Vendime Prill 2017  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.04.17

622

 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

AKBN

Perfunduar 

05.05.17 shkarko 

03.04.17

629

Printimi zarfim i faturave te permuajshme te UKD

Albdesign PSP shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

17.05.17 shkarko 

03.04.17

631

Blerje rere kuarcore

Arblev shpk

Albpetrol

Perfunduar 

 25.05.17 shkarko

03.04.17

632

Loti 3 Sherbim me roje private Qarku Durres

Vrana Security Group shpk

DPT

Perfunduar 

 25.05.17 shkarko

03.04.17

633

Loti 3 Hartimi i planeve te pergjithshme vendore per bashkite:Kolonje,Kelcyre,
Permet

Dea Studio shpk

Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit

 Perfunduar

 15.05.17 shkarko

03.04.17

634

Blerje ushqime baze

M.B.Kurti shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

 Perfunduar

 15.05.17 shkarko

03.04.17

635

Sherbim me roje private

Ade Security shpk

DRSSH Diber

Perfunduar 

18.05.17 shkarko 

03.04.17

636

Loti 4 Sherbim me roje private Qarku Diber

Grand Security shpk

DPT

Perfunduar 

25.05.17 shkarko 

03.04.17

637

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

25.05.17 shkarko 

03.04.17

638

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

DPT

Perfunduar 

 19.05.17 shkarko

03.04.17

640

Blerje matesa mekanik uji 1/2 dhe 3/4 dhe pajisje ndihmese

Mega Plast 2L shpk

Ujesjelles Kanalizime Fier

  Perfunduar

22.05.17 shkarko

04.04.17

643

Loti 10 Sherbim me roje private Qarku Lezhe

2LX shpk

DPT

  Perfunduar

01.06.17 shkarko 

04.04.17

644

Sherbim interneti

Abcom shpk

Tirana Parking

Perfunduar 

09.05.17 shkarko 

04.04.17

646

Loti 3 Sherbim me roje private Qarku Durres

Nazeri 2000 shpk

DPT

Perfunduar 

25.05.17 shkarko 

04.04.17

647

Loti 10 Sherbim me roje private Qarku Lezhe

Nazeri 2000 shpk

DPT

Perfunduar 

01.06.17 shkarko 

04.04.17

648

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ujesjelles Kanalizime Lushnje

Perfunduar 

07.06.17 shkarko 

04.04.17

649

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje

Perfunduar 

30.05.17 shkarko 

04.04.17

650

Loti 7 Sherbim me roje private Qarku Gjirokaster

Nazeri 2000 shpk

DPT

Perfunduar 

05.06.17 shkarko 

04.04.17

653

Shpenzime per sigurine dhe ruajtjen e zyrave te AZHBR-se

Myrto Security shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural

Perfunduar 

19.05.17 shkarko 

05.04.17

654

Loti 1 Sherbim me roje private Qarku Tirane

Siguria shpk

DPT

Perfunduar 

 19.05.17 shkarko

05.04.17

655

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

ALUIZNI

Perfunduar 

 02.05.17 shkarko

05.04.17

656

Loti 4 Sherbim me roje private Qarku Diber

Trezhnjeva shpk

DPT

Perfunduar

25.05.17 shkarko 

05.04.17

657

Loti 9 Sherbim me roje private Qarku Kukes

Trezhnjeva shpk

DPT

Perfunduar 

29.05.17 shkarko 

05.04.17

658

Loti 12 Sherbim me roje private Qarku Shkoder

Trezhnjeva shpk

DPT

 Perfunduar

31.05.17 shkarko 

05.04.17

659

Blerje materiale elektrike

Vassa shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

 19.05.17 shkarko

05.04.17

660

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

ZVRPP Elbasan

Perfunduar 

 25.05.17 shkarko

05.04.17

661

Sherbim Printimi

Kallfa shpk

Drejtoria Vendore e Policise Tirane

 Perfunduar

26.05.17 shkarko  

05.04.17

662

Loti 4 Stente te pamedikuara

Fedos shpk

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

 10.04.17 shkarko

05.04.17

663

Sherbime Printimi

Pc Store shpk

Gjykata e Larte

Perfunduar 

04.05.17 shkarko 

05.04.17

664

Blerje shtypshkrime per vitin 2017

Albdesign PSP shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

17.05.17 shkarko

05.04.17

665

Loti 6 Sherbim me roje private Qarku Fier

Eurogjici Security shpk

DPT

Perfunduar 

12.05.17 shkarko 

05.04.17

666

Loti 5 Sherbim me roje private Qarku Elbasan

Eurogjici Security shpk

DPT

Perfunduar 

 02.06.17 shkarko

05.04.17

667

Loti 9 Sherbim me roje private Qarku Kukes

Eurogjici Security shpk

DPT

  Perfunduar

29.05.17  shkarko  

06.04.17

669

Sherbim me roje private

Vaso Security shpk

DRSSH

 Perfunduar

01.06.17 shkarko  

06.04.17

670

Loti 9 Sherbim me roje private Qarku Kukes

Shtiqni shpk

DPT

 Perfunduar

29.05.17 
shkarko 

06.04.17

671

Furnizim dhe Vendosje Druresh dhe Shkurresh per Pyllin Orbital

Kajmaku shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit

Perfunduar 

27.04.17 shkarko 

06.04.17

672

Loti 3 Sherbim me roje private Qarku Durres

Gjoka +A shpk

DPT

Perfunduar

25.05.17 shkarko 

06.04.17

673

Sipermarrja e pastrimit,gjelberimit dhe sherbimit te varezave

Korsel shpk

Bashkia Shijak

Perfunduar 

 11.04.17 shkarko

06.04.17

674

Blerje vaj filtra dhe bateri per vitin 2017

KappaOil shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit

Perfunduar 

 11.04.17 shkarko

06.04.17

675

Loti 9 Sherbim me roje private Qarku Kukes

Sabeta shpk

DPT

 Perfunduar

 29.05.17 shkarko 

06.04.17

676

Loti 12 Sherbim me roje private Qarku Shkoder

Nazeri 2000 shpk

DPT

Perfunduar 

31.05.17 shkarko  

06.04.17

678

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

  Perfunduar

13.06.17 
shkarko 

06.04.17

679

Sherbim me roje private

Arbana shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

07.06.17 shkarko 

07.04.17

681

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

DRSSH

Perfunduar 

01.06.17 shkarko 

07.04.17

682

Loti 8 Sherbim me roje private Qarku Korce

Security Korca shpk

DPT

Perfunduar 

 06.06.17 shkarko

07.04.17

683

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Korce

Perfunduar 

 23.06.17 shkarko

07.04.17

684

Blerje buke per nevojat e IEVP-ve ne varesi te DPB

Dajti Park 2007 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

12.05.17 shkarko 

07.04.17

685

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Ministria e Mjedisit

Perfunduar 

 16.06.17 
shkarko 

07.04.17

686

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesr Fier

Perfunduar 

01.06.17 shkarko 

07.04.17

687

Rikonstruksion i zyrave rajoni Korce

Kacdedja shpk

Drejtoria Rajonale e Oshee Korce

Perfunduar 

25.05.17 shkarko 

07.04.17

688

Sherbim me roje private

Goga shpk

Ujesjelles Kanalizime Lushnje

  Perfunduar

 07.06.17 shkarko

07.04.17

689

Ndertim Ura Bejl ne fshatrat e Bashkise Kolonje

Nika shpk

Bashkia Kolonje

Perfunduar 

09.06.17 shkarko 

07.04.17

690

Sherbim me roje private

Velaj shpk

Gjykata e Apelit Vlore

 Perfunduar 

07.06.17 shkarko 

07.04.17

691

Loti 5 Sherbim me roje private Qarku Elbasan

Nazeri 2000 shpk

DPT

 Perfunduar

02.06.17 shkarko 

07.04.17

692

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Apelit Tirane

 Perfunduar

13.04.17 shkarko

07.04.17

693

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

07.06.17 shkarko  

07.04.17

694

Blerje materiale kancelarie dhe tonera

Infosoft Office shpk

Bashkia Bulqize

  Perfunduar

07.06.17 shkarko 

07.04.17

695

 Blerje materiale kancelarie

Infosoft Office shpk

Ujesjelles Kanalizime Vlore

Perfunduar 

 11.05.17 shkarko

10.04.17

696

Materiale per mirembajtjen e rrjetit kuz

Etem shpk

Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster

 Perfunduar

 12.04.17 shkarko

10.04.17

699

Sherbimi i pastrimit ne Bashkine Mat

Ruci shpk

Bashkia Mat

Perfunduar 

 22.05.17 shkarko

10.04.17

707

Rikonstruksion dhe mirembajtje te kanaleve vaditese NJ.A Maqellare

Shehu shpk

Bashkia Peshkopi

  Perfunduar

07.06.17 
shkarko 

10.04.17

708

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

Perfunduar 

 09.06.17 shkarko

10.04.17

709

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

 Perfunduar

 13.06.17 
shkarko

10.04.17

710

Loti 13 Sherbim me roje private Qarku Vlore

Anakonda shpk

DPT

Perfunduar 

20.06.17 shkarko 

10.04.17

711

Loti 7 Sherbim me roje private Qarku Gjirokaster

Anakonda Security shpk

DPT

 Perfunduar 

05.06.17 shkarko 

10.04.17

712

Loti 13 Sherbim me roje private Qarku Vlore

Anakonda Security shpk

DPT

Perfunduar 

20.06.17 shkarko 

10.04.17

713

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Agjencia e Parqeve dhe e Rekreacionit

Perfunduar 

19.04.17 shkarko 

10.04.17

714

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

AlbaFilm

Perfunduar 

31.05.17 shkarko 

10.04.17

716

Riparim dhe mirembajtje te autoveturave

Alstezo shpk

M.B.ZH.R.A.U

  Perfunduar 

07.06.17 shkarko 

10.04.17

717

Mirembajtje per mjetet e transportit

Alstezo shpk

Drejtoria Vendore e Policise Durres

Perfunduar 

05.06.17 shkarko 

10.04.17

718

Blerje fruta e perime per nevojat e IEVP-ve ne varesi te DPB

Dajti Park 2007 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

09.05.17 shkarko 

10.04.17

719

Blerje buke per nevojat e IEVP-ve ne varesi te DPB

Gea shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

 Perfunduar

12.05.17 shkarko 

10.04.17

720

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

DRSSH Korce

Perfunduar 

 01.06.17 shkarko 

11.04.17

722

Sherbim me roje private

Arb-Security shpk

Gjykata Administrative e Apelit Tirane

Perfunduar 

 01.06.17 shkarko

11.04.17

723

Sherbim me roje private

Safe shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

  Perfunduar

13.06.17 
shkarko

12.04.17

725

Sherbim me roje private

Vaso Security shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Korce

 Perfunduar

13.06.17 
shkarko

12.04.17

726

Loti 8 Sherbim me roje private Qarku Korce

Vaso Security shpk

DPT

 Perfunduar

06.06.17 shkarko 

12.04.17

727

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ZQRPP

  Perfunduar 

23.06.17 shkarko 

12.04.17

729

Mirembajtjes objektesh ndertimore

Euro-Alb shpk

Qendra Spitalore Xh.Kongoli Elbasan

Perfunduar 

 31.05.17 shkarko

12.04.17

730

Sherbim me roje private

Mandi-2K shpk

Gjykata Administrative e Apelit Tirane

 Perfunduar

01.06.17 shkarko 

12.04.17

731

Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

 Perfunduar

13.06.17 
shkarko 

12.04.17

733

Mirembajtje objektesh ndertimore

Meni &Xhengo shpk

Qendra Spitalore Xh.Kongoli Elbasan

 Perfunduar

 31.05.17 shkarko 

13.04.17

735

Blerje artikuj ushqimore

Lenije Zani pf

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh

Perfunduar 

 09.06.17 shkarko

13.04.17

737

Qendra e Kreativitetit

Boshnjaku shpk

Bashkia Korce

Perfunduar 

09.06.17 
shkarko
 

13.04.17

738

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Ministria e Kultures

   Perfunduar

19.06.17 shkarko 

13.04.17

739

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

20.06.17 shkarko 

13.04.17

740

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Cirku Kombetar

 Perfunduar

07.06.17 shkarko  

13.04.17

741

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Cirku Kombetar

 Perfunduar

 07.06.17 shkarko 

13.04.17

742

Rikonstruksion i zyrave rajoni Korce

Nika shpk

Drejtoria Rajonale e Oshee Korce

 Perfunduar

25.05.17 shkarko  

13.04.17

743

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Ministria e Mjedisit

 Perfunduar

16.06.17 
shkarko 

13.04.17

744

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Gjykata Administrative e Apelit Tirane

Perfunduar 

01.06.17 shkarko 

14.04.17

750

Mirembajtje objektesh ndertimore

Erges Mat shpk

Qendra Spitalore Xhafer Kongoli

  Perfunduar

31.05.17 shkarko  

14.04.17

751

Botim Shtypshkrime per nevojat e INSTAT per vitin 2017

Kristalina-Kh shpk

INSTAT

Perfunduar 

08.05.17 shkarko 

14.04.17

752

Sherbim me roje private

Arb-Security shpk

 Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Korce

Perfunduar 

20.04.17 shkarko 

14.04.17

753

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

07.06.17 shkarko  

14.04.17

754

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tepelene

 Perfunduar

 21.06.17 shkarko

14.04.17

755

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Cirku Kombetar

 Perfunduar

 07.06.17 shkarko 

14.04.17

756

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

20.06.17 shkarko  

14.04.17

757

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh

Perfunduar 

04.07.17 shkarko 

14.04.17

758

Rikonstruksion i rruges Fushe Kruje-Thumane

Bami shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

19.05.17 shkarko 

14.04.17

759

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

20.06.17 shkarko 

14.04.17

760

Blerje litar celiku

Arblev shpk

Albpetrol

Perfunduar 

12.06.17 shkarko 

14.04.17

761

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Ministria e Kultures

 Perfunduar

19.06.17 shkarko  

18.04.17

762

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Bibloteka Kombetare

Perfunduar 

16.06.17 shkarko 

18.04.17

763

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Ndermarrja  Industriale Nr 1

Perfunduar 

 31.05.17 shkarko

18.04.17

764

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster

Perfunduar 

03.07.17 

shkarko 

18.04.17

767

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Cirku Kombetar

   Perfunduar

07.06.17 shkarko  

18.04.17

768

Loti 3 Blerje vajra lubrifikant,alkol frenash dhe pastrues motorri

KappaOil shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

 Perfunduar

 25.05.17 shkarko

18.04.17

769

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Cirku Kombetar

   Perfunduar

07.06.17 shkarko  

18.04.17

770

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Bashkia Vore

Perfunduar 

31.05.17 shkarko 

18.04.17

771

Rruga hyrese ne fshatin Selenice,Starje dhe Tac-Larte

Nika shpk

Bashkia Kolonje

 Perfunduar

 24.04.17 shkarko

18.04.17

772

Rehabilitim dhe asfaltim i rrugs hyrese,sheshit para nderteses se centralit dhe ambienteve perreth tyre ne hec vau i dejes

Nika shpk

KESH

Perfunduar 

 23.05.17 shkarko

19.04.17

773

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje

Perfunduar 

21.04.17 shkarko 

19.04.17

774

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR Kukes

Perfunduar 

16.06.17 shkarko 

19.04.17

775

Blerje material elektrike per UKT

Ra-Mi Kompani shpk

UKT

Perfunduar 

17.05.17 shkarko 

19.04.17

776

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

S.U.O.GJ Koco Gliozheni

Perfunduar 

01.06.17 shkarko 

19.04.17

777

Sherbim me roje private

Safe shpk

Ministria e Kultures

  Perfunduar

 19.06.17 shkarko 

19.04.17

778

Sherbim me roje private

A-2000 shpk

Cirku Kombetar

  Perfunduar

07.06.17 shkarko  

20.04.17

780

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster

Perfunduar 

 03.07.17 

shkarko

21.04.17

790

Loti 5 Blerje frutra,zarzavate

Dajti Park 2007 shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

Perfunduar 

 28.04.17 shkarko

21.04.17

791

Loti 1 Blerje mish vici,mish pule dhe veze

Dajti Park 2007 shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

Perfunduar 

 28.04.17 shkarko

21.04.17

792

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Bibloteka Kombetare

Perfunduar 

16.06.17 shkarko 

21.04.17

793

Blerje kompjuter komplet

Pc Store shpk

Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit

Perfunduar 

 09.06.17 
shkarko

24.04.17

794

Blerje materiale kancelarie dhe leter

Infosoft Office shpk

Kuvendi i Shqiperise

  Perfunduar 

 19.06.17 shkarko

24.04.17

796

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

07.06.17 shkarko  

24.04.17

797

Qenderzimi dhe integrimi i programit financiar

Kreatx shpk

DPSHTR

Perfunduar 

31.05.17 shkarko 

24.04.17

798

Mirembajtje e automjeteve

Alstezo shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

  Perfunduar

 19.05.17 shkarko

24.04.17

799

Riparime per mirembajtje automjetesh

Alstezo shpk

Garda e Republikes

Perfunduar 

 19.05.17 shkarko

24.04.17

801

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Klinika Stomatologjike Universitare

Perfunduar 

 16.06.17
 shkarko

24.04.17

802

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Aluiznit Tirane-Veri

  Perfunduar

 23.06.17 shkarko 

24.04.17

803

Blerje Tonera

Erisoni Company shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

 10.05.17 shkarko

24.04.17

804

Sherbim me roje private

Safe shpk

Ujesjelles Kanalizime Bulqize

Perfunduar 

27.06.17 
shkarko

24.04.17

806

Blerje dokumentacioni

Adel Co shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

 31.05.17 shkarko

24.04.17

807

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Arkivi Qendror Shteteror i Filmit

Perfunduar 

27.06.17 shkarko  

24.04.17

808

Blerje materiale elektrike

Vasaa shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

17.05.17 shkarko 

24.04.17

810

Sherbim me roje private

Mandi-2K shpk

Cirku Kombetar

  Perfunduar

07.06.17 shkarko  

24.04.17

811

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

DRSSH

Perfunduar 

21.07.17 shkarko 

25.04.17

812

Sherbim te mirembajtjes se autoambulancave

Kadiu shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

26.05.17 shkarko 

25.04.17

813

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Hec Lanabregas

Perfunduar

 24.07.17 shkarko

25.04.17

814

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

S.U.O.GJ Koco Gliozheni

 Perfunduar

01.06.17 shkarko  

25.04.17

816

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Ministria e Integrimit Europian

   Perfunduar

23.06.17 shkarko

25.04.17

817

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Ndermarrja Industriale Nr 1 Tirane

Perfunduar 

 31.05.17 shkarko 

25.04.17

818

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Ministria e Mjedisit

Perfunduar 

 16.06.17 
shkarko

25.04.17

819

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

 Perfunduar

 04.04.17 shkarko

25.04.17

820

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

  Perfunduar 

 29.06.17 shkarko

25.04.17

823

Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Berat

Perfunduar 

 29.05.17 shkarko

25.04.17

824

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Shkoder

Perfunduar 

28.06.17 shkarko 

25.04.17

825

Ndertimi i Kornizes Referuese Gjeodezike Shqiptare me gjithe elementet e saj,faza e pare

Ratech shpk

Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapesinor

Perfunduar 

07.06.17 shkarko 

25.04.17

826

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Arkivi Qendror Shteteror i Filmit

Perfunduar 

 27.06.17 shkarko 

25.04.17

827

Loti 1 Riparim-mirembajtje ashensore te QSUT per vitin 2017

Dooppler-Al shpk

QSUT

Perfunduar 

 09.05.17 shkarko

26.04.17

830

Blerje nje piano per qytetin e Artit

La Boheme shpk

Bashkia Shkoder

  Perfunduar

13.06.17 shkarko 

26.04.17

831

Shtese anesore dhe rikonstruksion ne godinen Administrative ne DRSHTRR Elbasan

Leon Konstruksion shpk

DPSHTR

Perfunduar 

21.06.17 shkarko 

27.04.17

833

Riparim e mirembajtje mjete transporti

Andrea Caca PF

Drejtoria Vendore e Policise Gjirokaster

Perfunduar 

16.06.17 shkarko 

27.04.17

836

Blerje pjese kembimi dhe riparim i automjeteve

Nuhaj shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

 16.06.17 shkarko

27.04.17

837

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Spitali Rajonal Gjirokaster

Perfunduar 

23.06.17 shkarko 

27.04.17

840

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Ministria e Integrimit Europian

  Perfunduar

 23.06.17 shkarko

27.04.17

841

Sistemim Asfaltim rruga Dragot-Pasarele (loti 1)

Cobial shpk

Bashkia Tepelene

Perfunduar 

 16.06.17 shkarko

28.04.17

845

Sherbim me roje private

Eral shpk

Aluizni Vlore

  Perfunduar 

21.06.17 shkarko  

28.04.17

846

Nderlidhje,permiresim i sistemit te monitorimit

Abcom shpk

UK Durres

Perfunduar 

 31.05.17 shkarko

28.04.17

847

Blerje materiale pastrimi

Mega Plast 2L shpk

Bashkia Peqin

Perfunduar 

19.06.17 shkarko 

28.04.17

848

Sherbim me roje private

Myrto Security shpl

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

 Perfunduar

 04.05.17 shkarko

28.04.17

849

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Ministria e Integrimit Europian

Perfunduar 

 23.06.17 shkarko

28.04.17

850

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

QSUT

Perfunduar 

 09.06.17 shkarko

28.04.17

851

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Eco Tirana

  Perfunduar

 28.06.17 shkarko

28.04.17

852

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP

  Perfunduar

28.06.17 shkarko 

28.04.17

853

Blerje paisje guzhine,mobilje orendi etj

Bolt shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

 31.05.17 shkarko

28.04.17

854

Sherbim me roje private

2LX shpk

Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe

Perfunduar 

03.05.17 shkarko 

28.04.17

855

Loti 2 Sherbim me roje private

2LX shpk

AKZM

Perfunduar 

29.06.17 shkarko 

28.04.17

858

Sherbim me roje private

Arbana shpk

Arkivi Qendror Shteteror i Filmit

  Perfunduar

27.06.17 shkarko  

28.04.17

859

Zbatim rikonstruksioni degezim rruga"Dracin"

Sark shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

 08.06.17 shkarko

28.04.17

860

Blerje goma per autovetura

Auto Kopaci shpk

Kuvendi i Shqiperise

Perfunduar 

28.06.17 shkarko   

28.04.17

861

Sherbim me roje private

Oktapus 1 Security shpk

Ministria e Integrimit Europian

Perfunduar 

23.06.17 shkarko