Vendime Dhjetor 2015  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.12.15

1804

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Trezhnjeva

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Kukes

  Perfunduar

22.12.15 shkarko

02.12.15

1806

Mirembajtje bazuar ne performance ne disa semgentet rrugore

Almo Konstruksion & Ndregjoni

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

  Perfunduar

22.12.15 shkarko

02.12.15

1808

Mirembajtje bazuar ne performance ne disa semgente rrugore

Bami

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

   Perfunduar

22.12.15 shkarko

02.12.15

1809

Mirembajtje bazuar ne performancen ne disa  segmentet rrugore

Curri & AlbShpresa

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

Perfunduar

22.12.15 shkarko

02.12.15

1810

Mirembajtje bazuar ne performance ne disa  semgente rrugore

Curri & AlbShpresa

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

Perfunduar

22.12.15 shkarko

02.12.15

1811

Riaftesim linje hekurudhore ne km 70-71+500,perigoni Lezhe-Baqel,km 133+400-133+900

Gjergji

Hekurudha Shqiptare

  Perfunduar

29.12.15 shkarko

03.12.15

1814

Mbikqyrje,asistence dhe trajnimi i personelit te O&M te termocentralit Vlore

S.O.P.I

Termocentrali Vlore

Perfunduar 

15.12.15 shkarko 

03.12.15

1815

 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Dea Security

Operatori I Sistemit te Transmetimit

  Perfunduar

24.12.15 shkarko

03.12.15

1819

Mirembajtje rutine rruga Lezhe-Hoteli i Gjuetise-Vain,Bilanc,Lezhe-Ura e Milotit-Ura e Zogut 32.2 km

4-AM

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar

22.12.15 shkarko

04.12.15

1822

Loti 2  Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

N.S.S Security

Operatori I Sistemit te Transmetimit

  Perfunduar

24.12.15 shkarko

04.12.15

1823

Mirembajtje rutine e dimerore rruga Kukes-Bushtrice,K.Domaj-Draj-Rec 46.18 km

RSM Company

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar

22.12.15 shkarko

07.12.15

1824

Blerje Hipoklorit kalciumi 32-35 % klor aktiv per nevoja te Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lezhe per klorifikimin e ujit te pijshem

T&M Chemical Distribution

Ujesjelles Kanalizime Lezhe

  Perfunduar

24.12.15 shkarko

07.12.15

1828

Rikonstruksion i godines se ZVRPP Elbasan

Beladi

Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

  Perfunduar

15.12.15 shkarko

07.12.15

1829

Loti 6 Hartimi i planeve te pergjithshme vendore per bashkite Vlore,Himare,Sarande,
Konispol

Dea Studio

Ministria e Zhvillimit Urban

  Perfunduar

29.12.15 shkarko

07.12.15

1830

Hartimi i projektit zbatimit per venien ne pune te sistemit te ftohjes ne TEC Vlore

Triton Consulting Engineers

KESH  (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare)

  Perfunduar

30.12.15 shkarko

09.12.15

1831

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

International Security Albania

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

Perfunduar 

 07.01.15 shkarko

09.12.15

1832

Loti 2 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

International Security Albania

Drejtoria e Pergjithshme e   RTSH

  Perfunduar

07.01.15 shkarko

09.12.15

1836

Loti 3 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,Qarku Berat

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 23.12.15 shkarko

09.12.15

1837

Loti 2 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,Qarku Kukes

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

31.12.15 shkarko 

09.12.15

1838

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,Qarku Shkoder

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

  Perfunduar

06.01.15 shkarko

09.12.15

1839

Blerje Goma

R&R Group

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

07.01.15 shkarko 

09.12.15

1840

Mirembajtje bazuar ne performance ne segmentet rrugore, Deg.Dj-maja e dajtit,maja e Dajtit-St Teleferikut,Deg Dj-Vila Qeveritare-maja e Dajtit,Tr-Surrel-Qafe Priske-deg Dj,Q.Molle,deg.Dj,Q.Molle-Bize,Q.Priske-Shkalle-Shengjergj

Nika

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

   Perfunduar

22.12.15 shkarko

10.12.15

1841

Sherbimi i mirembajtjes se sistemeve te alarmit,marrjes ne rruge valore te sinjaleve te alarmit,verifikimit dhe reagimint me grup te gatshem ne te gjitha filialet dhe sherbimin me GPS/GPRS per automjetet e Postes Shqiptare

Elektrosek

Posta Shqiptare

 Perfunduar

22.12.15 shkarko 

10.12.15

1842

Sherbimi i mirembajtjes se sistemeve te alarmit,marrjes ne rruge valore te sinjaleve te alarmit,verifikimit dhe reagimint me grup te gatshem ne te gjitha filialet dhe sherbimin me GPS/GPRS per automjetet e Postes Shqiptare

Ro.Gat Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 

22.12.15 shkarko 

 

10.12.15

1847

Loti 3 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Lybeshari

Posta Shqiptare

   Perfunduar

 23.12.15 shkarko 

10.12.15

1848

Loti 2 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,Qarku Durres

Eurogjici Security

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

   Perfunduar

07.01.15 shkarko 

10.12.15

1849

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,Qarku Tirane

Eurogjici Security

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

   Perfunduar

07.01.15 shkarko 

10.12.15

1850

Blerje kimikate per Ujesjelles Kanalizime Tirane

2 AT

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

31.12.15 shkarko 

10.12.15

1851

Sherbimi i ruajtjes se prones me subjekte private te objekteve te Ujesjelles Kanalizime Fier dhe qendrave ne varesi te tij

Force Security 2004

Ujesjelles Kanalizime Fier

 Perfunduar

18.12.15 shkarko 

11.12.15

1856

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Trezhnjeva shrsf

Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare

 Perfunduar

 08.01.16 shkarko

11.12.15

1857

Loti 2 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,Qarku Kukes

Trezhnjeva shrsf

Posta Shqiptare

   Perfunduar

 31.12.15 shkarko 

11.12.15

1858

Zbatimi I projektit te rrjeteve inxhinierike per Burgun Shkoder

Kevin Construksion

Ministria e Drejtesise

Perfunduar 

25.01.16 shkarko 

11.12.15

1859

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Vrana Security Group

Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare

   Perfunduar

08.01.16 shkarko 

11.12.15

1860

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

N.S.S Security

OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane

  Perfunduar 

 29.12.15 shkarko

11.12.15

1861

Projekt preventiv zbatimi per rikonstruksionin e godines qendrore dhe ndertim shtese anesore per Agjencine Kombetare te Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore Tirane

Derbi-E Studio

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore

 Perfunduar

22.15.15 shkarko 

11.12.15

1862

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

 Perfunduar 

07.01.15 shkarko  

11.12.15

1863

Loti 2 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

  Perfunduar

07.01.15 shkarko 

11.12.15

1864

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,Qarku Shkoder

Nazeri 2000

Posta Shqiptare

  Perfunduar

 06.01.15 shkarko

11.12.15

1865

Loti 2 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,Qarku Kukes

Nazeri 2000

Posta Shqiptare

Perfunduar 

31.12.15 shkarko  

11.12.15

1866

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Vlore

Perfunduar 

 13.01.16 shkarko

11.12.15

1867

Mirembajtje rutine e dimerore rruga Krume-Qafe Prushi,Plepa Km 40.2

Alb Shpresa

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar 

14.01.16 shkarko 

11.12.15

1868

Rikonstruksion i ambjenteve te ZQRPP dhe ZVRPP Tirane

Kevin Construksion

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

Perfunduar

15.02.16 shkarko

14.12.15

1873

Printimi dhe zarfimi me versionin Self Mailer i fatures te Oshee sha

 Albanian Digital Printing Solutions $ Services

Oshee Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike

Perfunduar 

 08.01.16 shkarko

14.12.15

1874

Blerje kimikate per Ujesjelles Kanalizime Tirane

T & M Chemical Distribution

Ujesjelles Kanalizime Tirane

 Perfunduar

31.12.15 shkarko  

14.12.15

1875

Materiale elektrike per Energjitiken

Start Co

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

 13.01.16   shkarko

14.12.15

1876

Loti 1 Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare

Eurogjici Security

OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane

   Perfunduar

11.01.16 shkarko

15.12.15

1881

Loti IX Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Berat

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

 Perfunduar 

 08.01.16 shkarko

15.12.15

1882

Loti X Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Vlore

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

   Perfunduar

 08.01.16 shkarko

15.12.15

1883

Loti XII Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Korce

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

 Perfunduar 

 08.01.16 shkarko

15.12.15

1884

Loti VI Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Durres

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

   Perfunduar

 08.01.16 shkarko

15.12.15

1885

Loti VIII Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Fier

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 08.01.16 shkarko

15.12.15

1886

Loti  I Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Shkoder

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 08.01.16 shkarko

15.12.15

1887

Loti  VII Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Elbasan

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 08.01.16 shkarko

15.12.15

1888

Loti  II Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Kukes

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

  Perfunduar

08.01.16 shkarko

15.12.15

1889

Loti  XI Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Gjirokaster

Anakonda Security

Posta Shqiptare

  Perfunduar

08.01.16 shkarko

16.12.15

1891

Loti  XII Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Korce

Ernisa-S

Posta Shqiptare

   Perfunduar

08.01.16 shkarko 

16.12.15

1894

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare

 Perfunduar

08.01.16 shkarko 

16.12.15

1895

Loti  XI Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Gjirokaster

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 08.01.16 shkarko

17.12.15

1896

Mirembajtje rutine rruga ura e Bunes-Shiroke,Harku i Berdices-Velipoje 31.6 km

Curri 

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar

15.01.16 shkarko

18.12.15

1905

Loti II Blerje materiale te buta per spitalin Berat

AN & RA

Ministria e Puneve te Brendshme

   Perfunduar

20.01.16 shkarko 

18.12.15

1906

Loti I Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Aulona Pol 1

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Vlore

Perfunduar

13.01.16 shkarko

18.12.15

1907

Loti  XII Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Korce

Myrto Security

Posta Shqiptare

   Perfunduar

08.01.16 shkarko 

18.12.15

1908

Loti  VII Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Elbasan

Myrto Security

Posta Shqiptare

   Perfunduar

 08.01.16 shkarko 

18.12.15

1909

Loti  V Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Tirane

Myrto Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 08.01.16 shkarko

18.12.15

1910

Loti X Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Vlore

Myrto Security

Posta Shqiptare

   Perfunduar

08.01.16 shkarko 

18.12.15

1911

Loti IX Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Berat

Myrto Security

Posta Shqiptare

  Perfunduar

08.01.16 shkarko 

18.12.15

1912

Mirembajtje rutine e dimerore rruga Kukes-Ura e Zapodit 15.6 km

Be-IS

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar

08.01.16 shkarko 

18.12.15

1913

Ndertim i sistemit te ujerave te zeza ne zonen e ujit te ftohte Vlore

Be-IS

Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve

Perfunduar 

24.12.15 shkarko 

18.12.15

1914

Asfaltimi i kurorave te digave Qyrsaq dhe Zadeje Hec Vau Dejes

Be-IS

KESH  (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare)

  Perfunduar

08.01.16 shkarko 

21.12.15

1916

Mirembajtje rutine e dimerore rruga Kuben Vasije 35.4 km

Alko Impex Genaral Construction

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar 

14.01.16 shkarko 

21.12.15

1917

Mirembajtje rutine e dimerore rruga Krume-Qafe Prushi,Plepa Km 40.2

Alko Impex Genaral Construction

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar 

14.01.16 shkarko 

21.12.15

1918

Sherbimi i pastrimit te Njesise Administrative Synej,Helmas dhe Luz i vogel

Ecologica Albania

Bashkia Kavaje

  Perfunduar

20.01.16 shkarko 

21.12.15

1919

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

S.S.X

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

  Perfunduar 

 19.01.16 shkarko

21.12.15

1920

Loti  V Shoqerimi dhe ruajtja e vlerave monetare,Qarku Tirane

Eurogjici Security

Posta Shqiptare

Perfunduar 

08.01.16 shkarko 

21.12.15

1921

Mirembajtja e Infrastruktures Qendrore IT te Prokurorise se Pergjithshme dhe Infrastruktures se rrjetit ne Prokurorine e Pergjithshme dhe te gjitha Prokurorite e rretheve

C.C.S

Zyra e Prokurorit te Pergjithshem

  Perfunduar

 22.01.16 shkarko

21.12.15

1922

Blerje pajisje laboratorike per Fakultetin e Shkencave te Natyres se UT-se

Pegasus

Universiteti i Tiranes

  Perfunduar

28.01.16 shkarko

22.12.15

1923

Mirembajtje rutine e dimerore rruga Ura Qyteze-Zerqan,Ura Cerenezit-Stebleve 45.3 km

Shehu

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar

15.01.16 shkarko

23.12.15

1927

Mirembajtje rutine e dimerore rruga Ura e Kirit-Lac Vau i Dejes,Mjede-Melgushe 25.8 km

Nika

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

15.01.16 shkarko 

23.12.15

1928

Mirembajtje rutine rruga ura e Bunes-Shiroke,Harku i Berdices-Velipoje 31.6 km

Nika

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

 15.01.16 shkarko

23.12.15

1929

Mirembajtje rutine e dimerore rruga Hani i Hotit-Tamare 32.6 km

Nika

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

15.01.16 shkarko 

23.12.15

1930

Pajisje e orendi per auditore,laboratore e zyra

Bolt

Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan

   Perfunduar

15.01.16 shkarko 

24.12.15

1932

Mirembajtje rutine me performance rruga Sarande-Butrint + rruga Pllake-Cuke+rruga Xarre-Pllake 39.4km

Jody Kompany

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

13.01.16 shkarko 

24.12.15

1933

Mirembajtje rutine e dimerore rruga Kukes-Ura e Zapodit 15.6 km

Victoria Invest International

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

 08.01.16 shkarko

24.12.15

1934

Loti 2 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Eurogjici Security

Universiteti i Tiranes

   Perfunduar 

22.01.16 shkarko 

28.12.15

1937

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Res-03

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Diber

   Perfunduar

 21.01.16 shkarko

28.12.15

1938

Loti 3 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Anakonda

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

 20.01.16 shkarko

28.12.15

1940

Mirembajtja e pajisjeve Fujitsu,IBM,Exchange Server,Cloude Privat dhe Publik

Bnt Electronics

Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

  Perfunduar 

 15.01.16 shkarko

28.12.15

1941

Mirembajtje rutine me performance rruga Sarande-Butrint + rruga Pllake-Cuke+rruga Xarre-Pllake 39.4km

Gjikuria

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

13.01.16 shkarko 

28.12.15

1942

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Peshkopi

  Perfunduar

21.01.16 shkarko 

28.12.15

1943

Loti 2 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Nazeri 2000

Universiteti i Tiranes

   Perfunduar

22.01.16 shkarko  

29.12.15

1948

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Kevenjo

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Diber

   Perfunduar

21.01.16 shkarko  

29.12.15

1949

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Eurogjici Security

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Diber

   Perfunduar

21.01.16 shkarko

29.12.15

1951

Blerje pajisje pune dhe kontrolli mekanike dhe energjitike

Vasaa

Autoriteti Portual Durres

  Perfunduar

26.01.16 shkarko

30.12.15

1955

Loti 2 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Sabeta

Universiteti i Tiranes

  Perfunduar

22.01.16 shkarko   

30.12.15

1956

Blerje materiale hidraulike

Megatek

Ujesjelles Kanalizime Durres

 Perfunduar

28.01.16 shkarko 

30.12.15

1957

Permiresimi i rrjetit te ujerave te zeza zona hotel Butrint deri te Kanali i Cukes

B 93

Bashkia Sarande

Perfunduar 

 20.01.16 shkarko

30.12.15

1958

Perfundimi i procesit te rregjistrimit fillestar ne zonat kadastrale ku ka perfunduar faza e 1 e procesit te RF ne zbatim te projektit LAMP

Datech

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

  Perfunduar

25.01.16 shkarko

31.12.15

1964

Loti 2 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private dhe shoqerimi i vlerave monetare

Eurogjici Security

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Diber

  Perfunduar

18.01.16 shkarko

31.12.15

1965

Loti 1 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private

Safe

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Diber

  Perfunduar 

21.01.16 shkarko 

31.12.15

1966

Sistemim-Asfaltim rruge te brendshme fshati Maliq

Rej

Bashkia Maliq

  Perfunduar

08.01.16 shkarko