Vendime Dhjetor 2018  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.12.18

 1799

Loti 10 Sherbim me roje private

Ernisa-S shpk

Posta Shqiptare 

 Perfunduar

 23.01.19 shkarko

03.12.18

 1800

Loti 6 Sherbim me roje private

Force Security 2004 shpk

 Posta Shqiptare

 Perfunduar

17.01.19 shkarko 

03.12.18

 1801

Loti 8 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

 Posta Shqiptare

Perfunduar 

25.01.19 shkarko 

03.12.18

1802

Loti 5 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

   28.01.19
   shkarko

03.12.18

1803

Loti 6 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

 Perfunduar

17.01.19 shkarko  

03.12.18

1804

Loti 4 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

28.01.19 shkarko 

03.12.18

1805

Loti 7 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

29.01.19 shkarko 

03.12.18

1806

Loti 4 Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

28.01.19 shkarko 

03.12.18

1807

Instalim dhe sherbimi i rrjetit te internetit per pushtetin gjyqesor

Albanian Telecomunications Union shpk

Zyra e Administrimit te Buxhetit Gjyqesor

  Perfunduar

 14.01.19 shkarko

03.12.18

1808

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

DRSHTRR Berat

Perfunduar 

10.01.19 shkarko 

03.12.18

1809

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

Perfunduar 

 08.01.19 shkarko

03.12.18

1810

Loti 3 Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 22.01.19 shkarko

03.12.18

1813

Loti 8 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

25.01.19 shkarko  

03.12.18

1814

Loti 9 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

 31.01.19 shkarko

03.12.18

1815

Loti 7 Sherbim me roje private

A.E.K Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

 29.01.19 shkarko 

03.12.18

1816

Loti 3 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

22.01.19 shkarko 

03.12.18

1817

Loti 1 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

30.01.19 shkarko 

03.12.18

1818

Loti 4 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

28.01.19 shkarko

03.12.18

1819

Loti 9 Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

31.01.19 shkarko 

03.12.18

1824

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Teatri Kombetar

  Perfunduar 

04.02.19 shkarko 

04.12.18

1827

Loti 8 Sherbim me roje private

Mandi 2K shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

25.01.19 shkarko  

04.12.18

1829

Loti 4 Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

 28.01.19 shkarko

04.12.18

1831

Loti 2 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

30.01.19 shkarko 

04.12.18

1832

Loti 3 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

22.01.19 shkarko 

04.12.18

1833

Materiale te ndryshime hidraulike

Comfort shpk

Ujesjelles Kanalizime Librazhd

 Perfunduar 

 24.12.18 shkarko

05.12.18

1835

Loti 3 Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

22.01.19 shkarko 

05.12.18

1836

Sherbim me roje private

Shtiqni shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Kukes

Perfunduar 

15.01.19 shkarko 

05.12.18

1838

Blerje Kancelari e Tonera

Adenis Kastrati pf

Universiteti Eqrem Cabej Gjirokaster

  Perfunduar

21.01.19 shkarko

06.12.18

1842

Loti 6 Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

17.01.19 shkarko 

06.12.18

1843

Blerje paisje per kanalin RTSH Agro

Eurokontakt shpk

Radio Televizioni Shqiptar

Perfunduar 

 20.12.18 shkarko

07.12.18

1845

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Ministria e Arsimit,Sportit dhe Rinise

Perfunduar 

27.12.18 shkarko 

07.12.18

1846

Loti 1 Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike

 Perfunduar

 08.01.19 shkarko

07.12.18

1847

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke

Perfunduar 

 08.01.19 shkarko

07.12.18

1849

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Ministria e Arsimit,Sportit dhe Rinise

 Perfunduar

 27.12.18 shkarko 

11.12.18

1851

Blerje pajisje mobilimi dhe teknologjike per Qendren Komunetare te Moshes se trete Palase Loti 2 Paisje Teknologjike

Trinity Trade Company shpk

Sherbimi Social Shteteror

Perfunduar 

17.12.18 shkarko 

11.12.18

1853

Pastrimi i zyrave Administrative dhe Qendrave te Kujdesit ndaj Klientit te OSHEE

Pastrime Silvio

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike

Perfunduar 

 15.01.19 shkarko

11.12.18

1854

Ndertim rruga "Mustafa Lita"

BE-IS shpk

Bashkia Kamez

Perfunduar 

 08.01.19 shkarko

11.12.18

1857

Blerje kepuce per uniformen e Policise se Shtetit per vitet 2018,2019,2020

Marsi&Al shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

 16.01.19 shkarko

12.12.18

1858

Hartimi i planeve te mbareshtimit te fondit pyjor dhe kullosor per ekonomite pyjore "Fag",loti 1

Lurimi shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

11.01.19 shkarko 

12.12.18

1859

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga Kuben-Vasie 35.4km

Curri shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

04.01.19 shkarko 

12.12.18

1860

Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga Peshkopi-Q.Draje,Peshkopi-Ushtelence 52.7km

Curri shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

 04.01.19 shkarko

12.12.18

1866

Blerje varese lejesh dhe flamuj

Malbertex shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

 17.01.19 shkarko

14.12.18

1883

Trajtimi dhe evadimi i mbetjeve te rrezikshme spitalore

Vale Recycling shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

Perfunduar 

 11.01.19 shkarko

14.12.18

1884

Loti 1 Transport dhe asgjesim i mbetjeve te rrezikshme spitalore

Vale Recycling shpk

Spitali Rajonal Durres

Perfunduar 

21.01.19 shkarko 

14.12.18

1885

Loti 2 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

25.01.19 shkarko 

14.12.18

1886

Prishje dhe pastrim objekti i "ish Frigoriferit Vlore" dhe sistemimi i sheshit

Avduli shpk

Bashkia Vlore

 Perfunduar 

23.01.19 shkarko 

17.12.18

1888

Sistemi i vezhgimit te 15 Njesive Administrative ne Bashkine Qender

Elektrosek shpk

Bashkia Shkoder

 Perfunduar

19.12.18 shkarko 

17.12.18

1889

Loti 2 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Shkoder

  Perfunduar

 21.01.19 shkarko

17.12.18

1890

Blerje makine zjarrfikese

Ra-Mi Kompany shpk

Bashkia Klos

Perfunduar 

09.01.19 shkarko 

17.12.18

1900

Per mirembajtjen e Data Center

Bnt Electronics shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 17.01.19 shkarko

17.12.18

1901

Blerje paisje Laboratorike per nevoja te njesive te UPT

Krijon shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

  Perfunduar

24.01.19 shkarko 

18.12.18

1906

Blerje Klori

Atlantik 3 shpk

SH.A Ujesjelles Permet

Perfunduar 

21.01.19 shkarko 

19.12.18

1909

Loti 1 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Universiteti i Tiranes

 Perfunduar     

29.01.19 shkarko 

19.12.18

1910

Rikonstruksion i nderteses se korpusit kryesor te Universitetit te Arteve

Leon Konstruksion shpk

Universitet i Arteve

  Perfunduar

 23.01.19 shkarko
15.03.19 shkarko

19.12.18

1911

Skrap mbetje teknologjike dhe skarcitete te ndryshme te mbledhura ne territorin e kombinatit

Rafaelo 2002 shpk

Kombinati Mekanik Polican

Perfunduar 

23.01.19 shkarko 

19.12.18

1912

Blerje paisje qe sigurojne energji

Abi Esse shpk

Autoriteti Kombetar i Ushqimit

Perfunduar

 15.01.19 shkarko

19.12.18

1916

Ndricim i pjeses se pasme te godines se Administrator

Abi Esse shpk

AlbControl sha

  Perfunduar

 25.01.19 shkarko

19.12.18

1917

Loti 2 Sherbim i monitorimit te mjedisit sipas lejes mjedisore PN-6741-07-2018

Qendra e Monitorimit
te Mjedisit

Albpetrol sha

Perfunduar 

 22.01.19 shkarko

19.12.18

1918

Loti 3 Sherbim i monitorimit te mjedisit sipas lejes mjedisore id 463

Qendra e Monitorimit
te Mjedisit

Albpetrol sha

  Perfunduar

22.01.19 shkarko 

19.12.18

1919

Loti 8 Sherbim i monitorimit te mjedisit sipas lejes mjedosire PN-6485-05-2018

Qendra e Monitorimit
te Mjedisit

Albpetrol sha

  Perfunduar

22.01.19 shkarko 

19.12.18

1920

Loti 5 Sherbim i monitorimit te mjedisit sipas lejes mjedisore PN-6733-07-2018

Qendra e Monitorimit
te Mjedisit

Albpetrol sha

 Perfunduar 

 

22.01.19 shkarko 

 

19.12.18

1921

Loti 6 Sherbim i monitorimit te mjedisit sipas lejes mjedisore PN-6622-06-2018

Qendra e Monitorimit
 te Mjedisit

Albpetrol sha

Perfunduar 

22.01.19 shkarko  

19.12.18

1922

Loti 9 Sherbim i monitorimit te mjedisit sipas lejes mjedisore PN-6484-05-2018

Qendra e Monitorimit
te Mjedisit

Albpetrol sha

Perfunduar 

 22.01.19 shkarko 

19.12.18

1923

Loti 1 Sherbimi i monitorimit te mjedisit sipas lejes mjedisore PN-6621-06-2018

Qendra e Monitorimit
te Mjedisit

Albpetrol sha

  Perfunduar

22.01.19 shkarko  

19.12.18

1924

Loti 7 Sherbim i monitorimit te mjedisit sipas lejes mjedisore PN-6483-05-2018

Qendra e Monitorimit
te Mjedisit

Albpetrol sha

Perfunduar 

 22.01.19 shkarko 

19.12.18

1925

Loti 4 Sherbim i monitorimit te mjedisit sipas lejes mjedisore id 464

Qendra e Monitorimit
te Mjedisit

Albpetrol sha

  Perfunduar

22.01.19 shkarko  

20.12.18

1929

Loti 2 Sherbim me roje private

2LX shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Shkoder

 Perfunduar

 21.01.19 shkarko 

20.12.18

1931

Prishje dhe pastrim objekti i "ish Frigoriferit Vlore" dhe sistemimi i sheshit

Inerti shpk

Bashkia Vlore

 Perfunduar

23.01.19 
shkarko
  

21.12.18

1932

Sherbim i lavanderise

Mimoza Deliu pf

Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat

 Perfunduar

28.01.19 shkarko 

21.12.18

1933

Loti 5 Blerje skaner dhe UPS

Sinteza Co shpk

Zyra e Prokurorit te Pergjitshem

 Perfunduar

28.12.18 shkarko 

21.12.18

1940

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Apelit Korce

  Perfunduar

 04.02.19 shkarko

21.12.18

1941

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit

Perfunduar 

 30.01.19 shkarko

21.12.18

1942

Pastrim,grumbullimin dhe transportin e mbeturinave ne terrtorin administrativ te Bashkise Prrenjas me afat 2018-2023

Rej shpk

Bashkia Prrenjas

Perfunduar 

 11.01.19 shkarko

21.12.18

1944

Pastrim,grumbullimin dhe transportin e mbeturinave ne terrtorin administrativ te Bashkise Prrenjas me afat 2018-2023

Victoria Invest shpk

Bashkia Prrenjas

  Perfunduar

 11.01.19  
shkarko
 

24.12.18

1950

Rikonstruksion i nderteses se korpusit kryesor te Universitetit te Arteve

Ergi shpk

Universitet i Arteve

Perfunduar 

23.01.19 shkarko 
15.03.19 
shkarko

24.12.18

1951

Sherbim me roje private

Safe shpk

Ujesjellesi Bulqize

  Perfunduar 

04.02.19 shkarko 

26.12.18

1958

Loti 1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale Sherbimit te Transportit Rrugor Berat

Perfunduar 

 28.01.19 shkarko

26.12.18

1960

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Gjykata e Apelit Korce

  Perfunduar

 04.02.19 shkarko

26.12.18

1961

Loti 2 Blerje bateri per automjete

Kappaoil

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

28.12.18 shkarko 

27.12.18

1964

Sherbimi i evadimit te mbetjeve te rrezikshme spitalore

V.A.L.E Recycling shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Sarande

Perfunduar 

29.01.19 shkarko 

27.12.18

1965

Blerje kasaforta te vogla dhe te mesme

Agimi B shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 28.01.19 shkarko

27.12.18

1966

Sherbim me roje private

Kumria 1 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh

Perfunduar 

 31.01.19 shkarko

27.12.18

1967

Supervizion punimesh rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shiigjeta Shqiponja Loti 2

A&E Engineering shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

26.03.19 shkarko 

28.12.18

1971

Blerje materiale mjekesore per sherbimin e Hemodializes,viti 2019

Evita shpk

Spitali Rajonal Gjirokaster

Perfunduar 

 04.02.19 shkarko

28.12.18

1979

Blerje sistem audio-video per sallen e grupit

Sinteza Co shpk

Kuvendi i Shqiperise

 Perfunduar

 11.01.19 shkarko

28.12.18

1980

Instalim rrjeti dhe vendosje kamera sigurie ne godinat e U.E

Elektrosek shpk

Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan

 Perfunduar

30.01.19 shkarko 

31.12.18

1982

Sherbimi i pastrimit ,mbledhjen dhe transportimit te mbetjeve urbane ne Bashkine Kucove

Higjiena shpk

Bashkia Kucove

Perfunduar 

12.02.19  
shkarko
 

31.12.18

1983

Supervizion punimesh rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shiigjeta Shqiponja Loti 2

IKN shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

   Perfunduar

26.03.19 shkarko