[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  

Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Vendime të KPP"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Kuvendi i Shqiperise


Sherbim per printime dhe botime parlamentare

Onufri shpk

12.11.2018

13:00

2

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza


Blerje materiale specifike per ORL/loti 1 Implanti Koklear


Luan Sollaku Pf

12.11.2018

13:05

3

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Diber


Shoqerimi i vlerave monetare


Nazeri 2000 shpk

12.11.2018

13:10

4

Kuvendi i Shqiperise


Sherbim per printime dhe botime parlamentare


Kristalina-KH shpk

13.11.2018

12:50

5

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 9 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

 

14.11.2018

11:00

6

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 8 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

14.11.2018

11:02

7

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 6 Sherbim me roje private
 

Myrto Security shpk

14.11.2018

11:03

8

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 5 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

14.11.2018

11:04

9

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 4 Sherbim me roje private


Myrto Security shpk

14.11.2018

11:05

10

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 2 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

14.11.2018

11:06

11

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura


Loti 1 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

14.11.2018

11:07

12

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise


Sherbim me roje private


Trezhnjeva

15.11.2018

10:45