Vendime Prill 2020  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Nr

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

1

01.04.20

329

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber 

Perfunduar 

29.04.20 shkarko 

2

02.04.20

330

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber 

   Perfunduar

29.04.20 shkarko 

3

03.04.20

333

Loti 3 Blerje mish dhe nenproduktet e tij per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve

Olta Sharra PF

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

30.04.20 shkarko 

4

06.04.20

334

Blerje bojra per printer

BluePrint Technologies shpk

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Perfunduar 

23.04.20 shkarko 

5

06.04.20

335

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

 29.04.20 shkarko 

6

06.04.20

336

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Tregu i shitjes me shumice i frutave perimeve Korce

Perfunduar 

 05.05.20 shkarko

7

08.04.20

338

Blerje ushqime per femije

EL-Gjo-2006 shpk

Shtepia e Femijeve 6-14 vjec Shkoder

Perfunduar 

 23.04.20 shkarko

8

10.04.20

340

Blerje pajisje per shtimin e kapaciteteve te Salles Operative dhe Dhome Serveri

Advanced Business Solutions shpk

Illyrian Guard sha

 Perfunduar

19.05.20 shkarko 

9

14.04.20

341

Mirembjatje dhe sherbim i riparimit te automjeteve te makinerive

Luan Sopaj shpk

Bashkia Kukes

Perfunduar 

05.05.20 shkarko 

10

14.04.20

343

Sherbim te printimit dhe publikimit

Albdesign PSP shpk

Bashkia Korce

Perfunduar 

13.05.20 shkarko 

11

15.04.20

345

Implementimi i nje sistemi Backup dhe Disaster Recover

Advanced Business Solutions shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

13.05.20 shkarko 

12

15.04.20

346

Rikonstruksion i rrugeve te lagjes siper stacionit te trenit, ne qytetin e Rrogozhines

Biba-X shpk

Bashkia Rrogozhine

 Perfunduar

 23.04.20 shkarko

13

17.04.20

352

Projektim per rikualifikimin e Zones Bregdetare Vlore-Radhim-Orikum Loti 3

GjeoKonsult & Co shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

 07.05.20 shkarko

14

17.04.20

354

Blerje tonera,bojera printeri

Marketing & Distribution shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

22.04.20 shkarko 

15

21.04.20

355

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kavaje

   Perfunduar

19.05.20 shkarko 

16

22.04.20

356

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kavaje

   Perfunduar

19.05.20 shkarko 

17

23.04.20

359

Mbikqyrje punimeve te mirembajtjes

Tower shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier

Perfunduar 

07.05.20 shkarko 

 18

28.04.20

362

Sherbim me roje private

Security-Korca shpk

Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce

Perfunduar 

12.05.20 shkarko 

19

30.04.20

366

Zgjerimi i rruges vendore,aks Superstrada e Devollit-Ismail Qemali,Demir Progeri-Aks Rrg.Etem Osman Xhaci dhe Rehabilitim i rrugeve vendore Lagjia Nr 2 dhe Lagjia Nr 3

Almo Konstruksion shpk

Bashkia Devoll

Perfunduar 

05.06.20 shkarko 

20

30.04.20

367

Furnizim-vendosje sisteme sigurie

Ratech shpk

Illyrian Guard sha

   Perfunduar

13.05.20 shkarko