Vendime Dhjetor 2011  


     ·  "Ilar" shpk, DPSHTRR Tirane, Blerje shtypshkrime, dt. 01.12.2011 
     ·  "Elka" shpk, Bashkia Manez, Mirembajtje e rrugeve te Bashkise Manez, dt. 07.12.2011 
     ·  "Pashkashesh" shpk, METE, Dhenie me koncesion e hidrocentralit "Shutri" dt. 07.12.2011 
     ·  "Elka" shpk, Komuna Odrie Gjirokaster, Rikonstruksion i QSH fshati Andon Poci, dt. 15.12.2011 
     ·  "EURO FAB" shpk, ANTA, Sherbim i mirembajtjes dhe pastrimit, dt. 15.12.2011 
     ·  "Lenis Bishnica" shpk, Komuna Proptisht Pogradec, Blerje dru zjarri, dt. 15.12.2011 
     ·  "Muca" shpk, Uzina e lendeve plasese Elbasan, Blerje paisje per zyrat e administrates, dt. 15.12.2011 
     ·  "Real Com" shpk, Drejtoria e Doganave Tirane, Blerje skanera per kontroll bagazhesh, dt. 15.12.2011 
     ·  "SSX" shpk, Komuna Golem, Ruajtja me polici private e godines se komunes, dt. 15.12.2011
     ·  "Bean" shpk, Komuna Xarre Sarande, Kanali ushqyes i rezervuarit te Bezhanit, dt. 21.12.2011 
     ·  "Blinishta" shpk, DSR Shkoder, Lyerje e koridoreve te Spitalit, dr. 21.12.2011 
     ·  "Elka" shpk, Komuna Berzhite Tirane, Rikonstruksion shkolla Kllojke Berzhite, dt. 21.12.2011 
     ·  "IRE-ZAN" shpk, "Hoxha Security" shpk, "Dion Security" shpk, DPH sha Durres, Ruajtje me SHRSF, dt. 21.12.2011 
     ·  "Kurum International" sha, Brigada e Logjistikes Tirane, Shitje skrapi, dt. 21.12.2011 
     ·  "Ylberi" shpk, "IRE-ZAN" shpk, "Olger" shpk, "Dion Security" shpk, DPH sha Tirane, Sherbim roje, dt. 21.12.2011
     ·  "Elka" shpk, Komuna Lunxheri Gjirokaster, Ndertim ambulance fshati Valare, dt. 21.12.2011
2010 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2011 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor