Vendime Gusht 2018  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.08.18

1339

Blerje materjale te implantueshme per sherbimin e hemodinamikes se QSUT

Biometric Albania shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

 Perfunduar 

27.09.18 shkarko 

02.08.18

1343

Blerje "Materiale pastrami"

Atlantik 3 shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr. 3 e Punetoreve te Qytetit Tirane

 Perfunduar 

 08.10.18 shkarko

02.08.18

1344

Loti 1, Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Vlore

 Perfunduar 

17.10.18 shkarko 

02.08.18

1345

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Vlore

   Perfunduar

17.10.18 shkarko 

02.08.18

1346

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin

 Perfunduar 

 12.10.18 shkarko

02.08.18

1348

FV sinjalistike rrugore

IDK Konstruksion shpk

Bashkia Durres

 Perfunduar

08.10.18 shkarko 

03.08.18

1355

Riparime dhe mirembajtje te automjeteve per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore

Alstezo shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

23.10.18 shkarko 

03.08.18

1356

Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares

B-93 shpk

Ujesjelles Kanailizime Tepelene

 Perfunduar

 08.10.18 shkarko

03.08.18

1358

Furnizim vendosje poltrona dentare dhe autoklave

Alpha Solution Group shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

 15.10.18 shkarko

06.08.18

1360

Loti 2 Ruajtja dhe shoqerimi I vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

OSHEE Gjirokaster

Perfunduar 

08.10.18 shkarko 

06.08.18

1361

Loti IV Studim, Projektim per objektin "Ndertim i unazes 4" (Segmenti Rruga "Ndre Mjeda" deri tek Rruga "Dritan Hoxha"

C.E.C. Group shpk

Bashkia Tirane

  Perfunduar

11.10.18 shkarko 

06.08.18

1363

Blerje pajisje elektronike

B 360 shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

 19.10.18 shkarko

06.08.18

1364

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Ministria e Kultures

 Perfunduar

25.09.18 shkarko 

07.08.18

1365

Mirembajtje me performance Kontrata 4 112.52 km

B-93 shpk

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

Perfunduar 

24.10.18 shkarko 

08.08.18

1368

Blerje pajisjesh dhe lende mbushese per pajisjet zjarrfikese

i-Fire & Trajf shpk

Ministria e Mbrojtjes

 Perfunduar

10.10.18 shkarko 

08.08.18

1369

Loti 2 Ruajtja dhe shoqerimi I vlerave monetare

Myrto Security shpk

OSHEE Gjirokaster

 Perfunduar

 08.10.18 shkarko 

08.08.18

1370

Blerje tonera per DRSHTRR Tirane

Erisoni Company shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane

 Perfunduar

 17.10.18 shkarko

08.08.18

1371

Blerje pajisje elektronike

Bnt Electronics shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

19.10.18 shkarko 

08.08.18

1372

Blerje tonera dhe kancelari

Sinani Trading shpk

Bashkia Mirdite

Perfunduar 

22.10.18 shkarko 

08.08.18

1373

Blerje peshore elektronike dhe aparat kontroll kartmonedhash

Agimi B shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 08.10.18 shkarko

09.08.18

1376

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Enti Rregullator i Energjise

Perfunduar 

 12.10.18 shkarko

09.08.18

1378

Blerje motogjeneratora 3 Kva dhe 5 Kva

Muça shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

23.10.18 shkarko 

09.08.18

1379

Loti 2, Blerje aparatura per Cath-Lab (Reparti I Kardi-Hemodinamikes) dhe poltrona, shtrat vizite etj per Kemio Terapi

Farma Net shpk

Spitali Rajonal Fier

 Perfunduar

10.10.18 shkarko 

09.08.18

1380

Rikonstruksion i merkatos se tregtimit te peshkut me shumice, Shengjin

Leon Konstruksion shpk

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

Perfunduar 

08.10.18 shkarko 

09.08.18

1381

Furnizim vendosje 2 (dy) grupe baterish akumulatore (220 VDC/300 Ah) dhe 2 (dy) grupe baterish akumulatore (48VDC/450Ah) në Hec Vau Dejës

Ra-Mi Kompany & Kappa Oil shpk

KESH

 Perfunduar

 10.10.18 shkarko

10.08.18

1387

Loti 2, Furnizim vendosje pajisje salle operatore

Montal & Biometric Albania shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

 Perfunduar

 12.09.18 shkarko
14.09.18 shkarko

10.08.18

1388

Loti 3, Furnizim vendosje pajisje biomjekesore dhe pediatrike

Biometric Albania & Montal shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

14.09.18 shkarko 

10.08.18

1390

Blerje materiale hidraulike

FAT Group shpk

Ujesjelles Kanalizime Shkoder

Perfunduar  

12.10.18 shkarko  

13.08.18

1391

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga "Lezhe-Nenkalimi Milot,Lidhja e 2 urave-K/Pllane-U.Zogut

Iridiani shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

31.11.18 shkarko 

13.08.18

1395

Furnizim vendosje 2 grupe baterish akumulatore 220vdc/300ah dhe 2 grupe baterish akumulatore 48vdc/300ah Vau i Dejes

Autoasja shpk

KESH

 Perfunduar

 10.10.18 shkarko

15.08.18

1396

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga "U.Matit-Rreshen-Shpal-Q.Bene-K.Hadroj-ura e Repsit 84.9km

AEK Munella shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

 23.10.18 shkarko

15.08.18

1397

Blerje pajisje per kopshte dhe cerdhet

Muca shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

18.10.18 shkarko 

15.08.18

1398

Rikonstruksion i merkatos se tregtimit te peshkut me shumice, Shengjin

Kacdedja shpk

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

Perfunduar 

08.10.18 shkarko  

15.08.18

1399

Loti 1 Materiale mjekesore per nderhyrjen e Kataraktit

Pegasus shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

Perfunduar 

 18.10.18 shkarko

15.08.18

1400

Mirembajtje me performance rutine e dimerore me performance rruga Libonik Lozhan Grabove+Rruga Lin Pogradec+Rruga Voskop-Voskopoje 72km

AlbKorca 2002 shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

 23.10.18 shkarko

15.08.18

1401

Rinovim hardware i sistemit IT dhe ngritja e platformes Disaster Recovery Site DRS

Sinteza Co shpk

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

   Perfunduar

18.10.18 shkarko

16.08.18

1403

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga Peshkopi-Q.Draje,Peshkopi-Ushtelence 52.7km

CURRI shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

 Perfunduar

23.10.18 shkarko 

16.08.18

1404

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga Kuben-Vasie 35.4km

CURRI shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

 Perfunduar 

23.10.18 shkarko 

16.08.18

1405

Mirembajtje rutine me performance rruga Fier-Ballsh-Fratar+rruga Ballsh-Aranitas+rruga Metohasim-Kafaraj+rruga K/Rruga Nacionale-Bylis 63.3km

Don Jurge shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

26.10.18 shkarko 

16.08.18

1406

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga ura e Cerenecit-Stebleve-Qafe Bualli-Kraste-Burreli-Kamosi 75.92km

Vllaznia Ndertim I.S shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

 07.09.18 shkarko

16.08.18

1407

Rikonstruksion kopshti Hasan Koci dhe Rikonstruksion cerdhja nr 4

Cara shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

 17.10.18 shkarko

17.08.18

1408

Blerje pulla halografike me elemente sigurie per vitin 2018

Albdesign PSP shpk

Shtypshkronja e Letrave me Vlere

Perfunduar 

23.08.18 shkarko 

17.08.18

1409

Rikonstruksioni i unazes Bujqesore te Myzeqese"(Segmentet rrethrotullim-Imesht-Ngurrez,Fier i ri-Kashtbardh,Qerret-Kadiaj-Saver Loti 1

Vellezerit Hysa shpk

Fondi Shqiptar I Zhvillimit

 Perfunduar

08.10.18 shkarko 

17.08.18

1411

Mirembajtje me performance K/Sauk-Senatorium-Ibe-Qafe Krrabe 116.25Km Kontrata 3

Nika shpk

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

Perfunduar 

29.10.18 shkarko 

17.08.18

1412

Mirembajtje me performance Ura e Brarit-Tunel Qafe Murrize-Maja e Dajtit-St Teleferikut-Vila Qeveritare 104.13Km Kontrata 2

Nika shpk

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

  Perfunduar

29.10.18 shkarko 

17.08.18

1413

Sherbim me roje private

Safe shpk

Ujesjelles Mat

Perfunduar 

24.10.18 shkarko 

20.08.18

1415

Sherbim me roje private

Kumria 1 shpk

Drejtoria e Sherbimit Dpitalor Gramsh

Perfunduar 

 22.10.18 shkarko

20.08.18

1416

Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit

Rej shpk

Bashkia Maliq

Perfunduar 

22.10.18 shkarko 

20.08.18

1417

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare

  Perfunduar

25.10.18 shkarko 

22.08.18

1418

Blerje paisjesh monitorimi per agjencine kombetare te mjedisit

Krijon shpk

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Perfunduar 

 23.10.18 shkarko

22.08.18

1419

Blerje materiale elektrike

Alen-Co shpk

Bashkia Devoll

Perfunduar 

 31.10.18 shkarko

22.08.18

1420

Sherbim transporti per punonjesit e IEVP Shkoder per 12 muaj

Linda 80 shpk

Institucioni i Ekzekutimit te Vendimeve Penale Shkoder

Perfunduar 

 18.10.18 shkarko

23.08.18

1421

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

Perfunduar 

 26.10.18 shkarko

23.08.18

1422

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Kucove

  Perfunduar

23.10.18 shkarko 

23.08.18

1424

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga "Nyja F.Dukagjin-L.Rr.Kombit,U.Drinit (Hyrja Kukes)-SH.Galica-Krume-Q.Prushi-Plepa-Kam 77.6km

Ouen shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar

23.10.18 shkarko 

23.08.18

1425

Blerje materiale elektrike

Abi Esse shpk

Bashkia Devoll

 Perfunduar

31.10.18 shkarko 

23.08.18

1426

Blerje dru zjarri per ngrohje

4S shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

30.08.18 shkarko 

23.08.18

1427

Mirembajtje rutine me performance rruga Tepelene-Dorrez-Qafe Dushk+rruga Sevaster Kalivec 66.4km

Eral Construction Company shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

25.10.18 shkarko 

23.08.18

1428

Mirembajtje rutine e dimerore me performance rruga Permet-Carshove-Tre Urat (Dogane)+rruga Carshove-Erseke+rruga Leskovik-Tre urat (Dogane) 107

Du&Ko shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

 23.10.18 shkarko

24.08.18

1429

Mirembajtje rutine e dimerore me performance rruga Permet-Carshove-Tre  Urat+rruga Carshove-Leskovik-Erseke+rruga Leskovik-Tre urat (Dogane)107km

Artyka 2

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

 Perfunduar

23.10.18 shkarko 

24.08.18

1430

Loti 5 Blerje shtypshkrimesh per Qendren Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Shtepia Botuese shtypshkronja Morava

Ministria e Brendshme

 Perfunduar

08.10.18 shkarko 

24.08.18

1433

Blerje lubrifikante

Kappaoil shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

 15.10.18 shkarko

24.08.18

1434

Mirembajtje rutine e dimerore me performance rruga Ura e Leklit-Kelcyre+rruga Kelzyre-Permet-rruga Valare-Erind-Cajup+rruga K/Dhuvjane-Libohove 63.3km

Eral Construction Company shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

 02.11.18 shkarko

27.08.18

1435

Blerje materiale kancelari

Adastra shpk

Bashkia Peqin

Perfunduar 

 31.10.18 shkarko

27.08.18

1436

Loti 1 Studim projektim per objektin:Studim dhe hartimi i projekt zbatimit dhe preventivit te punimeve per rehabilitimin e Hec Lanabregas

Invictus shpk

Hec Lanabregas

Perfunduar 

30.08.18 shkarko 

27.08.18

1437

Loti 2 Studim projektim per objektin:Hartimi i projekt zbatimit dhe preventivit per nderlidhjen e turbines se Hec Guri i Bardhe me paisjet e Hec Lanabregas

Invictus shpk

Hec Lanabregas

Perfunduar 

 

30.08.18 shkarko 

 

27.08.18

1438

Sistemi i vezhgimit te 15 Njesive Administrative ne Bashkine Qender

Elektrosek shpk

Bashkia Shkoder

   Perfunduar

24.10.18 shkarko 

27.08.18

1439

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga Q.Lac-Koman-H/Berdice-Velipoje,U.Bunes-Shiroke,Krye Bushat-B.Juge,Rranxa-Kukel,K.Balldre-Porta e Aviacionit 71.4km

Nika shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

 Perfunduar

26.10.18 shkarko 

28.08.18

1441

Blerje materiale per lyerje dhe sherbime te objekteve te qytetit (shkolla,kopshte,cerdhe,biblioteke etj)

Muca shpk

Bashkia Librazhd

Perfunduar 

 31.10.18 shkarko

28.08.18

1442

Blerje materiale pastrimi

Atlantik 3 shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

 Perfunduar

03.09.18 shkarko 

28.08.18

1443

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga Q.Lac-Koman,H/Berdice Velipoje,U.Bunes (E re)-Shiroke,Krye Bushat-B.Juge,Rranxa-Kukel,K.Balldre-Porta e Aviacionit 71.4km

Alb-Konstruksion shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

 Perfunduar

26.10.18 shkarko  

29.08.18

1444

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine

 Perfunduar

06.09.18 shkarko 

29.08.18

1447

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga"Q.Lac-Koman,H.Berdice-Velipoje,U.Bunes-Shiroke,Krye Bushat-B.Juge,Rranxa-Kukel,K.Balldre-Porta e Aviacionit 71.4km

Drini-1 shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

26.10.18 shkarko 

29.08.18

1448

Blerje sistem kamerash

B360 shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

 09.11.18 shkarko

30.08.18

1450

Sherbim i ruajtjes private

Safe shpk

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare

 Perfunduar

 25.10.18 shkarko 

31.08.18

1455

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Rajonal Durres

 Perfunduar

26.10.18 shkarko 

31.08.18

1456

Pastrim grumbillimin dhe transportin e mbeturinave ne territorin administrativ te Bashkise Prrenjas me afat 2018-2023

Rej shpk

Bashkia Prrenjas

   Perfunduar

13.11.18 shkarko