Vendime Gusht 2012       ·  "Adel Print" shpk, Bashkia Korce, Botimi i revistes se Bashkise Korce, dt. 02.08.2012 
     ·  "Gjoka+A" shpk, ZQRPP Tirane, Ruajtje objekti Durres Loti II, dt. 02.08.2012
     ·  "Nazeri 2000" shpk, "Therepeli Security" shpk, "SSX" shpk, "Toni Security" shpk, Bashkia Kavaje, Sherbim me roje, dt. 02.08.2012
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Ujesjelles Kanalizime sha Fier, Sherbimi i ruajtjes se prones me subjekte private, dt. 02.08.2012
     ·  "Therepeli Security" shpk, Spitali Rajonal Durres, Sherbim me roje, dt. 02.08.2012
     ·  "Therepeli Security" shpk, Spitali Rajonal Durres, Sherbim me roje private, dt. 02.08.2012
     ·  "Trinity Trade Company" shpk, Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce, Blerje paisje mobilimi, dt. 02.08.2012
     ·  "Velaj" shpk, Spitali Rajonal Vlore, Sherbim me roje private, dt. 02.08.2012
     ·  "Murati BA" shpk, QKTGJ Tirane, Sherbim mirembajtje, dt. 07.08.2012
     ·  "Nazeri 2000" shpk, ZQRRPP Tirane, Ruajtje objekti, dt. 07.08.2012
     ·  "Euro 2001" shpk, Ministria e Brendshme Tirane, Loti IV Blerje veshmbathje, dt. 07.08.2012
     ·  "Gajdi Company" shpk, "CAA" shpk, Ministria e Brendshme Tirane, Blerje automjeti, dt. 07.08.2012
     ·  "Hoxha" shpk, Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Elbasan, Sherbim ruajtje objekti, dt. 07.08.2012
     ·  "Myrto Security" shpk, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje, Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 07.08.2012
     ·  "Victoria Invest" shpk, Komuna Kashar Tirane, Sherbimi i pastrimit publik, dt. 07.08.2012
     ·  "Ilar" shpk, QPZ Tirane, Furnizim me materiale ndihmese per shtypshkronjen, dt. 09.08.2012
     ·  "Newster System" srl, Spitali Rajonal Gjirokaster, Blerje sterilizator per mbetjet spitalore, dt. 09.08.2012
     ·  "Toni Security" shpk, Bashkia Kavaje, Sherbim i ruajtjes me roje, dt. 09.08.2012
     ·  "4 A-M" shpk, Autoriteti i Aviacionit Civil Tirane, Rikonstruksion i godines, dt. 09.08.2012
     ·  "Gjeokonsult&CO" shpk, Komuna Vaqarr, Hartimi i instrumenteve te planifikimit te territorit, dt. 09.08.2012
     ·  "Medfau" shpk, Ministria e Shendetesise Tirane, Blerje paisje te ndryshme mjekesore, dt. 09.08.2012 
     ·  "47EK79" shpk, DPRR Tirane, Studim projektim rruga Hidrocentrali i Banjes - Gramsh, dt. 09.08.2012 
     ·  "Sori-Al" shpk, Spitali Rajonal Berat, Blerje e sherbimit te kateringut, dt. 09.08.2012

     ·  "Adel Print" shpk, ISKSH Tirane, Blerje shtypshkrime te tjera mjeku, dt. 21.08.2012
     ·  "Ales" shpk, ASHR Tirane, Ruajtja me roje private, dt. 21.08.2012
     ·  "Atlantik 3" shpk, "Murati-D" shpk, Universiteti i Tiranes, Blerje materiale pastrimi, dt. 21.08.2012
     ·  "Derbi-E" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster, Hartimi i projekt zbatimit per rikonstruksionin e godines, dt. 21.08.2012
     ·  "Eurondertim MK" shpk, Keshilli i Qarkut Berat, Nderhyrje ne ure km 11.3, dt. 21.08.2012
     ·  "Gjeokonsult&Co" shpk, Keshilli i Qarkut Durres, Realizimi i master planit te Komunses Bupq, dt. 21.08.2012
     ·  "Nazeri 200" shpk, SHISH Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 21.08.2012
     ·  "Rantag 2011" shpk, ALUIZNI Tirane, Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 21.08.2012
     ·  "Bolt" shpk, Universiteti "Fan Noli" Korce, Blerje mobilje dhe orendi zyre, dt. 21.08.2012
     ·  "Trezhnjeva" shpk, SHISH Tirane, Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike, dt. 21.08.2012
     ·  "Dea Security" shpk, Agjencia e mjedisit dhe pyjeve Tirane, Ruajtja per 24 ore e objekteve, dt. 23.08.2012
     ·  "Therepeli Security" shpk, DSHS Gramsh, Sherbim i ruajtjes me roje private, dt. 23.08.2012
     ·  "Anakonda" shpk, DSHP Tepelene, Sherbim me roje private, dt. 28.08.2012
     ·  "Hoxha Security" shpk, Drejtoria Rajonale e Bujqesise Elbasan, Sherbim i ruajtjes me roje, dt. 28.08.2012
     ·  "ISN International Security Network GMBHL" shpk, DSHS Kavaje, Blerje sherbim me roje private, dt. 28.08.2012
     ·  "Shendelli" shpk, "Mona" shpk, "Rej" shpk, Komuna Trebinje, Rikonstruksion shkolla e mesme Trebinje, dt. 30.08.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, ZQRRPP Tirane, Ruajtje objekti, dt. 30.08.2012 
     ·  "Miri" shpk, Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Shkoder, Raujtja dhe sigurimi i trajtimit te studenteve, dt. 30.08.2012 
     ·  "Muhamet Dalaci" pf "Atelier 4" shpk, Spitali Rajonal Kukes, Hartimi i projekt-zbatim per rikonstruksionin e Urgjences, dt. 30.082012 
     ·  "Newster System" srl, Spitali Rajonal Durres, Blerje sterilizator per mbetjet spitalore, dt. 30.08.2012

     ·  "Albdesing" shpk, Kuvendi i Shqiperise, Sherbime shtypshkrimi dhe botime parlamentare, dt. 30.08.2012      Vendime të KPP