Vendime Shkurt 2020  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Nr

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

1

03.02.20

129

Blerje materiale te ndryshme per Ujesjelles Kanalizime Librazhd-Prrenjas

Alen Co shpk

 

Ujesjelles Kanalizime Librazhd 

 Perfunduar

28.02.20 shkarko 

2

03.02.20

131

Evadim dhe trajtim i mbetjeve te rrezikshme spitalore

Pura Medical shpk

 

Spitali Obstetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine

Perfunduar 

15.04.20 shkarko 

3

03.02.20

133

Ndertimi i godines se re te ujesjellesit

4AM shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

 Perfunduar

05.05.20 shkarko 

4

03.02.20

134

Loti 3 Blerje ushqime blegtorale per Konviktet e Shkollave te Mesme

4S shpk

Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme

 Perfunduar

 06.03.20 shkarko

5

03.02.20

135

Loti 2 Blerje ushqime koloniale per Konviktet e Shkollave te Mesme

4S shpk

Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme

 Perfunduar

06.03.20 shkarko 

6

03.02.20

136

Loti 1 Blerje buke per Konviktet e Shkollave te Mesme

4S shpk

Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme

Perfunduar 

 26.02.20 shkarko

7

03.02.20

137

Sherbim i Lavanterise dhe Hotelerise ne Spitalin Rajonal Fier

Devis shpk

Spitali Rajonal Fier

Perfunduar 

28.02.20 shkarko 

8

03.02.20

139

Furnizim me lende ngrohese pelet

Nafire Molloholli pf

Spitali Rajonal Berat

Perfunduar 

 06.03.20 shkarko

9

04.02.20

141

Furnizim i sherbimit te lavanterise per Spitalin Rajonal Durres

Videl shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Durres

   Perfunduar

11.03.20 shkarko 

10

04.02.20

142

Sherbim me roje private

Anakonda Secirity shpk

KESH

Perfunduar 

 19.03.20 shkarko

11

05.02.20

143

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti i Tiranes

 Perfunduar

 28.02.20 shkarko

12

06.02.20

147

Blerje mjete pune ne kuader te projektit Afrimed

Trinity Trade Company shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar

26.02.20 shkarko 

13

06.02.20

149

Loti 1 Mbetje spitalore qe perfshin kodin 180101 dhe 180103 age bisturi

V.A.L.E Recycling shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Berat

 Perfunduar

28.02.20 shkarko 

14

06.02.20

150

Loti 2 Mbetje te rrezikshme spitalore qe perfshin kodin 180102 mbetje humane

V.A.L.E Recycling shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Berat

 Perfunduar

28.02.20 shkarko 

15

06.02.20

151

Blerje mjete pune ne kuader te projektit Afrimed

Ligus shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

 Perfunduar

26.02.20 shkarko

16

06.02.20

152

Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore

Nika shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

 19.03.20 shkarko

17

10.02.20

165

Sherbimi i pastrimit per Bashkine Shkoder Zona Lindore

Alko Impex General Construction

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

 04.03.20 shkarko

18

10.02.20

166

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Drejtoria Vendore e ASHK-se Vlore

Perfunduar 

24.02.20 shkarko 

19

10.02.20

170

Blerje boje printeri dhe fotokopje per qendrat dhe administraten e Albpetrol sha

Adastra shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

12.02.20  
shkarko
 

20

10.02.20

171

Dizenjim mjetesh per Policine e Shtetit

Albdesign PSP shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

Perfunduar 

 04.03.20 shkarko

21

12.02.20

174

Sherbim me roje private

Star Security Service shpk

Drejtoria Vendore e ASHK-se Vlore

Perfunduar 

 24.02.20 shkarko

22

12.02.20

175

Sherbim i pastrimit per Bashkine Shkoder Zona Perendimore

Borshi shpk

Bashkia Shkoder

Perfunduar 

04.03.20 shkarko 

23

12.02.20

176

Sherbimi i pastrimit per Bashkine Shkoder Zona Lindore

Borshi shpk

Bashkia Shkoder

   Perfunduar

  04.03.20 shkarko

24

12.02.20

177

Trajtimi i mbetjeve te rrezikshme spitalore,anatomike te lengeta dhe te ngurta per QSUNT

V.A.L.E Recycling shpk

Qendra Spitalore Univesitare Nene Tereza

 Perfunduar

02.04.20 shkarko 

25

13.02.20

183

Blerje kuti dhe dosje per ruajtje te perhershme

Adel Co shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave te Shtetit

Perfunduar 

17.02.20 shkarko 

26

14.02.20

185

Blerje lubrifikante (vajra,graso,filtra,etj) per kryerjen e sherbimeve profilaktike per mjetet e Bashkise Divjake

Top-Oil shpk

Bashkia Divjake

 Perfunduar

19.03.20 shkarko 

27

14.02.20

186

Pastrimi i qytetit dhe largimi i mbetjeve

Korsel shpk

Bashkia Sarande

 Perfunduar

21.05.20 shkarko 
26.05.20 shkarko

28

14.02.20

187

Sherbimi i Lavanterise dhe Hotelerise ne Spitalin Rajonal Fier

Devis shpk

Spitali Rajonal Fier

 Perfunduar

28.02.20 shkarko  

29

14.02.20

188

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti i Tiranes

Perfunduar 

28.02.20 shkarko 

30

14.02.20

189

Ndricimi rrugor me ndricues Solar LED 60W per lagjet Dragot,Hyse,Qafshkalle,Tafan Bashkia Belsh

MET-Engeneering shpk

Bashkia Belsh

Perfunduar 

02.04.20 shkarko 

31

17.02.20

190

Blerje Klori

Albania Distribution Chem shpk

Ujesjelles Kanalizime Kavaje

Perfunduar 

04.03.20 shkarko 

32

17.02.20

191

Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi

Albania Distribution Chem shpk

Ujesjelles Kanalizime Mirdite

Perfunduar 

 04.03.20 shkarko

33

18.02.20

196

Blerje bojera per printera dhe fotokopje

Read 2000 shpk

Enti Rregullator i Energjise

Perfunduar 

 05.03.20 shkarko

34

19.02.20

204

Blerje lubrifikante (vajra,graso,filtra,etj) per kryerjen e sherbimeve profilaktike per mjetet e Bashkise Divjake

Klosi-R Company shpk

Bashkia Divjake

 Perfunduar

19.03.20 shkarko 

35

19.02.20

205

Blerje elekropompa per nevoja te shoqerise

Klosi-R Company shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

01.04.20 shkarko 

36

19.02.20

206

Krijimi i bibliotekes dixhitale te universitetit "Ismail Qemali" Vlore

BNT Electronics shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

 12.03.20 shkarko

37

19.02.20

207

Riparim,hidroizolim i ndertesave Torneri+magazine

Colombo shpk

Kantieri i Ndertimit dhe Riparimit te Anijeve Reparti Ushtarak Nr.6022

Perfunduar 

09.04.20 shkarko 

38

20.02.20

208

Sherbim Dezinsektimi ne zonat bregdetare dhe urbane

Akademia e Shendetit Publik

Instituti i Shendetit Publik

Perfunduar 

01.04.20 shkarko 

39

20.02.20

209

Loti 1 Sherbm me roje private

Trrezhnjeva shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Kukes

Perfunduar 

24.02.20 shkarko 

40

20.02.20

212

Ndertim i shkolles 9-vjecare ne fshatin Darezeze

Kevin Construksion shpk

Bashki Fier

Perfunduar 

09.04.20 shkarko 

41

24.02.20

217

Blerje mjete transporti dhe agregat

Luar Bros shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit

Perfunduar 

19.03.20 shkarko 

42

24.02.20

218

Sherbim i transportit te stafit te IEVP Lushnje

Vera Kaja PF

Institucioni i Ekzekutmit te Vendimeve Penale Lushnje

Perfunduar 

12.03.20 shkarko 

43

24.02.20

219

Zona minerare nr 516/7,objekti:Skorske,zona minerare nr 516/7 qarku Elbasan miratuar ne planin vjetor minerar te vitit 2014

Loshi BL shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

02.09.20 shkarko 

44

24.02.20

220

Blerje kite reagent Loti 1 Laboratori Biokimik

Gamma shpk

Spitali Obstetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine

Perfunduar 

 19.03.20 shkarko

45

25.02.20

224

Blerje lende e pare per kaldajat-Biomase Pellet

Meteo shpk

Spitali Obstetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine

Perfunduar 

26.03.20 shkarko 

46

25.02.20

227

Blerje kancelari

Marketing & Distribution shpk

Albcontrol sha

Perfunduar 

02.04.20 shkarko 

47

26.02.20

234

Materiale Elektrike

Luar Bros shpk

Ndermarrja e Sherbimeve Publike Bashkia Korce

Perfunduar 

02.04.20 shkarko 

48

26.02.20

237

Furnizim dhe sherbime me ushqim (katering) per mensen e Qendres Sociale per vitin 2020

Nelsa shpk

Qendra Sociale te Qendrojme se Bashku

Perfunduar 

 09.04.20 shkarko

49

27.02.20

239

Blerje uniforma per personeliun e sherbimit te urgjences mjekesore

Univers Promotions shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

   Perfunduar

05.06.20 shkarko 

50

28.02.20

247

Blerje orendi zyre,kasaforta per Prokurorine e Pergjithshme dhe Institucionet e varesise

A&A Security Survey shpk

Zyra e Prokurorit te Pergjithshem

Perfunduar 

15.04.20 shkarko 

51

28.02.20

248

Materiale per lyerje

OL-Vahrmo shpk

Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik Tirane

 Perfunduar

 22.04.20 shkarko

52

29.02.20

249

Loti 1 Materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja spitalore

Megapharma shpk

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perfunduar 

 09.03.20 shkarko

53

29.02.20

250

Loti 3 "Riparim,mirembajtje sistemi te ngrohhje-ftohjeve ne Ministrine e Bujqesise Zhvillimit dhe Rural

Sulollari-Klima shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

  Perfunduar

08.04.20 shkarko