Vendime Dhjetor 2012  


     ·  "Aulona Pol 1" shpk, Universiteti "Ismail Qemali" Vlore, Ruajtja e godinave, dt. 04.12.2012 
     ·  "Elnado" shpk, DRSHTRR Sarande, Ruajtja e objekteve, dt. 04.12.2012 
     ·  "Meni" shpk, Bashkia Durres, Rrethimi i shkolles "Gjergj Kastrioti", dt. 04.12.2012 
     ·  "Sinteza Co" shpk, Ministria e Brendshme Tirane, Loti IV Blerje fotokopje, dt. 04.12.2012 
     ·  "Tea-D" shpk, Komuna Picar, Ndertim ujsjellesi te fshatit Klonje, dt. 04.12.2012 
     ·  "Therepeli Security" shpk, Spitali Rajonal Durres, Blerje e sherbimit dhe e sigurimit, dt. 04.12.2012 
     ·  "Varaku E" shpk, Keshilli i Qarkut Durres, Rikonstruksion i rruges Qender-Manskuri, dt. 04.12.2012
     ·  "Arbin-06" shpk, Bashkia Durres, Blerje materiale pastrimi dhe detergjente, dt. 07.12.2012 
     ·  "Biometric Albania" shpk, "Montal" shpk, DSHS Korce, FV paisje mjekesore per dializen, dt. 07.12.2012
     ·  "Albanian Equity Funds' shpk, METE Tirane, Dhenie me koncension te hidrocentralit Shpella Poshe, dt. 07.12.2012 
     ·   "Ecogen" shpk, METE Tirane, Dhenie me koncension te hidrocentralit Bllice, dt. 07.12.2012 
     ·   "Heldi Construcsion" shpk, Bashkia Orikum, Rikonstruksion i kopshtit "Mustafa Qemal Ataturku", dt. 07.12.2012 
     ·   "JV Alb Korca 2002" shpk, Komuna Mollas Kolonje, Rikonstruksion i ujesjellesit, dt. 07.12.2012 
     ·   "Ulza Ndertim" shpk, MBUMK Tirane, Rehabilitim i kanalit ujites Dobran-Vishovic, dt. 07.12.2012 
     ·   "UTS-01" shpk, Enti Kombetar i Banesave Tirane, Perkthimi redaktimi dhe adoptimi i Eurokodeve, dt. 07.12.2012
     ·   "Alb Korca 2002" shpk, Komuna Qender Erseke, Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare fshati Gostivisht, dt. 20.12.2012 
     ·  "AN@Ra" shpk, Bashkia Kamez, Blerje material per pastrim dhe dizifektim, dt. 20.12.2012 
     ·  "Gjeokonsult&Co" shpk, Komuna Kutalli Berat, Studim projektim per disa objekte te komunes, dt. 20.12.2012 
     ·  "Varaku E" shpk, Keshilli i Qarkut Durres, Rikonstruksion rruget e Kenetes, dt. 20.12.2012
     ·  "Fral-2000" shpk, DPSHTRR Tirane, Blerje rafte metalike per arkive, dt. 24.12.2012 
     ·  "Gjeokonsult&Co" shpk, Autoriteti Portual Durres, Hartimi projektidese dhe projektzbatimit per kalate 9c dhe 9d, dt. 24.12.2012 
     ·  "Murati" shpk, Keshilli i Qarkut Korce, Rikonstruksion i rruges Poloske-Perparimaj Loti I, dt. 27.12.2012

     ·  "Alb Korca 2002" shpk, Komuna Clirim Kolonje, Rikonstruksion i rruges Qafez-Clirim, dt. 27.12.2012
     ·  "Wonder" sha, METE Tirane, Dhenie me koncension e hidrocentralit Potam, dt. 27.12.2012 
       Vendime të KPP