[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  


Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Ankesa në Proces"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Instituti i Shendetit Publik


Sherbim me roje private

S.S.X

19.02.2018

11:45

2

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan


Sherbim me roje private

Kumria 1

19.02.2018

12:10

3

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane


Sherbim me roje private


Firdeus Security

19.02.2018

12:13

4

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane


Sherbim me roje private


S.S.X

19.02.2018

12:14

5

Qendra e Botimeve Zyrtare


Sherbim me roje private

Cullhaj

19.02.2018

13:35

6

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane


Sherbim me roje private


Cullhaj

19.02.2018

13:36

7

Instituti i Shendetit Publik


Sherbim me roje private

Eurogjici Security

19.02.2018

15:05

8

Bashkia Libohove


Rikonstruksioni i rruges kthesa e Nepravishtes-Fushe Nepravishte

Avduli

19.02.2018

15:20

9

Gjykata e Shkalles se Pare Kruje


Sherbim me roje private

Nazeri 2000

19.02.2018

15:35

10

Posta Shqiptare


Loti 10 Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000

19.02.2018

15:36

11

Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Korce


Sherbim me roje private


Nazeri 2000

19.02.2018

15:37

12

Operatori i Sistemit te Shperndarjes Elektrike


Blerje pjese kembimi dhe riparim automjetesh per OSHEE

Alstezo

19.02.2018

15:45

13

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Sarande


Blerje lende djegese per ngrohje-Pellet


Sulollari

19.02.2018

15:55

14

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane


Sherbim me roje privateDea Security

20.02.2018

11:11

15

Garda e Republikes


Blerje pjese kembimi


Kadiu

20.02.2018

11:48

16

Prokuroria pranje Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje


Sherbim me roje privatePolsaiz

20.02.2018

12:34

17

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce


Sherbim me roje private


Nazeri 2000

20.02.2018

13:35

18

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier


Sherbim me roje private


Nazeri 2000

20.02.2018

13:36

19

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore


Sherbim i printimit te njoftim detyrimeve per vitin 2018


Adel Co

20.02.2018

14:10

20

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier


Sherbim me roje private

Myrto Security

21.02.2018

11:20

21

Prokuroria prane Gjykats se Shkalles se Pare Tirane


Sherbim me roje private

Myrto Security

21.02.2018

11:23

22

Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane


Sherbim me roje private

Myrto Security

21.02.2018

11:24

23

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles Berat


Sherbim me roje private


Lybeshari

21.02.2018

11:25

24

Prokuroria prane Gjykats se Shkalles se Pare Tirane


Sherbim me roje private

Safe

21.02.2018

14:30

25

Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane


Sherbim me roje private

Firdeus Security

21.02.2018

14:32

26

Instituti i Statistikave


Sherbim me roje private

Firdeus Security

21.02.2018

14:35

27

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural


Shpenzime per policine private

Firdeus Security

21.02.2018

14:36

28

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje


Sherbim me roje private


Trezhnjeva

21.02.2018

14:45

29

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier


Sherbim me roje private


Polsaiz

22.02.2018

09:38

30

Instituti i Statistikave


Sherbim me roje private

Kevenjo

22.02.2018

12:16

31

Universiteti Politeknik i Tiranes


Sherbim me roje private

Eurogjici Security

22.02.2018

15:00

32

Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Elbasan


Sherbim me roje private


Eurogjici Security

22.02.2018

15:10

33

Spitali Universitar i Traumes


Sherbim me roje private


Toni Security

22.02.2018

15:22

34

Instituti i Statistikave


Sherbim me roje private

Toni Security

22.02.2018

15:23

35

Qendra e Botimeve Zyrtare


Sherbim me roje private


Toni Security

22.02.2018

15:24

36

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje


Sherbim me roje private


Buzi shpk

22.02.2018

15:30

37

Drejtoria Rajoanel e Sigurimeve Shoqerore Tirane


Sherbim me roje private


G.S.E Security

22.02.2018

15:35

38

Inspektoriti Shteteteror Shendetesor


Sherbim me roje private


Trezhnjeva

22.02.2018

15:45

39

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural


Shpenzime per policine private


Trezhnjeva

22.02.2018

15:46