Vendime Gusht 2017  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer


Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.08.17

1347

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Eco Tirana

 Perfunduar 

04.09.17 shkarko 

01.08.17

1348

Sistemim-Asfaltim Maliq dhe Njesite Administrative Faza II

Rej Shpk

Bashkia Maliq

 Perfunduar 

31.08.17 shkarko 

01.08.17

1349

Sherbim me roje private dhe shoqerim vlera monetare

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Berat

 Perfunduar 

 28.08.17 shkarko

02.08.17

1351

Paisje kompjuterike dhe fotokopje

BNT Electronics shpk

Universiteti
"Aleksander Xhuvani"Elbasan

Perfunduar 

28.08.17 shkarko 

04.08.17

1353

Per prodhimin e emisioneve te pulles shqiptare

AlbDesign PSP shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 31.08.17 shkarko

07.08.17

1357

Furnizim vendosje monitorues temperature te programueshem per transformatoret e eksitimit te gjeneratoreve ne Hec Fierze,Hec Vau i Deje

4A-M shpk

KESH

Perfunduar 

 27.09.17 shkarko

08.08.17

1361

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

  Perfunduar

04.09.17 shkarko 

08.08.17

1362

Loti 1 Blerje buke

Nika shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

Perfunduar 

 31.08.17 shkarko

08.08.17

1363

Loti 3 Blerje ushqime kolonjare dhe zarzavate

Nika shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

Perfunduar 

 31.08.17 shkarko

08.08.17

1364

Loti 2 Blerje produkte mishi dhe bulmetra

Nika shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

  Perfunduar

 31.08.17 shkarko

08.08.17

1365

Loti 3 Blerje ushqime kolonjare dhe zarzavate

Lel shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

 Perfunduar

31.08.17 shkarko 

08.08.17

1366

Loti 1 Blerje buke

Lel shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

 Perfunduar

31.08.17 shkarko 

08.08.17

1367

Loti 2 Blerje produkte mishi dhe bulmetra

Lel shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder

Perfunduar 

31.08.17 shkarko 

10.08.17

1368

Blerje dokumentacioni specifik

Adel Co shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

  Perfunduar

 05.09.17 shkarko

10.08.17

1369

Blerje nafte per nevojat e Bashkise Fushe-Arrez per vitin 2017

Diezela shpk

Bashkia Fushe-Arrez

Perfunduar 

 12.09.17 shkarko

11.08.17

1371

Blerje shtypshkrime per vitin 2017

Albdesign PSP shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

 08.09.17 shkarko

11.08.17

1373

Sherbim me ruajtje private

Safe shpk

Ministria e Kultures

  Perfunduar

06.09.17 shkarko

11.08.17

1374

Furnizim i sherbimit te lavanterise per Spitalin Rajonal Durres

Shpresa shpk

Spitali Rajonal Durres

Perfunduar 

 12.09.17 shkarko

14.08.17

1376

Vendosje e Sinjalistikes Rrugore

SI.SI-Al shpk

Bashkia Ura Vajgurore

Perfunduar 

04.09.17 shkarko 

15.08.17

1380

Kryerja e sherbimit te pastrimit ne qytetin e Elbasanit

Impresa prevedello Isidoro shpk

Bashkia Elbasan

 Perfunduar

 26.09.17 shkarko

16.08.17

1383

Blerje gaz

M.B. Kurti shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

 22.08.17 shkarko

18.08.17

1386

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 07.09.17 shkarko

18.08.17

1387

Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Krutje

Aurora Konstruksion shpk

Bashkia Lushnje

 Perfunduar

28.08.17 shkarko 

18.08.17

1388

Blerje pajisje mjekesore

Bnt Electronics shpk

Ministria e Mbrojtjes

Perfunduar 

 12.09.17 shkarko

21.08.17

1391

Sherbim i pastrimit ne Bashkine Mat

Ruci shpk

Bashkia Mat

  Perfunduar 

 26.09.17 shkarko

22.08.17

1405

Kryerja e Sherbimit te printimit dhe zarfimit te afturave mujore te ujit

Albanian Digital Printing Solutions&Services shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

08.09.17 shkarko 

22.08.17

1406

Furnizim i sherbimit te lavanterise per Spitalin Rajonal Durres

Devis shpk

Spitali Rajonal Durres

Perfunduar 

12.09.17 shkarko 

24.08.17

1411

Sherbim i pastrimit ne Bashkine Mat

Kreshnik shpk

Bashkia Mat

  Perfunduar

 26.09.17 shkarko

24.08.17

1412

Sherbim i mirembajtjes se pajisjes "Skaner Toshiba/TSX-021B/4" per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Kukes per periudhen Korrik-Dhjetor 2017

Bnt Electronics shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Perfunduar 

 11.09.17 shkarko

24.08.17

1413

Blerje detergjente per vitin 2017

T&M Chemical Distribution shpk

Bashkia Vlore

Perfunduar 

14.09.17 shkarko 

24.08.17

1414

Sherbim i pastrimit ne Bashkine Mat

V.A.L.E Recycling shpk

Bashkia Mat

  Perfunduar

26.09.17 shkarko

25.08.17

1416

Blerje tuba celiku me diameter te ndryshem dhe saracineska

Alen-Co shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetoreve te Qytetit

 Perfunduar

 08.09.17 shkarko

28.08.17

1417

Blerje dru zjarri

Gjergj Buça pf

Ndermarja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes Korce

 Perfunduar

 14.09.17 shkarko

31.08.17

1425

Sherbim me roje private Radio Korca

Ernisa-S shpk

Radio Televizioni Shqiptar

Perfunduar 

27.09.17 shkarko 

31.08.17

1426

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Ujesjelles Kanalizime Pogradec

Perfunduar 

21.09.17 shkarko 

31.08.17

1427

Sherbim me roje private Radio Korca

Nazeri 2000 shpk

Radio Televizioni Shqiptar

  Perfunduar 

27.09.17 shkarko 

31.08.17

1428

Zhvillimi i sistemit informatik te akreditimi (Administrimi Elektronik i te Dhenave te Akreditimit)

Intracom Telecom Albania shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit

Perfunduar 

29.09.17 shkarko 

31.08.17

1429

Pajisje orendi per auditore laboratore e zyre

Mega Plasat 2L shpk

Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan

   Perfunduar

14.09.17 shkarko