Vendime Prill 2015  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.04.15

568

"Blerje hipoklorit kalciumi dhe hipoklor natriumi per nevojat e Sha Ujesjelles Kanalizime Lushnje per vitin 2015"

 "T&M Chemical Distribution"shpk

 

"Sha Ujesjelles Kanalizime Lushnje"

Perfunduar 

 14.04.15 shkarko

01.04.15

569

"Sherbim i ruajtjes me roje private te Godines se Ministrise se Mjedisit"

"Aulona Pol 1"shpk

"Ministria e Mjedisit"

 Perfunduar

 21.04.15 shkarko

01.04.15

570

"Sherbim i ruajtjes me roje private te ambjenteve te Teatrit Kombetar"

"Myrto Security"shpk

"Teatri Kombetar"

  Perfunduar

04.05.15 shkarko 

01.04.15

571

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private, per nevojat e Drejtorise se Spitalit Rajonal Diber"

"Kevenjo" Shpk

"Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber"

Perfunduar 

21.04.15 shkarko 

01.04.15

572

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te objektit dhe ambjeteve rrethuese te Ministrise se Mireqenies Sociale dhe Rinise per vitin 2015"

"S.S.X"shpk

"Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise"

Perfunduar 

20.04.15 shkarko 

01.04.15

573

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te objektit dhe ambjeteve rrethuese te Ministrise se Mireqenies Sociale dhe Rinise per vitin 2015"

"Start 2000"shpk

"Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise"

Perfunduar 

 20.04.15 shkarko

01.04.15

575

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te objektit dhe ambjeteve rrethuese te Ministrise se Mireqenies Sociale dhe Rinise per vitin 2015"

"Oktapus"shpk

"Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise"

 Perfunduar

20.04.15 shkarko 

01.04.15

576

"Sherbimi privat i sigurise fizike te Shkolles Shqiptare te Administrates"

"Oktapus"shpk

"Shkolla Shqiptare e Administrates Publike"

  Perfunduar 

10.04.15 shkarko 

02.04.15

579

"Materiale pastrim-dizifektimi"

"Murati D" Shpk

"Universiteti "F.Noli" Korce"

Perfunduar 

22.04.15 shkarko 

02.04.15

580

"Sherbim i lavanderise"

"Devis"shpk

"Spitali Universitar i Traumes"

 Perfunduar 

 11.05.15 shkarko

02.04.15

582

"Ruajtja dhe sigurimi fizik i Universitetit te Mjekesise, Tirane"

"Toni Security" Shpk

"Universiteti i Mjekesise, Tirane"

Perfunduar 

23.04.15 shkarko 

03.04.15

586

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike dhe objekteve te QSA Tirane"

"Start 2000"shpk

"Qendra e Studimeve Albanologjike"

 Perfunduar 

17.04.15 shkarko 

03.04.15

587

"Sherbimi privat i sigurise fizike te Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

"Polsaiz"shpk

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier"

 Perfunduar

28.04.15 shkarko 

03.04.15

588

"Sherbim i rutjajes se prones"

"Polsaiz"shpk

"Albpetrol Sha"

Perfunduar 

 28.04.15 shkarko

03.04.15

589

"Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te objektit dhe ambjeteve rrethuese te Ministrise se Mireqenies Sociale dhe Rinise per vitin 2015"

"Global Security"shpk

"Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise"

 Perfunduar

20.04.15 shkarko 

03.04.15

590

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private per Gjykaten e Apelit Tirane"

"Oktapus"shpk

"Gjykata e Apelit Tirane"

  Perfunduar 

 08.04.15 shkarko

03.04.15

591

"Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise me roje private"

"Toni Security" Shpk

"Spitali Universitar i Traumes"

Perfunduar 

 04.05.15 shkarko

03.04.15

592

"Sherbim mirembajtje fotokopje"

"BNT Electronics" Shpk

"Kuvendi I Shqiperise"

  Perfunduar

27.04.15 shkarko

07.04.15

596

"Sherbimi me roje private per Autoritetin Shendetesor Rajonal Tirane"

"Toni Security"shpk

"Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane"

Perfunduar 

14.05.15 shkarko 

07.04.15

597

"Sherbim me roje private per ISHP"

"Jori"shpk

"Instituti I Shendetit Publik"

Perfunduar 

28.04.15 shkarko 

07.04.15

598

"Sherbimi I ruajtjes me roje private te ambienteve te Teatrit Kombetar"

"Nazeri 2000"shpk

"Teatri Kombetar"

Perfunduar 

04.05.15 shkarko 

07.04.15

599

"Sherbimi I sigurimit dhe ruajtjes me roje private"

"Nazeri 2000"shpk

"Qendra Spitalore Xh.Kongoli"Elbasan"

Perfunduar 

16.04.15 shkarko 

07.04.15

600

"Sherbimi I ruajtjes se sigurise me roje private"

"Nazeri 2000"shpk

"Spitali Universitar i Traumes"

Perfunduar 

04.05.15 shkarko 

07.04.15

601

"Ruajtja dhe siguria e Institucionit"

"Dea Security"shpk

"DRFSDKSH"Diber

Perfunduar 

 04.05.15 shkarko

07.04.15

602

"Ruajtja dhe siguria e Institucionit"

"Grand Security"shpk

"DRFSDKSH"Diber

Perfunduar 

04.05.15 shkarko 

07.04.15

604

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe"

"Lama"shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe"

  Perfunduar 

20.04.15 shkarko 

07.04.15

605

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te GJ.K.R nga ora 16-08 ne ditet e punes dhe 24 ore ne ditet e shtuna dhe te diela dhe Festa Zyrtare"

"Oktapus"shpk

"Gjykata e Shkalles se Pare per Krime te Renda Tirane"

Perfunduar 

09.04.15 shkarko 

07.04.15

606

"Ruajtja dhe siguria e Institucionit"

"Toni Security"shpk

"DRFSDKSH"Diber

  Perfunduar

04.05.15 shkarko

07.04.15

614

"Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise me roje private"

"S.S.X"shpk

"Spitali Universitar i Traumes"

Perfunduar 

04.05.15 shkarko 

07.04.15

615

"Sherbimi i sigurimit dhe ruajtjes me 6 roje private"

"S.S.X"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane"

Perfunduar 

16.04.15 shkarko 

07.04.15

616

"Transport Mbeturinash per nevojat e S.U.O.GJ Koco Gliozheni"

"Shqiponja M"shpk

"Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik Koco Gliozheni"

Perfunduar 

 08.05.15 shkarko

07.04.15

617

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrate te AZHBR-se

"Firdeus Security"shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural

  Perfunduar

05.05.15 shkarko

08.04.15

620

Loti 3 Sherbim privat I sigurise fizike te Qendres Kombetare te Rregjistrimit

Toni Security shpk

Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes

  Perfunduar

28.04.15 shkarko

08.04.15

621

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrate te AZHBR-se

Ales shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural

Perfunduar 

05.05.15 shkarko 

08.04.15

622

Ruajtja dhe sigurimi fizik I Universitetit te Mjekesise Tirane

S.S.X shpk

Universiteti I Mjekesise Tirane

Perfunduar 

23.04.15 shkarko 

08.04.15

623

Ndertim lulishte publike prane shkolles 9-vjecare Meleq Gostnishti

Ngracan 1934 shpk

Bashkia Patos

Perfunduar 

 11.05.15 shkarko

08.04.15

625

Ofrimi I sherbimit te ruajtjes me roje civile dhe garanimi I sigurise fizike ne degen e Doganes Tirane

Global Security

Dega e Doganes Tirane

Perfunduar 

27.04.15 shkarko 

08.04.15

626

Ofrimi I sherbimit te ruajtjes me roje civile dhe garanimi I sigurise fizike ne degen e Doganes Tirane

A-2000 shpk

Dega e Doganes Tirane

  Perfunduar

27.04.15 shkarko

08.04.15

628

Sherbimi I ruajtjes se objekteve dhe shoqerimit te vlerave monetare me roje private,Loti 2 Shoqerimi I vlerave monetare me roje private

Eurogji Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane

  Perfunduar

27.04.15 shkarko

09.04.15

633

Blerje vaj per transofrmator,vaj dhe graso per pompa ne hidrovore dhe per mjete te renda

Kappa Oil sha

Bordi I Kullimit Vlore-Sarande

Perfunduar 

27.04.15 shkarko 

09.04.15

634

Loti I 3 Sherbim privat I sigurise fizike te Qendres Kombetare te Rregjistrimit

S.S.X shpk

Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes

  Perfunduar

28.04.15 shkarko

09.04.15

635

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile te ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Fondit per vitin 2015

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor

Perfunduar 

15.06.15 shkarko 

09.04.15

636

Blerje Tonerash

Citrus shpk

Gjykata e Larte

Perfunduar 

23.04.15 shkarko 

09.04.15

637

Sherbim me roje private per ISHP

A-2000 shpk

Instituti I Shendetit Publik Tirane

  Perfunduar

28.04.15 shkarko 

10.04.15

638

Sherbim me roje private

Eurogji Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes

Perfunduar 

23.04.15 shkarko 

10.04.15

639

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrate te AZHBR-se

Dea Security shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural

  Perfunduar

05.05.15 shkarko 

10.04.15

640

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Dea Security shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Diber

Perfunduar 

04.05.15 shkarko 

10.04.15

641

Ofrimi I sherbimit te ruajtjes me roje civile dhe garanimi I sigurise fizike ne degen e Doganes Tirane

Kastrati 2005 shpk

Dega e Doganes Tirane

   Perfunduar

27.04.15 shkarko 

10.04.15

642

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata Rrethit Gjyqesor Kukes

 Perfunduar

23.04.15 shkarko 

10.04.15

643

Shitje e materialeve Skrap

Eldoal shpk

OST

 Perfunduar 

28.04.15 shkarko 

10.04.15

644

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise me roje private

Lura Security shpk

Spitali Universitar I Traumes

Perfunduar 

04.05.15 shkarko 

14.04.15

650

Blerje shtypshkrime per nevoja spitalore

Rama Graf shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

Perfunduar 

29.04.15 shkarko 

14.04.15

651

Sherbimi I ruajtjes me roje private te prones me destinacion Qendra e Vazhdueshmerise se Funksionimit (Business Continuity Center-BCC),ne Ferraj Tirane

Klaron Shpk

Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar 

22.04.15 shkarko 

14.04.15

653

Sherbimi I ruajtjes me roje private te prones me destinacion Qendra e Vazhdueshmerise se Funksionimit (Business Continuity Center-BCC),ne Ferraj Tirane

Oktapus shpk

Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar 

22.04.15 shkarko 

14.04.15

654

Rikonstruksion I godines se Ministrise se Arsimit dhe Sportit

4A-M shpk

Ministria e Arsimit dhe Sportit

   Perfunduar

21.04.15 shkarko

14.04.15

655

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile te Universitetit te Arteve

Nazeri 2000 shrsf

Universiteti I Arteve

  Perfunduar

29.04.15 shkarko

15.04.15

656

Sherbimi I ruajtjes se institucionit me roje private

S.S.X shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Mbreteresha Geraldine"Tirane

  Perfunduar

 28.04.15 shkarko

15.04.15

657

Sherbimi I ruajtjes me roje private te prones me destinacion Qendra e Vazhdueshmerise se Funksionimit (Business Continuity Center-BCC),ne Ferraj Tirane

S.S.X shpk

Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar 

 22.04.15 shkarko

15.04.15

658

Sherbimi I ruajtjes me roje private te prones me destinacion Qendra e Vazhdueshmerise se Funksionimit (Business Continuity Center-BCC),ne Ferraj Tirane

Toni Security shpk

Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

   Perfunduar

22.04.15 shkarko

15.04.15

659

Printimi dhe zarfimi I faturave te permuajshme te UKD

Adel Co shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres

   Perfunduar 

08.05.15 shkarko 

15.04.15

660

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile te Universitetit te Arteve

Start 2000 shpk

Universiteti I Arteve

   Perfunduar

29.04.15 shkarko

15.04.15

661

Sherbim me roje private per ruajtjen nga jashte te godines se Drejtorise se Bujqesise Tirane dhe zyrave te Bujqesise Kavaje per vitin 2015

Global Security

Drejtoria e Bujqesise Tirane

Perfunduar 

19.05.15 shkarko 

15.04.15

662

Sherbimi I ruajtjes me roje private te prones me destinacion Qendra e Vazhdueshmerise se Funksionimit (Business Continuity Center-BCC),ne Ferraj Tirane

Eurogji Security shpk

Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar 

22.04.15 shkarko 

15.04.15

663

Sherbim me roje private per ruajtjen nga jashte te godines se Drejtorise se Bujqesise Tirane dhe zyrave te Bujqesise Kavaje per vitin 2015

Eurogji Security shpk

Drejtoria e Bujqesise Tirane

 Perfunduar

19.05.15 shkarko 

15.04.15

664

Sherbimi I rojeve private

Eurogji Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Korce

Perfunduar 

19.05.15 shkarko 

15.04.15

665

Sherbim roje civile Sektori Koce

Eurogji Security shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

  Perfunduar 

06.05.15 shkarko 

16.04.15

668

Loti VIII Sherbim me roje private

Taulanti shpk

ZQRPP

Perfunduar 

29.04.15 shkarko 

16.04.15

669

 Sherbim me roje private

Taulanti shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

  Perfunduar

 06.05.15 shkarko

16.04.15

670

 Sherbim me roje private

Eurogji Security shpk

Muzeu I Artit Mesjetar,Muzeu I Arsimit dhe Muzeu Arkeologjik Korce

  Perfunduar

04.05.15
shkarko

16.04.15

671

Sherbimi I ruajtjes me roje private I godines se DRSSH Diber

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber

 Perfunduar 

04.05.15 shkarko 

16.04.15

672

Sherbim me roje private per ruajtjen nga jashte godines se Drejtorise se Bujqesise Tirane dhe Zyrave te Bujqesise Kavaje per vitin 2015

Aulona Pol 1

Drejtoria e Bujqesise Tirane

  Perfunduar

19.05.15 shkarko 

16.04.15

673

Prodhim tabela te rezultateve me leter kimike,manuale trainimi,libra protokolli dhe shtypshkrime te tjera per zgjedhjet e qeverisjes vendore

Kristalina-KH shpk

Komisioni Qendror I Zgjedhjeve

 Perfunduar

28.04.15 shkarko

16.04.15

674

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

  Perfunduar 

06.05.15 shkarko 

16.04.15

675

Ruajtje objekti ZVRPP Lushnje dhe ZVRPP Fier

Elezaj shpk

ZQRPP

Perfunduar 

14.05.15 shkarko 

16.04.15

676

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile te Universitetit te Arteve

Jori shpk

Universitet I Arteve

  Perfunduar

29.04.15 shkarko

16.04.15

677

Blerje shtypshkrime per vitin 2015

Adel Co shpk

Posta Shqiptare sha

 Perfunduar 

23.04.15 shkarko 

16.04.15

678

Rikonstruksioni I godines se Ministrise se Zhvillimit Ekonomik,Turizmit,Tregetise dhe Sipermarrjes

Pienvis shpk

Ministria e Zhvillimit Ekonomik,Tregetise dhe Sipermarjes

   Perfunduar

20.04.15 shkarko

17.04.15

679

Trajtim I mbetjeve Spitalore

Euroteam shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier

Perfunduar 

11.05.15 shkarko

17.04.15

680

Trajtim I mbetjeve Spitalore

Euroteam shpk

Qendra Spitalore Xh.Kongoli Elbasan

 Perfunduar

 20.04.15 shkarko

17.04.15

681

Sherbim roje civile

Anakonda shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

 Perfunduar 

 06.05.15 shkarko

17.04.15

682

Sherbimi I ruajtjes me roje private

Rogat Security Group shpk

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar 

22.04.15 shkarko 

17.04.15

683

Sherbim roje civile

Ernisa-S shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

06.05.15 shkarko 

17.04.15

684

Prodhim tabela te rezultateve me leter kimike,manuale trainimi,libra protokolli dhe shtypshkrime te tjera per zgjedhjet e qeverisjes vendore

Albdesign shpk

Komisioni Qendror I Zgjedhjeve

  Perfunduar

 28.04.15 shkarko

17.04.15

685

Blerje vaj per transofrmator,vaj dhe graso per pompa ne hidrovore dhe per mjete te renda

B&A-02 sha

Bordi I Kullimit Vlore-Sarande

Perfunduar 

27.04.15 shkarko 

17.04.15

686

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile te Universitetit te Arteve

Oktapus shpk

Universiteti I Arteve

Perfunduar 

29.04.15 shkarko 

17.04.15

687

Sherbim interneti ne sistemin Arsimor Parauniversitar per vitin 2015

Advance Business Solutions

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Perfunduar 

20.05.15 shkarko 

17.04.15

689

Ruajtje objekti ZQRPP,ZVRPP Tirane dhe ZVRPP Kavaje

Trezhnjeva shpk

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

Perfunduar 

13.05.15 shkarko 

17.04.15

690

Loti VII Ruajtje objekti ZVRPP Kukes

Trezhnjeva shpk

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

 Perfunduar

14.05.15 shkarko 

17.04.15

691

Sherbimi I ruajtjes se dy godinave ne administrim te Ministrise se Kultures,godina Gjethi dhe godina ne Ish Kinostudio Shqiperia e Re

Trezhnjeva shpk

Ministria e Kultures

Perfunduar 

18.05.15 shkarko 

17.04.15

692

Sigurimi Fizik I Objekteve te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Tropoje

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje

Perfunduar 

08.05.15 shkarko 

17.04.15

693

Sherbimi I ruajtjes e institucionit me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Mbreteresha Geraldine"Tirane

Perfunduar 

 28.04.15 shkarko

17.04.15

694

Loti V Ruajtje objekti ZVRPP Shkoder

Trezhnjeva shpk

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

 Perfunduar

20.05.15 shkarko 

17.04.15

695

Loti 1 Sherbim I pastrimit te jashtem dhe siperfaqeve te gjelberta ne QSUT

Shpresa shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

 28.04.15 shkarko

17.04.15

696

Loti II Sherbim I pastrimit te mjediseve te brendshme dhe te jashtem te Shkolles Shqiptare te Administrates Publike

Shpresa shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

 28.04.15 shkarko

17.04.15

697

Loti III Sherbim I mirembajtjes,gjelberimit dhe pastrimit te ambjenteve te jashtme te KDS

Shpresa shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

 28.04.15 shkarko

17.04.15

698

Sherbim I rojeve private per Qendren Kombetare Teknike Bio-Mjeksore

S.S.X shpk

Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjeksore

Perfunduar 

20.04.15 shkarko 

17.04.15

699

Sherbimi I ruajtjes me roje private per vitin 2015

S.S.X shpk

Instituti I Statistikave Tirane

Perfunduar 

06.05.15 shkarko 

17.04.15

700

Sherbimi I ruajtjes me roje private te prones me destinacion Qendra e Vazhdueshmerise se Funksionimit (Business Continuity Center-BCC),ne Ferraj Tirane

Firdeus Security shpk

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

   Perfunduar

22.04.15 shkarko

20.04.15

704

Ndertim I baneses tip 83/5,8 kate me 38 apartamente dhe 3 njesi sherbimi ne qytetin e Lushnjes

Pienvis shpk

Enti Kombetar I Banesave Tirane

Perfunduar 

 05.05.15 shkarko

20.04.15

705

Blerje kite dhe reagent per laboratoret spitalor

Genius shpk

Spitali Rajonal Fier

Perfunduar 

11.05.15 shkarko 

20.04.15

706

Loti I-re Sigurim me roje civile te specializuara Qendra Rritjes se Rasateve te koranit Lin,Pogradec

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane

  Perfunduar

28.04.15 shkarko 

20.04.15

707

Sherbim I ruajtjes me roje private

Dea Security shpk

Universiteti I Arteve

   Perfunduar

29.04.15 shkarko

20.04.15

708

Sherbim me sistem alarmi dhe nderhyrjen e grupit te gatshem dhe roje fizike per ruajtjen e Arkives dhe Magazines Qendrore te INSIG sha per vitin 2015

Nazeri 2000 shrsf

Instituti I Sigurimeve Insig sha

 Perfunduar 

21.04.15 shkarko 

20.04.15

709

Ndertim prita malore dhe punime mirembajtje ne perroing e Gropave dhe Nik Gjecit

Alko Impex General Construction

Njesia Prodhuese Hec Fierze

  Perfunduar

19.05.15 shkarko

20.04.15

710

Sherbim evadim mbetjesh te rrezikshme spitalore

Euroteam shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

 22.04.15 shkarko

20.04.15

711

Trajtim I mbetjeve Spitalore

Euroteam shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat

  Perfunduar

21.04.15 shkarko

21.04.15

721

Sherbim e ruajtjes me roje private te objekteve te Ujesjelles Kanalizime Lushnje

Goga shpk

Ujesjelles Kanalizime Lushnje

  Perfunduar

06.05.15 shkarko

21.04.15

725

Sherbimi I ruajtjes me roje private te prones me destinacion Qendra e Vazhdueshmerise se Funksionimit (Business Continuity Center-BCC),ne Ferraj Tirane

Nazeri 2000 shrsf

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar 

22.04.15 shkarko 

21.04.15

726

Loti VII Ruajtje objekti ZVRPP Kukes

Nazeri 2000 shrsf

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

Perfunduar 

 14.05.15 shkarko

21.04.15

727

Ruajtja dhe siguria fizike e godines se AAC-se

Nazeri 2000 shrsf

Autoriteti I Aviacionit Civil

Perfunduar 

05.05.15 shkarko 

21.04.15

728

Loti X Ruajtje objekti ZVRPP Lac dhe ZVRPP Lezhe

Nazeri 2000 shrsf

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

Perfunduar 

07.05.15 shkarko 

21.04.15

729

Sherbimi I ruajtjes me roje private per institutin e Statistikave 2015"

Eurogjici Security shpk

Instituti I Statistikave Tirane

   Perfunduar

06.05.15 shkarko

22.04.15

732

Shitje publike e mallit skrap Celiku,Gize,Alumin,Bronx,Baker

Rafaelo 2002

Kombinati Energjitik Elbasan

  Perfunduar

 09.06.15 shkarko

22.04.15

733

Blerje materiale elektrike per ndermarrjen komunale

Novamat shpk

Ndermarrja Komunale Kucove

Perfunduar 

19.05.15 shkarko 

22.04.15

734

Ruajtja me roje private e godines se Gjykates Rrethit Gjyqesor Puke dhe Prokurorise Rrethit Gjyqesor Puke

Kristal-A shpsf

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke

Perfunduar 

07.05.15 shkarko 

22.04.15

735

Ruajtja dhe siguria fizike e godines se AAC-se

Oktapus shpk

Autoriteti I Aviacionit Civil

 Perfunduar

05.05.15 shkarko 

22.04.15

736

Loti III Ruajtje objekti ZVRPP Korce

Ernisa-S shpk

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

   Perfunduar

14.05.15 shkarko

23.04.15

737

Blerje karburant per nevoja te furnizimit te Shauk Berat Kucove

Proko shpk

Ujesjelles Kanalizime Berat Kucove

Perfunduar 

29.05.15 shkarko 

23.04.15

740

Sherbimi I ruajtjes me roje private per institutin e Statistikave 2015"

Nazeri 2000 shrsf

Instituti I Statistikave Tirane

Perfunduar 

06.05.15 shkarko 

23.04.15

741

Loti VIII Ruajtje objekti ZVRPP Gjirokaster

Anakonda shpk

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

Perfunduar 

 29.04.15 shkarko

23.04.15

742

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Keshtjelles,Gjirokaster

Anakonda shpk

Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster

Perfunduar 

 14.05.15 shkarko

24.04.15

743

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Bashkia Bulqize

Perfunduar 

26.05.15 shkarko 

24.04.15

744

Blerje furnizim,materiale per lyerje

Alfort shpk

Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik

Perfunduar 

19.05.15 shkarko 

24.04.15

745

Ndertim I Qendres Turistime Multifunksionale-Shishtavec

BE-IS shpk

Keshilli I Qarkut Kukes

Perfunduar 

 04.06.15 shkarko

24.04.15

746

Per ruajtjen dhe sigurimin e nderteses se perbashket te Gjykates dhe Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Tropoje

Eurogjici Security shpk

Prokuroria Prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tropoje

  Perfunduar

 04.06.15 shkarko

24.04.15

747

Sherbim me roje private dhe pastrim zyrash

Taulanti shpk

Bordi I Kullimit Gjirokaster

Perfunduar 

06.05.15 shkarko 

24.04.15

748

Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike te objektit te Bashkise Bulqize dhe Institucionet ne vartesi

Res-03 shpk

Bashkia Bulqize

Perfunduar 

26.05.15 shkarko 

24.04.15

749

Rikonstruksion banese dhe K.U.Z Te komunitetit Rom dhe Egjiptian ne fshati Morave,Orize,Lapardha te Komunes Otllak

Pienvis shpk

Komuna Otllak

  Perfunduar

04.06.15 shkarko

27.04.15

750

Prodhimi I librezave te kontributeve

Dynamic Grup shpk

Instituti I Sigurimeve Shoqerore

 Perfunduar

29.04.15 shkarko 

27.04.15

751

Shtypshkrime per ISSH

Dynamic Grup shpk

Instituti I Sigurimeve Shoqerore

Perfunduar 

18.05.15 shkarko 

27.04.15

752

Zbatimi I projektit te rrjeteve inxhinierike per Burgun Shkoder

Kevin Construction

Ministria e Drejtesise

 Perfunduar

 04.06.15 shkarko

27.04.15

753

Sherbimi I ruajtjes se godines me roje civile

Firdeus Security shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

 Perfunduar

 03.06.15 shkarko

27.04.15

754

Sherbimi privat I sigurise fizike te Ndermarjes Industriale Nr 1 per vitin 2015

Firdeus Security shpk

Ndermarja Industriale Nr 1

Perfunduar 

 26.05.15 shkarko

27.04.15

755

Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike

Nazeri 2000 shrsf

Ministria e Transportit dhe Infrastruktures

Perfunduar 

19.05.15 shkarko 

27.04.15

756

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,sistem audioviziv dhe sistem alarmi te ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Vlore

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Vlore

Perfunduar 

14.05.15 shkarko 

27.04.15

757

Blerje klori per nevoja te furnizimit te Shauk Berat Kucove

T & M Chemical Distribution shpk

Ujesjelles Kanalizime Berat Kucove

Perfunduar 

 07.05.15 shkarko

27.04.15

758

Zbatimi I projektit te rrjeteve inxhinierike per Burgun Shkoder

4-AM shpk

Ministria e Drejtesise

 Perfunduar

04.06.15 shkarko 

27.04.15

759

Sherbim I rojeve private 

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Rajonit Spitalor Fier

Perfunduar 

13.03.15 shkarko 

28.04.15

766

Sherbimi I ruajtjes fizike

Eurogjici Security shpk

Muzeu Historik Kombetar

 Perfunduar 

26.05.15 shkarko 

28.04.15

767

Sherbimi I ruajtjes fizike

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje

Perfunduar 

08.05.15 shkarko 

28.04.15

768

Ruajtja e objekteve ne varesi te Drejtorise Rajonale Shkoder me sherbim privat

Eurogjici Security shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Shkoder

  Perfunduar

 26.05.15 shkarko

28.04.15

769

Ruajtja e objekteve ne varesi te Drejtorise Rajoale Elbasan me sherbim privat

Eurogjici Security shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Ellbasan

Perfunduar 

26.05.15 shkarko 

28.04.15

770

Loti 1 Blerje filma dhe solucione

AlbaPhoto shpk

Spitali Rajonal Lezhe

Perfunduar 

 11.04.15 shkarko

28.04.15

771

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje civile te Universitetit te Arteve

Dea Security shpk

Universiteti I Arteve

 Perfunduar

29.04.15 shkarko 

28.04.15

772

Blerje pajisje Elektronike

Bnt Electronics shpk

Gjykata e Apelit Tirane

Perfunduar 

27.05.15 shkarko 

28.04.15

773

Sherbimi I sigurise fizike te godines se Ministrise se Integrimit Europian

Nazeri 2000 shrsf

Ministria e Integrimit Europian"

Perfunduar 

07.07.15 shkarko 

28.04.15

774

Sherbime per botime dhe printime parlamentare

Albdesign shpk

Kuvendi I Shqiperise

Perfunduar 

14.05.15 shkarko 

28.04.15

776

Sherbimi I ruajtjes me roje private per institutin e Statistikave 2015"

Nazeri 2000 shrsf

Instituti I Statistikave Tirane

   Perfunduar

06.05.15 shkarko

29.04.15

777

Loti I Ruajtje objekti ZQRPP,ZVRPP Tirane dhe ZVRPP Kavaje

Eurogjici Security shpk

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

 Perfunduar 

 13.05.15 shkarko

29.04.15

778

Loti V Ruajtje objekti ZVRPP Shkoder

Eurogjici Security shpk

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

Perfunduar 

20.05.15 shkarko 

29.04.15

779

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Ministria e Integrimit Europian

Klaron Shpk

Ministria e Integrimit Europian

  Perfunduar

07.07.15 shkarko 

29.04.15

780

Prodhim I materiale promovuese per Avokatin e Popullit

Adel Co

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

19.05.15 shkarko 

29.04.15

781

Kryerje sherbimi per vitin 2015

Aulona Pol 1

Ujesjellesi Vlore

  Perfunduar

03.06.15 shkarko

30.04.15

785

Rehabilim I qendres se qytetit Shijak

Al-Asfalt shpk

Bashkia Shijak

 Perfunduar

19.05.15 shkarko 

30.04.15

786

Sherbim privat I sigurise fizike

Dea Security

Oshee Drejtoria Rajonale Elbasan

Perfunduar 

 26.05.15 shkarko

30.04.15

787

Loti I Blerje artikuj ushqimore per nevoja te KFD,Loti II Blerje artikuj ushqimore per nevoja te PU

Nika shpk

Ministria e Mbrojtjes

  Perfunduar 

14.05.15 shkarko 

30.04.15

788

Ruajtja fizike e deges se doganes Fier

Eurogjici Security

Dega e doganes Fier

Perfunduar 

 01.06.15 shkarko

30.04.15

789

Sherbimi I ruajtjes me roje private

Eurogjici Security

Ministria e Energjise dhe Industrise

 Perfunduar

03.06.15 shkarko 

30.04.15

790

Sherbim I ruajtjes me roje civile

Toni Security

Ministria e Energjise dhe Industrise

Perfunduar 

 03.06.15 shkarko

30.04.15

791

Shpenzime per policine private

Eurogjici Security

AlbControl sha

Perfunduar 

04.06.15 shkarko 

30.04.15

792

Blerje gazi te lenget per larje dhe gatim

GasGroup shpk

Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve

 Perfunduar

13.05.15 shkarko

30.04.15

793

Sherbimi I sigurise fizike te godines se Ministrise se Integrimit Europian

Start 2000 shpk

Ministria e Integrimit Europian

 Perfunduar

07.07.15 shkarko