Vendime Shkurt 2019  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.02.19

153

Rikonstruksion i sheshit Taulantia Bashkia Durres

XH&M shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

   Perfunduar

12.03.19 shkarko 

04.02.19

155

Sherbim me roje private

Shtiqni shpk

DRSHTR Kukes

Perfunduar 

27.02.19 shkarko 

05.02.19

164

Blerje karburant (Nafte) per nevojat e Bashkise Diber,per vitin 2019

Doda Ndertim shpk

Bashkia Diber

  Perfunduar

07.03.19 shkarko

06.02.19

182

Loti 2 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare,te njesise administrative Golem,Bashkia Kavaje

Invictus shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

Perfunduar 

15.02.19 shkarko 

06.02.19

183

Loti 3 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare,te njesise administrative Synej,Bashkia Kavaje

Invictus shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

   Perfunduar

15.02.19 shkarko 

06.02.19

184

Loti 1 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Shenkoll,Bashkia Lezhe

Invictus shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

 Perfunduar

15.02.19 shkarko 

06.02.19

185

Rikonstruksioni i magazinave 4-5

Viante Konstruksion shpk

Autoriteti Portual Durres

   Perfunduar

12.03.19 shkarko 

06.02.19

186

Blerje materiale kancelari per KESH

Marketing&Distribution shpk

KESH

Perfunduar 

 05.03.19 shkarko

07.02.19

189

Loti 1 Sherbimi i pastrimit per Bashkine Shkoder Zona Qendrore

Alko Impex General Construction shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

12.03.19 shkarko 

07.02.19

190

Sherbim printimi fatura uji

Albanian Digital Printing Solutions&Services shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

20.03.19 shkarko 

07.02.19

192

Blerje pjese kembimi

Alstezo shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

 07.03.19 shkarko

07.02.19

193

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Gjykata e Apelit Vlore

 Perfunduar

20.02.19 shkarko 

08.02.19

199

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Qendra Kombetare Bio-Mjekesore

Perfunduar 

25.02.19 shkarko 

08.02.19

203

Punime mirembajtje ne kanalin ujites,Klos

Radika shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe kullimit Durres

Perfunduar 

05.03.19 shkarko 

11.02.19

210

Per sherbimin e lavanderise dhe hotelerise ne pavionet e S.U.O.GJ Mbreteresha Geraldine

Sanitary Celaning shpk

S.U.O.GJ Mbreteresha Geraldine

Perfunduar 

 07.03.19 shkarko

11.02.19

211

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda

Perfunduar 

27.03.19 shkarko 

11.02.19

212

Riparim dhe mirembatje e automjeteve per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore

Kadiu shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

11.03.19 shkarko 
13.03.19 shkarko

11.02.19

214

Blerje mobilerish,Bashkia Kurbin

Ro-Al shpk

Bashkia Kurbin

Perfunduar 

 13.03.19 shkarko

11.02.19

215

Rehabilitimi i fasades se pallatit te kryqezimi i rruges se Dibres me Unazen e Vogel

Leon Konstruksion shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

 19.03.19 shkarko

12.02.19

216

Ndertim shkolla 9 vjecare Qerret

Bean shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

07.03.19 shkarko  

12.02.19

217

Rikonstruksion i nderteses se korpusit kryesor te Universitetit te Arteve

Leon Konstruksion shpk

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

 15.03.19 shkarko

12.02.19

218

Furnizim me paisje mjekimi per sherbimin e Ortopedise ne SUT

Orthonet 360 shpk

Spitali Universitar i Traumes

Perfunduar 

21.05.19 shkarko 

12.02.19

219

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

Perfunduar 

 18.02.19 shkarko

12.02.19

220

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres

Perfunduar 

 13.03.19 shkarko

12.02.19

221

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda

Perfunduar 

27.03.19 shkarko 

12.02.19

222

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres

   Perfunduar

13.03.19 shkarko 

13.02.19

228

Ndertim rrjeti kanalizimi i rrugeve Besnik Hidri,Bashkim Shkurti,Coca Cola deri ne Lane

Curri shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

11.03.19 shkarko 

14.02.19

234

Sherbim mirembajtje ndertimore e objekteve ne QSUT

R&T shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

13.03.19 shkarko 

14.02.19

235

Pastrim grumbullim dhe transportin e mbeturinave ne terriotirn administrativ te Bashkise Prrenjas me afat 5 vjecar

Rej shpk

Bashki Prrenjas

Perfunduar 

10.05.19 shkarko 

15.02.19

238

Sherbim printim faturash

Adel Co shpk

Ujesjelles Kanalizime Fier

Perfunduar 

 13.03.19 shkarko

15.02.19

239

Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda

  Perfunduar

27.03.19 shkarko 

15.02.19

243

Sherbim me roje private

Safe shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres

Perfunduar 

13.03.19 shkarko 

18.02.19

244

Loti 1 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

DRSHTR Berat

Perfunduar 

19.03.19 shkarko 

18.02.19

245

Furnizimin me materiale mjekesore per sherbimin e ortopedise

OrthoNet 360 shpk

Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli Elbasan

Perfunduar 

 19.04.19 shkarko

18.02.19

247

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

ZVRPP Sarande

Perfunduar 

 15.03.19 shkarko

18.02.19

248

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

 Perfunduar

25.03.19 shkarko 

18.02.19

249

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Apelit Durres

Perfunduar 

 11.03.19 shkarko

18.02.19

250

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes

   Perfunduar

 19.03.19 shkarko

18.02.19

251

Blerje uniforma dhe paisje sigurie per punonjesit e OSHEE

Marsi&Al shpk

OSHEE

Perfunduar 

29.03.19 shkarko 

18.02.19

254

Loti 4 Blerje Buke

4S shpk

Spitali Fier

Perfunduar 

11.03.19 shkarko 

18.02.19

255

Loti 3 Blerje artikuj bulmetore

4S shpk

Spitali Fier

Perfunduar 

13.03.19 shkarko 

18.02.19

256

Loti 1 Ushqime Koloniale

4S shpk

Spitali Fier

Perfunduar 

11.03.19 shkarko

18.02.19

257

Loti 2 Produkte me origjine shtazore

4S shpk

Spitali Fier

Perfunduar 

 13.03.19 shkarko

18.02.19

258

Loti 5 Blerje fruta perime

4S shpk

Spitali Fier

Perfunduar 

13.03.19 shkarko 

18.02.19

259

Blerje artikuj ushqime

4S shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh

Perfunduar 

15.03.19 shkarko 

18.02.19

260

Sherbimi me roje private

Minatori shpk

Drejtoria e Shendetit Publik Mirdite

Perfunduar 

 21.03.19 shkarko

19.02.19

261

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

Perfunduar 

27.03.19 shkarko 

19.02.19

262

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Shkalles se Pare Korce

Perfunduar 

20.03.19 shkarko 

20.02.19

264

Per shitje publike me ankand e mallit skrap celiku te Ndermarrjes se Prodhimit te Celiceve Elbasan

Rafaeola 2002 shpk

Ndermarrja e Prodhimit te Celiqeve Elbasan

Perfunduar 

15.03.19 shkarko 

20.02.19

265

Loti 57 Blerje Paracetamol

Pharma One shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

19.03.19 shkarko 

20.02.19

266

Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje

Perfunduar 

 19.03.19 shkarko

21.02.19

268

Blerje materiale Higjeno-Sanitare per Bashkine dhe Njesite e Baresise per vitin 2019

Murati D shpk

Bashkia Librazhd

 Perfunduar

 30.04.19 shkarko

21.02.19

269

Rikonstruksion i kabinave elektrike,nenstacioni Tirana Qender 110/20kv dhe ndertimi i unazes kabllore 20kv te Fiderit L14 ME Fiderin C14 Nenstacioni Traktora

Kacdedja shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Tirane

Perfunduar 

 28.03.19 shkarko

21.02.19

270

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut

Perfunduar 

 27.03.19 shkarko

21.02.19

272

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

Perfunduar 

 

25.03.19 shkarko

21.02.19

273

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje

 Perfunduar

25.03.19 shkarko 

21.02.19

276

Studim projektim per ndertimin e Korpusit te Policise se Shtetit

Atelier 4 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

Perfunduar 

 26.03.19 shkarko

22.02.19

277

Riparim mirembajtje automjetesh

Alstezo shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej

Perfunduar 

 01.03.19 shkarko

22.02.19

278

Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

ALUIZNI Vlore

 Perfunduar

27.02.19 shkarko 

22.02.19

279

Testim per mirembajtjen dhe diagnostikimin e transformatoreve te N/Stacioneve TL/TM

Pronto Gaz shpk

Drejtoria e Tensinot te Larte

Perfunduar 

 29.03.19 shkarko

22.02.19

280

Ndertim i sistemit termik te trajtimit te naftes (RVM 400M3 me serpentine,FV kaldaje me sistem ngrohje me gaz te lengshem) NE QPN Kucove

SuperStar-Wb shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

 27.03.19 shkarko

22.02.19

281

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kavaje

Perfunduar 

25.03.19 shkarko 

22.02.19

282

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje

 Perfunduar

19.03.19 shkarko 

25.02.19

283

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje

Perfunduar 

09.04.19 shkarko 

25.02.19

284

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

 02.04.19 shkarko

25.02.19

285

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria prane Gjykates se Apelit Tirane

Perfunduar 

02.04.19 shkarko 

25.02.19

286

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Shkoder

Perfunduar 

02.04.19 shkarko 

25.02.19

287

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

Perfunduar 

 08.04.19 shkarko

25.02.19

288

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Apelit Tirane

Perfunduar 

02.04.19 shkarko 

25.02.19

289

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

11.04.19 shkarko 

25.02.19

292

Blerje materiale te ndryshme ndertimi per mirmbajtjen e rrugeve

Murati D shpk

Ndermarja e Sherbimeve Publike Berat

Perfunduar 

 12.04.19 shkarko

25.02.19

293

Blerje materiale Radiologjie per nevojat spitalore per vitin 2019

Medfau shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

 Perfunduar

 19.03.19 shkarko

25.02.19

294

Loti 3 Sherbimi i pastrimit per Bashkine Shoder Zona Perendimore

Shpresa shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

10.04.19 shkarko 

25.02.19

295

Drure dhe shkure dekorative

Albgarden shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit ,Bashkia Tirane

Perfunduar 

21.03.19 shkarko 

25.02.19

296

Blerje pompa centrifugale

SuperStar-Wb shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

 02.04.19 shkarko

25.02.19

298

Realizim i sherbimeve data,sistemit te sigurise dhe sistemeve smart te UKD-se

Albtelecom shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

28.03.19 shkarko 

26.02.19

302

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

   Perfunduar

02.04.19 
shkarko

26.02.19

305

Sherbim me roje private

Cullhaj shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

02.04.19 
shkarko 

26.02.19

306

Agregate Bujqesore

Trinity Trade Company shpk

Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore

  Perfunduar

03.04.19 shkarko 

26.02.19

307

Mirembajtje mjete transporti 2019 per DVP Fier

Alstezo shpk

Drejtoria Vendore Policise Fier

Perfunduar 

 25.03.19 shkarko

26.02.19

308

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e RTSH

   Perfunduar

08.04.19 shkarko 

26.12.19

309

Paisje Laboratorike per laboratoret e IT-se se FSHN-se

Jupiter Group shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

08.04.19 shkarko 

26.12.19

311

Hartim i planit te mbareshtimit ekonomia pyjore Sherre-Panarit,Korce

Deja shpk

Bashkia Korce

  Perfunduar

 04.04.19 shkarko

27.02.19

322

 

Plehra kimike,furnitura veterinare,farera,fidane,lule sezonale

 

Albgarden shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit

Perfunduar 

 20.03.19 shkarko

27.02.19

328

Loti 3 Sherbimi i pastrimit per Bashkine Shoder Zona Perendimore

Iridiani shpk

Bashkia Shkoder

 Perfunduar

 10.04.19 shkarko 

27.02.19

329

Sherbim i printimit te njoftimit te detyrimeve per vitin 2019

Adel Co shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

 Perfunduar

01.03.19 shkarko 

27.02.19

330

Blerje materiale ndertimi per KUZ dhe KUB,Bashkia Divjake

Murati D shpk

Bashkia Divjake

Perfunduar 

21.03.19 shkarko 

27.02.19

332

Loti 2 "Pajisje laboratorike per laboratoret e IT-se se FSHN-se

PC Store shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

08.04.19 shkarko  

27.02.19

333

Ndertimi i fushes se re te sportit,qyteti Prrenjas

Trema Engineering 2 shpk

Bashkia Prrenjas

  Perfunduar

15.04.19 shkarko 

27.02.19

334

Ndertimi i fushes se re te sportit,qyteti Prrenjas

Bajrami-N shpk

Bashkia Prrenjas

   Perfunduar

 15.04.19 shkarko

28.02.19

340

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

 Perfunduar

02.04.19 
shkarko 

28.02.19

341

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit

   Perfunduar

19.04.19 shkarko