Vendime Gusht 2019  
Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.08.19

1345

Ndertim i rrjetit KUZ ne Bashkine Cerrik

Bajrami N shpk 

Bashkia Cerrik

  Perfunduar

23.09.19 shkarko 

01.08.19

1346

Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (Diploma)

Inpress shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

30.08.19 shkarko 

01.08.19

1347

Loti IV - Blerje shtypshkrimesh per SUOGJ "Mbreteresha Getraldine

Inpress shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

06.08.19 shkarko 

02.08.19

1351

Blerje orendish dhe pajisjesh per mobilim zyrash

Ardeno shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

25.10.19 shkarko 

02.08.19

1355

Pastrim. Grumbullim dhe transportin e mbeturinave ne territorin administrativ te Bashkise Prrenjas me afat 5 vjecar

Rej shpk

Bashkia Prrenjas

Perfunduar 

09.08.19 shkarko 

02.08.19

1356

Blerje Uniforma per Policine Bashkiake

Trinity Trade Company shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

26.09.19 shkarko 

02.08.19

1357

Blerje materjale per AND [er extraktim-kuantifikim dhe materjale konsumi per analizat e AND-SE

Lel shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

  Perfunduar

27.09.19 shkarko 

05.08.19

1360

Rehabilitim i skemes ujitese Mbreshtan Bashkia Berat

Zdravo shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

18.09.19 shkarko 

05.08.19

1362

Riparim dhe mirembajtje automjetesh

Alstezo shpk

Spitali Rajonal Fier

   Perfunduar

10.10.19 shkarko 

05.08.19

1363

Blerje mjeti per transport personash me aftesi te kufizuar 8+1 vende per nevojat e Qendres Rezidenciale "Lira Berat"

Power Industries shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

07.10.19 shkarko
10.10.19 shkarko 

07.08.19

1376

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Petrol Alba sha

Perfunduar 

23.09.19 shkarko 

07.08.19

1377

Rehabilitim i skemes ujitese Mbreshtan Bashkia Berat

BEAN shpk

Bashkia Berat

  Perfunduar

18.09.19 shkarko 

07.08.19

1378

Blerje materiale pastrimi per QEA

Atlantik 3 shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

13.08.19 shkarko 

08.08.19

1380

Ndertimi i rrjetit te jashtem te Ujesjellesit Kelcyre

B-93 shpk

Bashkia Kelcyre

Perfunduar 

 18.10.19 shkarko 

08.08.19

1381

Blerje bojra printeri dhe fotokopje per nevoja te UPT

Mondo Office shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

Perfunduar 

23.09.19 shkarko 

09.08.19

1382

Sherbim me roje private

Force Security 2004 shpk

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Arkeologjik Apoloni, Fier

Perfunduar 

26.09.19 shkarko 

09.08.19

1383

Sherbim me roje private Tec Vlora

Myrto Security shpk

Petrol Alba sha

Perfunduar 

23.09.19 shkarko  

09.08.19

1384

Sherbim me roje private

Kumria 1 shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Librazhd

Perfunduar 

02.09.19 shkarko 

09.08.19

1387

Sherbim riparimi te akseve te rrugeve Ura Mesit-Prekal-Kir-Breglumi-Nderlysaj

Blinishta shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

27.09.19 shkarko 

09.08.19

1391

Blerje bojra printeri dhe fotokopje per nevoja te UPT

Infosoft Office shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

 Perfunduar

23.09.19 shkarko 

09.08.19

1392

Rehabilitim dhe pershtatje e ambjenteve te punes te Zyres Vendore te Sherbimit Kombetar te Punesimit Malesi e Madhe

Cara shpk

Sherbimi Kombetar i Punesimit Tirane

Perfunduar 

 16.10.19 shkarko

09.08.19

1393

Sherbimi,riparimi i pjesshem i dhomave Godina Nr.5,Godina 20-21,26-27,28-29

Cara shpk

Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 sh.a Tirane

Perfunduar 

20.08.19 shkarko 

13.08.19

1394

Auditim i mjedisit,sigurise dhe shendetit ne pune ne te tre njesite prodhuese nen administrimin e Kesh

Eccat shpk

KESH sha

Perfunduar 

07.10.19 shkarko 

13.08.19

1397

Blerje lende djegese pelet druri per kaldajat e Spitalit Devoll

Sulollari-Klima shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Devoll

Perfunduar 

 27.09.19 shkarko

14.08.19

1399

Rehabilitim i diges se ujembledhesit Shoshaj

Shendelli shpk

Bashkia Mat

Perfunduar 

10.10.19 shkarko 

14.08.19

1400

Rehabilitimi i rrugve te bllokut qe kufizohet nga rruget "Leandro Zoto:- "Maria Kraja"-"Disha"-"Sadik Petrela"

Almo Konstruksion shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

18.09.19 shkarko 

14.08.19

1401

Loti 1 Blerje pajisje per laboratorike e FNSH

Didaktalba shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

 23.09.19 shkarko

16.08.19

1406

Evadimi i mbetjeve spitalore ne Drejtorine e Sherbimit Spitalor Kukes

Medi-Tel shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

 Perfunduar

25.09.19 shkarko 

16.08.19

1408

Rikonstruksioni i godinave te konvikteve te studenteve ne qytetet Shkoder,Vlore,Korce

Curri shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

 Perfunduar

20.08.19 shkarko 

16.08.19

1409

Blerje materiale pastrimi dhe detergjente per UT

T&M Chemical Distribution shpk

Universiteti i Tiranes

 Perfunduar 

 01.10.19 shkarko

16.08.19

1411

Blerje materiale pastrimi dhe detergjente per UT

Atlantik 3 shpk

Universiteti i Tiranes

 Perfunduar 

01.10.19 shkarko 

16.08.19

1412

Rikonstruksion i ASHV-se Durres

Cara shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave Tirane

Perfunduar 

 15.10.19 shkarko

19.08.19

1415

Loti 2 Blerje materjale ortopedike

Trimed shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

25.10.19 shkarko 

19.08.19

1416

Printim Faturash

Inspress shpk

Ujesjelles Kanalizime Shkoder

   Perfunduar

16.10.19 shkarko 

19.08.19

1417

Loti 2 Blerje pajisje per laboratoret e IT-se se FSHN

Bnt Electronics shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

27.08.19 shkarko 

19.08.19

1418

Loti 1 Sherbim mbikqyrje punimesh per objektin rikonstruksion i shkolles se mesme "Petro Nini Luarasi" Erseke

A.SH Engineering shpk

Bashkia Kolonje

Perfunduar 

 11.10.19 shkarko

19.08.19

1419

Mirembajtje mjete transporti

Auto-Stafa shpk

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

  Perfunduar

03.10.19 shkarko 

20.08.19

1420

Blerje autonalizator biokimik

Fedos shpk

Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr 1

Perfunduar 

 13.09.19 shkarko

20.08.19

1421

Realizim i sherbimeve data,sistemit te sigurise dhe sistemeve smart te UKD-se

Albtelecom sha

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

23.08.19 shkarko 

21.08.19

1422

Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Elbasan

Perfunduar 

10.10.19 shkarko 

22.08.19

1423

Blerje autonalizator biokimik

O.E.S Distrimed shpk

Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr 1

Perfunduar 

13.09.19 shkarko 

23.08.19

1425

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata Adminstrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

23.09.19 shkarko 

23.08.19

1426

Loti 2 Qarkullimi ekstrakorporal

Biometrik Albania shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

  Perfunduar

04.09.19 shkarko 

23.08.19

1427

Pershtatja dhe adaptimi i Eurokodeve 5,9 dhe 6 (Pjesa 3) dhe 7 (Pjesa 3)

6D Plan shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

30.08.19 shkarko 

23.08.19

1428

Blerje kancelarie dhe shtypshkrime per nevojat e shoqerise OSHEE sha

Kristalina-KH shpk

OSHEE sha

 Perfunduar

16.10.19 shkarko 

23.08.19

1429

Rehabilitim i segmentit rrugor "Mbikalimi pallati me shigjeta-rrethrotullimi Shqiponja Loti 1

Alb Bulding shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

24.09.19 shkarko 

23.08.19

1430

Supervizoni punimesh,rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 2

Instituti Konsulences ne Ndertim IKN

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 Perfunduar

07.10.19 shkarko 

23.08.19

1431

Rehabilitim i segmentit rrugor "Mbikalimi pallati me shigjeta-rrethrotullimi Shqiponja Loti 1

Salillari shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 Perfunduar

24.09.19 shkarko 

26.08.19

1434

Blerje aparat Grafie per polikliniken Lushnje

Fedos shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

 Perfunduar

13.09.19 shkarko 

27.08.19

1435

Furnizim vendosje paisje per kopshte,cerdhe dhe shkolla

Bolt shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

 12.11.19 shkarko

27.08.19

1436

Kanali Strembec

2AF shpk & Agbes Construction shpk

Bashkia Permet

Perfunduar 

10.10.19 shkarko 

27.08.19

1437

Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barnat dhe aksesoret per shtypjen e tyre

Dynamicx Group shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore

Perfunduar 

 08.10.19 shkarko

27.08.19

1438

Dixhitalizimi i sherbimit per abonentet

Kreatx shpk

Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster

Perfunduar 

 22.10.19 shkarko

27.08.19

1439

Sherbimi i internetit ne Bashkine Cerrik

Albtelecom sha

Bashkia Cerrik

Perfunduar 

03.09.19 shkarko 

28.08.19

1442

Blerje kompjutera

Blueprint Technologies shpk

Universiteti Eqrem Cabej Gjirokaster

Perfunduar 

30.08.19 shkarko 

28.08.19

1443

Prodhimi i emisioneve te pulles per vitin 2019

Albdesign Psp shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 08.10.19 shkarko

28.08.19

1444

Blerje pulla,kontrolli me elemente sigurie per barnat dhe aksesoret per shtypjen e tyre

Albdesign Psp shpk

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore

Perfunduar 

 08.10.19 shkarko 

28.08.19

1446

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Dega e Doganes Vlore

Perfunduar 

08.10.19 shkarko 

28.08.19

1447

Prodhimi i emisioneve te pulles per vitin 2019

Kristalina-KH shpk

Posta Shqiptare

 Perfunduar

08.10.19 shkarko 

28.08.19

1448

Blerje aparat Grafie per polikliniken Lushnje

Bnt Electronics shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje

 Perfunduar

13.09.19 shkarko 

29.08.19

1451

Sherbimi per mirembajtjen e infrastruktures se inxhinierise civile per kater vite

Viante Konstruksion shpk

Autoriteti Portual Durres

  Perfunduar 

07.10.19 shkarko 

30.08.19

1452

Sherbim me roje private Hec Fierze,Hec Koman dhe Hec Vau Dejes

Trezhnjeva shpk

KESH sha

Perfunduar 

 22.10.19 shkarko

30.08.19

1453

Mirembajtje dhe zhvillim i procesit e-processing (sistemeve te menaxhimit te proceseve te AKEP)

Kreatx shpk

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

 Perfunduar

 13.11.19 shkarko

30.08.19

1454

Loti 2 Blerje tonera per fax,printer,fotokopje per UT

Erisoni Company shpk

Universiteti i Tiranes

   Perfunduar

24.10.19 shkarko