[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  


Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Vendime të KPP"                       

 Pyetësor mbi digjitalizimin e sistemit të shqyrtimit të ankesave në KPP:  kliko këtu

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Qendra Sociale Gonxhe Bojaxhi

Furnizim dhe shrbime me ushqim per mencat

Dion Al shpk

24.02.2021

10:50

2

Bashkia Tirane

Loti II: Sherbim I pastrimit te zones Tirana II

Rej shpk

24.02.2021

11:10

3

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV)

Sherbim I printimit te njoftim detyrimeve per vitin 2011

INPRESS shpk

24.02.2021

12:50

4

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Furnizim me teste Serologjike per Analizator Abbot Architect i2000 ose ekuivalent per nevoja te QSUNT (per 12 muaj)

Pegasus shpk

24.02.2021

14:20

5

Agjensia e Paqrqeve dhe e Rekeacionit

Sherbim I suajtjes dhe sigurise fizike me Roje Private dhe monitorimi ne distance

Ndreu Security Services shpk

24.02.2021

15:00

6

Autoriteti I Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Automatizimi I proceseve te AKEP

Kreatx shpk

24.02.2021

15:45

7

Autoriteti Portual Durres

Kalimi I ndricimit ne LED per eficensen energjitike ne terminale dhe ne infrastrukturen portuale

Mag Utilities shpk

24.02.2021

15:49

8

Agjensia e Blerjeve te Perqendruara

Sherbim mirembajtje objekti ndertimor, per Spitalin Psikiatrik " Sadik Dinci" Elbasan

Flonja shpk

24.02.2021

16:20

9

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Loti II - Pacemaker VVIR dhe DDDR

O.E.S Distrimed shpk

25.02.2021

13:00

10

Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik Tirane

Materiale per lyerje

Ol Vahrom shpk

25.02.2021

15:15

11

Drejtoria Rajonale e OSSH sh.a Vlore

Rikonstruksion I kabinave si dhe rrjeti TU me ABC ne JUG, I zonave te mbetura jashte projektit te Kooperacionit Italian

Gjikuria shpk

26.02.2021

12:00

12

Ndermarrja e Sherbimeve Publik, Bashkia Korce

Asflato beton e bitum per sperkatje

Biba-x shpk

26.02.2021

13:00

13

Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a

Mirembajtje Sistem Billingu

Infosoft Systems shpk & Info Busines Solution shpk

26.02.2021

13:10