Vendime Shkurt 2017  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.02.17

153

Grumbullim,transporti, trajtimi i mbetjeve urbane ne zonen Lezhe-Shengjin zona 1

Iridiani shpk

Bashkia Lezhe

 Perfunduar

 08.03.17 shkarko

02.02.17

160

Dhenie me koncension e disa sherbimeve detare

Romano Port shpk

Ministria e Transportit dhe Infrastruktures

Perfunduar

08.03.17 shkarko

03.02.17

164

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Dega Doganore Korce

 Perfunduar

15.02.17 shkarko

03.02.17

165

Grumbullimi,transporti, trajtimi i mbetjeve ne zonen Lezhe-Shengjin zona 1

Alko Impex General Construction shpk

Bashkia Lezhe

Perfunduar 

08.03.17 shkarko 

03.02.17

167

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Tregu i Shitjes me shumice fruta perime Lushnje

Perfunduar 

23.02.17 shkarko 

03.02.17

168

Sherbim me roje private

Army Guard Security shpk

Drejtoria Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

 08.02.17 shkarko

03.02.17

170

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Kruje

Perfunduar 

28.02.17 shkarko 

03.02.17

171

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

Perfunduar 

 21.02.17 shkarko

03.02.17

172

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Tregu i Shitjes me shumice fruta perime Lushnje

Perfunduar

23.02.17 shkarko 

06.02.17

176

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Universiteti i Sporteve Tirane

 Perfunduar

22.02.17  shkarko 

06.02.17

177

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

Teatri Kombetar

 Perfunduar

21.02.17 shkarko 

06.02.17

178

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Universiteti i Sporteve Tirane

Perfunduar 

22.02.17  shkarko 

06.02.17

179

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Eco Tirana

Perfunduar

22.02.17 shkarko  

06.02.17

181

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Tregu i Shitjes me shumice fruta perime Lushnje

Perfunduar

23.02.17 shkarko 

06.02.17

184

Blerje sherbim interneti i perqendruar 600mbps,Linja 1

Albtelecom shpk

AKSHI

Perfunduar

21.02.17 shkarko

06.02.17

186

Sherbim me roje private

Safe shpk

Ujesjelles Kanalizime Bulqize

Perfunduar

23.02.17 shkarko

06.02.17

189

Sherbim me roje private

Lama shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

Perfunduar

24.02.17 shkarko

07.02.17

190

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Teatri Kombetar

Perfunduar

21.02.17 shkarko

09.02.17

194

Loti 2 Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Sherbimit te Peshkimit dhe Akuakultures

Perfunduar 

10.02.17 shkarko 

09.02.17

195

Loti 6 Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Sherbimit te Peshkimit dhe Akuakultures

   Perfunduar

10.02.17 shkarko

09.02.17

196

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Vlore

Perfunduar 

 17.02.17 shkarko

09.02.17

197

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti i Sporteve Tirane

  Perfunduar

 22.02.17  shkarko

09.02.17

198

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA)

Perfunduar 

14.02.17 shkarko 

09.02.17

199

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Kruje

Perfunduar 

 28.02.17 shkarko

09.02.17

200

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapesinor

Perfunduar 

20.02.17 shkarko 

09.02.17

201

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore

Perfunduar

22.02.17 shkarko

10.02.17

205

Loti 3 Blerje orendi dhe paisje zyre

Murati D shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

27.02.17 shkarko  

10.02.17

206

Loti 1 Blerje mobilje,tavolina,etazher

Murati D shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

27.02.17 shkarko 

10.02.17

207

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda

Perfunduar

22.02.17 shkarko  

10.02.17

208

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Tregu i Shitjes me shumice fruta perime Lushnje

 Perfunduar

23.02.17 shkarko  

10.02.17

209

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Prefekti i Qarkut Korce

Perfunduar 

 03.03.17 shkarko

10.02.17

210

Rikonstruksion i ish zyra e nd.Rruga Ura Peshkopi+sistem i ngrohjes+rrethimi i jashtem i objektit

Radika shpk

Bashkia Diber

Perfunduar 

 29.03.17 shkarko

10.02.17

211

Zona Minerare Nr.295,objekti Mengaj,Qarku Tirane,miratuar ne planin vjetor minerar te 2011

Albpha Alabaster Group shpk

Ministria e Energjise dhe Industrise

Perfunduar

27.02.17 shkarko

13.02.17

215

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Universiteti i Sporteve Tirane

Perfunduar

22.02.17  shkarko

14.02.17

217

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Korce

Perfunduar

01.03.17 shkarko

14.02.17

218

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Dega e Doganes Vlore

  Perfunduar

01.03.17 shkarko 

14.02.17

219

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Gjykata e Apelit Vlore

Perfunduar

24.02.17 shkarko

15.02.17

224

Grumbullim,depozitimi dhe  i mbetjeve urbane ne Shenkoll-Zejmen-Kolsh zona 2

V.A.LE Recycling shpk

Bashkia Lezhe

Perfunduar

08.03.17 shkarko

16.02.17

228

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Drejtoria e Aluiznit Tirane-Veri

Perfunduar 

02.03.17 shkarko 

16.02.17

230

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit Kombetar te Punesimit

   Perfunduar

03.03.17 shkarko 

16.02.17

231

Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar

Dorina Karaiskaj pf

Zyra e Prokurorit te Pergjithshem

Perfunduar

22.02.17 shkarko

17.02.17

232

Ndertim mbrojtja nga lumi km 9+500,rruga e re Milot-Skuraj

Vuthaj shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar

27.02.17 shkarko

17.02.17

236

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

ALUIZNI

Perfunduar 

08.03.17 shkarko 

17.02.17

237

Loti 1 Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

21.03.17 shkarko 

17.02.17

238

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Fier

Perfunduar 

03.03.17
 shkarko

17.02.17

239

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tropoje

Perfunduar 

03.03.17 shkarko 

17.02.17

240

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has

Perfunduar 

28.02.17 shkarko 

17.02.17

241

Intranet dhe internet per ZQRPP dhe zyrat Vendore,sherbim per ALPBOS

Albtelecom shpk

Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme

Perfunduar 

 07.03.17 shkarko

17.02.17

242

Sherbim interneti per zyrat e DAR Fier dhe shkollat e sistemit arsimor parauniversitar te Rrethit Fier per vitin 2017

Albtelecom shpk

Drejtoria Arsimore Rajonale Fier

Perfunduar

21.02.17 shkarko

17.02.17

243

Ndertim trotuari pergjate rruges nacionale

Sireta 2F shpk

Bashkia Prrenjas

Perfunduar 

 02.03.17 shkarko

20.02.17

247

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

ILDKPKI

Perfunduar 

 06.03.17 shkarko

20.02.17

248

Sherbim me roje private

Arbana Sha

Ujesjelles Kanalizime Mat

Perfunduar 

 21.02.17 shkarko

20.02.17

249

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

   Perfunduar

 08.03.17 shkarko

20.02.17

250

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

ILDKPKI

Perfunduar 

06.03.17 shkarko 

20.02.17

251

Prodhimi i Formulareve dhe Kartave te Shendetit

Albdesign PSP shpk

Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor

  Perfunduar

10.03.17 shkarko

21.02.17

252

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has

 Perfunduar

28.02.17 shkarko 

21.02.17

253

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

ILDKPKI

 Perfunduar

 06.03.17 shkarko

21.02.17

254

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Dega Doganes Tirane

Perfunduar

01.03.17 shkarko

21.02.17

255

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

Perfunduar 

08.03.17 shkarko 

21.02.17

257

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Lushnje

Perfunduar 

 08.03.17 shkarko

21.02.17

258

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe

 Perfunduar

24.02.17 shkarko 

21.02.17

259

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Kujdesit Shendetesor Fier

Perfunduar

15.03.17 shkarko 

21.02.17

260

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

Perfunduar 

 07.03.17 
shkarko

21.02.17

261

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore

Perfunduar

10.03.17 shkarko

22.02.17

270

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

 Perfunduar 

16.03.17 
shkarko

22.02.17

271

Sherbim me roje private

Sabeta shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

 Perfunduar

02.03.17
shkarko 

23.02.17

273

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Klinika Stomatologjike Universitare Tirane

Perfunduar 

 21.03.17 
shkarko 

23.02.17

274

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjeksore Tirane

Perfunduar 

 08.03.17 shkarko

23.02.17

275

Sherbim me roje private

Global Security shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Perfunduar 

03.03.17 shkarko 

23.02.17

276

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Instituti i Shendetit Publik Tirane

Perfunduar 

21.03.17 shkarko  

23.02.17

277

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

Perfunduar

01.03.17 
shkarko

24.02.17

282

Sherbim interneti per Institucionet e arsimit parauniversitar, DAR Korce, per vitin 2017

Albanian Satelite Communication shpk

DAR Korce

Perfunduar 

13.03.17 shkarko

24.02.17

283

Sherbim me roje private

Siguria shpk

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar

Perfunduar 

 07.03.17
shkarko

24.02.17

284

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Spitali Lushnje

Perfunduar 

08.03.17 shkarko 

24.02.17

285

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier

Perfunduar 

16.03.17
shkarko

24.02.17

286

Sherbim me roje private

Balili-Ko shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

  Perfunduar

07.04.17 shkarko 

24.02.17

288

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Dega e Doganes Durres

Perfunduar 

13.03.17 shkarko 

24.02.17

289

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Korce

Perfunduar 

 20.03.17 shkarko 

24.02.17

290

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Klinika Stomatologjike Universitare Tirane

  Perfunduar

21.03.17
shkarko  

24.02.17

291

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ZVRPP Shkoder

Perfunduar 

13.03.17 shkarko 

24.02.17

292

Studim projekt-zbatim akset rrugore Skrapar-Gramsh

Ave Consulting shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

  Perfunduar

23.03.17 shkarko

24.02.17

293

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Gjyakata e Apelit Tirane

Perfunduar

06.03.17 shkarko

27.02.17

294

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

21.03.17 shkarko 

27.02.17

295

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes

  Perfunduar

24.03.17 shkarko 

27.02.17

297

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

Perfunduar 

 18.04.17 shkarko

27.02.17

300

Sherbim me roje private

Vrana Security Group shpk

Gjykata e Apelit Durres

Perfunduar 

15.03.17 shkarko  

27.02.17

301

Furnizim dhe Vendosje Druresh dhe Shkurresh per Pyllin Orbital dhe Hapesira te tjera publike

Kajmaku shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr. 1 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

06.03.17 shkarko 

27.02.17

302

Per Prodhimin e Emisioneve te Pulles Postare, Viti 2017-2018

Albdesign PSP shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

17.03.17 shkarko 

27.02.17

303

Blerje kompiutera, laptop, printera A4 multifunksional, matricor, termik, aparat telefonik voip, aparat fotografik, regjistrues zeri

BNT Electronics shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 17.03.17 shkarko

27.02.17

304

Sistemi elektronik per menaxhimin e funksionaliteteve dhe implementimi i "High Availability" per infrastrukturen qendrore te sistemeve IT

BNT Electronics shpk

Ministria e Drejtesise

 Perfunduar

06.04.17 shkarko

28.02.17

305

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

OST

Perfunduar 

21.03.17 shkarko

28.02.17

306

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Gjykata e Apelit Korce

Perfunduar 

 27.03.17 shkarko

28.02.17

307

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

 Perfunduar

27.03.17 shkarko 

28.02.17

308

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

Perfunduar 

 11.04.17 shkarko

28.02.17

309

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Korce

  Perfunduar

 20.03.17 
shkarko  

28.02.17

310

Pajisje laboratorike

Trinity Trade Company shpk

Universiteti "Aleksander Xhuvani" Elbasan

Perfunduar 

 15.03.17 shkarko

28.02.17

311

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjeksore Tirane

Perfunduar 

08.03.17 shkarko 

28.02.17

312

Sherbim me roje private

S.S.X.shpk

Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise

  Perfunduar

 11.03.17 shkarko

28.02.17

313

Sherbim i pastrimit te Njesive Administrative Qender. Novosele, Shushice

Rej shpk

Bashkia Vlore

 Perfunduar

23.03.17 shkarko 

28.02.17

314

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

 Perfunduar

 18.04.17 shkarko 

28.02.17

315

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Bordi Rajonal i Kullimit Lezhe

Perfunduar 

 08.03.17 shkarko

28.02.17

316

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

Perfunduar 

 13.03.17 shkarko

28.02.17

317

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

  Perfunduar

 18.04.17 shkarko