Vendime Shkurt 2013  
Këshillohet që vendimet të shkarkohen në Internet Explorer

     ·  "Curri" shpk, Drejtoria e Pergjithshme e UK Tirane, Loti III Furnizimi me ujë i plazheve Durrës-Kavajë, dt. 05.02.2013
     ·  "Ecogen" shpk, METE Tirane, Dhënien me koncesion të hidrocentralit Kasollet e Selcës,dt. 13.02.2013 
     
·  "
Edilizia Dossetti" shpk, METE, Dhёnie me koncesion HEC Begaj, dt. 21.03.2013

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Dt. e marrjes së informacionit

Statusi

Vendimi

01.02.13

87

Ndertim shkolla Mihajas

Kevin Construksion shpk

Komuna Berzhite

20.02.13

Perfunduar

15.03.13
me teper...

01.02.13

91

Sherbim roje private

Eurogjici Security shpk

Muzeu Kombetar i Artit Mesjetar Korce

07.02.13

Perfunduar

21.02.13
me teper...

01.02.13

92

Rikonsyruksion i rruges Qafe e Kicokut - Shales

Derveni 1 shpk

Komuna Buz Tepelene

 

Perfunduar

14.02.13
me teper...

04.02.13

95

Ruajtja dhe sigurimi i objekteve te DRMRRR Elbasan

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e mirembajtjes se rrugeve rurale Elbasan

18.02.13

Perfunduar

04.03.13
me teper...

04.02.13

97

Rikonstruksion ujesjellesi i fshatit Qafezes

Alb Korca 2002 shpk

Komuna Mollas Kolonje

07.02.13

Perfunduar

27.02.13
me teper...

04.02.13

106

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te PPP te Apelit Tirane

Eurogjici Security1 shpk

Zyra e Prokurorit te Pergjithshem

08.02.13

Perfunduar

25.02.13
me teper...

04.02.13

107

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te PPP te Apelit Tirane

Eurogjici Security shpk

Zyra e Prokurorit te Pergjithshem

08.02.13

Perfunduar

25.02.13
me teper...

05.02.13

114

Ruajtja dhe sigurimi i objekteve te DSHP Korce

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Korce

11.02.13
12.02.12

Perfunduar

04.03.13
me teper...

05.02.13

115

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike

Eurogjici Security shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tropoje

14.02.13

Perfunduar

 22.02.13
me teper...

06.02.13

118

Loti III, Ruajtja e sigurise fizike te filialit Sarande

SB-Security shpk

Universiteti i Tiranes

14.02.13

Perfunduar

28.02.13
me teper... 

08.02.13

125

Ruajtja me roje te armatosura e Prokurorise

Eurogjici Security shpk

Prokuroria Korce

13.02.13

Perfunduar

12.03.13
me teper...

08.02.13

126

Dhenie me koncesion te HEC-ve Babjen e Lozhan 2

Erpa Investment shpk

METE

21.02.13

Perfunduar

12.04.13
me teper...

11.02.13

128

Aktivitete reklamuese

MC shpk

AKBN Tirane

Perfunduar

12.02.13
me teper...

11.02.13

130

Zona minerare nr. 259, objekti Mengaj, Qarku Tirane

For Alb Alabaster shpk

METE

27.02.13 

Perfunduar

 08.04.13
me teper...

11.02.13

131

Zona minerare nr. 803/1, objekti Treblova, Qarku Vlore

Rakipi shpk

METE

 27.02.13

Perfunduar

08.04.13
me teper... 

11.02.13

132

Ruajtja e objekteve te DSHS Mallakaster

E & V shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mallakaster

20.02.13

Perfunduar

12.03.13
me teper...

14.02.13

143

Ruajtja me roje private te mjediseve te PTUU

N.S.S. shpk

Parku i Transportit Urban te Udhetareve

 26.02.13

Perfunduar

12.03.13
me teper...

14.02.13

144

Zona minerare nr. 250, objekti Hija e Zogajve Tropoje, Qarku Kukes

Liridoni Group shpk & Florida shpk

METE

 

Perfunduar

21.02.13
me teper... 

14.02.13

145

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te godines

Trezhnjeva shpk

Enti Shteteror i Farerave dhe Fidaneve

18.02.13

Perfunduar

05.03.13
me teper...

15.02.13

152

Ruajtja me polici private te godines se komunes

Trezhnjeva shpk

Komuna Golem, Kavaje

22.02.13

Perfunduar

19.03.13
me teper...

15.02.13

153

Loti I-II Blerje automjete

Hyndai Auto Albania shpk

DPSHTRR Tirane

 

Perfunduar

21.03.13
me teper...

15.02.13

154

Ruajtja me roje private te mjediseve te PTUU

Dea Security shpk

Parku i Transportit Urban te Udhetareve

26.02.13 

Perfunduar

12.03.13
me teper...

15.02.13

155

Loti V Sherbim Karrotreci

Kaso Ducka pf

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit Tirane

28.02.13

Perfunduar

21.03.13
me teper... 

15.02.13

157

Furnizim me uje i plazheve, Loti II

J.V. Curri shpk, Geci shpk, Lala shpk & Shansi Invest shpk

Drejtoria e Pergjithshme e UK Tirane

20.02.13
26.02.13

Perfunduar

28.03.13
me teper...

15.02.13

158

Dhenie me koncesion te HEC-ve Babjen e Lozhan 2

Kutrolli Nima p.k shpk

METE

 

Perfunduar

21.02.13
me teper... 

18.02.13

160

Loti II Ruajtja e sigurise fizike te filialit Kukes

Sajmir Al shpk

Universiteti i Tiranes

 25.02.13

Perfunduar

19.03.13
me teper...

18.02.13

161

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te AKKP-se

Dea Security shpk

Agjencia e Kthimit dhe kompesimit te Pronave

 25.02.13

Perfunduar

13.03.13
me teper...

18.02.13

162

Ruajtja me roje private te mjediseve te PTUU

Eurogjici Security shpk

Parku i Transportit Urban te Udhetareve

26.02.13 

Perfunduar

12.03.13
me teper...

18.02.13

163

Ruajtja e sigurise fizike te objekteve

Eurogjici Security shpk

Bordi i Kullimit Korce

 26.02.13

Perfunduar

15.03.13
me teper...

18.02.13

164

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike

Toni Security shpk

Enti Shteteror i Farerave dhe Fidaneve

22.02.13

Perfunduar

05.03.13
me teper...

19.02.13

168

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike

Trezhnjeva shpk

Autoriteti i Aviacionit Civil

21.02.13

Perfunduar

25.03.13
me teper... 

19.02.13

169

Sherbimi i ruajtjes me roje private te godines se AKKP-se

Trezhnjeva shpk

Agjencia e Kthimit dhe kompesimit te Pronave

 

Perfunduar

13.03.13
me teper...

19.02.13

179

Kanali kullues fusha Demkallaret Petrushe

  Al - Dok Shpk

Bordi i Kullimit Korce

 

Perfunduar

21.02.13
me teper...

19.02.13

180

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike

Toni Security shpk

Autoriteti i Aviacionit Civil

 

Perfunduar

25.03.13
me teper... 

20.02.13

182

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike

Eurogjici Security shpk

Autoriteti i Aviacionit Civil

 

Perfunduar

 25.03.13
me teper...

21.02.13

187

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te Doganes Korce

Korca Security shpk

Dega e Doganes Korce

01.03.13

Perfunduar

02.04.13
me teper... 

22.02.13

189

Ruajtja e objektit te Drejtorise dhe Agjensise se R.S.SH. Tirane

Trezhnjeva shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane

28.02.13

Perfunduar

12.03.13
me teper...

22.02.13

191

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike

Gand Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat

04.03.13

Perfunduar

21.03.13
me teper...

25.02.13

193

Ruajtja dhe sigurimi i objekteve te Prokurorise

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje

27.02.13

Perfunduar

21.03.13
me teper...

26.02.13

201

Sigurimi me roje civile te armatosura te DPSHKP

Hoxha Security shpk

Sherbimi Kombetar i Punesimit

04.03.13

Perfunduar

21.03.13
me teper...

26.02.13

203

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike

Snajper Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat

04.03.13

Perfunduar

21.03.13
me teper...

27.02.13

207

Sherbim me roje civile

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes

04.03.13

Perfunduar

25.03.13
me teper...

27.02.13

208

Sherbim me roje civile

Ejxhes Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

15.03.13

Perfunduar

 21.03.13
me teper...

27.02.13

214

Sherbim me roje civile

Anakonda shpk

Gjykata e Apelit Gjirokaster

08.03.13

Perfunduar

21.03.13
me teper...

27.02.13

215

Sherbim me roje civile

Anakonda shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Permet

06.03.13

Perfunduar

19.03.13
me teper...

28.02.13

216

Sherbim me roje civile te armatosura

Myrto Security shpk

D.P. Sherbimit Kombetar te Punesimit

11.03.13

Perfunduar

21.03.13
me teper...

28.02.13

223

Sherbimi i mirembajtjes se sistemit

4 A-M shpk

A.N.T.A.

11.03.13

Perfunduar

08.04.13
me teper...