Vendime Gusht 2016  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.08.16

1775

Rikonstruksion Qendra Shendetesore Qender Kamez

Agri Construction shpk

Bashkia Kamez

 Perfunduar 

02.09.16 shkarko 

01.08.16

1778

Loti 1 Blerje Buke

Nika shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

  Perfunduar 

07.09.16 shkarko 

01.08.16

1779

Loti 2 Blerje Produkte Mishi dhe Bulmetera

Nika shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

Perfunduar 

07.09.16 shkarko 

01.08.16

1780

Loti 3 Blerje Ushqime Kolonjare dhe Zarzavate

Nika shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

Perfunduar 

 07.09.16 shkarko

01.08.16

1781

Rikonstruksion + Shtese Shkolla e Mesme e Bashkuar "Koli Allkanjari"

Boshnjaku-B shpk

Bashkia Divjake

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

01.08.16

1782

Auditim dhe Verifikim i gjendjes kontabel per AMM dhe AAJM dhe perputhja me inventarin fizik per vleren bruto dhe neto te tyre

Etleva Ashiku

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

09.09.16 shkarko 

01.08.16

1783

Loti 2 Blerje ekskavator me zinxhir per Bashkite, tip i vogel

T&C & Comar Commerciale shpk

Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

  Perfunduar

25.08.16 shkarko 

01.08.16

1784

Loti 1 Blerje ekskavator me zinxhir per Bashkite, tip i mesem

T&C & Comar Commerciale shpk

Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

Perfunduar 

 25.08.16 shkarko

01.08.16

1786

Zhvillimi i Sistemit Kombetar te Monitorimit te Spektrit te Frekuencave Shkoder,Vlore

TCI International Inc shpk

AKEP

Perfunduar 

17.08.16 shkarko 

01.08.16

1787

Koncension PPP per Ndertimin, shfrytezimin dhe mirembajtjen e Autostrades Milot-Morine

Catalyst LLC shpk

Ministria e Transportit Dhe Infrastruktures

Perfunduar 

 26.08.16 shkarko

02.08.16

1790

Loti 9 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 20.10.16 shkarko

02.08.16

1791

Loti 8 Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

28.10.16 shkarko 

02.08.16

1792

Loti 7 Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

 Perfunduar

10.11.16 shkarko 

02.08.16

1793

Loti 3 Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

KESH

 Perfunduar

18.10.16 shkarko 

02.08.16

1794

Blerje dru zjarri

MB Kurti shpk

Drejtoria Nr. 2 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

12.10.16 shkarko 

03.08.16

1798

Loti 9 Shoqerimi dhe Ruajtja e vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 20.10.16 shkarko

03.08.16

1799

Loti 10 Shoqerimi dhe Ruajtja e vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

 Perfunduar

09.11.16 shkarko 

03.08.16

1802

Mbikqyrje Punimesh Rikonstruksion i Bulevardit "18 Shtatori"

M.A.K. Studio shpk

Bashkia Gjirokaster

 Perfunduar 

02.09.16 shkarko 

03.08.16

1803

Loti 1 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

KESH

 Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

03.08.16

1804

Rikonstruksion Rrjet Kanalizimi ne Rrugen "Siri Kodra"

Bean shpk

UKT

 Perfunduar 

 31.08.16 shkarko

04.08.16

1805

Mbikqyrje Punimesh Rikonstruksion i Bulevardit "18 Shtatori"

 

Novatech Studio shpk

Bashkia Gjirokaster

 Perfunduar 

02.09.16 shkarko 

04.08.16

1806

Blerje Pajisje Laboratori per Fakultetin e Shkencave te Natyres

Trinity Trade Company shpk

Universiteti i Tiranes

 Perfunduar 

14.09.16 shkarko 

04.08.16

1809

Mirembajtje Rutine dhe Dimerore me Performance Aksi Rrugor Qafe Bualli - Kraste, 16.7 km

B.O. Shehu & Radika shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 Perfunduar 

 02.09.16 shkarko

05.08.16

1810

Mirembajtje Rutine dhe Dimerore me Performance e Akseve Peshkopi - Qafe Draje, Trebisht - Dogane, Peshkopi - Ushtelenxe, 56 km

Doda Ndertim & Euraldi shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

26.08.16 shkarko 

05.08.16

1813

Loti 3 Sherbim me roje private

S.S.X shpk

KESH

  Perfunduar

 18.10.16 shkarko

05.08.16

1815

Eficienca e Energjise, Pallati Nr. 28, Rruga Minatori

Nika shpk

Bashkia Prrenjas

Perfunduar 

 06.10.16 shkarko

05.08.16

1816

Shpenzime per Policine Private

Dea Security shpk

AlbControl

Perfunduar 

09.08.16 shkarko 

08.08.16

1817

Blerje pajisje Topo-Gjeodezike

DWH Albania shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

08.08.16

1819

Blerje boje printeri dhe fotokopje

Kreshnik Dapo person fizik

Albpetrol

Perfunduar 

15.09.16 shkarko 

08.08.16

1820

Blerje pajisje kompjuterike dhe fotokopje

Bnt Electronics shpk

Bashkia Kolonje

Perfunduar 

 26.08.16 shkarko

08.08.16

1821

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance segmentet rrugore Shote Falica-Qender Krume 29.3km-Shote Galida-Hyrja Kukes 2km-Fushe Dukagjin-Lidhja me rrugen e kombit,gjithsesj 37.4km

Griald shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 Perfunduar

 20.09.16 shkarko

09.08.16

1823

Blerje materiale higjenike per nevojat e shkollave,kopshteve,cerdheve dhe Njesive Administrative

T&M Chemical Distribution shpk

Bashkia Bulqize

Perfunduar 

 18.10.16 shkarko

09.08.16

1824

Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar

Spirit Travel&Tours shpk

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Perfunduar 

30.09.16 shkarko 

10.08.16

1839

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance e akseve rrugore Lezhe-Nenshat-Vau i Dejes-Ura e Gjadrit-Mnele,40.55km

Alb-Construksion shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

  Perfunduar

20.09.16 shkarko

11.08.16

1841

Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

  Perfunduar

12.10.16 shkarko 

11.08.16

1842

Blerje shtypshkrime per vitin 2016

Kristalina-KH shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

02.09.16 shkarko 

11.08.16

1843

Rikonstruksion i shkolles Perikli Ikonomi

Boshnjaku-B shpk

Bashkia Fier

  Perfunduar

07.10.16 shkarko

11.08.16

1844

Mbikqyrje te punimeve ndertimore per objektin e fuqizimit te N/Stacionit 110/154 Kv Bistrice

Infrakonsult shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

  Perfunduar

26.08.16 shkarko

12.08.16

1847

Shtypshkrikm i fjalorit etimologjik i gjuhes shqipe

Albdesign PSP shpk

Qendra e Studimeve Albanologjike

Perfunduar 

 14.09.16 shkarko

12.08.16

1848

Blerje shtypshkrime per vitin 2016

Albdesign PSP shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

02.09.16 shkarko 

12.08.16

1849

Ndertim i bazes prodhuese,faza e 1-re,shkolla industriale "Arben Broci"Shkoder

Kthella shpk

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

   Perfunduar

20.09.16 shkarko 

12.08.16

1850

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ujesjelles Kanalizime Diber

Perfunduar 

 14.11.16 shkarko

12.08.16

1851

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Gjirokaster

Perfunduar 

07.10.16 shkarko 

12.08.16

1852

Blerje,instalim dhe mirembajtje te sistemit E-learning

Communication Progress shpk

Shkolla e Magjistratures

Perfunduar  

18.10.16 shkarko 

15.08.16

1853

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

14.11.16 shkarko 

15.08.16

1854

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

 14.11.16 shkarko

15.08.16

1856

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

  Perfundaur

14.11.16 shkarko 

15.08.16

1857

Mirembajtje Rutine dhe Dimerore me Performance Aksi Rrugor rr "Qafe Mali-Fierze 58 km"

RSM Company shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

  Perfunduar

20.09.16 shkarko

16.08.16

1860

Ndertimi i shkolles 9-vjecare "Dom Martin Trushi",Stajke

Boshnjaku-B shpk

Bashkia Vau i Dejes

  Perfunduar

26.08.16 shkarko

17.08.16

1861

Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Ujesjelles Kanalizime Diber

Perfunduar 

14.11.16 shkarko 

17.08.16

1862

Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber

Perfunduar 

14.09.16 shkarko 

17.08.16

1863

Zgjerim i rrjetit kompjuterik (intranet) per komunikimin elektronik te brendshem

Advanced Business Solutions shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

 31.10.16 shkarko

17.08.16

1864

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber

Perfunduar 

14.09.16 shkarko 

17.08.16

1865

Perkthimi,perpunimi,pershtatja dhe redaktimi te eurokodeve 4,6,7 dhe pjeseve 8.3,8.4 dhe 8.6 te eurokodit 8

UTS-01 shpk

Ministria e Zhvillimit Urban

  Perfunduar

02.09.16 shkarko

18.08.16

1868

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

  Perfunduar

14.11.16 shkarko 

18.08.16

1869

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

14.11.16 shkarko 

18.08.16

1870

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber

 Perfunduar

 14.09.16 shkarko

18.08.16

1871

Sherbim me roje private

Safe shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

   Perfunduar

14.11.16 shkarko

18.08.16

1872

Loti 5 Blerje printera

Bnt Electronics shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

 12.10.16 shkarko

18.08.16

1873

Rikonstruksion rrjeti TU me percjellesa A1 me vetembajtje te tipit ABC te Agjensise Durres

Curri shpk

OSHEE

Perfunduar 

 21.10.16 shkarko

19.08.16

1879

Sherbim me roje private

2 LX shpk

Dega e Doganes Lezhe

Perfunduar 

02.11.16 shkarko 

19.08.16

1880

Sherbim me roje private

Marnojaj shpk

ZVRPP Lezhe

Perfunduar 

30.08.16 shkarko 

19.08.16

1881

Loti 2 Blerje dhe montim i sistemit te kontrollit me GPS te mjeteve te Drejtorise se Policise Qarkut Tirane

Advanced Business Solutions shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

  Perfunduar 

 21.10.16 shkarko

22.08.16

1887

Sherbim i mirembajtjes se siperfaqeve te gjelberta Velipoj

Mario Delia

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

22.08.16

1888

Ndertim trotuari pergjate rruges nacionale (ndricim,gjelberim etj)

Alko Impex General Construction shpk

Bashkia Prrenjas

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

22.08.16

1890

Plotesim dhe zevendesim kangjellash ne rrethimin e terminalit perendimor dhe sheshit pas parkimit TIR si dhe paisja me xhersa betoni

S.AG shpk

Autoriteti Portual Durres

 Perfunduar 

20.09.16 shkarko 

22.08.16

1891

Sherbim me roje private

Shkembi shpk

QSUT

Perfunduar  

 25.08.16 shkarko

23.08.16

1892

Sherbim me roje private

Semani Security shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

Perfunduar 

 02.12.16 shkarko

23.08.16

1893

Sistemim asfaltim i rrugeve ne lagje ku ka mbarruar Ujesjellesi

Radika shpk

Bashkia Diber

  Perfunduar

26.08.16 shkarko

24.08.16

1895

Mirembajtje rutine dhe dimerore  segmentet rrugore Shote Falica- Krume -Shote Galida-Hyrja Kukes 2km-Fushe Dukagjin-Lidhja me rrugen e kombit,gjithsesj 37.4km

Alko Impex General Construction shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 Perfunduar

20.09.16 shkarko 

24.08.16

1896

Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare "Dino Ismaili"Levan

Boshnjaku-B shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

 07.10.16 shkarko

24.08.16

1897

Sistemim asfaltim i bllokut te banimit ne lagjen Sporti 2

Meteo shpk

Bashkia Gramsh

 Perfunduar

20.09.16 shkarko 

25.08.16

1900

Loti 3 Rehabilitimi i rrjetit ujites me kanalin Vjose Levan Fier-Rehabilitimi i kanalit Sekondar-Dega e Martines

Boshnjaku-B shpk

Bashkia Fier

  Perfunduar

07.10.16 shkarko 

25.08.16

1901

Sherbimi i pastrimit te zyrave te OSHEE

Alpen Pulito shpk

OSHEE

  Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

25.08.16

1902

Shtypjen dhe botimin e rregjistrave,pullave me holograme dhe revistes mesuesi

Adel Co shpk

Ministria e Arsimit dhe Sportit

  Perfunduar

31.08.16 shkarko

26.08.16

1903

Rikonstruksion i shkolles se mesme Gjader Lezhe

Erges Mat shpk

Bashkia Lezhe

  Perfunduar

01.12.16 shkarko 

26.08.16

1904

Kanali ushques i rezervuarit Petrushe,Podgorie dhe kanali ujites i kombinatit Maliq

Nika shpk

Bashkia Maliq

Perfunduar 

31.08.16 shkarko 

26.08.16

1905

Blerje pajisje per disaster recovery center te sistemit te thesarit

Horizon shpk

Ministria e Financave

Perfunduar 

 21.10.16 shkarko

26.08.16

1906

Loti 3 Blerje ultravist per Hermodinamiken

Incomed shpj

Spitali Rajonal Shkoder

Perfunduar 

08.09.16 shkarko 

26.08.16

1907

Loti 1 Rehabilitimi i rrjetit ujites me kanalin Vjose Levan Fier

Pese Vellezerit

Bashkia Fier

Perfunduar 

21.09.16 shkarko 

26.08.16

1908

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ministria e Arsimit dhe Sportit

  Perfunduar

20.10.16 shkarko

30.08.16

1913

Ndertim palestre prane shkolles "Sabah Sinani" dhe "Migjeni" Puke

Boshnjaku-B shpk

Bashkia Puke

Perfunduar 

 06.09.16 shkarko

30.08.16

1914

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke

Perfunduar 

 18.10.16 shkarko

30.08.16

1915

Rehabilitim i rruges Dermish-Dhiver-Cerkovice

Mane/S shpk

Bashkia Finiq

  Perfunduar

17.10.16 shkarko

31.08.16

1916

Sherbim per rimbushje dhe riparim fikse zjarri dhe te kasetave mbajtese

Victoria-Al shpk

Drejtoria e Pergjithshme nr 3 e Punetoreve te Qytetit Tirane 

   Perfunduar

07.10.16 shkarko

31.08.16

1917

Rikonstruksion i ambjenteve te ZQRPP

Kevin Contruksion shpk

ZQRPP

 Perfunduar

 26.10.16 shkarko

31.08.16

1918

Sherbime pastrimi per zyrat e OSHEE

Eurofab shpk

OSHEE

   Perfunduar

20.09.16 shkarko