Vendime Gusht 2013  
Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Dt. e marrjes së informacionit

Statusi

Vendimi

05.08.13

950

Sherbimi i ruajtje dhe sigurise fizike me roje private

"Grand Security" shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar

07.08.13
me teper...

06.08.13 951 Blerje kancelari “Mondoffic”shpk Univerisiteti “Luigj Gurakuqi” Perfunduar 07.08.13
me teper...
06.08.13 952 Sherbimi I ruajtjes te spitalit “Sadik Dinci” “Rains security”shpk

Spitalit “Sadik Dinci”

Elbasan
Perfunduar 07.08.13
me teper...
06.08.13 953 Ndertim K.U.Z fshati Izvor "Derveni-1" shpk Komuna Luftinj Perfunduar 02.09.13
me teper...
07.08.13 956 Permiresimi i sistemit informatik te AK "First" shpk Autoriteti i Konkurrences 02.09.13 Perfunduar 13.09.13
me teper...
09.08.13 957 Loti I; “Blerje uniforma dhe material te buta per spitalet “AN&RA” shpk Ministria e Brendshme Perfunduar 20.08.13
me teper...
09.08.13 958 Blerje mobilje “Trinity Trade Company”shpk Gjykata e Larte Perfunduar 21.08.13
me teper...
09.08.13 959 “Rikonstruksioni I stacionit te pompove Gajde “Shqiponja –M” Ujesjelles Fshat sh.a Lushnje Perfunduar 19.08.13
me teper...
12.08.13 962 “Sherbim me roje private” “Nazeri 2000”shpk SUOGJ “Koco Gliozheni 22.08.13 Perfunduar 13.09.13
me teper...
12.08.13 963 “Sherbimi I ruajtjes me roje fizike” “Toni Security”shpk Bashkia Kavaje Perfunduar 25.09.13
me teper...
12.08.13 964 “Sherbimi I ruajtjes me roje fizike” “Eurogjici Security”shpk Bashkia Kavaje Perfunduar 25.09.13
me teper...
12.08.13 965 “Sherbim me roje private” “Eurogjici Security”shpk SUOGJ “Koco Gliozheni 23.08.13 Perfunduar 13.09.13
me teper...
12.08.13 966 “Ruajtja e objekteve te trajtimit studenteve .sha Korce “Eurogjici Security”shpk Trajtimit studenteve .sha Korce 16.08.13 Perfunduar 13.09.13
me teper...
13.08.13 968 “Zona minerare 556/3, objekti Rodokal, qarku Korce “Chrome Assets”shpk METE 02.09.13 Perfunduar 11.12.13 me teper...
14.08.13 972 Loti I, Sherbimi i ruajtjes se ambienteve dhe sigurise fizike te "QSA, Qarku Tirane" "Oktapus" shpk Qendra e Studimeve Albanologjike Perfunduar 27.09.13
me teper...
15.08.13 974 Loti I, Sherbimi i ruajtjes se ambienteve dhe sigurise fizike te "QSA, Qarku Tirane" "Çullhaj" shpk Qendra e Studimeve Albanologjike Perfunduar 27.09.13
me teper...
16.08.13 976 Mirembajtje e objekteve ndertimore "Regli" shpk Universiteti Bujqesor Tirane 26.08.13 Perfunduar 25.09.13
me teper...
16.08.13 977 Rikonstruksion i pjesshëm i objekteve ndërtimorenë UBT "Regli" shpk Universiteti Bujqesor Tirane Perfunduar 30.08.13
me teper...
16.08.13 978 Dhenie me koncesion te HEC-eve Zagori ne lumin Zagori, rrethi Gjirokaster "Albhydro" & "Ndrekaj" & "Ales Konstruksion" shpke METE 03.09.13 Perfunduar 30.10.13
me teper...
19.08.13 979 Shitje lende druseror ne kembe ne grupngastrat pyjore, pa rruge autopyjore ne ekonomine pyjore Shpat 1 dhe Fushe – Kuqe Zavaline "Mufoli" & "IRG" shpk MMPAU 27.08.13 Perfunduar 13.09.13
me teper...
19.08.13 980 Blerje e konteniereve per mbajtje urbane "Ilar" shpk Bashkia Bajram Curri 26.08.13 Perfunduar 25.09.13
me teper...
19.08.13 981 Blerje kamion transporti 7 ton "Ilar" shpk OST sh.a 22.08.13 Perfunduar 13.09.13
me teper...
19.08.13 982 Website Portal "Communication Progress" shpk Institucioni Avokati i Popullit 05.09.13 Perfunduar 25.09.13
me teper...
21.08.13 984 Materiale Pastrimi "Atlantik 3" shpk Institucioni Avokati i Popullit Perfunduar 29.08.13
me teper...
22.08.13 985 Ndertim Rruga By Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine. Loti 11 "Alko Impex" shpk Autoriteti Rrugor Shqiptar 27.08.13 Perfunduar 25.09.13
me teper...
26.08.13 987 Loti I,Ruajtje e objektit te  ZQRPP, ZVRPP Tirane "Ales" shpk ZQRPP, Tirane Perfunduar 26.09.13
me teper...
26.08.13 988 Loti IX, Ruajtje e objektit te  ZVRPP Elbasan "Ales" shpk ZQRPP, Tirane Perfunduar 26.09.13
me teper...
27.08.13 991 Materiale per pastrim, dezinfektim dhe ndricim "Sireta 2F" shpk Universiteti Bujqesor Tirane Perfunduar 25.09.13
me teper...
28.08.13 993

Furnizimi me uje i plazheve Durres-Kavaje nga pusshpimet e Cermes,

 Loti 1

"Curri" shpk & "Geci" shpk Drejtoria Pergjithshme Ujesjelles Kanalizime Perfunduar 25.09.13
me teper...
29.08.13 994 Sherbime ne shkolla per vitin 2013 "Shehu" shpk Komuna Maqellare Diber 06.09.13 Perfunduar 26.09.13
me teper...
30.08.13 995 Lyerje shkollash, cerdhe dhe kopshtet e femijeve "Meni" shpk Bashkia Ballsh 09.09.13 Perfunduar 25.09.13
me teper...