Vendime Gusht 2015  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.08.15

1347

Furnizim vendosje I nje elektropompe vaji dhe I nje gjeneratori saldimi ne vepren e marrjes HEC Fierze 

Shuaden shpk 

 Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Sh.a

Perfunduar 

19.08.15 shkarko 

03.08.15

1348

Blerje materiale ndertimi,Gize

Delia Impex shpk

Ujesjelles Kanalizime Shkoder

  Perfunduar 

 26.08.15 shkarko

03.08.15

1349

Ndertim Magazine me konstruksion metalik ne N/Stacionin Rashbull

Nika shpk

Operatori I Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

 25.08.15 shkarko

03.08.15

1352

Sherbim me roje private

Polsaiz shrsf

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster

  Perfunduar 

 27.08.15 shkarko

03.08.15

1353

Sherbim me roje private

Polsaiz shrsf

Ujesjelles Kanalizime Fier

Perfunduar

12.08.15 shkarko

04.08.15

1358

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve ne administrim te Drejtorive te ALUIZNI-t Tirane 1,2,3 per vitin 2015

Klaron Shpk

Drejtoria e Aluiznit Tirane 1,2,3

Perfunduar 

01.09.15 shkarko 

04.08.15

1359

Loti 12 Ruajtja e objekteve ne qarkun e Shkoders

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

  Perfunduar 

17.09.15 shkarko 

04.08.15

1360

Loti 8 Ruajtja e objekteve ne qarkun e Korces

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

  Perfunduar 

14.09.15 shkarko 

04.08.15

1361

Sherbimi i rojeve private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Korce

Perfunduar 

 27.08.15 shkarko

04.08.15

1362

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

  Perfunduar 

31.08.15 shkarko 

04.08.15

1363

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shrsf

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

  Perfunduar 

 31.08.15 shkarko

04.08.15

1364

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve ne administrim te Drejtorive te ALUIZNI-t Tirane 1,2,3 per vitin 2015

Start 2000 shpk

Drejtoria e Aluiznit Tirane 1,2,3

Perfunduar 

01.09.15 shkarko 

04.08.15

1365

Sherbimi i ruajtjes me roje private

Ales shpk

Inspektoriati Qendror Teknik

  Perfunduar

18.08.15 shkarko

05.08.15

1367

Blerje pajisje mjekesore

Gen-Alb Farma shpk

Qendra Spitalore Xh.Kongoli Elbasan

  Perfunduar 

27.08.15 shkarko 

05.08.15

1368

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

  Perfunduar 

31.08.15 shkarko 

05.08.15

1369

Sherbim me roje private

Ales shpk

Spitali Universitar I Traumes

  Perfunduar 

31.08.15 shkarko 

05.08.15

1370

Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare

Eurogjici Security shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Korce

   Perfunduar

01.09.15 shkarko

05.08.15

1371

Rikonstruksion Kopshti Nr 18

Cara e Neal-86 shpk

Bashkia Tirane

   Perfunduar

27.08.15 shkarko

05.08.15

1372

Rikonstruksion i salles dhe arkives se rregjistrimit te mjeteve,kapanon tahografi,rrjet infromatik dhe sistemim sheshi ne Durres

Kevin Construksion shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

   Perfunduar

27.08.15 shkarko

06.08.15

1378

Sherbim i ruajtjes dhe sigurise me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar I Traumes

   Perfunduar

31.08.15 shkarko

06.08.15

1379

Blerje materiale pastrimi dhe detergjente per Universitetin e Tiranes

Atlantik 3

Universiteti Tiranes

Perfunduar

26.08.15 shkarko

06.08.15

1380

Rikonstruksioni I kopeshtit dhe palestres ne shkollen Koli Sako,Bashkia Divjake

Kevin Construksion shpk

Bashkia Divjake

Perfunduar

20.08.15 shkarko

06.08.15

1381

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

   Perfunduar

 31.08.15 shkarko

07.08.15

1382

Sherbimi i ruajtjes me roje private

Kevenjo shpk

Drejtoria Rajonale Rrugore Rurale Diber

   Perfunduar

02.09.15 shkarko

07.08.15

1384

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise me roje private

S.S.X shpk

Spitali Universitar I Traumes

   Perfunduar

31.08.15 shkarko

07.08.15

1385

Sherbim me roje private

NSS shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

 31.08.15 shkarko

07.08.15

1386

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise me roje private

NSS shpk

Spitali Universitar I Traumes

Perfunduar 

31.08.15 shkarko 

07.08.15

1387

Loti 8 Ruajtja e objekteve ne qarkun e Korces

Vaso Security

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

  Perfunduar

14.09.15 shkarko

07.08.15

1388

Plotesimi i rrjetit te ujesjellesit ne Portin e Durresit

Elka shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

27.08.15 shkarko 

07.08.15

1389

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

  Perfunduar

31.08.15 shkarko

07.08.15

1390

Prodhim dokumentacioni specifik licenca,per nevoja te MTI-se per vitin 2015

Expo Vision Albania

Ministria e Ekonomise dhe Infrastruktures

   Perfunduar

11.09.15 shkarko

10.08.15

1391

Ruajtja e ambienteve te MAS me roje provate per vitin 2015

Arbana Sh.a

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Perfunduar

25.08.15 shkarko

10.08.15

1393

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Universitar i Traumes

  Perfunduar 

31.08.15 shkarko 

11.08.15

1394

Sherbim me roje private per depot mr.1 dhe 2 dhe zyrat e shoqerise

Res-03 shpk

Ujesjelles Kanalizime Peshkopi

Perfunduar 

27.08.15 shkarko 

12.08.15

1395

Dhenie me koncesion te hidrocentralit Arsti

Shpresa Al shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

  Perfunduar 

23.09.15 shkarko 

12.08.15

1396

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike per objektet e RTSH, Qarku Tirane, Qarku Durres, Qarku Elbasan

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

  Perfunduar

03.09.15 shkarko 

12.08.15

1397

Sherbimi i ruajtjes se objekteve me roje private-Loti I

Siguria shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane

Perfunduar 

26.08.15 shkarko 

12.08.15

1398

Sherbim i ruajtjes se prones se qendrave me vendndodhje Berat- Loti 2

Nazeri 2000 shrsf

Albpetrol sh.a

  Perfunduar

 27.08.15 shkarko

12.08.15

1399

Printimi dhe zarfimi ne versionin self-Mailer i fatureste OSHEE sha

Kallfa shpk

OSHEE sha

  Perfunduar 

21.09.15 shkarko 

13.08.15

1400

Ruajtja dhe sigurimi fizik i objekteve per nevoja FASTIP, Durres

Ales shpk

Fakulteti I Studimeve te Integruara me Praktiken Durres

Perfunduar

18.08.15 shkarko

13.08.15

1401

Hartimi i projektit dhe preventivit per rikonstruksionin e MF

Tower shpk

Ministria e Financave

  Perfunduar 

11.09.15 shkarko 

13.08.15

1402

Blerje materiale pastrimi dhe detergjente per Universitetin e Tiranes

Pastrime Silvio

Universiteti Tiranes

Perfunduar 

26.08.15 shkarko 

14.08.15

1403

Sherbim i ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje kategoria 1.3A qarku Korce Loti XI

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare sha

   Perfunduar 

 10.09.15 shkarko

14.08.15

1404

Blerje materiale pastrimi dhe detergjente per Universitetin e Tiranes

Murati-D

Universiteti Tiranes

Perfunduar

26.08.15 shkarko

14.08.15

1405

Loti I- Sherbim me roje civile- Qarku Tirane

SSX shpk

Universiteti Bujqesor i Tiranes

   Perfunduar 

14.09.15 shkarko 

14.08.15

1406

Blerje artikuj kancelarie dhe tonera/bojra per vitin 2015

MONDOOFFICE        shpk

Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetsor

Perfunduar 

01.09.15 shkarko 

17.08.15

1412

Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te fshatit Corrush-Anbreg

Shkelqimi 07 shpk

Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster

   Perfunduar

31.08.15 shkarko 

18.08.15

1413

Punime riparimi dhe lyerje zyra U.K Lezhe & Stacione pompimi 2 dhe 3 Barbulloje & stacioni i ujrave te zeza

Kombeas Sh.a

Ujesjelles-Kanalizime Lezhe

   Perfunduar

 27.08.15 shkarko

18.08.15

1415

Loti I- Sherbim me roje civile- Qarku Tirane Loti II- Sherbim me roje civile- Qarku Durres

Eurogjici Security shpk

Universiteti Bujqesor i Tiranes

Perfunduar 

14.09.15 shkarko 

18.08.15

1416

Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Drejtorise Sherbimit Spitalor Mat

Snajper Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

 Perfunduar

25.08.15 shkarko 

19.08.15

1418

Sherbim me roje per Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Lezhe

2LX shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

Perfunduar 

 25.08.15 shkarko

19.08.15

1420

Projekt i rrjetit te ri kabllor me izolacion 20 kv, Fideri f-3 dhe fideri f-4, nenstacioni 110/20 kv, Gjirokaster

Arifaj sh.p.k

Drejtoria Rajonale e OSHEE Gjirokaster

Perfunduar 

03.09.15 shkarko 

19.08.15

1421

Instalimi i sistemit WEB-GIS ne Autoritetin Rrugor Shqiptar

IkubINFO shpk

Autoritetin Rrugor Shqiptar

  Perfunduar 

 18.09.15 shkarko

20.08.15

1422

Sherbimi i sugurimit dhe ruajtjes fizike me roje private te godines se Deges se Doganes Korce

Ernisa S shpk

"Dega e Doganes Korce"

Perfunduar 

 02.09.15 shkarko

20.08.15

1424

Shtypshkrime te ndryshme per ISSH-ne

Kristalina KH

Instituti i Sigurimeve Shoqerore

   Perfunduar

03.09.15 shkarko 

21.08.15

1425

Sherbimi me roje private 

Nazeri 2000 shrsf

Oshee Drejtoria Rajonale Gjirokaster

   Perfunduar

 31.08.15 shkarko

21.08.15

1426

Rikonstruksion I ambjenteve per ngritjen e Qendres Rinore,Korce

Cara e Ndregjoni

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfunduar 

27.08.15 shkarko 

21.08.15

1427

Rikonstruksion i dy sallave te MEI-t

Cara shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

   Perfunduar

 14.09.15 shkarko

24.08.15

1428

Sherbimi me roje private

Grand Security shpk

Bashkia Bulqize

  Perfunduar

10.09.15 shkarko

24.08.15

1429

Blerje mobilie per konviktet,shkollat profesionale

M.Lezha shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

  Perfunduar

23.09.15 shkarko

25.08.15

1430

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Erda Security

Bashkia Bulqize

   Perfunduar

10.09.15 shkarko

25.08.15

1433

Sherbimi i ruajtjes me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar Obstetrik Mbreteresha Geraldine

   Perfunduar

16.09.15 shkarko 

25.08.15

1434

Sherbimi i ruajtjes me roje private

S.S.X shpk

Spitali Universitar Obstetrik Mbreteresha Geraldine

Perfunduar 

 16.09.15 shkarko

25.08.15

1435

Sherbimi i ruajtjes me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Universitar Obstetrik Mbreteresha Geraldine

  Perfunduar 

16.09.15 shkarko 

25.08.15

1436

Sherbimi i ruajtjes me roje private

Eurogjici Security shpk

Dega e Doganes Korce

Perfunduar 

02.09.15 shkarko 

25.08.15

1437

Blerje makineri e pajisje speciale per mirembajtjen e linjes hekurudhore

A.B.C.D shpk

Hekurudha Shqiptare sha

   Perfunduar

04.09.15 shkarko

26.08.15

1439

Sherbimi i ruajtjes me roje private

N.S.S.shpsf

Spitali Universitar Obstetrik Mbreteresha Geraldine

   Perfunduar

16.09.15 shkarko 

26.08.15

1440

Sherbimi me roje civile ne godinen e bashkise

Snajper Security shpk

Bashkia Bulqize

   Perfunduar

 10.09.15 shkarko

26.08.15

1441

Materiale per shtypjen e teksteve (tonera printeri,fotokopje dhe pjese kembimi per pajisje shtypi)

Colombo shpk

Shtepia Botuese e Teksteve Mesimore Botem

Perfunduar

27.08.15 shkarko

27.08.15

1443

Sigurimi I sherbimit me SHRSF per Stacionin Elbasan

Eurogjici Security shpk

Hekurudha Shqiptare sha

  Perfunduar 

08.09.15 shkarko 

27.08.15

1444

Blerje vula datare,dare vulosje

Start Co shpk

Posta Shqiptare sha

Perfunduar 

 04.09.15 shkarko

27.08.15

1445

Blerje pajisjesh elektronike per nevojat e ZABGJ dhe Gjykates Administrative te Apelit Tirane

Bnt Electronics shpk

Zyra e Administrimit te Buxhetit Gjyqesor

  Perfunduar 

 16.09.15 shkarko

27.08.15

1446

Sherbimi I sigurise fizike te godines se Ministrise se Integrimit Europian

Start 2000 shpk

Ministria e Integrimt Europian

Perfunduar 

 31.08.15 shkarko

28.08.15

1447

Blerje vula datare,dare vulosje

Agimi B shpk

Posta Shqiptare sha

  Perfunduar

 04.09.15 shkarko

28.08.15

1448

Blerje paisje mjekesore,ndare ne lote

Laser-Med shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

  Perfunduar

 10.09.15 shkarko

28.08.15

1450

Sherbimi me roje private

Dea Security shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

  Perfunduar 

 10.09.15 shkarko

28.08.15

1451

Sherbimi me roje private

Dea Security shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine Tirane

  Perfunduar 

 16.09.15 shkarko

 28.08.15

 1452

Sherbimi me roje private  

Nazeri 2000 shrsf 

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine Tirane

   Perfunduar

16.09.15 shkarko

31.08.15

1454

Loti II Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare me roje te kategorise 1.3B

Dea Security shpk

Posta Shqiptare sha

Perfunduar 

08.09.15 shkarko 

31.08.15

1455

Loti I Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare me roje te kategorise 1.3B

Dea Security shpk

Posta Shqiptare sha

   Perfunduar

08.09.15 shkarko 

31.08.15

1456

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000 shrsf

Drejtoria Spitalit Rajonal Diber

 Perfunduar

04.09.15 shkarko 

31.08.15

1457

Loti 1 F.V Frigorifere per ruajtjen e gjakut ne QKT Gjakut Tirane

Comfort shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

    Perfunduar

10.09.15 shkarko