Vendime Prill 2018  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.04.18

660

Loti 1 Trajtimi i mbetjeve infektive spitalore

Ecomedica shpk

Spitali Rajonal Fier

Perfunduar 

07.06.18 shkarko 

03.04.18

661

Blerje pajisje zyre per Agjencine e Sigurimit te Depozitave

Ro-Al shpk

Agjencia e Sigurimit te Depozitave

Perfunduar 

06.06.18 shkarko 

03.04.18

662

Blerje ushqime per Spitalin Rajonal Shkoder per vitin 2018

Sead-Sgs shpk

Spitali Rajonal Shkoder

Perfunduar 

03.05.18 shkarko 

03.04.18

663

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Lushnje

  Perfunduar

05.06.18 shkarko 

03.04.18

664

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Arkeologjik Apoloni

Perfunduar 

 28.05.18 shkarko

03.04.18

665

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ujesjelles Kanalizime Fier

 Perfunduar

 28.05.18 shkarko

03.04.18

666

Sherbim me roje private

Guard & Protect Rica shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

12.06.18 shkarko 

03.04.18

667

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Bujqesise Tirane

 Perfunduar

 12.06.18 shkarko

04.04.18

668

Blerje karburanti loti 1 nafte

Olsi shpk

Bashkia Korce

Perfunduar 

18.05.18 shkarko 

04.04.18

669

Blerje produkte ushqimore

Sinani Trading shpk

Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Fier

Perfunduar 

29.05.18 shkarko 

04.04.18

670

Blerje ekskavator

Power Industries shpk

Bashkia Memaliaj

Perfunduar 

 07.06.18 shkarko

04.04.18

675

Blerje produkte ushqimore

Lel shpk

Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Fier

  Perfunduar 

29.05.18 shkarko 

04.04.18

678

Mirembajtje e objekteve ndertimore ne QSUT per vitin 2018

Ed Konstruksion shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

 27.04.18 shkarko

04.04.18

679

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

 17.07.18 shkarko

05.04.18

681

Sherbim me roje private

Goga shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Arkeologjik Apoloni

  Perfunduar

28.05.18 shkarko

05.04.18

693

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

14.06.18 shkarko 

05.04.18

694

Loti 2 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 14.06.18 shkarko

05.04.18

695

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mirdite

Perfunduar 

 27.06.18 shkarko

05.04.18

696

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Petrol Alba

Perfunduar 

 06.06.18 shkarko
18.07.18 shkarko

05.04.18

697

Loti 1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

 23.07.18 shkarko

05.04.18

698

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Fier

Perfunduar 

26.06.18 shkarko 

05.04.18

699

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Arkeologjik Apoloni

Perfunduar 

28.05.18 shkarko

06.04.18

702

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

Perfunduar 

14.06.18 shkarko 

06.04.18

703

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Perfunduar 

 14.06.18 shkarko

06.04.18

704

Prodhim i emisioneve te pulles postare viti 2018

Albdesign PSP shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 02.05.18 shkarko

06.04.18

705

Blerje ushqime per Spitalin Rajonal Shkoder per vitin 2018

Nika shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder

  Perfunduar

03.05.18 shkarko 

06.04.18

706

Prodhim i emisioneve te pulles postare viti 2018

Kristalina-Kh shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

02.05.18 shkarko 

06.04.18

707

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

Perfunduar 

27.06.18 shkarko 

10.04.18

713

Plehra kimike,furnitura veterinare,farera,fidane,luke sezonale

Albgarden shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit

Perfunduar 

 27.04.18 shkarko

10.04.18

714

Blerje pjese kembimi e sherbime per makinerin e rende viti 2018

Nuhaj shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier

Perfunduar 

07.05.18 shkarko 

10.04.18

715

Sherbim me roje private

2LX shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Kurbin

Perfunduar 

 26.04.18 shkarko

10.04.18

717

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

ZVRPP Fier

  Perfunduar

26.06.18 shkarko 

10.04.18

718

Blerje sistem fonie dixhital+foni aparat

Lumturi Haxhijosifi pf

Bashkia Maliq

Perfunduar 

 13.04.18 shkarko

10.04.18

719

Sherbim me roje private

Minatori shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mirdite

  Perfunduar

 27.06.18 shkarko 

10.04.18

720

Sherbim me roje private

Kumria 1 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh

 Perfunduar

 31.05.18 shkarko

10.04.18

721

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR Shkoder

Perfunduar 

17.07.18 shkarko 

10.04.18

724

Sherbim me roje private

Arbana sha

Gjykata Administrative e Apelit

  Perfunduar

05.06.18 shkarko 

11.04.18

732

 Blerje buke

Kadra shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

16.04.18 shkarko 

11.04.18

734

Sherbim me roje private

Flena Rb shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

14.06.18 shkarko  

11.04.18

735

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

14.06.18  
shkarko
   

11.04.18

736

Blerje materiale pastrimi

Atlantik3 shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

Perfunduar 

27.04.18 shkarko 

11.04.18

737

Loti 10 Tuba dhe konsumabile laboratorike per fazen preanaletike te perpunimit te gjakut


Laser Med shpk


Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

 26.04.18 shkarko

12.04.18

739

Sherbimi i pastrimit,mbledhjen dhe transportimit te mbetjeve urbane ne Bashkine Kucove

Higjiena shpk

Bashkia Kucove

 Perfunduar

26.06.18 shkarko 

12.04.18

741

Blerje karboni aktiv per UKT

Power Industries shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

 Perfunduar

07.06.18 shkarko 

12.04.18

742

Sherbim me roje private

Safe shpk

Bashkia Bulqize

   Perfunduar

27.06.18 shkarko

12.04.18

743

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Bashkia Bulqize

  Perfunduar

27.06.18 shkarko 

12.04.18

744

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Autoriteti i Aviacionit Civil

Perfunduar 

 22.06.18 shkarko

12.04.18

745

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Kurbin

Perfunduar 

 17.07.18 shkarko

12.04.18

746

Mirembajtje rutine automjetesh

Alstezo shpk

Reparti Special Renea

  Perfunduar 

05.06.18 shkarko 

13.04.18

749

Sherbim me roje private

Arbana sha

Gjykata Administrative e Apelit

Perfunduar 

04.06.18 shkarko 

13.04.18

750

Sherbim me roje private

Force Security 2004 shpk

ZVRPP Fier

 Perfunduar

26.06.18 shkarko 

13.04.18

752

Sherbim i gatimit dhe shperndarjes se ushqimit per spitalin universitar te traumes

Alar Food shpk

Ministria e Brendshme

Perfunduar 

25.06.18 shkarko 

13.04.18

753

Blerje kancelari dhe shtypshkrime per nevojat e shoqerise OSHEE

Infosoft Office shpk

Oshee

Perfunduar 

12.06.18
shkarko 

13.04.18

754

Sherbim printimi dhe fotokopje

Infosoft Office shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

23.05.18 shkarko 

13.04.18

755

Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit

Rej shpk

Bashkia Maliq

Perfunduar 

14.06.18 shkarko 

16.04.18

758

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Gjykata Administrative e Apelit Tirane

Perfunduar

 04.06.18 shkarko 

16.04.18

759

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Enti Shteteror i Farave dhe Fidaneve

Perfunduar 

 14.06.18 shkarko

16.04.18

760

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Gjykata Administrative e Apelit Tirane

Perfunduar 

04.06.18 shkarko 

16.04.18

761

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare

   Perfunduar

 17.07.18 shkarko

16.04.18

762

Blerje ushqime blegtorale per konviktet e Shkollave te Mesme

Sinani Trading shpk

Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme Tirane

   Perfunduar

25.06.18 shkarko 

16.04.18

763

Sherbim me roje private

2LX shpk

Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe

Perfunduar 

 19.04.18 shkarko

17.04.18

767

Blerje kancelari dhe shtypshkrime per nevojat e shoqerise OSHEE

Interlogistic shpk

Oshee

  Perfunduar 

12.06.18
  shkarko  

17.04.18

772

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Enti Shteteror i Farave dhe Fidaneve

Perfunduar 

 14.06.18 shkarko 

17.04.18

775

Blerje shirita plastike me numrator per thase

Moto Mania shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 08.06.18 shkarko

17.04.18

776

Blerje karburanti per nevojat e Bashkise Divjake

Kajo Oil shpk

Bashkia Divjake

Perfunduar 

 10.05.18 shkarko

17.04.18

777

Sherbimi i gatimit dhe shperndarjes se ushqimit per Spitalin Universitar te Traumes

Sori-Al shpk

Ministria e Brendshme

  Perfunduar

25.06.18 shkarko  

18.04.18

779

Sherbim me roje private

Flena Rb shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

14.06.18 
  shkarko   

19.04.18

783

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

ALUIZNI Tirane

  Perfunduar 

 17.07.18 shkarko

19.04.18

784

Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit

Power Industries shpk

Albcontrol

Perfunduar 

 06.06.18 shkarko

19.04.18

785

Shpenzime per kancelari

Mega Plast 2L shpk

AKEP

Perfunduar 

11.06.18 shkarko 

19.04.18

786

Blerje pemesh per rritje te kapaciteteve te gjelberta

Albgarden shpk

Bashkia Sarande

Perfunduar 

05.06.18 shkarko 

19.04.18

789

Blerje ushqimesh

Nelsa shpk

Bashkia Mat

 Perfunduar 

22.06.18 shkarko 

19.04.18

790

Furnizim vendosje Makineri e Paisje per Sistemin e Kondicionimi ne Ambjentet e S.U.Shefqet Ndroqi Tirane

Agri Construction shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

  Perfunduar 

27.06.18 shkarko 

20.04.18

791

Brandim i pergjithshem i mjeteve te transportit

Albdesign PSP shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 27.04.18 shkarko
30.04.18 shkarko
17.07.18 shkarko

20.04.18

792

Dhenie me koncension te hidrocentralit Veleshice me vendodhje segmenti ujor te pellut ujembledhes te lumit te Veleshices nga kuota 834 m deri ne kuoten 450m

Kupa shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

  Perfunduar

 27.06.18 shkarko

20.04.18

793

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

14.06.18 
  shkarko   

20.04.18

794

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

14.06.18 shkarko 

20.04.18

795

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ZVRPP Kurbin

Perfunduar 

25.04.18 shkarko 

20.04.18

796

Sherbim me roje private

Conspiration-Metropol shpk

Muzeu Kombetar Gjethi

Perfunduar 

17.07.18 shkarko 

20.04.18

797

MM1-Blerje konsumi me baze tekstil dhe konsumable te pergjithshme,sisteme infuziioni

Medfau shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

15.05.18 shkarko 

23.04.18

799

Sherbim me roje private

Oktapus 1 Security shpk

Universiteti i Arteve

 Perfunduar

14.06.18 shkarko  

23.04.18

801

Furnizim vendosje Makineri e Paisje per Sistemin e Kondicionimi ne Ambjentet e S.U.Shefqet Ndroqi Tirane

Klima Teknika TB2 shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

Perfunduar 

27.06.18 shkarko  

23.04.18

805

Blerje uniforma dhe paisje sigurie per punonjesit e OSHEE

Malbertex shpk

OSHEE

Perfunduar 

08.06.18 shkarko 

24.04.18

806

Sherbim me roje private

Conspiration-Metropol shpk

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

14.06.18 shkarko   

25.04.18

808

Botim shtypshkrime per instat dhe faqosje dizajn

Adel Co shpk

Instituti i Statistikave

 Perfunduar

13.06.18 shkarko 

25.04.18

809

Studim projektim "Rehabilitim i lagjeve nr 4,5,6

Invictus shpk

Bashkia Kukes

Perfunduar 

14.06.18 shkarko 

25.04.18

810

Blerje materiale objekti "Ndertim KUZ Roskovec

Murati D shpk

Bashkia Roskovec

Perfunduar 

17.07.18 shkarko 

25.04.18

811

Blerje materiale objekti "Ndertim KUZ Lagjia Dulleshe+Ure auto HD=6m,L=4m,fshati Kurjan

Murati D shpk

Bashkia Roskovec

Perfunduar 

 17.07.18 shkarko

25.04.18

813

Sherbim me roje private

Dajti shpk

Muzeu Kombetar Gjethi

Perfunduar 

 17.07.18 shkarko

25.04.18

814

Blerje acid klorhidrik

W.Center shpk

Albpetrol

Perfunduar 

 26.06.18 shkarko

26.04.18

816

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Muzeu Kombetar Gjethi

  Perfunduar

 17.07.18 shkarko

26.04.18

817

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kruje

Perfunduar 

 21.05.18 shkarko

26.04.18

818

Loti 1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti Bujqesor Tirane

Perfunduar 

17.07.18 shkarko 

26.04.18

819

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti Bujqesor Tirane

  Perfunduar

 17.07.18 shkarko

26.04.18

820

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

Perfunduar 

 02.05.18 shkarko

27.04.18

821

Sherbim me roje private

Buzi 2010 shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

  Perfunduar

17.07.18 shkarko 

27.04.18

822

Shoqerimi i vlerave monetare

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Tirane

Perfunduar 

17.07.18 shkarko 

27.04.18

823

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

DRSHTR Diber

  Perfunduar

26.06.18 shkarko

27.04.18

824

Mirembajtja e kaldajave,kondicionereve dhe cillerave per nevoja te Spitalit Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore

Comfort shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

  Perfunduar 

17.07.18 shkarko 

27.04.18

825

Sherbim me roje private

Ales shpk

FSDKSH

Perfunduar 

 07.05.18 shkarko

27.04.18

826

Loti 1 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

DRSHTR Vlore

Perfunduar 

22.06.18 shkarko 

27.04.18

827

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Anakonda Security shpk

DRSHTR Vlore

   Perfunduar

22.06.18 shkarko 

30.04.18

829

Loti 1 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Universiteti Bujqesor Tirane

   Perfunduar

 17.07.18 shkarko 

30.04.18

830

Studim projektim godina e re (Fakulteti i Shendetit Publik)

HE & SK 11 shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

 Perfunduar

27.06.18 shkarko 

30.04.18

831

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

   Perfunduar

17.07.18 shkarko 

30.04.18

832

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni

Perfunduar 

22.06.18 shkarko 

30.04.18

833

Loti 1 Blerje pjese nderrimi,goma dhe bateri per mjetet e bashkise

Alstezo shpk

Bashkia Roskovec

  Perfunduar

27.06.18 shkarko 

30.04.18

834

Loti 2 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Universiteti Bujqesor Tirane

  Perfunduar 

 17.07.18 shkarko

30.04.18

835

Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrave te Agjencise per Zhvillim dhe Rural

Nazeri 2000 shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural

Perfunduar 

07.05.18 shkarko 

30.04.18

839

Rikonstruksion i rruges se lagjes Metushaj,Fshati SUK 1-l=1074ml,Faza 1

B-93 shpk

Bashkia Roskovec

Perfunduar 

17.07.18 shkarko 

30.04.18

840

Sistemim asfaltim i rruges "Rreth Rrotullimi-Yzedin Hatillari"

B-93 shpk

Bashkia Roskovec

  Perfunduar

17.07.18 shkarko