Vendime Shkurt 2011  


     ·  "Therepeli Security" shpk, Posta Shqiptare sha, Sherbim Roje, dt. 01.02.2011 
     ·  "Ylberi" shpk, Albpetrol sha Patos, Shitje Skrap, dt. 01.02.2011
     ·  "Albaxeni" shpk, Albpetrol sha Patos, Shitje Skrap, dt. 01.02.2011
     ·  "Buna" shpk, ANTA, Blerje paisje per zyra, dt. 08.02.2011 
     ·  "Feba" shpk, Bashkia Gjirokaster, Ndertim i Unazes Gerhot, dt. 08.02.2010
     ·  "Buna" shpk, Bashkia Durres, Blerje peme dekorative, dt. 10.02.2011  
     ·  Ku & Ko shpk, Sifrenc & Co shpk, Albpetrol sha, Shitje Skrap, dt. 10.02.2011
     ·  "Euro-2001" shpk, Autoriteti Portual Durres, Blerje Uniforma dhe Veshje, dt. 10.02.2011 
     ·  "Myrto Security" shrsf, DPSHTRR Fier, Sherbim Roje, dt. 10.02.2011 
     ·  "W.Center" shpk, Keshilli i Qarkut Durres, Blerje foni Salle, dt. 15.02.2011 
     ·  "J.T.J.2T" shpk, Uzina e Plehrave Azotike sha Fier, Shitje Skrap, dt. 15.02.2011
     ·  "Nika" shpk, Komuna Gur i Zi Shkoder, Ndertim Shkolla 9-vjecare, dt. 22.02.2011 
     ·  "Therepeli Security" shpk, DRSHTRR Elbasan, Sherbim Roje, dt. 22.02.2011

     ·  "Asseco SEE" shpk, ANTA, Krijimi i sistemit te menaxhimit te aseteve, dt. 24.02.2011 
     ·  "NSS" shrsf, Prokuroria e Pergjithshme Tirane, Sherbim Roje, dt. 24.02.2011
2010  Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor  
2011  Janar  Shkurt  Mars  Prill 
Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor