Kontakt  

  Komisioni i Prokurimit Publik
  Bulevardi "Dëshmorët e  Kombit”
  Sheshi "Nënë Tereza" 
  Kodi Postar 1010, Tiranë


 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Vendime të KPP  

   ANKESA NË PROÇES

   2010
 · Janar
 · Shkurt
 · Mars
 · Prill
 · 
Maj
 · Qershor
 · Korrik
 · Gusht
 · Shtator
 · Tetor
 · Nëntor
 · Dhjetor

   2011
 · Janar
 · Shkurt
 · Mars
 · Prill
 · Maj
 · Qershor
 · Korrik
 · Gusht
 · Shtator
 · Tetor
 · Nëntor
 · Dhjetor

  2012
· Janar
· Shkurt
· Mars
· Prill
·
Maj
·Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
· Dhjetor
   2013
· Janar
· Shkurt
· Mars
· Prill
·
Maj
·Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
· Dhjetor
    2014
· Janar
· Shkurt
· Mars
· Prill
·
Maj
· Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
·Dhjetor
   
    2015
· Janar
· Shkurt
·Mars ·Mars2
· Prill
·
Maj
· Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
·Dhjetor
         
2016
· Janar
· Shkurt
·Mars·Mars2
· Prill
·
Maj
·Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
·Dhjetor
2017
· Janar
· Shkurt
·Mars·Mars2
· Prill
·
Maj
·Qershor
· Korrik
· Gusht
· Shtator
· Tetor
· Nëntor
·Dhjetor
2018
 · Janar
 · Shkurt
 · Mars·Mars2
 · Prill
 · 
Maj
 · Qershor
 · Korrik
 · Gusht
 · Shtator
 · Tetor
 · Nëntor
 · Dhjetor
2019
 · Janar
 · Shkurt
 · Mars
 · Prill
 · 
Maj
 · Qershor
 · Korrik
 · Gusht
 · Shtator
 · Tetor
 · Nëntor
 · Dhjetor
2020
 · Janar
 · Shkurt
 · Mars
 · Prill
 · 
Maj
 · Qershor
 · Korrik
 · Gusht
 · Shtator
 · Tetor
 · Nëntor
 · Dhjetor