Vendime April 2014  

Keshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.04.14

528

"Rujajte Objekti me roje private"

"Kevenjo"shpk

"Drejtoria Rajonale e Fondit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor"

 Perfunduar 

17.04.14
me teper... 

01.04.14

529

"Blerje shtypshkrime"

"Rama Graf"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd"

 Perfunduar

17.04.14
me teper... 

01.04.14

530

"Blerje Goma"

"Gajd Company"

"Parku udhetareve Durres"

  Perfunduar 

22.04.14
me teper... 

01.04.14

531

"Sherbimi I ruajtjes me roje privat te ambjenteve te Teatrit Kombetar"

"S.S.X." shpk

"Teatri Kombetar"

 

 Perfunduar

15.04.14
me teper... 

01.04.14

532

"Sherbimi I ruajtjes se godines sme roje civile per Ministrine e Energjise dhe Industrise"

"S.S.X." shpk

"Ministria e Energjise dhe Industrise"

  Perfunduar 

11.04.14
me teper... 

01.04.14

533

"Sherbimin dhe ruajtjen e Sigurise Fizike"

"Nazeri 2000"shpk

"Dega e Doganes Rinas"

 Perfunduar 

 07.04.14 me teper...

01.04.14

534

""Sherbimi I ruajtjes se godines sme roje civile per Ministrine e Energjise dhe Industrise"

"Nazeri 2000"shpk

"Ministria e Energjise dhe Industrise"

 Perfunduar

11.04.14
me teper... 

01.04.14

535

"Rujajtja dhe sigurimi fizik me shoqeri private te ruajtjes dhe te sigurise I godines Draku-Korce per periudhen 03.03.14-31.12.14

Ernisa-S"shpk

"Autoriteti Kombetar I Ushqimit Tirane"

  Perfunduar 

 07.04.14 me teper...

01.04.14

536

"Ruajta e godines se drejtorise Rajonale te Shendetesise Fier si objekti I Stomatologjise me roje private"

"Polzais"SHRSF

"Drejtoria e Kujdesit Shendetesor Paresor Fier"

  Perfunduar 

 09.04.14 me teper...

02.04.14

543

"Rruajtja me roje private te Gjykatese Rrethit Gjyqesor Tirane,jashte orarit zyrtar te punes si dhe ne ditet e festave zyrtare"

"Hoxha"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane"

  Perfunduar 

 22.04.14 me teper...

02.04.14

544

"Sherbimi I ruajtjes se godines me roje civile per Ministrine e Energjise dhe Industrise"

"Albguardia" shpk

"Ministria e Energjise dhe Industrise"

    Perfunduar 11.04.14 me teper...

02.04.14

545

"Ruajtja dhe sigurimi fizik me shoqeri private te ruajtjes dhe te sigurise I godines Draku-Korce per periudhen 03.03.14-31.12.14

"Nisa Security"shpk

"Autoriteti Kombetar I Ushqimit Tirane"

  Perfunduar 

07.04.14
me teper... 

02.04.14

546

"Sherbimi I ruajtjes me roje te objjekteve 1,2,3,4,5 dhe sigurine fizike"

"A-2000"shpk

"Dega e Doganes Tirane"

 

  Perfunduar 

18.04.14
me teper... 

03.04.14

549

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurimit te objekteve me roje private"

"Klaron"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit"

   Perfunduar 

 22.04.14 me teper...

03.04.14

550

"Sherbimin e Sigurise fizike te godines se Ministrise se Integrimit Europian"

"Masel Security"shpk

"Ministria e Integrimit Europian"

 Perfunduar

16.04.14
me teper... 

03.04.14

551

"Blerje mjeti fuoristrad"

"Proqual"sha

"Komuna Kutalli Berat"

 Perfunduar

 23.04.14 me teper...

03.04.14

552

"Blerje Kamion"

"Proqual"sha

"Komuna Trebinje Pogradec"

 Perfunduar 

23.04.14
me teper... 

03.04.14

553

"Blerje Goma"

"Proqual"sha

"Parku udhetareve Durres"

 Perfunduar 

22.04.14
me teper... 

03.04.14

554

"Sherbimi I ruajtjes civile te deges Doganore Korce"

"Nazeri 2000"shpk

"Dega Doganore Berat"

Perfunduar

18.04.14
me teper... 

03.04.14

555

'Sherbimi I ruajtjes me roje private te ambienteve te Teatrit Kombetar"

"Dea Security"shpk

"Teatri Kombetar"

 Perfunduar 

15.04.14
me teper... 

03.04.14

556

"Sherbim I sigurimit dhe ruajtjes me roje private"

"Dea Security"shpk

"Qendra Spitalore "Xh.Kongoli" Elbasan

 Perfunduar

22.04.14
me teper... 

04.04.14

559

"Blerje Pajisje poligrafike"

"4E-Color"

Shtypshkronja e Letrave me Vlere"

 Perfunduar

 23.04.14 me teper...

04.04.14

560

"Sherbim mirembjajtje fotopkopjesh,Loti 2 "Sherbim mirembajtje fotokopjesh Toshiba"

"Bnt Electronics" shpk

"Kuvendi I Shqiperise"

Perfunduar

17.04.14
me teper... 

07.04.14

561

"Sherbim I ruajtjes me roje private I Ministrise se Integrimit"

"Myrto Security"shpk

"Ministria e Integrimit Europian"

Perfunduar 

16.04.14
me teper... 

07.04.14

562

"Sherbimi I sigurimit dhe Ruajtjes me Roje private'

"Myrto Security"shpk

"Qendra Spitalore XH.Kongoli" Elbasan

Perfunduar 

 22.04.14 me teper...

07.04.14

563

"Blerje shtypshkrime"

"Rama Graf"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd"

Perfunduar 

17.04.14
me teper... 

07.04.14

564

"Sherbimi I sigurimit dhe Ruajtjes me Roje private'

"Eurogjici Security"shpk

"Qendra Spitalore XH.Kongoli" Elbasan

Perfunduar 

22.04.14
me teper... 

07.04.14

565

"Sherbimi I sigurimit dhe Ruajtjes me Roje private'

"Eurogjici Security"shpk

"Qendra Kombetare Pritese per Azilkerkues"

  Perfunduar 25.04.14 me teper...

07.04.14

571

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per ambjentet e Spitalit Rajonal Lezhe sipas listes"

"Trezhnjeva"shrsf

"Spitali Rajonal Lezhe"

 Perfunduar

 23.04.14 me teper...

07.04.14

572

"Sherbimi I rojeve private"

"Klaron"shpk

"Spitali Universitar I Traumes"

 Perfunduar

18.04.14
me teper... 

07.04.14

573

Sherbimi I ruajtjes se godines se IQT Me roje private

"Icts Albania Integrate Service"shpk

"Inspektoriati Qendror Teknik"

Perfunduar 

 24.04.14 me teper...

07.04.14

574

"Sherbimi I ruajtjes se godines me roje civile per Ministrine e Energjise dhe Industrise"

"Dea Security"shpk

"Ministria e Energjise dhe Industrise"

   Perfunduar 11.04.14 me teper...

09.04.14

585

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Eurogjici"shpk

"Autoriteti shendetesor rajonal Tirane"

  Perfunduar 18.04.14 me teper...

09.04.14

586

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te DRSKSH per 2014"

"S.S.X"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor"

Perfunduar 

22.04.14
me teper... 

09.04.14

587

'Ruajtje me roje private te Godines se Gjykates se rrethit Fier"

"Nazeri 2000"

"Gjykata e rrethit Gjyqesor Fier"

Perfunduar 

28.04.14
me teper... 

09.04.14

588

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Start 2000" shpk

"Agjencia Shqiptare e zhvillimit te Investimeve"

 Perfunduar

25.04.14
me teper... 

09.04.14

589

"Sherbim pastrimi dhe gjelberim per QSUT-Nene Tereza"

"Bruci"shpk

"Ministria e Brendshme"

Perfunduar 

 25.04.14 me teper...

10.04.14

591

"Ruajtje objekti dhe Shoqerim Vlerash Monetare"

"Kevenjo"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rugor Diber"

Perfunduar 

 11.04.14 me teper...

10.04.14

593

Loti 3"Ruajtja dhe Siguria e Objekteve ne Qarkun e Durresit (Godinat DRT Durres,Agjensia  Kavaje dhe Agjensia Kruje"

"Gjoka +A"shrsf

"Drejtoria e Pergjitshme e Tatimeve"

 Perfunduar

 13.05.14 me teper...

10.04.14

594

"Pastrim,grumbulli, dhe transportim I mbetjeve urbane te Komunes Allkaj"

"Korsel" shpk

"Komuna Allkaj"

Perfunduar 

 23.04.14 me teper...

10.04.14

595

"Sherbim me roje private"

Shrsf "Taulanti"shpk

"Drejtoria e Shendetit Publik Gjirokaster"

Perfunduar 

06.05.14 me teper... 

10.04.14

597

"Blerje fashikuj dhe rregjistra"

"Expo Vision Albania" shpk

"Gjykata e rrethit gjyqesor Durres"

Perfunduar 

 29.04.14 me teper...

11.04.14

601

"Blerje artikuj te ndryshem ushqimor"

"Lel"shpk

"Qendra e Zhvillimit Shkoder"

Perfunduar 

07.05.14 me teper... 

11.04.14

602

"Loti 7,Ruajtja e objekteve ne qarkun e Gjirokastres (Godinat e DRT Gjirokaster,Agjensive tatimore Permetit dhe Tepelenes)

"Anakonda" shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

 29.04.14 me teper...

11.04.14

603

"Pastrim,grumbullimi dhe largimi I mbeturinave publike ne qytetin e Pogradecit"

"Rej"shpk

"Bashkia Pogradec"

 Perfunduar

05.05.14 me teper... 

11.04.14

604

Loti 4"Ruajtja e objekteve ne qarkun e Dibres(Godinat e DRT Diber,Agjensive tatimore Burrel dhe Bulqize")

"Grand Security" shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

  Perfunduar 13.05.14 me teper...

14.04.14

610

Loti III "Blerje Goma per Automjete"

"Eno TD"

"Ujesjelles Kanalizime"sha Tirane

Perfunduar 

 07.05.14 me teper...

14.04.14

611

"Mirembajtja e objekteve ndertimore"

"Meni"shpk

"Spitali Universitar I Traumes"

Perfunduar 

25.04.14 me teper... 

14.04.14

612

"Sherbimi I sigurimit dhe ruajtjes me roje private"

"Eurogjici Security"

DRSSH Tirane

Perfunduar 

25.04.14 me teper... 

14.04.14

613

"Sherbimi I sigurimit dhe ruajtjes me roje private"

"Masel Security"

DRSSH Tirane

Perfunduar 

 25.04.14 me teper...

14.04.14

614

"Sherbim roje per ruajtjen e Arkives dhe Magazines Qendrore te INSIG sh.a"

"Eurogjici Security"

"Insig"sha

Perfunduar 

24.04.14 me teper... 

14.04.14

620

"Prodhim I materialeve promocionale"

"Expo Vision Albania" shpk

"Agjensia Kombetare e Turizmit"

Perfunduar 

 17.04.14 me teper...

15.04.14

626

Loti 1"Rruajtje objektesh per vitin 2014""Ruajtja dhe siguria e objekteve ne Qytetin e Tiranes"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

13.05.14 me teper... 

15.04.14

627

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te AAC-se"

"Eurogjici Security"shpk

"Autoriteti I Aviacionit Civil"

 Perfunduar

14.05.14 me teper... 

15.04.14

628

"Botim shtypshkrime per Institutin e Statistikave 2014"

"Expo Vision Albania" shpk

"Instituti I Statistikave"

Perfunduar 

 05.05.14 me teper...

15.04.14

629

"Blerje shtypshkrime"

"Expo Vision Albania" shpk

"Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane"

Perfunduar 

22.04.14
me teper... 

16.04.14

630

"Ruajtje e objekteve ne Qarkun e Beratit,Loti 2 (Godinat e DRT Beratit,Agjensive Tatimore Kucove dhe te Skraparit)

"Lybeshari" shrsf

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

13.05.14 me teper... 

16.04.14

631

"Loti 1,Ruajtja dhe siguria e objekteve ne Qytetin e Tiranes(kater objekte ne qytetin e Tiranes Drejtoria e Pergjithsme e tatimeve,drejtoria rajonale tatimore tirane,DRT Tatimpaguesve te medhenj,sherbimi tatimpagues)

"NSS" shrsf

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

 13.05.14 me teper...

16.04.14

633

"Sherbimi te Linjave te Komunikimit te Dedikuar per sistemin ALBSReB"

"Albanian Telecommunications Union"

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

Perfunduar 

05.05.14 me teper... 

16.04.14

634

"Blerje shtypshkrime"

"Kristalina-Kh shpk dhe Euroform shpk"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

08.05.14 me teper... 

16.04.14

635

Loti I 1"Ruajtja e Sigurise fizike te UT"

"S.S.X"shpk

"Universiteti I Tiranes"

Perfunduar 

18.04.14
me teper... 

16.04.14

640

"Sherbimi I pastrimit dhe grumbullimit te mbeturinave urbane per qytetin e Peqinit"

"Victoria Invest "shpk

"Bashkia Peqin"

Perfunduar 

 13.05.14 me teper...

16.04.14

641

"Printimi dhe zarfimi I faturave te permuajshme te UKD per vitin 2014"

"Adel Co" shpk

"UK"Durres

Perfunduar 

06.05.14 me teper... 

16.04.14

642

"Blerje Certifikata per drejtorine e pergjitshme te Gjendjes Civile"

"Adel Co" shpk

"Ministria e Puneve te Brendshme"

Perfunduar 

07.05.14 me teper... 

17.04.14

645

"Loti 13"Ruajtja e Objektit ne Qarkun e Vlores"

"Aulona Pol"shpk

"Drejtoria e Pergjitshme e Tatimeve"

Perfunduar 

08.05.14 me teper.. 

17.04.14

646

"Tonera"

"Albprint"shpk

"Gjykata e rrethit Gjyqesor Korce"

Perfunduar 30.04.14 me teper...

17.04.14

648

Loti 11"Blerje Mishi Vici"

"Eglenti"shpk "Duka & R.J.M.I" shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve"

Perfunduar 

 07.05.14 me teper...

18.04.14

652

"Loti 10 "Rruajtja e Objekteve ne Qarkun Lezhe"

"2LX"shpk,        ' Lama"shpk, "Minatori" shpk

"Drejtoria e Pergjitshme e Tatimeve"

Perfunduar 08.05.14 me teper...

18.04.14

653

"Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna"viti 2014

"Albdesign" shpk

"Qendra Kombetare e Kontrollit te Barnave"

Perfunduar 

05.05.14 me teper... 

21.04.14

655

"Blerje Pjese nderrimi per automjete per sherbime profilatike"

"Alba"sha Tirane

"Ministria e Puneve te Brendshme,Drejtoria Prokurimeve te Perqendruara Tirane"

Perfunduar 

 13.05.14 me teper...

21.04.14

656

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Myrto Security"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd"

Perfunduar 

 08.05.14 me teper...

21.04.14

657

"Blerje buke per plotesimin e nevojave te spitalit psikiatrik Sadik Dinci"

"Andon Zhidro"

"Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan"

Perfunduar 

29.04.14 me teper... 

21.04.14

659

"Ruajtja e godines dhe e ambienteve rrethuese te Ministrise se Shendetesise me roje private"

"Trezhnjeva"shrsf

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar

12.05.14 me teper... 

21.04.14

660

"Sherbim roje per ruajtjen e Arkives dhe Magazines Qendrore te INSIG sh.a"

"S.S.X"shpk

"Insig"sha Tirane

Perfunduar 

24.04.14
me teper... 

21.04.14

661

Blerje pjese nderrimi per automjete per sherbimet profilaktike",Loti II"Blerje Goma per Automjete"

"Eral Construction Company"shpk

"Ministria e Puneve te Brendshme"

Perfunduar 

 15.05.14 me teper...

21.04.14

662

"Blerje buke per plotesimin e nevojave te spitalit psikiatrik Sadik Dinci"

"Artan Koburja"

"Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan"

 Perfunduar

 29.04.14 me teper...

21.04.14

663

"Sherbim I ruajtjes me roje private I godines se arkivit te ISH-se"

'Dea Security"shpk

"Instituti I Sigurimeve Shoqerore"

  Perfunduar 13.05.14 me teper...

21.04.14

675

Loti III "Blerje Zarzavate fruta" (kripe,caj,marmalate dhe salce)

"Start Co"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve Tirane"

Perfunduar 

06.05.14 me teper... 

21.04.14

676

Loti I I "Blerja Bulmeti"(djath,qumesht,gjalpe dhe veze)

"Start Co"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve Tirane"

 Perfunduar

06.05.14 me teper... 

22.04.14

677

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per nevoja te Drejtorise Spitalit Rajonal Diber"

"Grand Security" shpk

"Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber"

Perfunduar 

14.05.14 me teper... 

22.04.14

678

"Sherbimi I ruajtjes me roje private I godines se arkivit te ISSH-se"

"Eurogjici Security"shpk

"Instituti I Sigurimeve Shoqerore"

 Perfunduar

13.05.14 me teper... 

22.04.14

679

"Blerje Uniforma per Kontrolloret Rrugore"

"TRINITY Trade Company" shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor"

Perfunduar 

 15.05.14 me teper...

22.04.14

680

"Ruajtja dhe sigurimi I objekteve te Drejtorise Rajonale Mirembajtjes se Rrugeve Rurale per Vitin 2014"

"Eurogjici Security"

"Drejtoria Rajonale Mirembajtjes se Rrugeve Rurale Elbasan"

Perfunduar 

13.05.14 me teper... 

22.04.14

681

"Ruajtja e godines dhe e ambjenteve rrethuese te Ministrise se Shendetesise me roje private"

"Dea Security"shpk

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 

 12.05.14 me teper...

22.04.14

682

"Blerje Tonerash"

"Mondo Office"shpk

"Gjykata e Larte"

Perfunduar 

14.05.14 me teper... 

23.04.14

687

"Loti II""Blerje Mishi Vici"

"Erdiis"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve"

Perfunduar 

 07.05.14 me teper...

23.04.14

689

"Sherbim me roje private"

"Taulanti"shpk

"Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster"

  Perfunduar 13.05.14 me teper...

23.04.14

692

"Blerje etiketa Termike"

"Kristalina-Kh shpk dhe Euroform shpk"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

20.05.14 me teper... 

23.04.14

694

"Blerje shtypshkrime"

"Ilar" shpk

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

08.05.14 me teper... 

23.04.14

695

"Printimi dhe zarfimi I faturave per vitin 2014"

"Ilar" shpk

'Ujesjelles Kanalizime Durres"

Perfunduar 

06.05.14 me teper... 

23.04.14

696

"Blerje Certifikata per drejtorine e pergjitshme te Gjendjes Civile"

"Ilar" shpk

"Ministria e Puneve te Brendshme"

Perfunduar 

 25.04.14 me teper...

24.04.14

699

"Rruajtje e objektit me polici private"

SH,R.S.F "Eral"shpk

"Drejtoria Rajonale e Bujqesise Vlore"

  Perfunduar 13.05.14 me teper...

24.04.14

700

Loti II"Rikonstruksion Shetitorja Taulantia"

"Salillari"shpk

"Bashkia Durres"

Perfunduar 

13.05.14 me teper... 

25.04.14

707

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurimit fizik te objekteve te RTSH-se"

"Eurogjici Security"

"Drejtoria e Stacioneve Transmetuese"RTV

Perfunduar

20.05.14 me teper... 

25.04.14

708

"Sherbimi I rojeve private per DRFSDKSH"

"Eurogjici Security"

"Drejtoria Rajonale e Sigurimit te Kujdesit Shendetesor Fier"

Perfunduar 

14.05.14 me teper... 

25.04.14

710

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per nevoja te Drejtorise Spitalit Rajonal Diber"

"Kevenjo"shpk

"Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber"

Perfunduar 

14.05.14 me teper... 

28.04.14

713

"Sherbim me roje private"

"Taulanti"shpk

"Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster"

Perfunduar 

 20.05.14 me teper...

28.04.14

714

"Blerje etiketa Termike"

"Adel Co" shpk

"Posta Shqiptare" sha

 Perfunduar

 20.05.14 me teper...

28.04.14

715

"Sherbime printime e botime parlamentare"

"Expo Vision Albania" shpk

"Kuvendi I Shqiperise"

Perfunduar 

 02.05.14 me teper...

28.04.14

716

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Drejtorise Rajonale te Formimit Profesional Publik Nr 1 Tirane"

"Cullhaj"shpk

"Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Tirane"

Perfunduar 

21.05.14 me teper... 

29.04.14

720

"Sherbimi I ruajtjes civile te objekteve dhe mjeteve"

"A.E.K"Security

"Bordi I Kullimit Berat"

Perfunduar

 06.05.14 me teper...

29.04.14

722

"Sherbimi I ruajtjes civile te DRB Berat"

"Lybeshari" shrsf

DRB-Berat

Perfunduar 

20.05.14 me teper... 

29.04.14

723

"Rrethimi I varrezave Dukat Fshat dhe Fshatit"

"Shendelli" shpk

"Bashkia Orikum"

Perfunduar 

20.05.14 me teper... 

29.04.14

725

"Sherbimi I rojeve civile per spitalin e Shkodres per vitin 2014"

"Hoxha"shpk

"Spitali Rajonal Shkoder"

Perfunduar 

20.05.14 me teper... 

29.04.14

726

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Ministrise se Kultures"

"Eurogjici"shpk

"Ministria e Kultures"

 Perfunduar

27.05.14 me teper... 

29.04.14

727

"Sherbimi I ruajtjes me roje private (SH.R.S.F)

"Toni Security"shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Mbreteresha Geraldine"

 Perfunduar

 22.05.14 me teper...

29.04.14

728

"Sherbimi dhe ruajtje civile te objekteve dhe mjeteve"

"Nazeri 2000"shpk

"Bordi I Kullimit Berat"

Perfunduar 

06.05.14 me teper... 

29.04.14

729

"Sherbimi I ruajtjes civile te DRB Berat""

"Nazeri 2000"shpk

"Drejtoria Rajonale e Bujqesise Berat"

Perfunduar 

 20.05.14 me teper...

29.04.14

730

"Rruajtja dhe Sherbimi I Depove dhe Arkes se Sh.a Ujesjelles-Kanalizime Lushnje me Roje Private

"Nazeri 2000"shpk

Sh.a "Ujesjelles Kanalizime Lushnje"

Perfunduar 

20.05.14 me teper... 

30.04.14

736

"Nevoje per bojra printeri viti 2014

"Colombo"shpk

Sh.a "Ujesjelles Kanalizime Vlore"

Perfunduar 02.05.14 me teper...

30.04.14

737

"Blerje Pajisje elektronike"

"Bnt Electronics" shpk

"Gjykata e rrethit gjyqesor Fier"

Perfunduar 15.05.14 me teper...