Vendime Gusht 2014  

Keshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.08.14

1377

"Loti 4, Ruajtja e objekteve ne qarkun e Dibres (Godinat e DRT Diber, Agjensive tatimore Burrel dhe Bulqize"

"RES-03" Shpk

 

 

 "Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

04.08.14 shkarko 

01.08.14

1378

“Loti 9, Ruajtje objekti ZVRPP Elbasan, me 4.34 roje ne 24 ore”

“Shkembi” sh.p.k

Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

 

Perfunduar 

 05.08.14 shkarko

01.08.14

1379

“Pajisje Speciale”

“Trinity Trade Company” sh.p.k

 

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

 

Perfunduar 

05.08.14 shkarko 

04.08.14

1380

"Rruajtja e Objekteve ne Qarkun e Lezhes,Drejtoria Rajonale Lezhe dhe Agjensite ne qytetin e Kurbinit dhe Rreshenit,Loti 10"

"2LX"shpk

 

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

 

Perfunduar 

 11.0914 shkarko

04.08.14

1382

"Loti 4"Rruajtje Objektesh te godinave ku eshte akomoduar administrata tatimore  per vitin 2014 per qarkun Diber"

"Snajper Security"shpk

 

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

02.09.14 shkarko 

04.08.14

1383

Loti V"Rruajtje objekti ZVRPP Shkoder"

 

"Vija-2004 shpk"

 

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

Perfunduar

06.07.14 shkarko 

04.08.14

1384

Loti VIII"Rruajtje objekti ZVRPP Gjirokaster

"Anakonda" shpk

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

  Perfunduar

14.08.14 shkarko

05.08.14

1388

"Rruajtja me 6 (gjashte) roje private te Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore dhe Agjensise Lokale te Sigurimeve Shoqerore Tirane"

"Albguardia" shpk

"Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane"

 Perfunduar

11.09.14 shkarko 

05.08.14

1389

"Kryerja e Sherbimit te pastrimit,grumbullimit dhe largimit te mbetjeve urbane dhe inerte per Qytetin e Krujes"

"Korsel" shpk

"Bashkia Kruje"

  Perfunduar 

 04.09.14 shkarko

05.08.14

1390

Loti 10"Rruajtja e objekteve ne qarkun e Lezhes (godinat e Agjensive Tatimore ne qytetin e Kurbinit dhe Rreshenit)

"Trezhnjeva"shrsf

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

   Perfunduar

11.09.14 shkarko

06.08.14

1391

Loti VI"Ruajtje Objekti per 6-muaj per ZQRPP dhe ZVRPP-TE" 

"Elezaj"shpk

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

Perfunduar 

08.08.14 shkarko 

06.08.14

1392

Loti 4"Rruajtja e objekteve ne qarkun e Dibres(Godinat e DRT Diber,Agjensive tatimore Burrel dhe Bulqize)

"Kevenjo"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

Perfunduar 

02.09.14 shkarko 

07.08.14

1397

"Blerje veshje zjarr duruse"

"Arblev"shpk

"Albpetrol'sh.a

  Perfunduar

11.09.14 shkarko

07.08.14

1398

"Sherbimi I ruajtjes civile te Drejtorise Rajonale te Bujqesise Berat"

"Azizolli"shpk

"Drejtoria Rajonale e Bujqesise Berat"

  Perfunduar

 08.08.14 shkarko

07.08.14

1399

"Ruajtja me 6 roje private te Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore dhe Agjensise Lokale te Sigurimeve Shoqerore Tirane"

"S.S.X"

"Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane"

   Perfunduar

11.09.14 shkarko 

07.08.14

1400

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurimit fizik te objekteve qe ka ne administrim Spitali Rajonal Durres per periudhe (7 shtate) mujore"

"Nazeri 2000"SHRSF

"Spitali Rajonal Durres"

 Perfunduar

18.09.14 shkarko 

07.08.14

1408

"Rikualifikim I qendres se qytetit Lezhe"

"TTA Alba Lam dhe Junik Shpk"

"Bashkia Lezhe"

  Perfunduar 

20.08.14 shkarko 

08.08.14

1409

"Ruajtja me 6 (gjashte) roje private te Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore dhe Agjensise Lokale te Sigurimeve Shoqerore Tirane"

"Hoxha"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane"

  Perfunduar 

11.09.14 shkarko 

08.08.14

1410

"Sherbimi I deratizimit,dezinfektimit te APD"

"Pastrime Silvio"shpk

"Autoriteti Portual Durres"

  Perfunduar 

15.08.14 shkarko 

08.08.14

1411

"Furnizim me Filma X-Ray"

"Albaphoto"shpk

"Spitali Rajonal Berat"

 Perfunduar

11.09.14 shkarko 

08.08.14

1412

"Mbikqyerja e punimeve te objektit "Rikonstruksion I bulevardit"Jakov Xoxa"

"Infra Konsult"

"Bashkia Fier"

   Perfunduar

15.08.14 shkarko

08.08.14

1415

"Blerje lende djegese pelet druri per kaldajat e Spitalit Korce"

"Igma"shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce"

 Perfunduar

11.09.14 shkarko 

08.08.14

1416

"Blerje Sherbimit te Ruajtjes me roje private"

"Eurogjici Security"

"Spitali Rajonal Durres"

   Perfunduar

 18.09.14 shkarko

08.08.14

1417

"Rikualifikim I qendres se qytetit Lezhe"

"Curri"shpk

"Bashkia Lezhe"

  Perfunduar

20.08.14 shkarko

11.08.14

1418

"Sherbimi I mirembajtjes dhe permiresimit te fibrave optike"

"Gener 2"shpk "Albania Telecommunications Union"shpk

"AlbControl"

Perfunduar 

15.09.14 shkarko 

11.08.14

1422

Loti II"Qarku Kukes"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3A"

"Trezhnjeva"shrsf

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

02.09.14 shkarko 

11.08.14

1423

"Loti III"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A Loti I III-te Qarku Lezhe"

"Trezhnjeva"shrsf

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

18.09.14 shkarko 

11.08.14

1424

"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3A Loti I VI-te.qarku Durres"

"Trezhnjeva"shrsf

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

16.09.14 shkarko 

11.08.14

1425

"Sherbimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A Qarku Diber"

"Grand Security" shpk

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

02.09.14 shkarko 

11.08.14

1427

"Realizimi I sherbimit te ruajtjes me polici private te godines se Komunes Golem

"Dea Security"shpk

"Komuna Golem"

 Perfunduar

13.07.14 shkarko 

11.08.14

1428

Loti I X"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve e personelit te Postes Shqiptare me roje te kategorise"1.3.A,Qarku Vlore

"Eurogjici Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfundur 

01.09.14 shkarko 

11.08.14

1429

Loti I VII-te,"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A"Qarku Elbasan

"Eurogjici Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

01.09.14 shkarko 

11.08.14

1430

Loti I III"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A"Qarku Lezhe"

""Eurogjici Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

18.09.14 shkarko 

11.08.14

1431

Loti I VI-te"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A"Qarku Durres"

"Eurogjici Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

 16.09.14 shkarko

11.08.14

1432

Loti I IV "Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A"Qarku Diber

"Eurogjici Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

02.09.14 shkarko 

11.08.14

1433

Loti I IX "Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A"Qarku Berat

"Eurogjici Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

01.09.14 shkarko 

11.08.14

1434

Loti I XII-te"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A"Qarku Korce"

"Eurogjici Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

02.09.14 shkarko 

11.08.14

1435

Loti I II-te"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A"Qarku Kukes"

"Eurogjici Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

 02.09.14 shkarko

11.08.14

1436

Loti I I-re"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A"Qarku Shkoder"

"Eurogjici Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

02.09.14 shkarko 

11.08.14

1437

Loti I VIII-TE"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A"Qarku Fier"

"Eurogjici Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

 01.09.14 shkarko

11.08.14

1438

Loti I V-te "Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A"Qarku Tirane"

"Eurogjici Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfundur 

 01.09.14 shkarko

11.08.14

1439

Loti I V-te "Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A"Qarku Tirane"

"Masel Security"shpk

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

01.09.14 shkarko 

11.08.14

1440

Loti I VI-te "Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3.A"Qarku Durres"

"Masel Security"shpk

"Posta Shqiptare" sha

  Perfunduar

16.06.14 shkarko

12.08.14

1441

"Loti I II-te"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A"Qarku Kukes

"Toni Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

02.09.14 shkarko 

12.08.14

1442

"Loti I VII-te"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A"Qarku Elbasan

"Toni Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

01.09.14 shkarko 

12.08.14

1443

"Loti I IV-te"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A"Qarku Diber

"Toni Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

 02.09.14 shkarko

12.08.14

1444

"Loti I XII-te"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A"Qarku Diber

"Toni Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

02.09.14 shkarko 

12.08.14

1445

"Loti I V-te"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A"Qarku Diber

"Toni Security"

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

 01.09.14 shkarko

12.08.14

1449

"Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare me roje te kategorise 1.3B"

"Eurogjici Security"

"Posta Shqiptare" sha

   Perfunduar

24.09.14 shkarko 

13.08.14

1451

"Blerje karta dixhitale per hyrje-dalje"

"Fastech"shpk

"Autoriteti Portual Durres"

Perfunduar 

18.09.14 shkarko 

13.08.14

1452

"Studimi urbanistik dhe infrastruktura e zones se spitalit"

"Derveni 1"shpk

"Bashkia Tepelene"

   Perfunduar

03.09.14 shkarko

14.08.14

1453

Loti I"Ruajtje objekti ZQRPP,ZVRPP Tirane dhe ZVRPP Kavaje"

"Firdeus Security"shpk

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

Perfunduar 

12.09.14 shkarko 

14.08.14

1454

Loti VIII"Sherbim me roje private,Z.V.R.P.P,Gjirokaster"

"Taulanti"shpk

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

Perfunduar 

15.08.14 shkarko 

14.08.14

1455

"Blerje ushqime"I ndare ne 3 lote

"Erdis"shpk

"Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder"

Perfunduar 

03.09.14 shkarko 

14.08.14

1456

"Blerje Lende Djegese per Ngrohje (Briket Pellet)"

"Ndertim-Montim Dashi shpk"

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh"

 Perfunduar

23.09.14 shkarko 

15.08.14

1458

"Loti VII"Sherbim me roje civile zyra e rregjistrimit te pasurive te paluajtshme Kukes"

"Sabeta"shpk

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

 Perfunduar

23.09.14 shkarko

18.08.14

1462

"Loti I Ruajtje objekti ZQRPP,ZVRPP Tirane,dhe ZVRPP Kavaje"

"Arbana Sh.A"

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

  Perfunduar

 12.09.14 shkarko

18.08.14

1465

Objekti I Konkurrimit:Zona minerare nr:197/4,objekti:Laku I Rrepes,zona minerare 197/4,qarku:Lezhe

"Vani"shpk

"Ministria e Energjise dhe Industrise"

Perfunduar 

06.06.16 shkarko 

18.08.14

1468

"Sherbimi I Pastrimit Publik"

"Pastrime Silvio"shpk

"Komuna Kashar"

Perfunduar 

04.09.14 shkarko 

18.08.14

1469

"Shetitorja Gjirokaster,parku Viroit (pedonale dhe ndricim)

"J-V Hastoci"shpk & A.L-Asfalt"shpk

"Bashkia Gjirokaster"

  Perfunduar

16.09.14 shkarko

20.08.14

1475

"Loti I I"Ruajtje objekti ZQRPP,ZVRPP Tirane dhe ZVRPP Kavaje"

"N.S.S"shrsf

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

Perfunduar 

 12.09.14 shkarko

20.08.14

1476

Loti X"Ruajtje objekti ZVRPP Lac dhe ZVRPP Lezhe"

"N.S.S"shrsf

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

Perfunduar 

16.06.14 shkarko 

21.08.14

1478

"Blerje Pajisje Mobilerie per shkollat e sistemit arsimor parauniversitar"

"Top Line"

"Ministria e Arsimit dhe Sportit"

Perfunduar 

12.09.14 shkarko 

21.08.14

1479

"Ndertim I kendit sportiv per shkollat"

"Leka"shpk

"Komuna Udenisht"

  Perfunduar

23.09.14 shkarko

21.08.14

1481

Loti I"Sherbim me roje civile zyrat e Drejtorise Rajonit Verior Shkoder"

"Firdeus Security"shpk

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

Perfunduar 

15.09.14 shkarko 

21.08.14

1482

Loti II "Sherbim me roje civile zyrat e ish-Sektorit F.Arres Puke"

"Firdeus Security"shpk

"Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder"

 Perfunduar

 15.09.14 shkarko

21.08.14

1483

"Blerje printime e publikime parlamentare"

"Ilar Shpk"

"Kuvendi I Shqiperise"

Perfunduar 

 11.09.14 shkarko

25.08.14

1487

"Loti X Ruajtja e Objekteve ZVRPP Lezhe dhe ZVRPP Lac"

"2LX"shpk

"Zyra Qendrore e Rregjistrimit te pasurive te Paluajtshme"

Perfunduar 

16.09.14 shkarko 

25.08.14

1488

"Evadim I Mbetjeve te Rrezikshme Spitalore"

"Iridiani & Kodeli"shpk

"Spitali Rajonal Kukes"

  Perfunduar

16.09.14 shkarko

26.08.14

1490

"Ndertim shkolla Cikli I Ulet "Fshati Poceste,Komuna Libonik"

"Avdolli shpk"

"Komuna Libonik"

Perfunduar 

11.09.14 shkarko 

27.08.14

1492

"Blerje pajisje per nderlidhjen"

"Nazeri 2000"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve"

Perfunduar 

 11.09.14 shkarko

28.08.14

1493

"Rikonstruksion I trotuareve ne Bllokun e Qendres"

"B-93"shpk

"Bashkia Permet"

Perfunduar 

11.09.14 shkarko 

28.08.14

1494

"Blerje"Hipoklorit Natriumi"

"Atlantik3" shpk

"Ujesjellesi Vlore"Sh.a

 Perfunduar

02.09.14 shkarko 

28.08.14

1495

"Blerje autolaboratore per Drejtorine e Metrologjise Ligjore"

"Proqual"sh.a

"Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise"

 Perfunduar

11.09.14 shkarko 

28.08.14

1496

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"(SH.R.S.F)"

"Eurogjici Security"shpk

"Autoriteti shendetesor rajonal Tirane"

Perfunduar 

23.09.14 shkarko 

28.08.14

1497

"Sherbimi I ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare"

"Eurogjici Security"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane"

Perfunduar 

24.09.14 shkarko 

28.08.14

1498

"Blerje  leter"

"Ilar Shpk"

"Shtypshkronja e letrave me vlere"

Perfunduar 

18.09.14 shkarko 

28.08.14

1499

"Sherbimi I mirembajtjes se gjelberimit"

"A & K 2001"shpk (M&K 2001)

"Autoriteti Portual Durres"

  Perfunduar

11.09.14 shkarko

29.08.14

1500

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike te Radio Stacioni Cerriku B"

"Hoxha"shpk

"Drejtoria e Stacioneve Transmetuese"RTV

 Perfunduar

 23.09.14 shkarko

29.08.14

1502

"Blerje pajisje elektronike per e-filing dhe D.I.S"

"Bnt Electronics" shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

 Perfunduar

 25.09.14 shkarko

29.08.14

1503

"Sherbimi I ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare"

"Siguria"shpk

"Drejtoria Rajonale  e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane"

Perfunduar

24.09.14 shkarko