Vendime Dhjetor 2013  
Këshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Dt. e marrjes së informacionit

Statusi

Vendimi

 02.12.13

1376

Sherbim me roje private

SH.R.S.F "Taluanti" sh.p.k

 

Ndermarja Trajtimi I Studenteve SH.A Gjirokaster

 

Perfunduar

04.12.13    me teper...

 02.12.13

1377


"Blerje shtypshkrime te tjera mjeku"-Loti II


Expo Vision Albania sh.p.k


Instituti I Sigurimit te Kujdesit 

17.12.13

  Perfunduar

17.12.13       me teper...

16.12.13

1433


"Sherbim I Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te Objekteve te RTSH-se

SHRSF ''TREZHNJEVA''

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese

19.12.13

Perfunduar 

19.12.13  me teper...
 

16.12.13

1434


"Sherbim I Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te Objekteve te RTSH-se ''Loti I I" Radio Kukesi

SHRSF ''TREZHNJEVA''

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV

19.12.13

 Perfunduar

19.12.13   me teper...

 

16.12.13

1435


"Sherbim I Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te Objekteve te RTSH-se
LOTI I II

SHRSF ''TREZHNJEVA''

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

 

Perfunduar 


 30.12.13 me teper...

16.12.13

1436


"Sherbim I Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te Objekteve te RTSH-se
LOTI I II

SHRSF ''TREZHNJEVA''

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

Perfunduar 30.12.13       me teper...

20.12.13

1451


Sherbimi per rekreacioni e kontrollorve te trafikut ajror te Agjensise Nacionale te Trafikut Ajror per nevojat e ANTA sh.a

"Union Travel"

ANTA

 

 Perfunduar


26.12.13 me teper...
 

20.12.13

1452


"Sherbimi I Ruajtjes dhe I Sigurise Fizike te Objekteve te RTSH-se"Loti I I

"Oktapus" shpk

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

 

 Perfunduar

30.12.13    me teper...
 

20.12.13

1453


"Sherbimi I Ruajtjes dhe I Sigurise Fizike te Objekteve te RTSH-se"Loti I I

"Aulona Pol" shpk

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

 

 Perfunduar

30.12.13       me teper...
 

20.12.13

1454


"Sherbimi I rruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"

"Nazeri 200" shpk

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare

07.01.14 

Perfunduar 

16.01.14  me teper...
 

23.12.13

1458


"Sherbimi I Ruajtjes dhe Sigurise fizike me roje private"

SHRSF ''TREZHNJEVA''

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare

07.01.14 

 Perfunduar

16.01.14  me teper...

 

23.12.13

1459


"Sherbimi I Ruajtjes dhe Sigurise fizike me roje private"

"Dea Security" shpk

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare

 07.01.14

Perfunduar 16.01.14  me teper... 

23.12.13

1460


"Sherbimi I Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te objekteve te RTSH-se,Loti I IV:Radio Gjirokastra

"Anakonda" shpk

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV- Tirane

 

 Perfunduar

26.12.13   me teper...
 

23.12.13

1461


"Botimi I librave te pyetesoreve te ripunuar per testimin teorik te lejeve te drejtimit te kategorrive A+B,C,D dhe CE

"Adel e Co" shpk

DRSHTRR

 

 Perfunduar

09.01.2014 me teper...
 

24.12.13

1462


"Shitje Skrapi te grumbulluar ne njesine e prodhimit Hec-Fierze"

"Rafaelo 2002" shpk

Njesia e Prodhimit HEC Fierze;Fierze-Tropoje

Perfunduar 27.12.13   me teper...

26.12.13

1467


"Rikonstruksioni I zones rreshqitese prane antenes se Radarit ne Porto Romano Durres"

"Junik" shpk

Agjensia Nacionale e Trafikut Ajror SH.A (ALBCONTROL)

Perfunduar 09.01.14  me teper...

26.12.13

1470

"Blerje komplet testimi universal I mbrojtes rele me inektim sekondar"

"Albania Distribution of Electrical Equipemen & Ilva Elektrik shpk)


KESH sh.a (Korporata         elektroenergjitiko Shqiptare)

 

 Perfunduar


31.12.13   me teper....

 

26.12.13

1471

"Blerje Projekte dhe Materiale  Promocionale"

Expo Vision Albania


Posta Shqiptare sh.a

Perfunduar 23.01.14  me teper...