Vendime Dhjetor 2016  

 Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

02.12.16

2379

Blerje te pullave te takses vjetore te mjeteve te perdorura

Ilar shpk

DPSHTR

Perfunduar 

21.12.16 shkarko 

02.12.16

2383

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance akset rrugore K/Hadroj-Qafe-Bene 27km-Rreshen-Qafe Bene 27.6km,gjithsej 54.52

Iridiani shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

 07.12.16 shkarko

02.12.16

2384

Rikonstruksion i rruges "Daullas-Grecalli-Mujalli"Fier

B-93 shpk

Bashkia Fier

  Perfunduar

22.12.16 shkarko 

05.12.16

2390

Loti 2 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Gjirokaster

Perfunduar 

21.12.16 shkarko 

05.12.16

2391

Blerje sistem bilaterie per UKT

A-T-D Albania Technology shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

15.12.16 shkarko 

05.12.16

2392

Masa inxhinier iper mirembajtjen e linjes se ujesjellesit

Cobial shpk

Ujesjelles Kanalizime Tepelene

Perfunduar 

21.12.16 shkarko 

05.12.16

2394

Blerje paisje te ndryshme per transmetimin e sinjalit

DV Group shpk

Radio Televizioni Shqiptar

  Perfunduar

 22.12.16 shkarko

05.12.16

2395

Blerje ushqimesh

MB Kurti shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

 21.12.16 shkarko

06.12.16

2399

Blerje materiale hidraulike

Jordil shpk

Ujesjelles Kanalizime Shkoder

Perfunduar 

21.12.16 shkarko 

07.12.16

2404

Grumbullimi,transporti,
depozitimi

Iridiani shpk

Bashkia Lezhe

 Perfunduar

09.12.16 shkarko 

07.12.16

2405

Studimi i fizibilitetit per ndertimin e nje hidrocentrali te ri ne Lanabregas

Instituti Dekliada-Alb shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar

 23.12.16 
shkarko

07.12.16

2406

Sherbim me roje private

Siguria shpk

DRSHTR Tirane

  Perfunduar 

22.12.16 shkarko 

07.12.16

2412

Rikonstruksion i objektit "Fjetine" dhe "Restorant"Vlore

Colombo shpk

Ministria e Mbrojtjes

 Perfunduar

21.12.16 shkarko

09.12.16

2417

Riparim Zyrash

Rej shpk

Zyra Arsimore Dega Pogradec

 Perfunduar 

22.12.16 shkarko 

09.12.16

2419

Blerje solar per ngrohje

Resuli-Er shpk

Spitali Rajonal Durres

Perfunduar 

 21.12.16 shkarko

09.12.16

2420

Rikonstruksion i rruges Unaza

Al-Asfalt shpk

Bashkia Patos

Perfunduar 

 21.12.16 shkarko

09.12.16

2421

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Radio Televizioni Shqiptar

Perfunduar 

 14.12.16 shkarko

09.12.16

2422

Loti 3 Kamion vetshkarkues me kapacitet 10 ton

Start Co shpk

Bashkia Devoll

Perfunduar 

 13.12.16 shkarko

09.12.16

2423

Blerje materiale pastrimi dhe detergjente per Universitetin e Mjekesise

Murati D shpk

Universiteti i Mjekesise Tirane

Perfunduar 

14.11.16 shkarko  

12.12.16

2428

Blerje materiale per pajisje zyre boje printeri fotokopje

MondoOffice shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

 23.12.16 
shkarko 

12.12.16

2429

Sherbim konsulence per promovimin,udheheqjen dhe hartimin e strategjive te zhvillimit ne fushen e ekonomise,turizmit etj.

Studio Lombard DC shpk

Agjencia Kombetare e Turizmit

Perfunduar 

19.12.16 shkarko 

12.12.16

2430

Blerje goma

R&R Group shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

21.12.16 shkarko 

12.12.16

2431

Blere gaz i lengshem per nevoja te institucionit te arsimit

Shoqeria Mondi shpk

Bashkia Shkoder

 Perfunduar

13.12.16 shkarko

14.12.16

2434

Prodhimi i materialeve promocionale per panairin CMT Shtutgard

Albdesign PSP shpk

Agjencia Kombetare e Turizmit

Perfunduar 

16.12.16 shkarko 

14.12.16

2437

Loti 2 Pajisje mobilimi spitalor

Muca shpk

Ministria e Shendetesise

Perfunduar 

 23.12.16 shkarko

14.12.16

2438

Sherbim GPRS dhe CSD

Albtelecom shpk

OSHEE

Perfunduar 

27.12.16 shkarko 

15.12.16

2440

Sherbim me roje private

Anakonda  shpk

Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster

Perfunduar 

 28.12.16 shkarko

15.12.16

2441

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Qendra e Studimeve Albanologjike

Perfunduar 

 28.12.16 shkarko

15.12.16

2442

Loti 14 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi

Gustoso shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

 11.01.17
shkarko

15.12.16

2443

Loti 1,2,3,4,5 Ankand i shitjes se lendes drusore n

Sinani shpk

Bashkia Librazhd

  Perfunduar

22.12.16 shkarko

16.12.16

2449

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

  Perfunduar

21.12.16 shkarko

16.12.16

2450

Blerje servera aktive per deget e thesarit ne rrethe

Advanced Business Solutions shpk

Ministria e Financave

  Perfunduar

30.12.16 shkarko 

16.12.16

2451

Blereje saracineska,ventila dhe manometra

Comfort shpk

Albpetrol

  Perfunduar

22.12.16 shkarko

16.12.16

2452

Paketa promocionale e rrethinave te Tiranes

Graphic Line-01 shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

28.12.16 shkarko 

19.12.16

2456

Loti 9 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per repartin ushtarak 3001,3002,3003,3008 Rinas Tirane

Lartist shpk

 

 

Ministria e Puneve te Brendshme

 

Perfunduar 

22.12.16 shkarko 

19.12.16

2457

Loti 11 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per repartin ushtarak 3006 Farke Tirane

Lartist shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

 

 Perfunduar

22.12.16 shkarko 

19.12.16

2458

Blerje servera aktive per deget e thesarit ne rrethe

Bnt Electronics shpk

Ministria e Financave

  Perfunduar

30.12.16 shkarko 

20.12.16

2460

Ndertimi i nderfaqes se komunikimit ndermjet RKGJC dhe RKA

Datech shpk

 

 

Ministria e Puneve te Brendshme

 

Perfunduar 

22.12.16 
shkarko 

21.12.16

2466

Shoqerimi i vlerave monetare

Eurogjici Security shpk

 

 

DRSHTR Elbasan

 

Perfunduar 

09.01.17 shkarko 

21.12.16

2467

Mirembajtja dhe zhvillimi i sistemit ICMIS ne 7 gjykatat administrative

ikubINFO shpk

Ministria e
Drejtesise

  Perfunduar 

 30.12.16 shkarko

23.12.16

2480

Blerje vula datare,dare vulosje

Start Co shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 28.12.16 shkarko

27.12.16

  2490

Sherbim me roje private

Iral 1.3.A shpk

Ujesjelles Kanalizime Pogradec

Perfunduar 

 09.01.17 shkarko

27.12.16

2491 

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

Perfunduar 

12.01.17 shkarko 

27.12.16

2492 

Blerje mjete didaktike mesimore per arsimin baze dhe te mesem

Didaktalba shpk

Drejtoria Rajonale Arsimore Lezhe

Perfunduar 

 13.01.17 shkarko

27.12.16

2494

Shpenzime per mirembajtje e objekteve ndertimore per Universitetin "Ismail Qemali"Vlore

Sark shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

12.01.17 shkarko 

27.12.16

2495

Blerje pajisje kunder zjarrit dhe shperndarje ne objektet shkollore dhe parashkollore

Victoria Al shpk

Drejtoria e Pergjithshme nr 3 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

30.12.16 shkarko 

27.12.16

2496

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

  Perfunduar

11.01.17 shkarko

27.12.16

2497

Ndertim godina banimi ne teritorin e ish-repartit ushtarak nr.8837,Shkoze per komunitetin e familjeve qe preken nga projekti i rehabilitimit te lumit te Tiranes

S.AG shpk

Bashkia Tirane

  Perfunduar

16.01.17 shkarko

27.12.16

2498

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Kukes

Perfunduar 

18.01.17 shkarko 

27.12.16

2499

Sherbim me roje private

Ales shpk

Radio Televizioni Shqiptar

Perfunduar 

09.01.17 shkarko

28.12.16

2500

Sherbim me roje private

Balili-Ko shpk

Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapesinor

Perfunduar 

12.01.17 shkarko 

28.12.16

2501

Studimi projektim rehabilitim i rruges Elbasan-Gramsh

Shoqeria S.D.C shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

  Perfunduar

10.01.17 shkarko

29.12.16

2504

Rehabilitimi i rrjetit te kanaleve ujites

Rej shpk

Bashkia Korce

Perfunduar 

31.01.17 shkarko 

29.12.16

2505

Rikonstruksion i veprave ujitese ne zonen Jug Perendimore te Fushes se Korces

Rej shpk

Bashkia Korce

Perfunduar 

31.01.17 shkarko 

29.12.16

2510

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

Perfunduar 

12.01.17 shkarko  

29.12.16

2511

Per blerjen e shiritave plastike per thaset me numerator dhe thase

Power Industries shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

16.01.17 shkarko