[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  


Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Ankesa në Proces"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Drejtoria Rajonale e OSHEE Shkoder


Sherbim i internetit per OSHEE,Drejtoria Rajonale Shkoder

Albtelecom

19.09.2017

15:40

2

Posta Shqiptare


Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare


Myrto Security

21.09.2017

09:23

3

Spitali Universitar Obstetirik Gjinekologjik


Sherbim me roje private


Balili-Ko

22.09.2017

11:20

4

Posta Shqiptare


Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000

22.09.2017

13:35

5

Bashkia Elbasan


Sistemim dhe asfaltim i rruges "Abdyl Daiu"

Sireta 2F

22.09.2017

13:36