Vendime Shkurt 2016  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.02.16

125

 Sherbim me roje private

S.S.X shpk

MEI

Perfunduar 

 19.02.16 shkarko

02.02.16

130

 Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Drejtoria Nr 2 e Punetoreve

 Perfunduar

10.02.16 shkarko 

02.02.16

132

Blerje matesa uji per nevojat e UKT

Megatek shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

 04.03.16 shkarko

03.02.16

134

137

138

139


Loti 3 Sherbim me roje

 Loti 1 Sherbim me roje
 
Loti 2 Sherbim me roje

 Loti 4 Sherbim me roje

Nazeri 2000 shpk

OST

 Perfunduar

29.02.16 shkarko 

01.03.16 shkarko 
26.02.16 shkarko
26.02.16 shkarko

04.02.16

145

 Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Universiteti Eqrem Cabej

Perfunduar 

 23.02.16 shkarko

04.02.16

148

Blerje matesa uji per nevojat e UKT

Novamat shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

  Perfunduar 

 04.03.16 shkarko

04.02.16

149

Loti 1 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

RTSH

Perfunduar 

 19.02.16 shkarko

04.0216

150

Loti 3 Riveshje dhe sistemim asfaltim Kelcyre-Permet

Cobial shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 Perfunduar

04.03.16 shkarko 

05.02.16

152

Sherbim me roje private

A-L Security shpk

Universiteti Eqrem Cabej

  Perfunduar

23.02.16 shkarko 

05.02.16

153

Loti 1 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

OST

Perfunduar 

 01.03.16 shkarko

05.02.16

154

Loti 3 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

OST

  Perfunduar

29.02.16 shkarko 

05.02.16

155

Loti 2 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

10.02.16 shkarko 

05.02.16

156

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Universiteti i Mjekesise

  Perfunduar

 19.02.16 shkarko

05.02.16

157

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Shkalles se Pare per Krime te Renda

Perfunduar 

 02.03.16 shkarko

08.02.16

161

Loti 4 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

OST

Perfunduar 

 26.02.16 shkarko

08.02.16

163

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Dega e Doganes Berat

   Perfunduar

23.02.16 shkarko 

08.02.16

164

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti Eqrem Cabej

  Perfunduar

23.02.16 shkarko

09.02.16

166

 Sherbim me roje private

Balili-Ko shpk

Universiteti Eqrem Cabej

  Perfunduar

 23.02.16 shkarko

10.02.16

174

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore

  Perfunduar

15.03.16 shkarko

11.02.16

179

Blerje paisje per zyra

Igli-Sand shpk

AlbControl

Perfunduar 

 11.03.16 shkarko

12.02.16

182

 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier

Perfunduar 

 17.03.16 shkarko

12.02.16

186

Blerje sherbim interneti

Abcom shpk

AKSHI

  Perfunduar 

 11.03.16 shkarko

12.02.16

187

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

AKKP

Perfunduar 

01.03.16 shkarko 

15.02.16

190

 Sherbim me roje private

Global Security shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

  Perfunduar

04.03.16 shkarko 

15.02.16

192

 Sherbim me roje private

Albguardia shpk

QBZ

Perfunduar 

10.03.16 shkarko 

15.02.16

193

Loti 3 Sherbim me roje private

Gjoka+A shpk

DPT

Perfunduar 

 18.02.16 shkarko

15.02.16

195

 Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Universiteti i Sporteve

Perfunduar 

 09.03.16 shkarko

15.02.16

196

 Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Teatri Kombetar

Perfunduar 

17.03.16 shkarko 

15.02.16

197

Loti 3 Riveshje dhe sistemim asfaltim Kelcyre-Permet

Alko Impex shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

  Perfunduar 

04.03.16 shkarko 

15.02.16

198

 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Gjykata e Shkalles se Pare per Krime te Renda

Perfunduar 

02.03.16 shkarko 

15.02.16

199

 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

Perfunduar 

 04.03.16 shkarko

15.02.16

200

Ndertimi i ujesjellesit Navarice-Memoraq-Dermish

JV Mane/S shpk

Bashkia Finiq

Perfunduar 

 25.03.16 shkarko

15.02.16

201

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

QBZ

Perfunduar 

 10.03.16 shkarko

15.02.16

202

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Rajonal Durres

  Perfunduar 

04.03.16 shkarko 

15.02.16

203

Ruajtja e Vlerave Monetare

Eurogjici Security shpk

Oshee Elbasan

Perfunduar 

11.03.16 shkarko 

15.02.16

204

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

  Perfunduar 

 16.03.16 shkarko

15.02.16

205

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

 Perfunduar

04.03.16 shkarko 

16.02.16

206

 Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

  Perfunduar

 04.03.16 shkarko

16.02.16

207

 Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Diber

Perfunduar 

 26.02.16 shkarko

16.02.16

208

 Sherbim me roje private

2 LX shpk

Prokuroria Prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lezhe

  Perfunduar 

10.03.16 shkarko 

16.02.16

209

 Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore

Perfunduar 

 29.02.16 shkarko

16.02.16

210

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

ALUIZNI

  Perfunduar 

 11.03.16 shkarko

16.02.16

211

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Korce

  Perfunduar 

 09.03.16 shkarko

16.02.16

212

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

Perfunduar 

04.03.16 shkarko 

16.02.16

213

 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje

  Perfunduar

07.03.16 shkarko 

16.02.16

217

Sistemim i mureve ne territorin e godines se HEC

Kevin Construksion shpk

KESH

  Perfunduar

03.03.16 shkarko

16.02.16

218

 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje

Perfunduar 

 29.02.16 shkarko

16.02.16

219

 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

  Perfunduar 

 16.03.16 shkarko

17.02.16

224

 Sherbim me roje private

Lura Security shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

01.04.16 shkarko 

17.02.16

225

 Sherbim me roje private

Albguardia shpk

ALUIZNI

Perfunduar 

09.03.16 shkarko 

17.02.16

226

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Kruje

  Perfunduar

02.03.16 shkarko 

17.02.16

227

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Bibloteka Kombetare

Perfunduar 

02.03.16 shkarko 

17.02.16

228

 Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

17.03.16 shkarko 

17.02.16

229

Loti 3 Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

DPT

Perfunduar 

25.03.16 shkarko 

17.02.16

230

Loti 12 Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

DPT

   Perfunduar

 23.03.16 shkarko

17.02.16

231

 Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

   Perfunduar

 16.03.16 shkarko

17.02.16

232

 Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Universiteti i Sportev

 Perfunduar

09.03.16 shkarko 

18.02.16

236

 Loti 6 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

DPT

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

18.02.16

237

 Loti 13 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

DPT

Perfunduar 

 23.03.16 shkarko

18.02.16

238

 Loti 1 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

DPT

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

18.02.16

239

 Loti 5 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

DPT

Perfunduar 

 23.03.16 shkarko

18.02.16

246

 Loti 5 Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

DPT

   Perfunduar

 23.03.16 shkarko

18.02.16

247

 Loti 7 Sherbim me roje private

Anakonda shpk

DPT

Perfunduar 

08.04.16 shkarko 

18.02.16

248

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

 Perfunduar

02.03.16 shkarko 

18.02.16

249

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

ALUIZNI 

Perfunduar 

11.03.16 shkarko 

18.02.16

250

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje

Perfunduar 

 07.03.16 shkarko

18.02.16

251

Loti 6 Sherbim me roje private

Elezaj shpk

DPT

Perfunduar 

 23.03.16 shkarko

18.02.16

252

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Lezhe

Perfunduar 

10.03.16 shkarko 

18.02.16

253

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Apelit Korce

  Perfunduar 

04.03.16 shkarko 

18.02.16

254

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Diber

Perfunduar 

26.02.16 shkarko 

18.02.16

255

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

ALUIZNI

  Perfunduar

 09.03.16 shkarko

18.02.16

256

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

ALUIZNI

Perfunduar 

11.03.16 shkarko 

18.02.16

257

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Lezhe

  Perfunduar

 10.03.16 shkarko

18.02.16

258

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Vlore

Perfunduar 

30.03.16 shkarko 

18.02.16

259

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Universitar i Traumes

  Perfunduar 

01.04.16 shkarko 

18.02.16

260

Sherbim i printimit te menaxhuar

Kallfa shpk

Drejtoria Vendore e Policise Tirane

Perfunduar 

09.03.16 shkarko 

19.02.16

261

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Spitali Universitar i Traumes

  Perfunduar 

01.04.16 shkarko 

19.02.16

262

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje

Perfunduar 

16.03.16 shkarko 

19.02.16

263

Loti 1 Sherbim me roje private

N.S.S shpk

DPT

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

19.02.16

264

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

ALUIZNI

  Perfunduar

11.03.16 shkarko

19.02.16

265

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Universiteti i Arteve

  Perfunduar 

 17.03.16 shkarko

19.02.16

266

Blerje e programit financiar kontabel

Kreatx shpk

Enti Kombetar i Banesave

Perfunduar 

 23.02.16 shkarko

19.02.16

267

Loti 2 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

DPT

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

19.02.16

268

Loti 5 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

DPT

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

19.02.16

269

Loti 6 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

DPT

Perfunduar 

 23.03.16 shkarko

19.02.16

270

Loti 10 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

DPT

Perfunduar 

30.03.16 shkarko 

19.02.16

271

Loti 11 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

DPT

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

19.02.16

272

Loti 13 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

DPT

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

19.02.16

273

Loti 6 Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

DPT

Perfunduar 

 23.03.16 shkarko

22.02.16

278

Blerje Paisje 

Ro-Al shpk

Bashkia Polican

Perfunduar 

 23.03.16 shkarko

22.02.16

279

Loti 4 Sherbim me roje private

Res-03 shpk

DPT

Perfunduar 

 23.03.16 shkarko

22.02.16

280

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Spitali Universitar i Traumes

  Perfunduar 

 01.04.16 shkarko

22.02.16

281

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Spitali Ihsan Cabej

Perfunduar 

02.03.16 shkarko 

22.02.16

282

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial

  Perfunduar

 30.03.16 shkarko

22.02.16

283

Loti 1 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe AkuakultureS

Perfunduar 

11.03.16 shkarko 

22.02.16

284

Loti 2 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

11.03.16 shkarko 

22.02.16

285

Loti 3 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

11.03.16 shkarko 

22.02.16

286

Loti 4 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

11.03.16 shkarko 

22.02.16

287

Loti 6 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

 11.03.16 shkarko

22.02.16

288

Loti 5 Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

11.03.16 shkarko 

22.02.16

289

Sherbim me roje private

Safe shpk

Spitali Universitar i Traumes

  Perfunduar 

 01.04.16 shkarko

22.02.16

290

Loti 4 Sherbim me roje private

Safe shpk

DPT

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

22.02.16

291

Loti 1 Sherbim me roje private

Safe shpk

DPT

Perfunduar 

 23.03.16 shkarko

22.02.16

292

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has

Perfunduar 

06.04.16 shkarko 

22.02.16

293

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Mat

Perfunduar 

 30.03.16 shkarko

22.02.16

294

Loti 10 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

DPT

  Perfunduar

30.03.16 shkarko 

22.02.16

295

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

ALUIZNI 

Perfunduar

11.03.16 shkarko  

22.02.16

296

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

17.03.16 shkarko 

22.02.16

297

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Mat

Perfunduar 

30.03.16 shkarko 

22.02.16

298

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

ARSH

  Perfunduar 

 17.03.16 shkarko

22.02.16

299

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje

Perfunduar 

 29.02.16 shkarko

22.02.16

300

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Teatri Kombetar

Perfunduar 

17.03.16 
shkarko 

23.02.16

301

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Teatri Kombetar

Perfunduar 

17.03.16 shkarko 

23.02.16

302

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

OSHEE  Durres

   Perfunduar

05.04.16 shkarko 

23.02.16

303

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rrural

  Perfunduar

 04.04.16 shkarko

23.02.16

304

Loti 10 Sherbim me roje private

2 LX shpk

DPT

  Perfunduar

30.03.16 shkarko 

23.02.16

305

Sherbim me roje private

2 LX shpk

Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kurbin

Perfunduar 

25.03.16 shkarko 

23.02.16

307

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

ILDKP

Perfunduar 

 21.03.16 shkarko

23.02.16

308

Supervizion punimesh sistemim asfaltim e masa inxhinierike

Tower shpk

ARSH

   Perfunduar

17.03.16 shkarko

23.02.16

310

Sherbim me roje private

Sabeta shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has

 Perfunduar 

 06.04.16 shkarko

23.02.16

311

Loti 9 Sherbim me roje private

Sabeta shpk

DPT

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

23.02.16

312

Loti 13 Sherbim me roje private

Global Security shpk

DPT

Perfunduar 

 23.03.16 shkarko

23.02.16

313

Loti 4 Sherbim me roje private

Global Security shpk

DPT

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

23.02.16

314

 Sherbim me roje private

Global Security shpk

Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Mat

   Perfunduar

 30.03.16 shkarko

23.02.16

315

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Mat

  Perfunduar

30.03.16 shkarko 

23.02.16

316

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin

Perfunduar 

 25.03.16 shkarko

23.02.16

317

 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has

  Perfunduar

 06.04.16 shkarko

23.02.16

318

Loti 9 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

DPT

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

23.02.16

319

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Instituti i Shendetit Publik

  Perfunduar 

29.04.16 shkarko 

23.02.16

320

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Instituti i Shendetit Publik

  Perfunduar 

29.04.16 shkarko 

23.02.16

321

Ruajtja e Vlerave Monetare

Eurogjici Security shpk

Oshee Drejtoria Rajonale Elbasan

  Perfunduar

11.03.16 shkarko

24.02.16

326

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

UKT

Perfunduar 

25.03.16 shkarko 

24.02.16

327

Loti 3 Sherbim me roje private

Gjoka +A shpk

DPT

Perfunduar 

 25.03.16 shkarko

24.02.16

328

Sherbim me roje private

Gjoka +A shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kruje

Perfunduar 

17.03.16 shkarko 

24.02.16

329

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Instituti i Shendetit Publik

  Perfunduar

29.04.16 shkarko 

24.02.16

334

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Fier

Perfunduar 

21.03.16 shkarko 

24.02.16

335

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Agjencia Kombetare e Duhan-Cigareve

Perfunduar 

12.04.16 shkarko 

24.02.16

336

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin

  Perfunduar 

25.03.16 shkarko 

24.02.16

337

Sherbim me roje private

Alguardia shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise

Perfunduar 

26.02.16 shkarko 

24.02.16

340

Blerje lende djegese per ngrohje

Star/E shpk

Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli

  Perfunduar 

30.03.16 shkarko 

25.02.16

341

Sherbim evadim mbetjesh te rrezikshme spitalore

Euroteam shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi

Perfunduar 

 25.03.16 shkarko

25.02.16

342

Grumbullim,trajtim dhe asgjesim i mbetjeve spitalore

Euroteam shpk

Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli

   Perfunduar

 01.04.16 shkarko

25.02.16

349

Loti 1 Sherbim me roje private

Safe shpk

DRTSHR Diber

Perfunduar 

12.04.16 shkarko 

25.02.16

350

Sherbim me roje private

Safe shpk

ALUIZNI

Perfunduar 

11.03.16 shkarko  

25.02.16

351

Sherbim me roje private

Balili-Ko shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Permet

  Perfunduar 

 08.04.16 shkarko

25.02.16

352

Loti 8 Sherbim me roje private

Balili-Ko shpk

DPT

Perfunduar 

01.03.16 shkarko 

25.02.16

353

Loti 11 Sherbim me roje private

Balili-Ko shpk

DPT

  Perfunduar

23.03.16 shkarko 

25.02.16

354

Sherbim i internetit

Abcom shpk

Albpetrol

Perfunduar 

19.04.16 shkarko 

25.02.16

357

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje

Perfunduar 

 07.03.16 shkarko

25.02.16

358

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Vlore

  Perfunduar 

30.03.16 shkarko 

25.02.16

360

Loti  4 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

01.03.16 shkarko 

26.02.16

361

Sherbim me roje private

Arbana sha

ARSH

Perfunduar 

30.03.16 shkarko 

26.02.16

362

Loti  3 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar

 01.03.16 shkarko

26.02.16

363

Loti  2 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

Perfunduar 

01.03.16 shkarko 

26.02.16

364

Loti  1 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder

  Perfunduar

 01.03.16 shkarko

26.02.16

365

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Instituti i Shendetit Publik

  Perfunduar

 29.04.16 shkarko

26.02.16

366

Pajisja e qendres kombetare te kontrollit me video wall

Infosoft Software Developer shpk

OST

Perfunduar 

23.03.16 shkarko 

26.02.16

367

Sherbim me roje private

Safe shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Mat

 Perfunduar

30.03.16 shkarko 

26.02.16

369

Sherbim me roje private

Shtiqni shpk

Gjykata e rrethit Gjyqesor Kukes

Perfunduar 

04.04.16 shkarko 

26.02.16

370

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

ALUIZN

 Perfunduar

11.03.16 shkarko  

26.02.16

376

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial

Perfunduar 

30.03.16 shkarko 

26.02.16

377

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ILDKP

Perfunduar 

 21.03.16 shkarko

26.02.16

378

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti i Arteve

  Perfunduar

 17.03.16 shkarko

26.02.16

379

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Teatri Kombetar

Perfunduar 

17.03.16 shkarko 

26.02.16

381

Sherbim me roje private

              Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Apelit Vlore

Perfunduar 

 10.03.16 shkarko

26.02.16

382

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

Perfunduar 

 18.04.16 shkarko

26.02.16

383

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ZVRPP Fier

Perfunduar 

07.04.16 shkarko 

26.02.16

384

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Agjencia Kombetare e Duhan-Cigareve

  Perfunduar

12.04.16 shkarko

29.02.16

395

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat

  Perfunduar

 30.03.16 shkarko

29.02.16

396

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize

Perfunduar 

 08.04.16 shkarko

29.02.16

397

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

Perfunduar 

 18.04.16 shkarko

29.02.16

401

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Agjencia Kombetare e Duhan-Cigareve

  Perfunduar 

 12.04.16 shkarko

29.02.16

402

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

  Perfunduar

 18.04.16 shkarko

29.02.16

403


404


405

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e rrethit Gjyqesor Kukes


Gjykata e rrethit
Gjyqesor Kavaje

Dega e Doganes Korce 

  Perfunduar 

04.04.16 shkarko 

25.03.16 shkarko

04.04.16 shkarko

29.02.16

406

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

  Perfunduar

18.04.16 shkarko 

29.02.16

409

410

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje/

Gjykata e rrethit Gjyqesor Kavaje

 

 Perfunduar

 Perfunduar 


18.04.16 shkarko
 

25.03.16 shkarko

 

29.02.16

411

412

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje/

Gjykata e rrethit Gjyqesor Durres

 

Perfunduar

 
Perfunduar

18.04.16 shkarko

 21.04.16 shkarko