Vendime Prill 2016  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.04.16

748

Sherbim me roje private 

Leksi Security

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

19.04.16 shkarko 

01.04.16

749

Sherbim me roje private

Arbana

 Insig

  Perfunduar 

14.04.16 shkarko 

01.04.16

750

Sherbim intranet dhe internet

Communication Progress

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 18.05.16 shkarko

01.04.16

751

Blerje Ushqimesh

Denis-Sh

Spitali Rajonal Shkoder

  Perfunduar

23.05.16 shkarko 

01.04.16

752

753

Sherbim me roje private

S.S.X

Siguria

 

Zyra e Administrimit te Buxhetit Gjyqesor

Perfunduar 

 18.04.16 shkarko

01.04.16

754

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Ministria e Financave

Perfunduar 

13.05.16 shkarko 

01.04.16

755

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

19.04.16 shkarko 

01.04.16

756

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Cirku Kombetar

Perfunduar 

07.04.16 shkarko 

01.04.16

757

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

ZVRPP Kukes

Perfunduar 

30.05.16 shkarko 

01.04.16

758

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

AKBPM

  Perfunduar

 18.05.16 shkarko

01.04.16

759

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

MEI

 Perfunduar 

17.05.16 shkarko 

01.04.16

760

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

FSKSH Tirane

 Perfunduar 

 20.05.16 shkarko

01.04.16

761

762

Sherbim me roje private

Global Security

Mandi-2K

AKSHI

 Perfunduar 

 27.04.16 shkarko

04.04.16

763

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1

MEI

 Perfunduar 

17.05.16 shkarko 

04.04.16

764

Sherbim me roje private

Myrto Security

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

 19.04.16 shkarko

04.04.16

765

Sherbim me roje private

Myrto Security

Qendar Kombetare Pritese per Azil Kerkues

 Perfunduar 

16.05.16 shkarko 

04.04.16

766

Sherbim me roje private

AEK Security

Spitali Rajonal Berat

Perfunduar 

13.05.16 shkarko 

04.04.16

767

Sherbim me roje private

Alben 2 Security

ZVRPP  Korce

Perfunduar 

26.05.16 shkarko 

04.04.16

768

Sherbim me roje private

Grand Security

Drejtoria e Shendetit Publik Diber

  Perfunduar 

 16.05.16 shkarko

04.04.16

769

Skema Ujitese e Fushes se Milotit,Mamurrasit,Drojes, Kanali Ujites U-11

4A-M

Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

Perfunduar 

 09.05.16 shkarko

04.04.16

770

Rinxhinierim dhe shtim funksionalitetesh/ne sistemin e prokurimit elektronik

Bnt Electronics

APP

  Perfunduar

11.04.16 shkarko

04.04.16

771

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

 03.05.16 shkarko

04.04.16

772

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Universiteti i Sporteve

Perfunduar 

15.04.16 shkarko 

04.04.16

773

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier

Perfunduar 

27.04.16 shkarko 

04.04.16

775

Sherbim intranet dhe internet

Albanian Satellite Communication

Posta Shqiptare

 Perfunduar

18.05.16 shkarko 

04.04.16

776

Blerje boje dhe pjese kembimi

Ilar

Shtypshkronja e Letrave me Vlere

 Perfunduar 

25.05.16 shkarko 

04.04.16

777

Blerje Artikuj Kancelari

Infosoft Office

FSDKSH

 Perfunduar 

 25.05.16 shkarko

04.04.16

778

Sherbim intranet dhe internet

Ideatel

Posta Shqiptare

 Perfunduar 

 18.05.16 shkarko

05.04.16

780

Sherbim me roje private

A 2000

ZABGJ

Perfunduar 

18.04.16 shkarko 

05.04.16

781

Sherbim me roje private

Mandi-2K

ZABGJ

  Perfunduar

 18.04.16 shkarko

05.04.16

782

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

 02.06.16 shkarko

06.04.16

785

Sherbim me roje private

Myrto Security

Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

 03.05.16 shkarko

06.04.16

786

Blerje kite per koagulim-Hemostaze ACL700

Saer Medical 

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

  Perfunduar

13.05.16 shkarko

06.04.16

787

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1

Spitali Rajonal Berat

Perfunduar 

13.05.16 shkarko 

06.04.16

788

Loti 12 Blerje barna gjaku

Megapharma

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

06.05.16 shkarko 

07.04.16

791

Sherbim me roje private

N.S.S

Qendra Kulturore Tirana

 Perfunduar

 31.05.16 shkarko

07.04.16

792

Sherbim me roje private

Safe

Drejtoria e Shendetit Publik Diber

Perfunduar 

16.05.16 shkarko 

07.04.16

793

Prodhimin e emisionit te pulles per sherbimin postar

Albdesign Psp

Posta Shqiptare

  Perfunduar

31.05.16 shkarko 

07.04.16

794

Sherbim me roje private

Bizhga-1

UK.GJirokaster

Perfunduar 

13.05.16 shkarko 

07.04.16

795

Sherbim me roje private

Bizhga-1

ZVRPP Gjirokastër

Perfunduar 

25.05.16 shkarko 

07.04.16

796

Sherbim me roje private

Toni Security

Qendra Kulturore Tirana

  Perfunduar

31.05.16 shkarko 

07.04.16

797

Furnizim-vendosje e celes 20kv qe furnizon TEC Vlore

Novamat

Oshee

Perfunduar 

19.05.16 shkarko 

07.04.16

798

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster

Perfunduar 

14.06.16 shkarko 

07.04.16

799

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje

   Perfunduar

 14.06.16 shkarko

07.04.16

800

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

KQZ

 Perfunduar 

13.05.16 shkarko 

07.04.16

801

Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Bordi Rajonal i Kullimit Durres

   Perfunduar

30.05.16 shkarko 

07.04.16

802

Loti 3 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

KESH

   Perfunduar

 11.05.16 shkarko

07.04.16

803

Loti 2 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

KESH

   Perfunduar

11.05.16 shkarko 

07.04.16

804

Loti 1 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

KESH

   Perfunduar

11.05.16 shkarko 

07.04.16

805

Sherbim me roje private

Toni Security

Hec Lanabregas

Perfunduar 

24.06.16 shkarko 

08.04.16 

808

Sherbim me roje private

Myrto Security

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster

  Perfunduar

 14.06.16 shkarko

08.04.16 

809

Mirembajtje mjete transporti

Nuhaj

Drejtoria Vendore e Policise Tirane

Perfunduar 

05.05.16 shkarko 

 08.04.16

810 

Intranet dhe internet

Albtelecom

ZQRPP

  Perfunduar 

27.05.16 shkarko 

08.04.16 

811

Sherbim me roje private

Kevenjo

Drejtoria e Shendetit Publik Diber

Perfunduar 

16.05.16 shkarko 

 08.04.16

812

Loti 2 Blerje bulmet dhe veze

Nelsa

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

  Perfunduar

23.05.16 shkarko 

 08.04.16

814

Sistemim asfaltim rruga Belsh Qafe Shkalle

Victoria Invest Internetional

Bashkia Belsh

Perfunduar 

04.05.16 shkarko 

 08.04.16

815

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

Perfunduar 

21.06.16 shkarko 

08.04.16

817

Sherbim me roje private

Res-03

Drejtoria e Shendetit Publik Mat

  Perfunduar 

31.05.16 shkarko 

08.04.16

818

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Morava

Kuvendi i Shqiperise

  Perfunduar 

 17.05.16 shkarko

 08.04.16

820

Loti 4 Blerje mishi

MB Kurti

Bashkia Lushnje

 Perfunduar 

13.05.16 shkarko 

 08.04.16

821

Blerje produkte ushqimore

MB Kurti

Bashkia Fier

Perfunduar 

27.04.16 shkarko 

 08.04.16

822

Loti 1 Blerje Buke

MB Kurti

Bashkia Lushnje

  Perfunduar 

 13.05.16 shkarko

 08.04.16

823

Loti 3 Blerje artikuj ushqimore

MB Kurti

Bashkia Lushnje

Perfunduar 

11.05.16 shkarko 

11.04.16

833

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Adel Co

Kuvendi i Shqiperise

   Perfunduar

17.05.16 shkarko 

11.04.16

834

Prodhimin e emisionit te pulles per sherbimin postar

Ilar

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 31.05.16 shkarko

11.04.16

835

Loti 1 Blerje Ushqime,Loti 2 Blerje Mishi Loti 4 Blerje Perime Loti 5 Blerje buke

Mc Catering

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

Perfunduar 

 06.05.16 shkarko

11.04.16

836

Blerje buke gruri

Mc Catering

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

  Perfunduar 

13.05.16 shkarko 

11.04.16

837

Loti 2 Blerje bulmeti

Mc Catering

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

Perfunduar 

06.05.16 shkarko 

11.04.16

838

Sherbim i pastrimit te jashtem dhe siperfaqeve te gjelberta ne QSUT

Fusha

Ministria e Puneve te Brendshme

  Perfunduar

 30.06.16 shkarko

11.04.16

839

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

ZVRPP Elbasan

Perfunduar 

04.07.16 shkarko 

11.04.16

840

Sherbim me roje private

Lama

Posta Shqiptare

Perfunduar 

30.05.16 shkarko 

11.04.16

841

Sherbim me roje private

Myrto Security

Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli

Perfunduar 

13.06.16 shkarko 

11.04.16

842

Sherbim me roje private

Myrto Security

ZVRPP Elbasan

Perfunduar 

 04.07.16 shkarko

11.04.16

843

Sherbim me roje private

2 LX

DSHP Kurbin

Perfunduar 

24.05.16 shkarko 

11.04.16

845

Sherbim me roje private

Eklips 94

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec

Perfunduar 

18.05.16 shkarko 

12.04.16

853

854

Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Toni Security

Bibloteka Kombetare

  Perfunduar

07.06.16 shkarko 

12.04.16

855

Sherbim me roje private

Platin Security

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

 19.04.16 shkarko

12.04.16

856

Blerje karburanti

A&T

AlbControl

Perfunduar 

23.05.16 shkarko 

12.04.16

857

Sherbim me roje private

Arbana sha

Ministria e Arsimit dhe Sportit

 Perfunduar 

 30.06.16 shkarko

12.04.16

858

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Shendetit Publik Kurbin

Perfunduar 

24.05.16 shkarko 

12.04.16

859

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Shendetit Publik Diber

Perfunduar 

16.05.16 shkarko 

12.04.16

866

Rikonstruksion i zyrave

Nika

Oshee  Fier

Perfunduar 

17.05.16 shkarko 

13.04.16

873

Loti 3 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

30.06.16 shkarko 

13.04.16

874

Furnizim vendosje kondicioner

Sulollari

Drejtoria e Policise se Shtetit

Perfunduar 

18.04.16 shkarko 

13.04.16

875

Sherbim me roje private

Dea Security

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Berat

Perfunduar 

30.05.16 shkarko 

13.04.16

876

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje

  Perfunduar

14.06.16 shkarko 

13.04.16

881

Mbikqyrja e punimeve per rikonstruksionin e godines se ish hotel Drinit

He & Sk 11

Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale

Perfunduar 

05.05.16 shkarko 

14.04.16

883
884
885
886

Loti 1,2,3,4 Sherbim dezinsektimi 

NRG

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

 19.05.16 shkarko

14.04.16

887

Sherbim me roje private

Shtiqni

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

15.06.16 shkarko 

14.04.16

888

Sherbim me roje private

Firdeus Security

Bibloteka Kombetare

Perfunduar 

07.06.16 shkarko 

14.04.16

889

Sherbim me roje private

Ales

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

 19.04.16 shkarko

14.04.16

890

Loti 3 Sherbim me roje

Dani Security

DRSSH Shkoder

Perfunduar 

 19.05.16 shkarko

14.04.16

891

Loti 1 Sherbim me roje

Dani Security

DRSSH Shkoder

Perfunduar 

19.05.16 shkarko 

14.04.16

892

Loti 2 Sherbim me roje

Dani Security

DRSSH Shkoder

  Perfunduar 

 19.05.16 shkarko

14.04.16

893

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

AlbDesign

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

 17.05.16 shkarko

14.04.16

894

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

 19.04.16 shkarko

14.04.16

895

Blerje montim pajisje mjekesore per autoambulancat

OES Distrimed

Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Perfunduar 

 19.04.16 shkarko

15.04.16

899

Blerje tonera

Infosoft Office

UKT

Perfunduar 

17.06.16 shkarko 

15.04.16

900

Blerje filma dhe materiale te tjera

Saer Medical

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

13.05.16 shkarko 

15.04.16

902

Sherbim me roje private

Dea Security

AKU

Perfunduar 

17.05.16 shkarko 

15.04.16

908

Rikonstruksion i banesave te komunitetit Rom

Shendelli

Bashkia Divjake

Perfunduar 

07.06.16 shkarko 

15.04.16

909

Loti 4 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

15.06.16 shkarko 

15.04.16

910

Loti 3 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

 15.06.16 shkarko

15.04.16

911

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

 Perfunduar 

 15.06.16 shkarko

15.04.16

912

Loti 1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar

15.06.16 shkarko 

15.04.16

913

Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Teatri Kombetar 

Perfunduar 

 15.06.16 shkarko

15.04.16

917

Sherbim me roje private

Velaj

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

14.06.16 shkarko 

15.04.16

918

Blerje pulla kontrolli me elemebte sigurie per barna

Adel Co

Agjencia Kombetare e Barnave

Perfunduar 

 17.05.16 shkarko

15.04.16

923

Loti 1 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar 

 15.06.16 shkarko

15.04.16

924

Loti 2 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

15.06.16 shkarko 

18.04.16

927

Loti 8 Sherbim me roje private

Myrto Security

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

 04.07.16 shkarko

18.04.16

928

Loti 5 Sherbim me roje private

Myrto Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 30.06.16 shkarko

18.04.16

929

Loti 9 Sherbim me roje private

Myrto Security

Posta Shqiptare

  Perfunduar

04.07.16 shkarko 

18.04.16

930

Loti 7 Sherbim me roje private

Myrto Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

30.06.16 shkarko 

18.04.16

931

Loti 10 Sherbim me roje private

Myrto Security

Posta Shqiptare

  Perfunduar

 30.06.16 shkarko

18.04.16

932

Sherbim me roje private

Safe

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

 Perfunduar 

30.06.16 shkarko 

18.04.16

936

Sherbim me roje private

Start 2000

ARSH

Perfunduar 

 22.04.16 shkarko

18.04.16

937

Loti 6 Sherbim me roje private

2 LX

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

29.06.16 shkarko 

18.04.16

938

Loti 3 Sherbim interneti

Albtelecom

Zyra Arsmire Rajonale Mat

Perfunduar 

 30.05.16 shkarko

18.04.16

939

Loti 1 Sherbim interneti

Albtelecom

Drejtoria Arsimore Rajonale Diber

Perfunduar 

30.05.16 shkarko 

18.04.16

940

Loti 2 Sherbim interneti

Albtelecom

Drejtoria Arsimore Rajonale Diber

Perfunduar 

26.05.16 shkarko 

18.04.16

941

Loti 3 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

 Perfunduar 

15.06.16 shkarko 

18.04.16

942

Loti 4 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

15.06.16 shkarko 

18.04.16

943

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Oshee  Kukes

  Perfunduar

23.06.16 shkarko 

18.04.16

946

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tepelene

Perfunduar 

 06.06.16 shkarko

18.04.16

947

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli

 Perfunduar

 13.06.16 shkarko

18.04.16

948

Zhvillim i Sistemit Kombetar te Monitorimit te Spektrit te Frekuencave

TCI International Inc

AKEP

Perfunduar 

02.06.16 shkarko 

18.04.16

949

Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna

Ilar

AKBPM

Perfunduar 

17.05.16 shkarko 

18.04.16

950

Loti 3 Riparim-mirembajtje e sisstemeve te ngrohjes

Sulollari

QSUT

Perfunduar 

23.05.16 shkarko 

18.04.16

951

Loti 5 Riparim-mirembajtje sistemit te furnizimit me uje osmoz

Sulollari

QSUT

Perfunduar 

23.05.16 shkarko 

18.04.16

952

Loti 6 Riparim-mirembajtje e sistemit te ftohje-ngrohje

Sulollari

QSUT

Perfunduar 

20.05.16 shkarko 

18.04.16

953

Loti 7 Riparim-mirembajtje ne sisteme ftohje-ngrohje

Sulollari

QSUT

  Perfunduar

23.05.16 shkarko 

19.04.16

954

 Sherbim me roje private

International Security Albania

Ministria e Kultures

Perfunduar 

21.04.16 shkarko 

19.04.16

955

Rikonstruksion i godines se DRSHTRR Fier

STE-LA 2000

DPSHTR

Perfunduar 

 25.05.16 shkarko

19.04.16

956

 Sherbim me roje private

Myrto Security

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster

Perfunduar 

 14.06.16 shkarko

19.04.16

957

Loti 6 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria e Sherbimit te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

29.06.16 shkarko 

19.04.16

959

Blerje pulla hologramash

Ilar

Shtypshkronja e Letrave me Vlere

Perfunduar 

22.04.16 shkarko 

19.04.16

960

Loti 5 Sherbim me roje private

Anakonda

Drejtoria e Sherbimit te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

 29.06.16 shkarko

20.04.16

962

Sherbim i lavanterise dhe hotelerise

Sanitary Cleaning

Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli

  Perfunduar 

 23.05.16 shkarko

20.04.16

973

Loti 1 Riparim-mirembajtje ashensore

Ndregjoni

QSUT

  Perfunduar

23.06.16 shkarko

21.04.16

975

976

 Sherbim me roje private

Toni Security

Eurogjici Security

Autoriteti i Aviacionit Civil

Perfunduar 

 30.06.16 shkarko

21.04.16

977

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat

Perfunduar 

06.07.16 shkarko 

21.04.16

978

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

30.06.16 shkarko 

21.04.16

979

 Pastrimi i pjeses Perendimore -1 te qytetit te Tiranes

Victoria Invest

Bashkia Tirane

Perfunduar 

30.05.16 shkarko 

21.04.16

980

Loti 2 Realizimi i sherbimeve teknike dhe riparimeve

Muhoplus

Gjykata Kushtetuese

 Perfunduar

10.05.16 shkarko 

22.04.16

981

Loti 2 Rikonstruksion depo karburanti Linze

Vllaznia

Ministria e Mbrojtjes

Perfunduar 

17.06.16 shkarko 

22.04.16

982

Loti 5 Sherbim me roje private

Myrto Security

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

29.06.16 shkarko 

22.04.16

984

 Sherbim me roje private

Snajper Security

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

30.06.16 shkarko 

22.04.16

985

Loti 4 Sherbim me roje private

N.S.S

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

29.06.16 shkarko 

22.04.16

987

Loti 9 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

DPT

Perfunduar 

16.05.16 shkarko 

22.04.16

988

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

QBZ

Perfunduar 

23.05.16 shkarko 

22.04.16

989

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Ministria e Arsimit dhe Sportit

 Perfunduar 

 30.06.16 shkarko

22.04.16

990

 Sherbim me roje private

Anakonda

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tepelene

 Perfunduar 

06.06.16 shkarko 

22.04.16

991

Rikonstruksion i rruges autostrade-fshati Bulo

Company Riviera 2008

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

 10.05.16 shkarko

22.04.16

992

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Dega e Doganes Durres

Perfunduar 

30.06.16 shkarko 

22.04.16

993

Loti 8 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

DPT

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

22.04.16

994

Pastrimi i pjeses Lindore -1 te qytetit te Tiranes

Infinit Construction

Bashkia Tirane

  Perfunduar

11.10.17 shkarko

25.04.16

1005

 Sherbim me roje private

Myrto Security

Autoriteti i Aviacionit Civil

Perfunduar 

 30.06.16 shkarko

25.04.16

1007

Loti 8 Sherbim me roje private

Security-Korca

DPT

  Perfunduar 

 23.06.16 shkarko

25.04.16

1008

Blerje e sistemeve aplikative software

Florensic Lab

Bashkia Tropoje

Perfunduar 

 03.06.16 shkarko

25.04.16

1009

Mirembajtje e sistemit te monitorimit me kamera

Toni Security

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

 Perfunduar 

 17.06.16 shkarko

26.04.16

1010

Sherbim Interneti dhe Intraneti

Eurogjici Security

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

Perfunduar 

29.04.16 shkarko 

26.04.16

1011

Sherbim Interneti dhe Intraneti

Albtelecom

FSDKSH

  Perfunduar

26.05.16 shkarko

26.04.16

1013

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

ASPA

Perfunduar 

23.06.16 shkarko 

27.04.16

1014

 Sherbim me roje private

Start 2000

ALUIZNI

Perfunduar 

03.05.16 shkarko 

27.04.16

1015

Rehabilitim urban pergjate lumit Osum

Salillari

Bashkia Ura Vajgurore

  Perfunduar

26.05.16 shkarko

28.04.16

1036

 Sherbim me roje private

Lama

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

  Perfunduar

23.06.16 shkarko 

28.04.16

1037

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

 02.06.16 shkarko

28.04.16

1038

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

ZVRPP Elbasan

Perfunduar 

04.07.16 shkarko 

28.04.16

1039

Blerje pajisje kompjuterike per UKT

Bnt Electronics

Ujesjelles Kanalizime Elbasan

  Perfunduar

15.06.16 shkarko

29.04.16

1044

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has

Perfunduar 

27.06.16 shkarko 

29.04.16

1045

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Fier

Perfunduar 

16.05.16 shkarko 

29.04.16

1046

 Sherbim me roje private

Mandi-2K

Ndermarja Industriale Nr 1

Perfunduar 

05.05.16 shkarko 

29.04.16

1047


1049


1050

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000

Eurogjici Security

Toni Security

 

ZVRPP Shkoder

Perfunduar 

27.06.16 shkarko 

29.04.16

1051

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

  Perfunduar

08.07.16 shkarko 

29.04.16

1052

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security

Bordi Rajonal i Kullimit Korce

  Perfunduar

27.06.16 shkarko

29.04.16

1053

 Sherbim me roje private

A-L Security

Spitali Rajonal Omer Nishani Gjirokaster

  Perfunduar

23.06.16 shkarko