpk

Spitali Psikiatrik "Dr. Sadik Dinci" Elbasan

19.04.13

Perfunduar

30.04.13
me teper... 

11.04.13

412

Sherbimi Ruajtjes me roje private te objekteve

"Hoxha" shpk

Drejtoria R. Formimit Professional Publik Elbasan

24.04.13

Perfunduar

15.05.13
me teper... 

11.04.13

413

Sherbimi Ruajtjes me roje private

"Hoxha" shpk

Spitali Psikiatrik "Dr. Sadik Dinci" Elbasan

 19.04.13

Perfunduar

30.04.13
me teper...

12.04.13

415

Sherbimi Ruajtjes me roje private

"Dea Security" shpk

Spitali Psikiatrik "Dr. Sadik Dinci" Elbasan

19.04.13

Perfunduar

30.04.13
me teper...

12.04.13

417

Sherbimi i ruajtjes me roje private te objekteve te Spitalit Durres

"Toni Security" shpk

Spitali Rajonal Durres

24.04.13

Perfunduar

20.05.13
me teper... 

12.04.13

418

Sherbimi Ruajtjes me roje private te objekteve

"Eurogjici Security" shpk

Drejtoria R. Bujqesore Elbasan

19.04.13

Perfunduar

13.05.13
me teper... 

12.04.13

419

Dhenie me koncesion e hidrocentralit Kasollet e Selces

"Elekttroliri" shpk & "Fava Arreda" srl

METE

 

Perfunduar

30.05.13
me teper...

15.04.13

420

Sherbimi Ruajtjes me roje private te objekteve

"Shkembi" shpk

Drejtoria R. Formimit Professional Publik Elbasan

 

Perfunduar

15.05.13
me teper... 

15.04.13

421

Blerje libra per institucionin e KLSH

"Expo Vision Albania" shpk

KLSH

18.04.13

Perfunduar

24.04.13
me teper...

15.04.13

422

Sherbim me roje private

"Cobra- 2" shpk

Universiteti "Eqerem Cabej" Gjirokaster

19.04.13

Perfunduar

07.05.13
me teper...

15.04.13

429

Sherbimi i ruajtjes me roje private te objekteve te DRMRRR Elbasan

"Nazeri 2000" shpk

Drejtoria R Mirembajtjes rrugeve Rurale Elbasan

17.04.13

Perfunduar

08.05.13
me teper...

15.04.13

432

Blerje Kite Reagent dhe Materialeve Konsumi

"Genius" shpk

Spitali Rajonal Fier

22.04.13

Perfunduar

08.05.13
me teper...

16.04.13

433

Sherbimi ruajtjes me roje private te godines

"Start 2000" shpk

QKR

18.04.13

Perfunduar

30.04.13
me teper... 

16.04.13

434

Sherbim me roje private

"Taulanti" shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

22.04.13

Perfunduar

13.05.13
me teper... 

16.04.13

436

Sherbim me roje private

"Balili-Ko" shpk

Universiteti "Eqerem Cabej" Gjirokaster

 

Perfunduar

07.05.13
me teper...

16.04.13

439

Sherbim me roje private

"Hoxha" shpk

Instituti i Statistikave

24.04.13

Perfunduar

20.05.13
me teper...

16.04.13

440

Riparim e mirembajtje lavatrice dhe tharese industriale

"Du & Ko" shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Durres

 

Perfunduar

30.04.13
me teper...

17.04.13

442

Ruajtja e Spitalit me roje private

"Siguria" shpk

Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi"

24.04.13

Perfunduar

13.05.13
me teper...

17.04.13

445

Ruajtja e Spitalit me roje private

“Pelikani Security” shpk

Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi"

29.04.13

Perfunduar

13.05.13
me teper...

17.04.13

446

Sherbimi i ruajtjes me roje private te Ish D.R.Rrugeve Durres (Durres,F-Kruje, Golem)

"Eurogjici Security" shpk

Drejtoria Rajonit Qendror,Tirane

03.05.13

Perfunduar

 22.05.13
me teper...

17.04.13

447

Ruajtja e sigurise fizike te filialit Kukes te UT-se

"Eurogjici Security" shpk

Universiteti Tiranes

25.04.13
29.04.13

Perfunduar

08.05.13
me teper...

17.04.13

448

Sherbimi i ruajtjes me roje private te Ish D.R.Rrugeve Elbasan (Elbasan,Librazhd)

"Eurogjici Security" shpk

Drejtoria Rajonit Qendror,Tirane

03.05.13

Perfunduar

22.05.13
me teper...

17.04.13

449

Loti I, Blerje automjete per DPSHTRR

"Hyndai Auto Albania" shpk

DPSHTRR

22.04.13

Perfunduar

07.05.13
me teper...

17.04.13

450

Ruajtja e sigurise fizike te filialit Kukes te UT-se

"Trezhnjeva" shpk

Universiteti Tiranes

29.04.13
14.05.13

Perfunduar

10.05.13
me teper...

18.04.13

451

Sherbimi me roje civile

"Kevenjo" shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

25.04.13

Perfunduar

08.05.13
me teper...

18.04.13

452

Ruajtja e godines dhe ambjenteve me roje private

"Trezhnjeva" shpk

Qendra Kombetare Bio-Mjeksore

29.04.13

Perfunduar

13.05.13
me teper... 

18.04.13

453

Sherbimi i ruajtjes me roje private te MIE

"Ales" shpk

Ministria e Integrimit

03.05.13

Perfunduar

13.05.13
me teper... 

18.04.13

454

Sherbimi i ruajtjes me roje private te ARRSH

"Ales" shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 

Perfunduar

15.05.13
me teper... 

18.04.13

459

Sherbim me Roje Private

"Eurogjici Security" shpk

Drejtoria R.Sh. Durres

 

Perfunduar

28.05.13
me teper... 

18.04.13

460

Ruajtja e godines dhe ambjenteve me roje private

"Toni Security" shpk

Qendra Kombetare Bio-Mjeksore

 

Perfunduar

 13.05.13
me teper...

19.04.13

461

Sherbimi i ruajtjes me roje private te depove te kampioneve te puseve te naftes Fier, Loti 3

"Bare" shpk

AKBN Agjencia Komb. Burimeve Natyrore

02.05.13

Perfunduar

27.05.13
me teper... 

19.04.13

463

Loti II, Ruajtja e ambjenteve te Kantierit BEHASE, ne fshatin Pajove, Peqin

"Nazeri 2000" shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 

Perfunduar

 03.06.13
me teper...

19.04.13

464

Ruajtja dhe sigurimi fizik i ish selise qendrore te Armos, Fier

"Nazeri 2000" shpk

AKBN Agjencia Komb. Burimeve Natyrore

02.05.13

Perfunduar

04.06.13
me teper... 

19.04.13

466

Ruajtja e objekteve te SP. Tepelene - Memaliaj

"Grup-4" shpk

Drejtoria Sherbimit Spitalor Tepelene

26.04.13

Perfunduar

13.05.13
me teper... 

19.04.13

467

Sherbimi ruajtjes me roje private te D.R.Q.Tirane (Zyrat+sekt.Kavaje)

"Klaron" shpk

Drejtoria Rajonit Qendror,Tirane

03.05.13

Perfunduar

15.05.13
me teper... 

19.04.13

468

Sherbim i ruajtjes me roje Private

"Sajmiri - AL" shpk

Gjykata Rrethit Gjyqesor Kukes

25.04.13

Perfunduar

13.05.13
me teper... 

19.04.13

469

Blerje mjetesh transporti per nevojat e "Elber" sh.a Elbasan

"Proqual" sh.a

Elber sh.a

29.04.13

Perfunduar

13.05.13
me teper... 

19.04.13

470

Rikonstruksion i Konsultorit te gruas te DSHP

"Elka" shpk

DSHP Gjirokaster

 

Perfunduar

 23.04.13
me teper...

19.04.13

471

Sherbim me roje private

""Eurogjici Security" shpk

SUOGJ "Koco Gliozheni" Tirane

29.04.13

Perfunduar

22.05.13
me teper... 

19.04.13

472

Sherbim me roje private ish D.R.RR. Korce

"Eurogjici Security" shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

29.04.13

Perfunduar

13.05.13
me teper... 

22.04.13

474

Sherbimi ruajtjes me roje private te D.R.Q.Tirane (Zyrat+sekt.Kavaje)

"Ballazhi" shpk

Drejtoria Rajonit Qendror,Tirane

09.05.13

Perfunduar

 15.05.13
me teper...

22.04.13

475

Sherbimi ruajtjes me roje private te MPCSSHB

"Start 2000" shpk

MPCSSHB

 

Perfunduar

24.04.13
me teper...

22.04.13

476

Sherbimi i ruajtjes me roje private te ARRSH

"Myrto Security" shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

02.05.13

Perfunduar

15.05.13
me teper... 

22.04.13

477

Sherbimi i ruajtjes me roje private

"Myrto Security" shpk

Inspektoriati Qendror Teknik

 

Perfunduar

15.05.13
me teper... 

22.04.13

478

Sherbim me roje private

"Myrto Security" shpk

Instituti i Statistikave

24.04.13

Perfunduar

20.05.13
me teper...

22.04.13

479

Blerje shtypshkrime

"Expo Vision AL" shpk

SUOGJ "Mbreteresha Geraldine" Tirane

02.05.13

Perfunduar

05.06.13
me teper... 

22.04.13

480

Mbikqyrje e punimeve ndertim rruga Unaza e Re Tirane (Seg Komuna Parisit-Shk. Teknologjike)

"Infraproject" shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

02.05.13

Perfunduar

 15.05.13
me teper...

22.04.13

481

Shoqerim dhe transporitmiI vlerave monetare per DRSHTRR

"Ernisa -S" shpk

Drejtoria R. SH.T.RR. Korce

02.05.13

Perfunduar

20.05.13
me teper... 

22.04.13

482

Sherbimi ruajtjes me roje private te D.R.Q.Tirane (Zyrat+sekt.Kavaje)

"Hoxha" shpk

Drejtoria Rajonit Qendror,Tirane

 

Perfunduar

22.05.13
me teper... 

23.04.13

487

Sherbimi i ruajtjes me roje private te Spitalit Kavaje

"Nazeri 2000" shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

07.05.13

Perfunduar

31.05.13
me teper... 

23.04.13

488

Sherbimi i ruajtjes me roje private te Spitalit Kavaje

"Dea Security” shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

 

Perfunduar

31.05.13
me teper...

23.04.13

489

Sherbimi i ruajtjes me roje private

"Eurogjici Security1" shpk

ISHP Instituti Shendetit Publik Tirane

06.05.13

Perfunduar

20.05.13
me teper... 

23.04.13

490

Sherbimi ruajtjes me roje private te MPCSSHB

"Eurogjici Security1" shpk

MPCSSHB

09.05.13

Perfunduar

27.05.13
me teper...

23.04.13

491

Sherbimi i ruajtjes me roje private te Spitalit Kavaje

"Eurogjici Security" shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

07.05.13 

Perfunduar

31.05.13
me teper... 

23.04.13

492

Sherbimi i ruajtjes me roje private te arkivit dhe magazines qendrore

"Eurogjici Security" shpk

INSIG sh.a

 

Perfunduar

29.04.13
me teper...

24.04.13

493

Sherbimi ruajtjes me roje private te MPCSSHB

"Start 2000" shpk

MPCSSHB

 

Perfunduar

 27.05.13
me teper...

24.04.13

494

Sigurimi me roje te armatosura

“Trezhnjeva ”shpk

Enti shteteror farerave fidaneve

 

Perfunduar

24.04.13
me teper...

24.04.13

495

Blerje kit dhe Reagente Loti 4 per Cell- Counter

"Genius" shpk

Spitali Rajonal Durres

06.05.13
13.05.13 

Perfunduar

22.05.13
me teper... 

24.04.13

496

Blerje kit dhe Reagente Loti 2 Kite Fotometer BTS-310…

"Genius" shpk

Spitali Rajonal Durres

06.05.13

Ne Proces

22.05.13
me teper...

24.04.13

497

Blerje kit dhe Reagente Loti 5 Mikrobiologjia

"Genius" shpk

Spitali Rajonal Durres

06.05.13 

Ne Proces

22.05.13
me teper... 

24.04.13

499

Ruajtje dhe sigurimi i objektevete AKEP me polici private

"Pelikani Security" shpk

AKEP

03.05.13
09.05.13

Perfunduar

27.05.13
me teper... 

25.04.13

500

Sherbimi I ruajtjes fizike te spitalit Kavje,

“Vrana Security group”shpk &”Esti Security”shpk

Drejtoria e sherbimit spitalor Kavaje

 

Perfunduar

31.05.13
me teper...

25.04.13

501

Sherbim me roje civile per vitin 2013

“Anakonda ”shpk

Bordi I kullimit Gjirokaster

10.05.13

Perfunduar

11.06.13
me teper... 

25.04.13

504

Sherbimi I ruajtjes me roje private te ish D.R.Rrugeve Durres

“Nazeri 2000”shrfs

Drejtoria e rajonit qendror Tirane

09.05.13

Perfunduar

22.05.13
me teper... 

25.04.13

505

Sherbimi I ruajtjes me polici private te QNSHRT.

“Hoxha” shpk

Qendra nderuniversitare e sherbimit dhe rrjetit telematik

 

Perfunduar

22.05.13
me teper...

25.04.13

506

Sherbimi I lavanderise se spitalit Lezhe

“A G S” shpk

Spitali rajonal Lezhe

06.05.13

Perfunduar

27.05.13
me teper... 

29.04.13

513

“Blerje sherbimi me roje private”

“Hoxha” shpk

Drejtoria e sherbimit spitalor Kavaje

 

Perfunduar

31.05.13
me teper...

29.04.13

516

“Sherbimi I ruajtjes godinave te administrates tatimore”

"Nazeri 2000" shpk

Drejtoria e pergjithshme e tatimeve

07.05.13
10.05.13

Perfunduar

27.05.13
me teper... 

29.04.13

517

“Sherbim me roje private”

"Nazeri 2000" shpk

“Drejtoria rajonale e sigurimit te kujdesit shendetesor Fier”

06.05.13

Perfunduar

05.06.13
me teper... 

29.04.13

518

“Sherbim me roje private”

“Klaron”shpk

“Instituti I shendetit public”

10.05.13

Perfunduar

20.05.13
me teper...

29.04.13

519

“Sherbim me roje civile”

“Grup-4”shpk

Bordi I kullimit Gjirokaster

 

Perfunduar

11.06.13
me teper... 

29.04.13

520

“Sherbim me roje private”

“Taulanti”shpk

Drejtoria e sherbimit spitalor Permet

10.05.13

Perfunduar

27.05.13
me teper... 

30.04.13 523 Projekti "Design, Supply,Installation, Training and Commosioning of a DVB-T2 Netrwork “TBS 96” MITIK Perfunduar 17.05.13
me teper...

30.04.13

524

Projekti "Design, Supply,Installation, Training and Commosioning of a DVB-T2 Netrwork

"ATU" shpk

MITIK

 

Perfunduar

20.05.13
me teper...

30.04.13

525

“Ruajtja e sigurimi fizik I objekteve”

“Eurogjici security”shpk

Bordi I kullimit Korce

03.05.13

Perfunduar

 22.05.13
me teper...

30.04.13

526

“Ruajtja e objekteve qarkut Kukes”

“Eurogjici security”shpk

DPT

06.05.13

Perfunduar

24.05.13
me teper... 

30.04.13

527

“Sherbim me roje private”

“Dea Security”shpk

Teatri Kombetar

06.05.13

Perfunduar

12.06.13
me teper...
30.04.13 528 Blerje shtypshkrime te mjekut per vitin 2013 “Ilari”shpk Instituti I sigurimeve te kujdesit shendetesor Perfunduar 03.05.13
me teper...

30.04.13

529

“Sherbimi I mirembajtjes se sistemeve elektronike”

“R&T”shpk

ANTA

 

Perfunduar

03.05.13
me teper...

30.04.13

530

“Shtypja e certifikatave per vitn 2013”

“Ilari”shpk

Drejtoria e pergjithshme e zhvillimit te prokurimeve te perqendruara

 

Perfunduar

15.05.13
me teper...

30.04.13

531

Sigurimi me roje civile te DPShK Punesimit

"E-2001" shpk

Sherbimi Kombetar i Punesimit

 

Perfunduar

20.05.13
me teper...

30.04.13

532

Projekti "Design, Supply,Installation, Training and Commosioning of a DVB-T2 Netrwork

"R & T Group" shpk

MITIK

 

Perfunduar

17.05.13
me teper...

30.04.13

534

Blerje pajisje per nevojat e permiresimit te infrastruktures lab. Te ISUV

"Krijon"& " Pegasus" & "Medfau" shpk

MBUMK

15.05.13 

Perfunduar

30.05.13
me teper...

30.04.13

535

Loti 2 "Furnizim me prodh. Blegtorale" Loti 4 "Furnizim me buke"

"MC Catering" shpk

Qendra Eko. e Arsimit Gjirokaster

08.05.13

Perfunduar

10.06.13
me teper...