Vendime Shkurt 2020  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Nr

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

1

03.02.20

129

Blerje materiale te ndryshme per Ujesjelles Kanalizime Librazhd-Prrenjas

Alen Co shpk

 

Ujesjelles Kanalizime Librazhd 

 

 

2

03.02.20

131

Evadim dhe trajtim i mbetjeve te rrezikshme spitalore

Pura Medical shpk

 

Spitali Obstetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine

 

 

3

03.02.20

133

Ndertimi i godines se re te ujesjellesit

4AM shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

 

 

4

03.02.20

134

Loti 3 Blerje ushqime blegtorale per Konviktet e Shkollave te Mesme

4S shpk

Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme

 

 

5

03.02.20

135

Loti 2 Blerje ushqime koloniale per Konviktet e Shkollave te Mesme

4S shpk

Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme

 

 

6

03.02.20

136

Loti 1 Blerje buke per Konviktet e Shkollave te Mesme

4S shpk

Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme

 

 

7

03.02.20

137

Sherbim i Lavanterise dhe Hotelerise ne Spitalin Rajonal Fier

Devis shpk

Spitali Rajonal Fier

 

 

8

03.02.20

139

Furnizim me lende ngrohese pelet

Nafire Molloholli pf

Spitali Rajonal Berat

 

 

9

04.02.20

141

Furnizim i sherbimit te lavanterise per Spitalin Rajonal Durres

Videl shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Durres

 

 

10

04.02.20

142

Sherbim me roje private

Anakonda Secirity shpk

KESH

 

 

11

05.02.20

143

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti i Tiranes

 

 

12

06.02.20

147

Blerje mjete pune ne kuader te projektit Afrimed

Trinity Trade Company shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

 

 

13

06.02.20

149

Loti 1 Mbetje spitalore qe perfshin kodin 180101 dhe 180103 age bisturi

V.A.L.E Recycling shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Berat

 

 

14

06.02.20

150

Loti 2 Mbetje te rrezikshme spitalore qe perfshin kodin 180102 mbetje humane

V.A.L.E Recycling shpk

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Berat

 

 

15

06.02.20

151

Blerje mjete pune ne kuader te projektit Afrimed

Ligus shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

 

 

16

06.02.20

152

Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore

Nika shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

 

 

17

10.02.20

165

Sherbimi i pastrimit per Bashkine Shkoder Zona Lindore

Alko Impex General Construction

Bashkia Shkoder

 

 

18

10.02.20

166

Sherbim me roje private

Anakonda Secyrity shpk

Drejtoria Vendore e ASHK-se Vlore

 

 

19

10.02.20

170

Blerje boje printeri dhe fotokopje per qendrat dhe administraten e Albpetrol sha

Adastra shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

12.02.20  
shkarko
 

20

10.02.20

171

Dizenjim mjetesh per Policine e Shtetit

Albdesign PSP shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

 

 

21

12.02.20

174

Sherbim me roje private

Star Security Service shpk

Drejtoria Vendore e ASHK-se Vlore

 

 

22

12.02.20

175

Sherbim i pastrimit per Bashkine Shkoder Zona Perendimore

Borshi shpk

Bashkia Shkoder

 

 

23

12.02.20

176

Sherbimi i pastrimit per Bashkine Shkoder Zona Lindore

Borshi shpk

Bashkia Shkoder

 

 

24

12.02.20

177

Trajtimi i mbetjeve te rrezikshme spitalore,anatomike te lengeta dhe te ngurta per QSUNT

V.A.L.E Recycling shpk

Qendra Spitalore Univesitare Nene Tereza

 

 

25

13.02.20

183

Blerje kuti dhe dosje per ruajtje te perhershme

Adel Co shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave te Shtetit

Perfunduar 

17.02.20 shkarko 

26

14.02.20

185

Blerje lubrifikante (vajra,graso,filtra,etj) per kryerjen e sherbimeve profilaktike per mjetet e Bashkise Divjake

Top-Oil shpk

Bashkia Divjake

 

 

27

14.02.20

186

Pastrimi i qytetit dhe largimi i mbetjeve

Korsel shpk

Bashkia Sarande

 

 

28

14.02.20

187

Sherbimi i Lavanterise dhe Hotelerise ne Spitalin Rajonal Fier

Devis shpk

Spitali Rajonal Fier

 

 

29

14.02.20

188

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Universiteti i Tiranes

 

 

30

14.02.20

189

Ndricimi rrugor me ndricues Solar LED 60W per lagjet Dragot,Hyse,Qafshkalle,Tafan Bashkia Belsh

MET-Engeneering shpk

Bashkia Belsh

 

 

31

17.02.20

190

Blerje Klori

Albania Distribution Chem shpk

Ujesjelles Kanalizime Kavaje

 

 

32

17.02.20

191

Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi

Albania Distribution Chem shpk

Ujesjelles Kanalizime Mirdite

 

 

33

18.02.20

196

Blerje bojera per printera dhe fotokopje

Read 2000 shpk

Enti Rregullator i Energjise

 

 

34

19.02.20

204

Blerje lubrifikante (vajra,graso,filtra,etj) per kryerjen e sherbimeve profilaktike per mjetet e Bashkise Divjake

Klosi-R Company shpk

Bashkia Divjake

 

 

35

19.02.20

205

Blerje elekropompa per nevoja te shoqerise

Klosi-R Company shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

 

 

36

19.02.20

206

Krijimi i bibliotekes dixhitale te universitetit "Ismail Qemali" Vlore

BNT Electronics shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

 

 

37

19.02.20

207

Riparim,hidroizolim i ndertesave Torneri+magazine

Colombo shpk

Kantieri i Ndertimit dhe Riparimit te Anijeve Reparti Ushtarak Nr.6022

 

 

38

20.02.20

208

Sherbim Dezinsektimi ne zonat bregdetare dhe urbane

Akademia e Shendetit Publik

Instituti i Shendetit Publik

 

 

39

20.02.20

209

Loti 1 Sherbm me roje private

Trrezhnjeva shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Kukes

 

 

40

20.02.20

212

Ndertim i shkolles 9-vjecare ne fshatin Darezeze

Kevin Construksion shpk

Bashki Fier