Vendime Shkurt 2018  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

 01.02.18

 155

 Sherbim me roje private

Siguria shpk

Muzeu Historik Kombetar 

Perfunduar 

05.03.18 shkarko 

01.02.18

157

Loti 12 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

DPT

  Perfunduar

19.03.18 shkarko 

01.02.18

158

Loti 1 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

DPT

Perfunduar 

13.03.18 shkarko 

01.02.18

159

Loti 9 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

DPT

  Perfunduar

19.03.18 shkarko 

01.02.18

160

Loti 4 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

DPT

  Perfunduar

 19.03.18 shkarko

01.02.18

161

Loti 3 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

DPT

Perfunduar 

13.03.18 shkarko 

01.02.18

163

Sherbim me roje private

Safe shpk

Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

 05.03.18
 shkarko

05.02.18

168

Sherbim printimi per nevoja te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

 

Duna Albania shpk

 

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

 Perfunduar

20.03.18 shkarko 

05.02.18

171

Blerje matesa mekanik uji 1/2 dhe 3/4

Alpha Solutions Group shpk

Ujesjelles Kanalizime Fier

Perfunduar 

06.03.18 shkarko 

05.02.18

173

Matesa uji dhe xhama matesi

Mega Plast 2L shpk

Ujesjelles Kanalizime Librazhd

Perfunduar 

09.03.18 shkarko 

06.02.18

175

Sherbim me roje private

Arbana sha

Gjykata Administrative e Apelit

Perfunduar 

05.03.18 shkarko 

06.02.18

176

Blerje tonera

Citrus shpk

DRSSH Tirane

Perfunduar 

27.02.18 shkarko 

06.02.18

182

Sherbim me roje private

Arbana sha

Albafilm

Perfunduar 

 19.03.18 shkarko

06.02.18

183

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Apelit Durres

Perfunduar 

 13.03.18 shkarko

06.02.18

184

Loti 11 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

20.03.18 shkarko 

06.02.18

185

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

 19.03.18 shkarko

06.02.18

188

Sherbim printimi per nevoja te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

Nettrade Albania shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Perfunduar 

 20.03.18 shkarko

07.02.18

191

Sherbim me roje private

Arbana sha

Gjykata e Apelit Tirane

Perfunduar 

 06.03.18 shkarko

07.02.18

192

Loti 1 Blerje mish vici,mish pule dhe veze

Tona-Alb shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve

Perfunduar 

22.02.18 shkarko 

07.02.18

193

Sherbim Printimi

Infosoft Office shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

08.03.18 shkarko 

07.02.18

194

Loti 1 Riparime dhe rinovime ne ambientet e brendshme te Universitetit Politeknik te Tiranes

Inerti shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

Perfunduar 

 09.03.18 shkarko

07.02.18

195

Blerje karburant (Gazoil 10ppm) per RTSH

Bolv Oil shpk

RTSH

Perfunduar 

 19.03.18 shkarko

08.02.18

197

Blerje materiale elektrike,hidrosanitare dhe materiale te tjera ndertimi

Murati D shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Perfunduar 

 28.02.18 shkarko

08.02.18

198

Sherbim me roje private

Arbana sha

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

 21.03.18 shkarko

08.02.18

199

Auditimi pasqyrave financiare per vitet 2017,2018,2019

Bdo Albania shpk

KESH

  Perfunduar 

16.04.18 shkarko 

08.02.18

200

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Librazhd

 Perfunduar 

19.03.18 shkarko 

08.02.18

201

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Dega e Doganes Elbasan

Perfunduar 

01.03.18 shkarko 

08.02.18

202

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd

  Perfunduar

27.03.18 shkarko 

08.02.18

203

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e FSDKSH Tirane

Perfunduar 

 13.03.18 shkarko

08.02.18

204

Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

01.03.18 shkarko 

08.02.18

206

Sistem i ruajtjes me kamera sigurie te Universitetit te Arteve

Pc Store shpk

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

 02.03.18 shkarko

08.02.18

207

Sherbim Interneti

Albtelecom shpk

Albpetrol

Perfunduar 

 21.03.18 shkarko

09.02.18

211

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

Perfunduar 

11.04.18 shkarko 

09.02.18

219

Blerje matesa uji

Mega Plast 2L shpk

Ujesjelles Kanalizime Maliq

Perfunduar 

 20.03.18 shkarko

12.02.18

220

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

Perfunduar 

 29.03.18 shkarko

12.02.18

221

Blerje materiale Higjeno Sanitare per Bashkine dhe Njesite e Varesise

Mega Plast 2L shpk

Bashkia Librazhd

 Perfunduar

01.03.18 shkarko 

12.02.18

222

Sherbim i lavanterise

Sanitary Cleaning shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat

   Perfunduar

21.03.18 shkarko

12.02.18

224

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

   Perfunduar

29.03.18 shkarko 

12.02.18

225

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

21.03.18 shkarko 

12.02.18

226

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres

Perfunduar 

02.05.18 shkarko 

13.02.18

232

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Instituti i Shendetit Publik

  Perfunduar 

27.03.18 shkarko 

13.02.18

233

Blerje sistem monitorimi me kamera dhe DVR

Shpresa Al shpk

Albpetrol

Perfunduar 

 02.03.18 shkarko

14.02.18

236

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

Perfunduar 

29.03.18 shkarko 

14.02.18

237

Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

 Perfunduar

 23.03.18 shkarko

14.02.18

238

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

Perfunduar 

10.04.18 shkarko 

14.02.18

239

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

Perfunduar 

29.03.18 shkarko 

14.02.18

240

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

Perfunduar 

29.03.18 shkarko 

14.02.18

241

Loti 1 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

05.03.18 shkarko 

14.02.18

242

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Kruje

Perfunduar 

 27.03.18 shkarko

14.02.18

243

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

QBZ

  Perfunduar 

23.04.18 shkarko 

14.02.18

246

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda

  Perfunduar 

 28.03.18 shkarko

14.02.18

247

Loti 2 Mbikqyrja e punimeve per objektin "Parkimi Nentokesor te Sheshi Italia"

C.E.C Group shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

30.03.18 shkarko 

14.02.18

248

Loti 3 Mbikqyrja e punimeve per objektin "Ndertimi i rrugeve "Migjeni" dhe "Kadri Roshi" ne Njesine Administrative Kashar Faza 1

C.E.C Groupspk

Bashkia Tirane

 Perfunduar

 19.02.18 shkarko

14.02.18

249

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

QBZ

Perfunduar 

23.04.18 shkarko  

14.02.18

250

Loti 1 Sherbim me roje private

Bare shpk

DRSHTR Fier

Perfunduar 

23.02.18 shkarko 

15.02.18

251

Blerje dhe mbjellje peme dekorative

Albgarden shpk

Universiteti Bujqesor Tirane

  Perfunduar

 05.03.18 shkarko

15.02.18

252

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokurorira prane Gjykates se Shkalles se pare Durres

Perfunduar 

 11.04.18 shkarko

15.02.18

253

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat

  Perfunduar 

10.04.18 shkarko 

15.02.18

254

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

Perfunduar 

29.03.18 shkarko 

15.02.18

255

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Diber

Perfunduar 

26.03.18 shkarko 

15.02.18

256

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokurorira prane Gjykates se Shkalles se pare Durres

  Perfunduar 

11.04.18 shkarko 

15.02.18

257

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Kavaje

  Perfunduar 

10.04.18 shkarko  

15.02.18

258

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

21.03.18 shkarko 

16.02.18

260

Blerje prokat leje drejtimi

Albdesign PSP shpk

DRSHTR

Perfunduar 

20.03.18 shkarko 

16.02.18

263

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Korce

   Perfunduar 

 05.04.18 shkarko

16.02.18

264

Sherbim me roje private

Safe shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Kavaje

   Perfunduar 

10.04.18 shkarko  

16.02.18

265

Sherbim me roje private

Safe shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

  Perfunduar 

29.03.18 shkarko 

16.02.18

266

Sherbim me roje private

Safe shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Diber

Perfunduar 

 26.03.18 shkarko

16.02.18

267

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

   Perfunduar

12.04.18 shkarko 

16.02.18

268

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Fier

Perfunduar

23.03.18 shkarko 

16.02.18

269

Sherbim me roje private

Elezaj shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Lushnje

   Perfunduar

 

02.05.18 shkarko 

 

16.02.18

270

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Ministria e Kultures

Perfunduar 

 09.03.18 shkarko

16.02.18

271

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

Muzeu Kombetar Gjethi

Perfunduar 

09.03.18 shkarko 

16.02.18

272

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Kavaje

Perfunduar 

10.04.18 shkarko 

16.02.18

273

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Tirane

 Perfunduar

21.03.18 shkarko  

19.02.18

274

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

27.03.18 shkarko 

19.02.18

275

Sherbim me roje private

Kumria 1 shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

  Perfunduar

23.03.18 
shkarko  

19.02.18

276

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

21.03.18 shkarko 

19.02.18

277

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

DRSSH Tirane

  Perfunduar 

04.04.18 shkarko 

19.02.18

278

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

QBZ

Perfunduar 

23.04.18 shkarko  

19.02.18

279

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

 

21.03.18 shkarko 

 

19.02.18

281

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

27.03.18 shkarko 

19.02.18

282

Rikonstruksioni i rruges kthesa e Nepravishtes-Fushe Nepravishte

Avduli shpk

Bashkia Libohove

 Perfunduar

 23.03.18 shkarko

19.02.18

283

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Kruje

Perfunduar 

 27.03.18 shkarko

19.02.18

284

Loti 10 Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

05.04.18 shkarko 

19.02.18

285

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Korce

Perfunduar 

 13.04.18 shkarko

19.02.18

286

Blerje pjese kembimi dhe riparim automjetesh per OSHEE

Alstezo shpk

OSHEE

  Perfunduar 

 05.04.18 shkarko

19.02.18

287

Blerje lende djegese per ngrohje-Pellet

Sulollari shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Sarande

Perfunduar 

21.03.18 shkarko 

20.02.18

289

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

21.03.18 shkarko  

20.02.18

290

Blerje pjese kembimi

Kadiu shpk

Garda e Republikes

Perfunduar 

20.03.18 shkarko 

20.02.18

291

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Prokuroria pranje Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje

Perfunduar 

02.05.18 shkarko  

20.02.18

292

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce

Perfunduar 

10.04.18 shkarko 

20.02.18

293

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

Perfunduar 

 24.04.18 shkarko

20.02.18

294

Sherbim i printimit te njoftim detyrimeve per vitin 2018

Adel Co shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

Perfunduar 

 13.03.18 shkarko

21.02.18

295

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

  Perfunduar

24.04.18 shkarko 

21.02.18

296

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Prokuroria prane Gjykats se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

 21.03.18 shkarko 

21.02.18

297

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane

  Perfunduar 

10.04.18 shkarko 

21.02.18

300

Sherbim me roje private

Lybeshari shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles Berat

Perfunduar 

 05.04.18 shkarko

21.02.18

306

Sherbim me roje private

Safe shpk

Prokuroria prane Gjykats se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

 21.03.18 shkarko

21.02.18

307

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane

  Perfunduar 

10.04.18 shkarko 

21.02.18

308

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Instituti i Statistikave

  Perfunduar 

 11.04.18 shkarko

21.02.18

309

Shpenzime per policine private

Firdeus Security shpk

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural

Perfunduar 

 05.04.18 shkarko

21.02.18

310

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

   Perfunduar

10.04.18 shkarko  

22.02.18

314

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier

 Perfunduar

24.04.18 shkarko 

22.02.18

317

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Instituti i Statistikave

 Perfunduar

 11.04.18 shkarko 

22.02.18

318

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

 Perfunduar

 02.05.18 shkarko

22.02.18

319

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

ZVRPP Elbasan

Perfunduar 

17.04.18 shkarko 

22.02.18

320

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

02.05.18 shkarko 

22.02.18

321

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Instituti i Statistikave

Perfunduar 

 11.04.18 shkarko 

22.02.18

322

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Qendra e Botimeve Zyrtare

Perfunduar 

 23.04.18 shkarko 

22.02.18

323

Sherbim me roje private

Buzi shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

Perfunduar 

12.04.18 shkarko  

22.02.18

324

Sherbim me roje private

G.S.E Security shpk 

DRSSH Tirane

   Perfunduar

04.04.18 shkarko  

22.02.18

325

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Inspektoriti Shteteteror Shendetesor

Perfunduar 

29.03.18 shkarko 

22.02.18

326

Shpenzime per policine private

Trezhnjeva shpk

AZHBR

Perfunduar 

 05.04.18 shkarko

23.02.18

327

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce

   Perfunduar

10.04.18 shkarko  

23.02.18

330

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

Perfunduar

23.03.18 shkarko 

23.02.18

331

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

Perfunduar 

 23.03.18 shkarko

23.02.18

333

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

Departamenti i Administrates Publike

Perfunduar 

05.04.18 shkarko 

23.02.18

334

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Instituti i Statistikave

   Perfunduar 

 11.04.18 shkarko 

23.02.18

335

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

AZHBR

Perfunduar 

  05.04.18 shkarko

23.02.18

336

Blerje diploma per studentet e Universitetit te Tiranes

Adel Co shpk

Universiteti i Mjekesise

   Perfunduar

 19.04.18 shkarko

23.02.18

337

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has

Perfunduar 

 04.05.18 shkarko

23.02.18

338

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje

Perfunduar 

12.04.18 shkarko  

23.02.18

339

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Instituti i Statistikave

Perfunduar 

  11.04.18 shkarko

23.02.18

340

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

 Perfunduar

 23.03.18 shkarko

23.02.18

341

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

Perfunduar 

 02.05.18 shkarko 

23.02.18

342

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane

Perfunduar 

10.04.18 shkarko 

23.02.18

343

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Spitali Universitar i Traumes

  Perfunduar

02.05.18 shkarko 

23.02.18

344

Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (diploma+mbajtese diplomash,libreza student)

Onufri shpk

Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan

  Perfunduar

 28.03.18 shkarko

23.02.18

345

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan

Perfunduar 

 23.03.18 shkarko 

23.02.18

346

Sherbim me roje private

Intenational Security Albania shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar

02.05.18 shkarko  

23.02.18

347

Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Universiteti Politeknik i Tiranes

   Perfunduar

  02.05.18 shkarko

23.02.18

348

Sherbim Printimi

Duna Albania shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

  Perfunduar

30.03.18 shkarko

26.02.18

349

Blerje materiale hidraulike

Alen-Co shpk

Ujesjelles Kanalizime Fier

Perfunduar 

01.03.18 shkarko 

26.02.18

352

Sherbim me roje private

International Security Albania shpk

Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr.3 Tirane

  Perfunduar

24.04.18 shkarko

26.02.18

353

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

13.03.18 shkarko 

26.02.18

355

Sherbim me roje private

Safe shpk

Instituti i Statistikave

  Perfunduar 

 11.04.18 shkarko 

26.02.18

356

Sherbim me roje private

Skuravi Security shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat

Perfunduar 

 28.03.18 shkarko

26.02.18

357

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Lezhe

Perfunduar 

30.03.18 shkarko 

26.02.18

358

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier

Perfunduar 

12.04.18 shkarko 

26.02.18

359

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Berat

Perfunduar 

05.04.18 shkarko 

26.02.18

360

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tropoje

Perfunduar 

26.04.18 shkarko 

26.02.18

361

Sherbim me roje private

Shtiqni shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has

Perfunduar 

04.05.18 shkarko 

26.02.18

362

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore

Perfunduar 

13.03.18 shkarko 

27.02.18

369

Riparim dhe mirembajtje automjetesh

Andi Hamo pf

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

 06.03.18 shkarko

27.02.18

370

Sherbim me roje private

Anakonda shpk

Spitali Rajonal Gjirokaster

  Perfunduar 

04.04.18 shkarko 

28.02.18

378

Blerje rakorderi HDPE 10 ATM te ndryshme

Alen Co shpk

Ujesjelles Kanalizime Lushnje

Perfunduar 

06.03.18 shkarko 

28.02.18

380

Sherbim interneti dhe telefoni

Albtelecom shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

20.04.18 shkarko 

28.02.18

381

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

DRSHTR Shkoder

   Perfunduar

04.04.18 shkarko 

28.02.18

382

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Perfunduar 

 25.04.18 shkarko

28.02.18

383

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Perfunduar 

 25.04.18 shkarko

28.02.18

385

Blerje plumce metalike, plumce plastike dhe tel lidhes i plumbosur

Trinity Trade Company shpk

Drejtoria e pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

20.04.18 shkarko 

28.02.18

386

Sherbim me roje private

Oktapus 1 Security shpk

Shkolla Shqiptare e Administrates Publike

Perfunduar 

24.04.18 shkarko 

28.02.18

387

Riparim dhe mirembajtje autoveturash

Alstezo shpk

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

   Perfunduar

05.04.18 shkarko