Vendime Shkurt 2014  

Keshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

04.02.2014

152

“Sherbim I ruajtjes dhe te sigurise fizike te AAC-s”

SH.R.S.F "ALBGUARDIA" SH.P.K

"Autoriteti I Aviacionit Civil"

 Perfunduar

11.02.14 me teper... 

05.02.2014

157

“Sherbim I ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private,të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Mat”

"Grand Security" shpk

“Prokuroria e Rrethit Gjyqësor” Mat

   Perfunduar 12.02.14 me teper...

07.02.2014

167

"Sherbimit te ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private,te Prokurorise se Pergjithshme,Prokurorise se Apelit Tirane dhe Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Tirane"

"Nazeri 2000" shpk

Zyra e Prokurorit te Pergjithshem

   Perfunduar

14.02.14
me teper... 

07.02.14

169

"Sherbim roje civile"

"Anakonda" shpk

Universitet "Eqrem Cabej" Gjirokaster

Perfunduar

26.02.14 me teper... 

10.02.14

179

“Sherbim I Ruajtjes me roje civile I ambienteve te Universiteti "Eqrem Cabej" Gjirokaster dhe I godines se Ish-Shtepise se Ushtarakeve Gjirokaster ne posedim te Universitetit”

“Balili-Ko”shpk

     Universitet "Eqrem Cabej" Gjirokaster

   Perfunduar

 26.02.14 me teper...

10.02.14

180

“Printim dhe zarfimi I faturave te permuajshme te UKD per vitin 2014”

“Adel Co” shpk

“Ujesjelles Kanalizime” Sh.A Durres

  Perfunduar 13.02.14 me teper...

12.02.14

182

“Sherbim I rruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se pare Lushnje dhe te Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje”

“Force Security 2004” shpk

“Prokuroria e Rrethit Gjyqesor” Lushnje

           Perfunduar

14.02.14 me teper...

12.02.14

183

“Sherbim me roje private”

"Ejxhes Security"SHRSF

“Prokuroria e Rrethit Gjyqesor” Lushnje

Perfunduar

14.02.14 me teper...

13.02.14

194

“Rikonstruksion,asfaltim I rruges Nr.47,blloku 5,Lagjia Nr 2 (zbatim pjesor)’’

“ELKRI & CO” shpk

“Bashkia Sarande”

Perfunduar

03.03.14 me teper...

13.02.14

199

"Evadimi I Mbeturinave"

"Korsel" shpk

"Spitali Universitar I Traumes"

           Perfunduar

27.02.14 me teper...

13.02.14

201

"Rruajtja e Depove dhe zyrave ne shoqerine me roje private"

"Grand Security" shpk

SH.a Ujesjelles Peshkopi

Perfunduar

27.02.14 me teper...

13.02.14

202

“Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private”

“Anakonda” shpk

“Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Sarande”

 Perfunduar

26.02.14 me teper...

14.02.14

208

“Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike te Universitetit Politeknik te Tiranes”

“Bashkim I operatoreve ekonomik “S.S.X.” shpk + “Cullhaj” shpk + “Jori” shpk

“Universiteti Politeknik  I Tiranes-Rektorati,Tirane”

         Perfunduar

03.03.14 me teper...

17.02.14

217

“Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te,GJ.K.R”

“NSS shrsf (Ndreu Security Services”

“Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda”

 Perfunduar

26.02.14 me teper... 

17.02.14

218

“Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise  prane Gjykates se Shkalles se Pare Lezhe”

“2LX” shpk Lezhe

“Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe”

  Perfunduar 28.02.14 me teper...

17.02.14

220

"Printimi dhe zarfimi I faturave mujore per vitin 2014"

"Ilar" shpk

"Ujesjelles Kanalizime"

Perfunduar

04.03.14 me teper... 

17.02.14

222

"Sherbim I ruajtjes me roje I ambjenteve te godines"

"Start 2000" shpk

"Arkivi Qendror Shteteror"

Perfunduar

 06.03.14 me teper...

17.02.14

223

"Ruajtja e tregut te shitjes me shumice fruta perime sha Lushnje me roje civile (siperfaqes dhe objekteve brenda tregut,Bashkia Lushnje)

"Nazeri 2000" shpk

"Bashkia Lushnje"

   Perfunduar 04.03.14 me teper...

18.02.14

224

"Sherbim per ruajtjen e magazinave"

"Masel Security"shpk

"Komisioni Qendror I Zgjedhjeve"

 Perfunduar

03.03.14 me teper... 

18.02.14

225

"Sherbim I ruajtjes se Sigurise Fizike te Gjykates Fier per Vitin 2014"

"Toni Security"shpk

"Gjykata e Shkalles se pare Fier"

  Perfunduar

 28.02.14 me teper...

18.02.14

226

Sherbim I ruajtjes me roje private I godines se arkivit te ISH-se"

"Toni Security" shpk

"Instituti I Sigurimeve Shoqerore"

  Perfunduar 

27.02.14 me teper... 

18.02.14

227

"Sherbim I ruajtjes me roje private te objektit te perbashket prane Gjykates dhe Prokurorise se Rrethit Tropoje"

Shrsf "Eurogjici Security" shpk

"Prokuroria e Rrethit Tropoje"

Perfunduar

04.03.14 me teper... 

18.02.14

228

"Blerje Karburant"

"A.K.F Petroleum" shpk

"OST Security" SHA

Perfunduar

 20.02.14 me teper...

18.02.14

230

"Sherbim I ruajtes me roje civile I te gjitha godinave dhe territorit te Universitetit te Sporteve te Tiranes"

"Oktapus"shpk

"Universiteti I Sporteve te Tiranes"

Perfunduar

 11.03.14 me teper...

18.02.14

232

"Kryerja e sherbimit te printimit dhe zarfimit te fatures mujore si dhe listave te abonenteve"

"Adel Co" shpk

"Ujesjelles Kanalizime Tirane"

 Perfunduar 

04.03.14 me teper... 

18.02.14

234

"Blerje Hipoklorit Kalciumi"

"Miqesia" shpk

"Sh.a Ujesjelles-Kanalizime" Berat-Kucove

Perfunduar

13.03.14  me teper.. 

19.02.14

235

"Sherbim me roje private"

"Masel Security" shpk

"Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologji "Koco Gliozheni",Tirane

       Perfunduar

  04.03.14 me teper...

20.02.14

246

"Sherbim I sigurimit dhe ruajtjes me roje private"

"Ejxhes Security"shpk

Qendra Spitalore "Xh.Kongoli" Elbasan

 Perfunduar 

03.03.14 me teper... 

20.02.14

250

"Sigurimi I sherbimit me SHRSF per nevojat e NJBMIH" "Zona Durres"

"Hocans Albania"shpk

"Hekurudha Shqiptare Durres"

Perfunduar

06.03.14 me teper... 

20.02.14

251

"Sigurimi I sherbimit me SHRSF per nevojat e NJBMIH" "Zona Shkozet"

"Hocans Albania"shpk

"Hekurudha Shqiptare Durres"

Perfunduar

 06.03.14 me teper...

20.02.14

252

"Rruajtja dhe Sherbimi I Depove dhe arkes se Sh.a Ujesjelles-Kanalizime Lushnje me Roje Private

"Nazeri 2000" shpk

SH.a Ujesjelles-Kanalizime Lushnje

  Perfunduar

19.03.14 me teper... 

20.02.14

253

"Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te MSH"

"Start 2000" shpk

"Ministria e Shendetesise"

  Perfunduar 05.03.14 me teper...

20.02.14

254

"Ruajtja e zyrave te Bordit te Kullimit Tirane ne Tirane dhe Kavaje"

"Ales" shpk

"Bordi I Kullimit" Tirane

  Perfunduar

 11.03.14 me teper...

20.02.14

255

"Sherbim I ruajtjes me roje private per AKSHI"

"Ales" shpk

"Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit"

  Perfunduar

06.03.14 me teper...

21.02.14

256

"Sherbim I ruajtjes me roje private,per Agjensine Kombetare te Shoqerise se Informacionit"

"Eurogjici Security"

"Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit"AKSHI

  Perfunduar 06.03.14 me teper...

21.02.14

258

Sigurimi I sherbimit te ruajtjes me roje civile per UART,per vitin 2014"

"Eurogjici Security"

"Universiteti I Arteve"

Perfunduar

 11.03.14 me teper...

21.02.14

259

"Rruajtja dhe Sherbimi I Depove dhe Arkes se Sh.a Ujesjelles-Kanalizime Lushnje me Roje Private"

"Eurogjici Security"

Sh.a Ujesjelles-Kanalizime Lushnje

Perfunduar

 19.03.14 me teper...

24.02.14

260

"Sherbim I ruajtjes me roje private,per Agjensine Kombetare te Shoqerise se Informacionit"

"Dea Security"shpk

"Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit"

 Perfunduar

 06.03.14 me teper...

24.02.14

262

"Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike me roje private te Prokuroria Rrethit Gjyqesor Durres"

"Pelikani Security"Shpk

"Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Durres"

 Perfunduar

 07.03.14 me teper...

24.02.14

263

"Sherbim I ruajtjes dhe I sigurise fizike te magazinave KQZ Lunder Tirane"

"Platin Securty" shpk

"Komisioni Qendror I Zgjedhjeve"

Perfunduar

03.03.14 me teper... 

24.02.14

264

"Sherbimi I ruajtjes se godines se Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Permet"

"Anakonda" shpk

"Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Permet"

 Perfunduar

04.03.14 me teper... 

24.02.14

265

"Sigurimi I sherbimit te ruajtjes me roje private per mjediset e Universitetit te Arteve per vitin 2014"

Shrsf "Albguardia" shpk

"Universiteti I Arteve"

 Perfunduar

11.03.14 me teper....

24.02.14

267

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te Q.K.T.B.M"Tirane"

Shrsf "Albguardia" shpk

"Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjekesore"

 Perfunduar

05.03.14 me teper...

24.02.14

268

"Furnizim me ushqime per mensen (I ndare ne lote)'' Loti 1 "Blerje Buke" Loti 2 "Blerje Ushqime Blektorale" Loti 4 "Blerje Fruta Perime"

"Mc Catering" shpk

"Instituti I nxenesve qe nuk degjojne"

   Perfunduar  

13.03.14 me teper... 

24.02.14

269

"Rruajtja dhe Sherbimi I Depobe dhe Arkes se sh.a Ujesjelles-Kanalizime Lushnje me Roje Private"

Polsaiz" shrsf

Sh.a Ujesjelles -Kanalizime Lushnje

   Perfunduar 19.03.14 me teper...

25.02.14

272

"Rruajtja e Sigurise Fizike te godines se AKP,IZHA dhe AKAFP

"Rexha Group" shpk

"Agjencia Kombetare e Provimeve"

  Perfunduar 

20.03.14 me teper... 

25.02.14

273

"Rruajtja e objekteve te Gjykates dhe Prokurorise se Rrethit Gjyqesor me punonjes sherbimi te Shoqerive Private te Ruajtjes per vitin 2014"

"Nazeri 2000" SHRSF

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore"

   Perfunduar 

18.03.14 me teper... 

25.02.14

275

"Sigurimi I sherbimit te ruajtjes me roje civile per UART,per vitin 2014"

"Toni Security" shpk

"Universiteti I Arteve"

   Perfunduar

11.03.14 me teper... 

25.02.14

276

"Sherbimi I rruajtjes dje sigurise fizike ne objektin Gjykata e Apelit Korce"

"Eurogjici Security" shpk

"Gjykata e Apelit Korce"

   Perfunduar 

06.03.14  
me teper...

25.02.14

277

"Rruajtja e godines dhe e ambjenteve rrethuese te Qendres Kombetare Tekniko Bio-Mjekesore me roje private"

"Masel Security"shpk

"Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjekesore"

   Perfunduar 

05.03.14 me teper... 

25.02.14

278

"Rruajtja e godines dhe e ambjenteve rrethuese te Qendres Kombetare Tekniko Bio-Mjekesore me roje private"

"Eurogjici Security"shpk

"Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjekesore"

   Perfunduar

 05.03.14 me teper...

26.02.14

285

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te FSDKSH" per vitin 2014

"Dea Security"shpk

"Fondi I Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor" (FSDKSH)

   Perfunduar 25.03.14 me teper...

26.02.14

288

"Sigurimi I sherbimit te ruajtjes me roje civile per UART,per vitin 2014"

"Jori"shpk

"Universiteti I Arteve"

   Perfunduar

 11.03.14 me teper...

26.02.14

289

"Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Kalciumi"

"Dimex" shpk Durres

"Ujesjelles Kanalizime"Lushnje

   Perfunduar  

17.03.14 
me teper... 

26.02.14

290

"Rruajtja e godines dhe ambienteve rrethuese te Klinikes Stomatologjike Universitare-Tirane me roje private" per vitin 2014

Shrsf "Trezhnjeva"

Klinika Stomatologjike Universitare-Tirane

  Perfunduar 

19.03.14 me teper... 

26.02.14

291

"Sigurimi I sherbimit te ruajtjes me roje private per mjediset e Universitetit te Arteve per vitin 2014"

"Dea Security"shpk

"Universiteti I Arteve"

    Perfunduar

11.03.14 me teper... 

26.02.14

294

"Rruajtja dhe siguria e ambjenteve te Sherbimit Spitalor Permet"

"Anakonda" shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Permet"

    Perfunduar 

 18.03.14 me teper...

27.02.14

295

"Sherbimi I ruajtjes se objekteve nga subjekte private"

"Anakonda" shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Sarande"

    Perfunduar 

11.03.14 me teper... 

27.02.14

296

"Sherbimi me roje fizike per ruajtjen dhe sigurine e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe"

"Eurogjici Security" shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe"

   Perfunduar

18.03.14 me teper... 

27.02.14

297

"Rruajtja dhe sigurimi fizik I Universitetit te Mjekesise Tirane"

"Masel Security" shpk

"Universiteti I Mjekesise Tirane"

    Perfunduar

 

 20.03.14 me teper...

27.02.14

298

"Rruajtja dhe sigurimi fizik I Universitetit te Mjekesise Tirane

"Toni Security" shpk

"Universiteti I Mjekesise Tirane"

 

    Perfunduar

 

20.03.14  me teper...

27.02.14

299

"Sherbimi I sigurimit dhe ruajtjes se Deges se Doganes Korce"

"Eurogjici Security" shpk

"Dega e Doganes Korce"

   Perfunduar

20.03.14 me teper... 

27.02.14

300

"Sherbimi I ruajtjes me roje private"

"Eurogjici Security" shpk

"Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje"

   Perfunduar 

17.03.14
me teper..

27.02.14

301

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike ne Spitalin  Tropoje-Mars-Dhjetor 2014"

"Eurogjici Security" shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje"

   Perfunduar 

 

17.03.14 me teper...

27.02.14

302

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private"

"Eurogjici Security" shpk

"Qendra Kombetare Pritese per Azilkerkues"

   Perfunduar 

 11.03.14 me teper...

27.02.14

303

"Blerje Hipoklorit Natriumi"

Firma "2AT" shpk

Sh.A "Ujesjelles-Kanalizime" Fier

   Perfunduar 

18.03.14 me teper...

28.02.14

311

"Sherbim I ruajtjes me roje private te godinave dhe objekteve te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kurbin"

"Ildi" shpk

"Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin"

 

   Perfunduar 

 

18.03.14 me teper... 

28.02.14

312

"Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike me roje private te Gjykates rethit gjyqesor dhe gjykates se Apelit Durres"

"Pelikani Security"Shpk

"Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres"

   Perfunduar 19.03.14 me teper...

28.02.14

313

"Projektim,zhvillim dhe implementim I nje sistemi faturimi dhe Kujdesi ndaj Klientit dhe infrastruktura elektronike mbeshtetese perkatese"

"Infosoft System" shpk

"Ujesjelles Kanalizime Vlore"sha

 Perfunduar 

 

18.03.14  me teper... 

28.02.14

314

"Sherbimi I ruajtjes dhe I sigurise fizike me roje private"

"Leksi Security" shpk

"Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje"

  Perfunduar 19.03.14 me teper...