Vendime Shkurt 2012  


     ·  "ABS" shpk, Uzina e lendeve plasese Elbasan, Blerje dhe instalim i kamerave te vezhgimit, dt. 02.02.2012 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV Tirane, Sherbim roje, dt. 02.02.2012 
     ·  "Hasanago" shpk, Bashkia Durres, Blerje paisje per cerdhen e re Shkozet, dt. 02.02.2012
     ·  "Eurogjici Security" shpk, DRSHTRR Kukes, Sherbim me roje private, dt. 09.02.2012 
     ·  "Hoxha" shpk, Drejtoria e pergjithshme e hekurudhave Durres, Ruajtja e Tunelit Qafthane Loti II, dt. 09.02.2012 
     ·  "Hoxha" shpk, Kombinati Energjitik sha Elbasan, Sherbim me roje private, dt. 09.02.2012 
     ·  "Mane/S" shpk, Komuna Aliko Sarande, Rikonstruksion rruga "Qenurjo - Shtepia e K.Gerbures", dt. 23.02.2012 
     ·  "Murati BA" shpk, Bashkia Sarande, Sistemimi i ujrave te bardha ne rrugen "Qazim Pali". dt. 23.02.2012 
     ·  "Myrto Security" shpk, Agjencia e Zhvillimit te Interesave Tirane, Sherbim me roje private, dt. 23.02.2012 
     ·  "SSX" shpk, "NSS" shpk, "Klaron" shpk, "Ales" shpk, Zyra e Prokurorit te Pergjithshem Tirane, Sherbim me roje, dt. 23.02.2012 
     ·  "Trezhnjeva" shpk, Universiteti i Tiranes, Loti 2 Ruajtja e sigurise fizike te filialit te UT-se Kukes, dt. 23.02.2012
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Prokuroria e rrethit gjyqesor Fier, Sherbim me roje private, dt. 23.02.2012
2011 Janar Shkurt Mars Prill
Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2012 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor