[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  


Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Ankesa në Proces"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve


Blerje pajisje policie per forcat operacionale dhe skanimi


Trinity Trade Company

07.12.2017

10:44

2

Ndermarja e Pasurise Publike Lushnje


Rehabilitimi i kanalit ujites ,fshati Plug


Avduli

07.12.2017

11:52

3

Universiteti Politeknik i Tiranes


F.V Paisje audio-vizuale per nevoja te UPT


Fastech

07.12.2017

11:53

4

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme


Sherbim me ruajtje private


Dea Security

07.12.2017

13:28

5

Universiteti Bujqesor i Tiranes


Loti 2 Sherbim me ruajtje private

Dea Security

07.12.2017

13:28

6

Universiteti Bujqesor i Tiranes


Loti 1 Sherbim me ruajtje private


Dea Security

07.12.2017

13:32

7

Posta Shqiptare


Sherbim Intranet/Internet ne zyrat Postare ne filiale e dege te Postes Shqiptare


Mc Networking

07.12.2017

15:00

8

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike


Sherbim i pastrimit te zyrave te OSHEE


Pastrime Silvio

07.12.2017

15:42

9

Bashkia Kucove


Rikonstruksioni i rruges "Enver Bregu" Fshati Rreth Tapi Njesi Administrative Perondi


Shqiponja-M

07.12.2017

16:00

10

Drejtoria Arsimore Rajonale Fier


Blerje mjete mesimore,didaktike dhe sportive per DAR Fier


AN&RA

11.12.2017

11:25