Vendime Prill 2019  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.04.19

580

Blerje materiale rehabilituese per mirembajtjen e rrjetit ekzistues

ITE Grup shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

 07.05.19 shkarko

01.04.19

581

Shpenzime per policine private

Trezhnjeva shpk

Albcontrol sha

Perfunduar 

 21.05.19 shkarko

01.04.19

582

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Inspektoriati Shteteror Shendetesor

  Perfunduar

 22.05.19 shkarko

01.04.19

583

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

ZVRPP Kukes

Perfunduar 

 15.05.19 shkarko

01.04.19

590

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ujesjelles Kanalizime Librazhd

Perfunduar 

 17.05.19 shkarko

01.04.19

591

Sherbim me roje private

Albeni 2 Security

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce

  Perfunduar

27.05.19 shkarko 
29.05.19 shkarko

01.04.19

592

Blerje Nafte

Ruci shpk

Bashkia Mat

Perfunduar 

23.05.19 shkarko 

01.04.19

593

Loti 1 Blerje reagente dhe aksesore te tjere te nevojshem per testimet ne laboratorin e agjenteve infektive

Pegasus shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

  Perfunduar 

 05.06.19 shkarko

02.04.19

600

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Kruje

   Perfunduar

 27.05.19 shkarko

02.04.19

601

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Inspektoriati Shteteror Shendetesor

Perfunduar 

 22.05.19 shkarko

02.04.19

605

Materiale Hidraulike dhe pajisje hidrosanitare per vitin 2019

A.K.M Albanian Investment shpk

Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare

Perfunduar 

 21.05.19 shkarko

02.04.19

606

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Qendra e Botimeve Zyrtare

Perfunduar 

 20.05.19 shkarko

03.04.19

608

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Inspektoriati Shteteror Shendetesor Qendror

Perfunduar 

22.05.19 shkarko 

03.04.19

609

Sherbim me roje private

Elnado shpk

Drejtoria Rajonale e OSHEE Korce

Perfunduar 

 22.05.19 shkarko

03.04.19

611

Blerje tuba

Alen-Co shpk

Ujesjelles Kanalizime Kavaje

Perfunduar 

 20.05.19 shkarko

04.04.19

617

Ndertimi i dhomes se serverave per IT infrastrukture Backup Site ne Hec Vau Dejes

Advanced Business Solution shpk

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare

 Perfunduar

08.04.19 shkarko 

04.04.19

618

Loti 10 Blerje tonera per Kontrollin e Larte te Shtetit

MondoOffice shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

15.05.19 shkarko 

04.04.19

619

Blerje tonera per Komisionin e Pavarur te Kualifikimit

MondoOffice shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

 21.05.19 shkarko

04.04.19

620

Loti 8 Blerje tonera per Ministrine e Kultures

MondoOffice shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

16.05.19 shkarko 

05.04.19

622

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

  Perfunduar 

06.06.19 shkarko 

05.04.19

623

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

DRSHTR Sarande

Perfunduar 

21.05.19 shkarko 

05.04.19

625

Autobuz me qera

Mag Utilities shpk

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Perfunduar 

 17.05.19 shkarko

05.04.19

626

Sherbim me roje private

Mandi 2K shpk

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Perfunduar 

 15.05.19 shkarko

05.04.19

627

Eleminim i mbetjeve te rrezikshme spitalore

V.A.L.E Recycling shpk

S.U.O.GJ "Koco Gliozheni" Tirane

Perfunduar 

 28.05.19 shkarko

05.04.19

628

Loti 1 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per S.U.GJ "Mbreteresha Geraldine"

Alar Food & Services shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

12.04.19 shkarko 

05.04.19

629

Loti 2 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Rajonal Berat

Alar Food & Services shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

12.04.19 shkarko 

08.04.19

633

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Universiteti i Sporteve

  Perfunduar

06.06.19 shkarko 

08.04.19

639

Rikonstruksion i fasades dhe ambjenteve te Deges Doganore Pogradec,

Rej shpk

Dega e Doganes Pogradec

Perfunduar 

23.05.19 shkarko 

08.04.19

640

Rikonstruksion dhe zgjerimi i rruges Çerme Sektor, Njesia Administrative Terbuf.

Spektri & ED Konstruksion shpk

Bashkia Divjake

 Perfunduar

 21.05.19 shkarko

09.04.19

642

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Keshilli i Qarkut Tirane

Perfunduar 

 24.05.19 shkarko

09.04.19

643

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Qendra Kombetare e Muzeumeve Berat

Perfunduar 

 22.05.19 shkarko

09.04.19

646

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Shoqeria UKE

  Perfunduar

30.05.19 shkarko 

09.04.19

647

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize

Perfunduar 

 29.05.19 shkarko

09.04.19

649

Pajisje multifunksionale me qera per KZAZ per zgjedhjet e organeve te qeverisjes vendore 2019

BT Solutions shpk

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Perfunduar 

 07.05.19 shkarko

09.04.19

650

Blerje tubo betoni

AKM Albanian Investment Group

Bashkia Divjake

Perfunduar 

29.05.19 shkarko 

10.04.19

653

Sherbim printimi

Infosoft Office shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

   Perfunduar 

 03.06.19 shkarko

10.04.19

654

Rruga (Ibrahim Rrugova-Mark Tirta-Mehdi Frasheri-Mit'hat Frasheri)

Shendelli shpk

Bashkia Kamez

Perfunduar 

08.05.19 shkarko 

10.04.19

655

Mirembajtje kanale ujites

Radika shpk

Bashkia Bulqize

Perfunduar 

28.05.19 shkarko 

10.04.19

656

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Shkolla Shqiptare e Administrates Publike

Perfunduar 

 30.05.19 shkarko

10.04.19

657

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Perfunduar 

15.05.19 shkarko 

10.04.19

658

Blerje materjale per ndertimin e kendeve te lojrave per femije

Muca shpk

Bashkia Divjake

Perfunduar 

22.05.19 shkarko 

10.04.19

659

F.V. Kaldaje 350 kw Pallati nr. 8

Sulollari Klima shpk

Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik

Perfunduar 

29.05.19 shkarko 

11.04.19

668

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Qendra Kombetare e Muzeumeve Berat

 Perfunduar

 22.05.19 shkarko 

11.04.19

669

Upgrade dhe mirembajtje 3 vjecare e platformes se monitorimit te HEC-ve te vegjel

4 A-M shpk

OSHEE

 Perfunduar

26.04.19 shkarko 

11.04.19

670

Hartimi i planeve te mbareshtimit te fondit pyjor dhe kullosor per ekonomite pyjore "FAG", Loti I

Lurimi

Bashkia Tirane

Perfunduar 

 13.05.19 shkarko

11.04.19

671

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Qendra Kombetare e Muzeumeve Berat

Perfunduar 

22.05.19 shkarko 

11.04.19

672

Prodhim i emisioneve te pulles per vitin 2019

Adel Co shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

05.06.19 shkarko 

11.04.19

673

Sherbim me roje private

A-2000 shpk

AKEP

Perfunduar 

15.05.19 
shkarko 

12.04.19

678

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Universiteti i Sporteve Tirane

  Perfunduar

06.06.19 shkarko 

12.04.19

679

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Shkolla Shqiptare e Administrates Publike

Perfunduar 

 30.05.19 shkarko

12.04.19

680

Blerje materjale pastrimi dhe detergjente

Euro Mega 2010 shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

28.05.19 shkarko 

12.04.19

682

Libra dhe publikime profesionale (Abstrakte konferencash + Publikime shkencore

Rama Graf shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

 Perfunduar

 22.05.19 shkarko

12.04.19

683

Blerje makine shtypi dynjgjyreshe per DTSH

Dynamix Group shpk

DPSHTR Tirane

 Perfunduar

18.04.19 shkarko 

12.04.19

684

Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Shkolla Shqiptare e Administrates Publike

   Perfunduar     

30.05.19 shkarko 

12.04.19

685

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Shendetiti Publik Lushnje

Perfunduar 

06.06.19 shkarko 

12.04.19

686

Rikonstruksion i rrugeve  dhe qendres ne fshatin Bilce, Njesia Administrative Velabishte

Kevin Construksion shpk

Bashkia Berat

   Perfunduar

 19.06.19 shkarko

12.04.19

687

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Qendra Kombetare Bio-Mjekesore

Perfunduar 

 03.06.19 shkarko

15.04.19

688

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Shkolla Shqiptare e Administrates Publike

 Perfunduar

 30.05.19 shkarko 

15.04.19

693

Sherbim me roje private

S.S.X. shpk

Shkolla Shqiptare e Administrates Publike

  Perfunduar 

30.05.19 shkarko  

15.04.19

694

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Shkolla Shqiptare e Administrates Publike

 Perfunduar

30.05.19 shkarko 

15.04.19

695

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Shkolla Shqiptare e Administrates Publike

  Perfunduar 

30.05.19 shkarko 

16.04.19

696

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Shkolla Shqiptare e Administrates Publike

 Perfunduar

 30.05.19 shkarko 

16.04.19

699

Sherbim I mirmbajtjes se siperfaqeve te gjelbra ne QSUT

Pastrime Silvio

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

 30.05.19 shkarko

16.04.19

700

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskirminimi

  Perfunduar 

 06.06.19 shkarko

16.04.19

701

Riparim dhe mirembajtje e automjeteve

Kadiu

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

Perfunduar 

23.04.19 shkarko 

16.04.19

702

Prodhim I emisioneve te pulles per vitin 2019

Albdesign PSP

Posta Shqiptare

   Perfunduar

05.06.19 shkarko 

16.04.19

703

Materiale mjekimi per ortopedike

Layo shpk

Spitali Rajonal Fier

   Perfunduar 

 17.06.19 shkarko

16.04.19

704

Materiale mjekimi per ortopedike

Trimed shpk

Spitali Rajonal Fier

   Perfunduar

17.06.19 shkarko 

16.04.19

705

Blerje ushqime per institucionet e varesise

Eglenti & Mc Katering

Sherbimi Social Shteteror

 Perfunduar

15.05.19 shkarko 

17.04.19

706

Rikonstruksion dhe mirembajtje e kanaleve ujitese

Doda Ndertim shpk

Bashkia Diber

Perfunduar 

 23.05.19 shkarko

17.04.19

707

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

OSHEE Berat

  Perfunduar 

 13.06.19 shkarko

17.04.19

708

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Berat

  Perfunduar 

 10.06.19 shkarko

18.04.19

719

Sherbim me roje private

Kumria 1 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

  Perfunduar

10.06.19 shkarko 

18.04.19

720

Kite dhe reagente per laboratoret e shendetit publik

Biomedica Albania Distribution shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

Perfunduar 

24.05.19 shkarko 

18.04.19

721

Evadim dhe trajtim i mbetjeve spitalore

Medi Tel shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec

  Perfunduar 

 30.05.19 shkarko

19.04.19

730

Tuba dhe konsumabile laboratorike per fazen prenalitike te perpunimit te gjakut

Laser Med shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

Perfunduar 

 10.05.19 shkarko

23.04.19

737

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Kontrolli i Larte i Shtetit

  Perfunduar

 13.06.19 shkarko

23.04.19

738

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres

Perfunduar 

17.05.19 shkarko 

23.04.19

740

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Shkoder

  Perfunduar 

 12.06.19 shkarko

23.04.19

742

Blerje reagente

Al Medical shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

   Perfunduar

13.06.19 shkarko 

23.04.19

743

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial

  Perfunduar 

 17.06.19 shkarko

23.04.19

744

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Kontrolli i Larte i Shtetit

  Perfunduar

13.06.19 shkarko 

24.04.19

746

Trajtimi i mbetjeve te rrezikshme spitalore

Pure Medical shpk

Spitali Rajonal Pogradec

  Perfunduar 

 30.05.19 shkarko 

24.04.19

747

Loti 3 Sherbim dezinsektim ne zonat bregdetare dhe urbane prefektura Fier

Air & Truly Nolen shpk

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

28.05.19 shkarko 

24.04.19

748

Loti 4 Sherbim dezinsektim ne zonat bregdetare dhe urbane prefektura Vlore

Air & Truly Nolen shpk

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

28.05.19 shkarko 

24.04.19

749

Loti 1 Sherbim dezinsektim ne zonat bregdetare dhe urbane prefektura Shkoder,Lezhe

Air & Truly Nolen shpk

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

 28.05.19 shkarko

24.04.19

750

Loti 2 Sherbim dezinsektim ne zonat bregdetare dhe urbane

Fatos Lashi pf

Instituti i Shendetit Publik

  Perfunduar 

03.06.19 shkarko 

24.04.19

751

Sherbim me roje private

Gora shpk

ZVRPP Sarande

Perfunduar 

 07.05.19 shkarko

24.04.19

753

Loti 4 Blerje shtypshkrimesh per Spitalin Universitar Obstetrik

Inpress shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

  Perfunduar

25.06.19 shkarko 

24.04.19

754

Ndertim rruga "Adem Jashari+Muharrem Bajraktari+Orikumi"Laknas

Sireta 2F shpk

Bashkia Kamez

  Perfunduar 

 11.06.19 shkarko

25.04.19

755

Loti 3 Sherbim dezinsektim ne zonat bregdetare dhe urbane prefektura Fier

Fatos Lashi pf

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

 30.04.19 shkarko

25.04.19

760

Blerje kite

Almedical shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

  Perfunduar 

 13.06.19 shkarko

26.04.19

761

Loti 1 Blerje dokumentacioni per Ministrine e Arsimit,Sportit dhe Rinise

Kristalina-KH shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

20.05.19 shkarko 

26.04.19

764

Loti 2 Blerje shirita plastike me numrator per thase

Trinity Trade Company shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

27.06.19 shkarko 

26.04.19

765

Mirembajtje mjete transporti te Drejtorise Vendore te Policise Fier

Nuhaj shpk

Drejtoria Vendore e Policise Fier

Perfunduar 

05.06.19 shkarko 

26.04.19

766

Botime,printime dhe materiale shtypshkrimesh per QSUT

Albdesign Psp shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

   Perfunduar 

19.06.19 shkarko 

26.04.19

767

Blerje dokumentacioni per Ministrine e Arsimit,Sportit dhe Rinise

Albdesign Psp shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

20.05.19 shkarko  

30.04.19

770

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Qendra Kulturore Tirana

Perfunduar 

11.06.19 shkarko 

30.04.19

771

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje

   Perfunduar 

 12.06.19 shkarko

30.04.19

772

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Agjencia Shteterore e Kadastres

   Perfunduar 

17.06.19 shkarko 

30.04.19

778

Loti 2 Blerje materjale ortopedike

Trimed shpk

Spitali Rajonal Vlore

  Perfunduar 

19.06.19 shkarko 

30.04.19

779

Rikonstruksion i Kanalit Ujites Vija e Mullirit Gjorice

Radika shpk

Bashkia Bulqize

Perfunduar 

03.05.19 shkarko 
07.05.19 shkarko
19.06.19 shkarko

30.04.19

781

Loti 2 Blerje materiale ortopedike

Layo shpk

Spitali Rajonal Vlore

  Perfunduar

19.06.19 shkarko