Vendime Dhjetor 2017  
Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.12.17

1767

Loti 10 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 22.12.17 shkarko

01.12.17

1768

Loti 5 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

15.12.17 shkarko 

01.12.17

1769

Loti 7 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 15.12.17 shkarko

01.12.17

1770

Loti 8 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

15.12.17 shkarko 

01.12.17

1771

Loti 9 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

15.12.17
 shkarko 

01.12.17

1773

Ndertim i infrastruktures se Telekomunikacionit per Bashkine Elbasan (fiber optike dhe Wi-Fi)

Albtelecom shpk

Bashkia Elbasan

Perfunduar 

14.12.17 shkarko 

01.12.17

1774

Pastrimi evadimi i mbetjeve urbane ne Bashkine e Korces

Rej shpk

Bashkia Korce

Perfunduar 

12.01.18 shkarko 

01.12.17

1775

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

ZQRPP

Perfunduar 

 04.01.18 shkarko

01.12.17

1776

Mbikqyrje e punimeve te objektit,ndertim i aksit rrugor Skrapar-Permet,Loti 1

Instituti i Konsulences ne Ndertim

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

 17.01.18 shkarko

04.12.17

1777

Blerje materiale mesimore didaktike 2017

Almedical shpk

Drejtoria Arsimore Rajonale Kukes

Perfunduar 

18.12.17 shkarko 

04.12.17

1783

Blerje paisje laboratorike per FTI,FIM,FIN & FIMIF

Alen Co shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

Perfunduar 

 27.12.17 shkarko

05.12.17

1788

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Radio Televizioni Shqiptar

Perfunduar 

22.01.18 shkarko 

05.12.17

1792

Sistemim asfaltim rruga e fshatrave Grazhdan,Pilafe,Majtare e Poshteme dhe lagjes Aksioni,Peshkopi

Euraldi shpk

Bashkia Peshkopi

Perfunduar 

 07.12.17 shkarko

06.12.17

1793

Blerje pajisje per sistemin e komunikimit dhe kontrollit

AES Communication shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

18.12.17 shkarko 

06.12.17

1794

Instalimi i sistemit per administrimin e taksave dhe tarifave vendore

Image & Communication Development shpk

Bashkia Librazhd

Perfunduar 

12.12.17 shkarko 

06.12.17

1795

Rikonstruksioni i ish-godines se riparimit te mjeteve te renda dhe magazines se rikuperove prane parkut te naftes

Avduli shpk

Bashkia Kucove

 Perfunduar

27.12.17 shkarko 

06.12.17

1796

Sherbim me roje private

Safe shpk

Bashkia Kavaje

  Perfunduar

14.12.17 shkarko

06.12.17

1797

Rikonstruksion dhe hidroizilim i tarraces se tregut te mishit te Bashkise Diber

Shehu shpk

Bashkia Diber

Perfunduar 

 29.12.17 shkarko

06.12.17

1798

Sistem i ruajtjes me kamera sigurie

Eurogjici Security shpk

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

26.12.17 shkarko 

07.12.17

1799

Blerje pajisje policie per forcat operacionale dhe skanimi

Trinity Trade Company shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

20.12.17 shkarko 

07.12.17

1800

Rehabilitimi i kanalit ujites ,fshati Plug

Avduli shpk

Ndermarja e Pasurise Publike Lushnje

  Perfunduar

 29.12.17 shkarko

07.12.17

1802

F.V Paisje audio-vizuale per nevoja te UPT

Fastech shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

 Perfunduar

29.12.17 shkarko 

07.12.17

1803

Sherbim me ruajtje private

Dea Security shpk

ZQRPP

Perfunduar 

 04.01.18 shkarko

07.12.17

1804

Loti 2 Sherbim me ruajtje private

Dea Security shpk

Universiteti Bujqesor i Tiranes

Perfunduar 

09.01.18 shkarko 

07.12.17

1805

Loti 1 Sherbim me ruajtje private

Dea Security shpk

Universiteti Bujqesor i Tiranes

Perfunduar 

 10.01.18 shkarko

07.12.17

1806

Sherbim Intranet/Internet ne zyrat Postare ne filiale e dege te Postes Shqiptare

Mc Networking shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

05.02.18 shkarko 

07.12.17

1807

Sherbim i pastrimit te zyrave te OSHEE

Pastrime Silvio shpk

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike

Perfunduar 

14.12.17 shkarko 

07.12.17

1808

Rikonstruksioni i rruges "Enver Bregu" Fshati Rreth Tapi Njesi Administrative Perondi

Shqiponja-M shpk

 

Bashkia Kucove

 

Perfunduar 

12.12.17 shkarko 

11.12.17

1811

Blerje mjete mesimore,didaktike dhe sportive per DAR Fier

AN&RA shpk

Drejtoria Arsimore Rajonale Fier

Perfunduar 

28.12.17 shkarko 

12.12.17

1819

Sistemi i komunikimit me radio e telefoni ne IEVP Shkoder

AES Communication shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

 Perfunduar

18.12.17 shkarko 

12.12.17

1820

Rikonstruksion dhe shtese anesore ne ambjentet e kryesekretarise se godines civile te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

BE-IS shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

 Perfunduar

 22.12.17 shkarko

13.12.17

1829

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Radio Televizioni Shqiptar

Perfunduar 

 22.01.18 shkarko

13.12.17

1830

Rikonstruksion dhe shtese anesore ne ambjentet e kryesekretarise se godines civile te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

Junk shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Perfunduar 

 22.12.17 shkarko

13.12.17

1831

Ndertimi i rruges qe lidh rrugen "Tish Daia" me rrugen "Robert Shvarc"

Bio Construction shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

 18.01.18 shkarko

14.12.17

1834

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce

Perfunduar 

 28.12.17 shkarko

15.12.17

1836

Pjese kembimi,goma dhe bateri

Alstezo shpk

Drejtoria Vendore e Policise Durres

Perfunduar 

17.01.18 shkarko 

15.12.17

1839

Permiresimi i infrastruktures se Data Network,Sistem akses kontrolli hyrje-daljet se bashku me Software per perllogaritjen e pagave

B360 shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

 Perfunduar

09.01.18 shkarko 

15.12.17

1840

Sistemime malore perrenj-St.Trenit dhe M.Alla,Ndertim Prita Gjovac,Ndertim Prita Polis-Gostime (vazhdimi),projekte per mbrojtjen bujqesore

Victoria Invest shpk

Bashkia Librazhd

Perfunduar 

12.01.18 shkarko 

15.12.17

1841

Ndertim i rruges qe lidh rrugen Tish Daija me rrugen Robert Shvarc

Nika shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

18.01.18 shkarko 

18.12.17

1843

Loti 1 Sherbim me roje private

Goga shpk

DRSHTR Fier

Perfunduar 

10.01.17 shkarko 

18.12.17

1846

Kalimi i sistemit Eterna ne web dhe zhvillime te tjera,programi i informatizimit te menaxhimit te burimeve njerezore dhe finance kontabiliteti si dhe sistem software per ndjekjen dhe menaxhimin e ceshtjeve (helpdesk)

INGW-T shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar

19.12.17 shkarko

19.12.17

1848

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Librazhd

 Perfunduar

 06.02.18 shkarko

21.12.17

1866

Shpenzime per prodhim dkumentacioni specifik (diploma+mbajtese diplomash,libreza student)

Kristalina-Kh shpk

Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan

Perfunduar 

 17.01.18 shkarko

21.12.17

1869

Paisje dhe instrumente laboratorike

Biochem Nrp shpk

Universiteti Bujqesor i Tiranes

  Perfunduar 

24.01.18 shkarko 

21.12.17

1870

Kryerja e sherbimit te pastrimit ne qytetin e Elbasanit

Alko Impex General Construction shpk

Bashkia Elbasan

Perfunduar 

12.03.18 shkarko 

21.12.17

1874

Blerja e shtypshkrimeve te ndryshme per nevoja te Drejtorise se Pergjithshme te Arkivave

Dynamic X Group shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave

Perfunduar 

 27.12.17 shkarko

21.12.17

1875

Furnizim vendosje me makineri e pajisje mekanike e te tjera i ambienteve/godinave te Tirana Olimpik Park

Advance Business Solutions shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

15.01.18 shkarko 

22.12.17

1880

Nivelim sistemim i terrenit ku do te ndertohet Stadiumi i Ri

Victoria Invest shpk

Bashkia Librazhd

Perfunduar 

10.01.18 shkarko 

22.12.17

1881

Loti 1 Sherbim me ruajtje private

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR Korce

 Perfunduar

15.01.18 shkarko 

26.12.17

1884

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

DRSHTR Diber

Perfunduar 

 26.01.18 shkarko

26.12.17

1885

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Librazhd

Perfunduar 

06.02.18 shkarko 

26.12.17

1887

Loti 1 Sherbim me roje private

Security Korca shpk

DRSHTR Korce

Perfunduar 

15.01.18 shkarko 

27.12.17

1888

Sherbim roje private

Flena RB shpk

Petrol Alba sha

  Perfunduar

30.01.18 shkarko 

27.12.17

1891

Blerje server-a,storage,paisje Network per backup site dhe Disaster Recovery dhe migrimi i sistemeve ekzistuese ne Disaster Recovery

C.C.S shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

05.02.18 shkarko 

27.12.17

1892

Mbikqyrje punimesh per objektin:Rikualifikim i hapesirave midis Kuartallit nga rruga"Skenderbej"deri ne rrugen "Mars 91" e hapesira deri tek rruga e Portit si dhe sistemimi i ujrave te Bardha tek ura e Dajlanit (Faza e I) Loti 2

C.E.C Group shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

 09.03.18 shkarko

27.12.17

1893

Rinovimi i sistemit Backup te Energjise Blerje Paisje UPS

Fastech shpk

Instiuioni i Presidentit te Republikes te Shqiperise

 Perfunduar

30.01.18 shkarko 

27.12.17

1894

Upgrade-im/Perditesim i sistemit te monitorimit te automjeteve te OST

A-T-D shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

 Perfunduar

23.01.18 shkarko 

28.12.17

1899

Mirembajtja dhe zhvillimi i metejshem i sistemit te rregjistrit kombetar te Gjendjes Civile

Xion IT Systems GmbH shpk

Ministria e Puneve te Brendshme

Perfunduar 

13.04.18 shkarko 

28.12.17

1900

Blerje software per vitin 2017

Intracom Telecom Albania shpk

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare

Perfunduar 

25.01.18 shkarko 

28.12.17

1901

Blerje matesash uji

Mega Plast 2L shpk

Ujesjelles Kanalizime Vlore

  Perfunduar

15.01.18 shkarko

28.12.17

1902

Blerje matesa uji

Mega Plast 2L shpk

Ujesjelles Kanalizime Kavaje

Perfunduar 

 15.01.18 shkarko

28.12.17

1903

Blerje server-a,storage,paisje network per backup site dhe Disaster Recovery dhe migrim i sistemeve ekzistuese ne Disaster Recovery

Advanced Business Solutions shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

05.02.18 shkarko 

28.12.17

1904

Rikonstruksion dhe instalim i sistemit te ngrohjes me Shkollen e Mesme Ismail Qemali

Curri shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

 19.01.18 shkarko

29.12.17

1906

Blerje rafte metalike per arkiva

Muca shpk

Instituti i Sigurimeve Shoqerore

Perfunduar 

02.02.18 shkarko 

29.12.17

1910

Sisteme vezhgimi DVR/NVR me 4 kamera,me 8 kamera,me 16 kamera dhe kamera per automjete

Advanced Business Solutions shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

25.01.18 shkarko 

29.12.17

1914

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

05.02.18 shkarko 

29.12.17

1915

Loti 12 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

29.01.18 shkarko 

29.12.17

1916

Loti 1 Sherimi me roje private,Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Eurogjici Security shpk

DRSHTR Elbasan

Perfunduar 

23.01.18 shkarko 

29.12.17

1917

Loti 4 Shoqerimi i vlerave monetare

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 02.02.18 shkarko

29.12.17

1918

Blerje software per vitin 2017

Kreatx shpk

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare

   Perfunduar

25.01.18 shkarko