Vendime Gusht 2010  

     ·  "Regli" shpk, DPB Tirane, Rikonstruksion Godina Nr.3 Burgu Shenkoll-Lezhe, dt. 05.08.2010
     ·  "Ilar" shpk, Posta Shqiptare sha Tirane, dt. 10.08.2010 
     ·  "Primo Communications" shpk, APP, Sherbim Interneti, dt. 10.08.2010 
     ·  "Vjosa" shpk, Bordi i Kullimit Gjirokaster, Sistemi kullues fusha Dukaj Tepelene, dt. 10.08.2010 
     ·  "Murebest" shpk, KESH sha, Blerje Paisje Zyrash, dt. 10.08.2010  
     ·  "Delia Impex" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin, Rikonstruksion Godine, dt. 10.08.2010 
     ·  "Leka" shpk, Komuna Bulgarec Korce, Lyerje Meremetime, dt. 10.08.2010
     ·  "Delia Impex" shpk, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkoder, Rikonstruksion Godine dt. 10.08.2010
     ·  "Reto" shpk, DSHS Skrapar, Rikonstruksion i Ambienteve te Spitalit, dt. 23.08.2010 
     ·  "Alstezo" shpk, Drejtoria e Pergjithshme Qarku Elbasan, Riparim Automjetesh, dt. 23.08.2010 
     ·  "Luli" shpk, DSHS Librazhd, Blerje Ushqimesh dt. 23.08.2010 
     ·  "Anakonda" shpk, DRSHTRR Gjirokaster, Sherbim Ruajtje, dt. 23.08.2010
     ·  "MB Kurti" shpk, DSR Berat, Blerje Ushqimesh, dt. 25.08.2010 
     ·  "Anada" shpk, Teatri Kombetar Tirane, Rikonstruksion i Sallave, dt. 25.08.2010
     ·  "Ilar" shpk, QKKB Tirane, Blerje Pulla Sigurie, dt. 31.08.2010 
     ·  "Blinishta" shpk, Komuna Rrethine Shkoder, Asfaltim Rruge, dt. 31.08.2010 
     ·  "Nelsa" shpk, Qendra Spitalore "XH.Kongoli" Elbasan, Blerje Ushqime, dt. 31.08.2010 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, DRSHTRR Elbasan, Sherbim Ruajtje, dt. 31.08.2010 
2010  Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor  
2011  Janar  Shkurt  Mars  Prill 
Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor