Vendime Dhjetor 2014  

Keshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.12.14

1845

"Kanalizime e prite per perrenjte ne lagjen "Nimnaj" te qytetit Bajram Curri" 

 "Vllaznimi"shpk

 

 

"Bashkia Bajram Curri"

 

  Perfunduar

22.12.14 shkarko 

01.12.14

1849

"Rikonstruksion I fushes se futbollit qytetit"Bajram Curri

"Vllaznimi"shpk

 

"Bashkia Bajram Curri"

  Perfunduar

23.12.14 shkarko 

02.12.14

 1853

"Ndertim Depo Uji 4000 m3 ne Yzberisht" 

"Curri"shpk

"Ujesjelles Kanalizime Tirane"sha

Perfunduar 

19.12.14 shkarko 

02.12.14

1854 

Loti VI"Blerje Kompjuter,desktop, workstation,laptop" 

"Fastech"shpk

"Ministria e Puneve te Brendshme"

Perfunduar 

18.12.14 shkarko 

05.12.14

1873

"Ruajtja e objekteve te shoqerise si dhe shoqerimi I vlerave monetare me roje civile"

"AEK Security"Shpk

"Ujesjelles Kanalizime Tirane"sha

  Perfunduar

16.12.14 shkarko 

05.12.14

1874

"Blerje Sherbimit te Ruajtjes me roje private"

"Eurogjici Security"shpk

"Spitali Rajonal Durres"

Perfunduar 

15.12.14 shkarko 

05.12.14

1876

"Blerje NIUS (NIPT) Certefikata Rregjistrimi"

"Adel Co" shpk

"Qendra Kombetare e Rregjistrimit"

  Perfunduar

 22.12.14 shkarko

05.12.14

1877

"Pastrimin e pjeses Perendimore -3 te Qytetit te Tiranes"

"Alko Impex General Construction" shpk

"Bashkia Tirane"

  Perfunduar

23.12.14 shkarko 

05.12.14

1878

"Pastrimin e pjeses Lindore -3 te qytetit te Tiranes"

"Shpresa"shpk

"Bashkia Tirane"

  Perfunduar 

 23.12.14 shkarko

05.12.14

1879

"Pastrimin e pjeses Perendimore -3 te Qytetit te Tiranes"

"Shpresa"shpk

"Bashkia Tirane"

  Perfunduar

23.12.14 shkarko

09,12,14

1882

"Terene Sportive ne kater shkolla ne Gjirokaster"

"Avduli shpk"

"Bashkia Gjirokaster"

Perfunduar 

17.12.14 shkarko 

09,12,14

1883

"Blerje boje per lyerje te infrastruktures dhe automekanizmave ne APD"

"Ol-Vahrom"shpk

"Autoriteti Portual Durres"

  Perfunduar

23.12.14 shkarko

10.12.14

1887

"Blerje Zarfa"

"Adel Co" shpk

"Posta Shqiptare" sha

  Perfunduar

22.12.14 shkarko

11.12.14

1901

"Ndertim I Bunkerit per instalimin e dy Akseleratoreve Lineare ne Spitalin Onkoligjik,QSUT"

"Kevin Construksion" shpk

"Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza"

Perfunduar 

15.12.14 shkarko

12.12.14

1905

"Zhvillimi dhe Implementimi I Business Intelligence"BI

"ikub INFO"

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

  Perfunduar

22.12.14 shkarko

12.12.14

1908

"Konsulence per hartimin e specifikimeve teknike per ndertimin e site-it disaster recovery te sistemit te Rregjitstrit Kombetar te Gjendjes Civile"

"Deloitte Albania"shpk

"Ministria e Puneve te Brendshme"

Perfunduar 

19.12.14 shkarko 

12.12.14

1909

"Sherbime ne shkolla viti 2014"

"Shehu"shpk

"Komuna Maqellare, Maqellar Diber"

Perfunduar 

 

24.12.14 shkarko 

 

12.12.14

1910

"Blerje Tonera per DPGJC dhe zyrat e gjendjes civile"

"MondOffice"shpk

"Ministria e Brendshme"

  Perfunduar

17.12.14 shkarko 

12.12.14

1911

"Sherbimi privat I sigurise fizike te Uzines Mekanike Tirane"

"Klaron"shpk

"Uzina Mekanike Tirana"

  Perfunduar

29.12.13 shkarko

16.11.14

1929

"Pastrimi grumbullimi dhe largimi I mbeturinave publike"

"Paster" & "Korsel"shpk

"Bashkia Pogradec"

   Perfunduar

06.01.14 shkarko

17.12.14

1933

"Rikonstruksion I dhomes se serverave ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve"

"B360"shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve"

  Perfunduar

30.12.14 shkarko

18.12.14

1936

"Blerje Targa Prokat per automjete"

"I.D.K--Konstruksion" shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor"

  Perfunduar 

26.01.15 shkarko 

19.12.14

1944

"F.V aparat rezonance manjetike (MRI) per spitalin e Traumes Tirane"

"Saer Medical" shpk

"Ministria e Shendetesise"

Perfunduar 

22.12.14 shkarko 

19.12.14

1945

"Blerje uniforma dhe veshje pune per APD-n"

"TRINITY Trade Company" shpk

"Autoriteti Portual Durres"

  Perfunduar 

07.01.15 shkarko 

19.12.14

1946

"Sherbimi I ruajtjes me polici private te godinave te Universitetit Politeknik te Tiranes"

"Nazeri 2000"shrsf

"Universiteti Politeknik I Tiranes"

  Perfunduar

30.12.14 shkarko

22.12.14

1951

"Blerje broshure per Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit"

"Adel Co" shpk

"Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit"

Perfunduar 

29.12.14 shkarko

23.12.14

1953

"Sherbim me roje private"

"Eurogjici Security"shpk

"AlbControl"sh.a

  Perfunduar

07.01.15 shkarko

26.12.14

1965

"Shpenzime per policine privat"

"Nazeri 2000"shpk

"AlbControl"sh.a

  Perfunduar

07.01.15 shkarko

26.12.14

1966

"Mobilim I zyrave te Agjencise se Sigurimeve Shoqerore Tirane"

"Ardeno"shpk

"Instituti I Sigurimeve Shoqerore"

  Perfunduar

14.01.15 shkarko 

26.12.14

1967

"Sherbimi I lavanderise dhe hotelerise ne pavionet"QSUT-Nene Tereza ne Tirane"

"Devis"shpk

"Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza"

   Perfunduar

14.01.15 shkarko

29.12.14

1969

"Banese tip 83/5,8kate me 35 apartamente dhe nje kat sherbimi ne qytetin e Beratit"

"Pienvis"shpk

"Enti Kombetar I Banesave Kombetare"

   Perfunduar

29.01.15 shkarko 

30.12.14

1971

"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3A Qarku Lezhe"

"Eurogjici Security"shpk

"Posta Shqiptare" sha

  Perfunduar

26.01.15 shkarko

30.12.14

1972

Loti 2"Sherbim privat I sigurise fizike te filialit te UT,Kukes"

"Eurogjici Security"shpk

"Universiteti I Tiranes"

  Perfunduar

27.01.15 shkarko 

30.12.14

1973

"Per platformen elektronike per dergimin e sms-ve"

"Kristal Communication + Red Technology Solution"shpk

"Posta Shqiptare" sha

  Perfunduar

07.01.15 shkarko

31.12.14

1977

"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3A Qarku Lezhe"

"Trezhnjeva"shpk

"Posta Shqiptare" sha

Perfunduar 

 26.01.15 shkarko

31.12.14

1978

"Rikonstruksion I dhomes se serverave dhe rrjetit kompjuterik dhe telefonik"

"Advanced Business Solutions-ABS"shpk

"Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise"

  Perfunduar

20.01.15 shkarko