Vendime Shkurt 2021  

Nr

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

1

01.02.2021

177

Ruajtja me roje private e Parkut Kombetar Butrint dhe sistem alarmi ne Muzeun Arkeologjik te tije

 

Anakonda Security shpk

Zyra Administrative Koordinimit Butrint, Sarande

Perfunduar  

19.02.21  
shkarko  

2

01.02.2021

178

Ruajtja me roje private e Parkut Kombetar Butrint dhe sistem alarmi ne Muzeun Arkeologjik te tije

Anakonda Security shpk

Zyra Administrative Koordinimit Butrint, Sarande

Perfunduar  

19.02.21  
shkarko  

3

02.02.2021

183

Sherbim I ruajtjes me roje private dhe sisteme elektronike te objekteve te Dega e Doganes Elbasan

Dea Security shpk

Dega e Doganes Elbasan

 

Perfunduar 

 

 

19.02.21  
shkarko 

 

4

02.02.2021

184

Sherbim privat I sigurise fizike te Deges se Doganes Vlore

Nazeri 2000 shpk

Dega e Doganes Vlore

Perfunduar 

16.02.21  
shkarko 

5

03.02.2021

188

Printim Faturash

Inform Albania shpk

Ujesjelles Kanalizime Shkoder sh.a

 

 

6

03.02.2021

189

Sherbim I printimit dhe zarfimit te faturave per nevojat e UKD

INPRESS shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres sh.a

 Perfunduar

26.02.21  
shkarko  

7

04.02.2021

192

Mbikqyrje Riforcimin e njesive te banimit ne ndertesa (pallat), te cilat jane kualifikuar si objekte me demtime te medha ose demtime shume te renda jostrukturore dhe qe nuk duhen rindertuar nga e para

Studio Services K-SA

Bashkia Durres

Perfunduar 

08.02.21  
shkarko 

8

05.02.2021

196

Loti 1: Riparim dhe mirembajtje automjetesh per Qendren Spitalore Universitare "Nene Tereza"

Alstezo sh.a

Agjensia e Blerjeve te Perqendruara

 

9

06.02.2021

201 

Sherbime te dezinfektimit te mjediseve, COVID-19

Egian Med shpk

Universiteti I Elbasanit "Aleksander Xhuvani

 Perfunduar

16.02.21  
shkarko 

10

08.02.2021

206

Blerje klor

Albania Distribution Chem shpk

Ujesjelles Kanalizime Kavaje sh.a

 Perfunduar

26.02.21  
shkarko 

11

08.02.2021

208

Sherbim I internetit per Bashkine Elbasan dhe Njesite Administrative

Vodafone Albania sha

Bashkia Elbasan

 Perfunduar

26.02.21  
shkarko 

12

08.02.2021

209

Loti I: Blerje mish vici, mish pule dhe veze

MC Catering shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Cerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tirane

 

13

09.02.2021

211

Sherbimi I printimit dhe zarfimit te faturave per nevojat UKD

Inform Albania shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres sh.a

 Perfunduar

26.02.21  
shkarko  

14

10.02.2021

225

Loti 2: Supervizion Mirembajtje me performance te rrugeve Rajoni Qendror

C.E.C Group shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptare

Perfunduar 

11.02.21  
shkarko 

15

11.02.2021

228

Blerje Ushqime per Vitin 2021 - Loti IV - "Blerje artikuj ushqimore"

Eagle Cons

Drejtoria e Pergjithshme e Cerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tirane

 

 

16

11.02.2021

229

Blerje Ushqime per Vitin 2021 - Loti III - "Blerje buke dhe integrale"

Eraldo-2013 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Cerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tirane

 

 

17

11.02.2021

230

Materiale Promocionale

Kristalina-KH shpk

Agjensia Kombetare e Turizmit

 

18

12.02.2021

236

Mbikqyrje Riforcimin e njesive te banimit ne ndertesa (pallat), te cilat jane kualifikuar si objekte me demtime te medha ose demtime shume te renda jostrukturore dhe qe nuk duhen rindertuar nga e para

Studio Services K-SA

Bashkia Durres

 Perfunduar

16.02.21  
shkarko 

 

19

12.02.2021

238

Modernizimi I ndricimit publik rrugor ne Gjirokaster

Mag Utilities shpk

Bashkia Gjirokaster

 

 

20

12.02.2021

239

Blerje prokal leje qarkullimi per mjetet rrugore

Albdesign PSP shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor

 

21

15.02.2021

246

Loti 1: "F.V pajisje hotelerie dhe mjeksor per maternitetin e Beratit "

Biometric Albania shpk

Spitali Rajonal Berat

 

22

15.02.2021

247

Materiale Promocionale

Albdesign PSP shpk

Agjencia Kombetare e Turizmit

 

23

15.02.2021

248

Loti III: "Blerje buke thekre dhe integrale"

Kadra shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Cerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tirane

 

24

16.02.2021

251

Rehabilitimi I portave te remontit (Bjefi I Poshtem), portave te remontit dhe udhezuesve tek pusi I konservimit (Bjefi I Siperm)

Europa shpk

Njesia e Prodhimit HEC Fierze

 

25

16.02.2021

258

Blerje bari"avipiravir 200 mg, Njesia Tablete per nevoja te QSU Nene Tereza per nje periudhe 12 mujore

Intermed shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

 

26

17.02.2021

259

Sherbim I pastrimit, grumbullimit, dhe largimit te mbetjeve te qytetit Cerrik dhe Njesive Administrative

Rej shpk

Bashkia Cerrik

 

27

18.02.2021   

264

Dezinfektim I ambjentit te brendeshme dhe te jashteme te spitalit dhe poliklinika per situaten e krijuar nga Covid-19

Alpen Pulito

Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje

 

28

19.02.2021

275

Supervizion Mirembajtje me performance te rrugeve Rajoni Jugor

47 EK79 Iliriada P.K.S shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptare

 

29

19.02.2021

276

Blerje kancelarie dhe bojera per Bashki, QKB, Agjensine e Pyjeve, SHMZSH dhe Gjendjen Civile

Marketing & Distribution shpk

Bashkia Elbasan

 

30

19.02.2021

277

Rikonstruksion I rruges Qafe Qele (Vau I Dejes) - Koman

Geci shpk

Kesh sh.a

 

31

23.02.2021

312

HR & Payroll per listpagesat

Infosoft Systems & Info Business Solution

Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a

 

32

24.02.2021

331

Furnizim dhe shrbime me ushqim per mencat

Dion Al shpk

Qendra Sociale Gonxhe Bojaxhi

 

 

33

24.02.2021

332

Loti II: Sherbim I pastrimit te zones Tirana II

Rej shpk

Bashkia Tirane

 

34

24.02.2021

333   

Sherbim I printimit te njoftim detyrimeve per vitin 2011

INPRESS shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV)

 

35

24.02.2021

335

Furnizim me teste Serologjike per Analizator Abbot Architect i2000 ose ekuivalent per nevoja te QSUNT (per 12 muaj)

Pegasus shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

 

36

24.02.2021

340 

Sherbim I suajtjes dhe sigurise fizike me Roje Private dhe monitorimi ne distance

Ndreu Security Services shpk

Agjensia e Paqrqeve dhe e Rekeacionit

 

37

24.02.2021

341

Automatizimi I proceseve te AKEP

Kreatx shpk

Autoriteti I Komunikimeve Elektronike dhe Postare

 

 

38

24.02.2021

342

Kalimi I ndricimit ne LED per eficensen energjitike ne terminale dhe ne infrastrukturen portuale

Mag Utilities shpk

Autoriteti Portual Durres

 

39

24.02.2021

343

Sherbim mirembajtje objekti ndertimor, per Spitalin Psikiatrik " Sadik Dinci" Elbasan

Flonja shpk

Agjensia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

26.02.21  
shkarko 

40

25.02.2021

346

Loti II - Pacemaker VVIR dhe DDDR

O.E.S Distrimed shpk

Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"

 

41

25.02.2021

347

Materiale per lyerje

Ol Vahrom shpk

Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik Tirane

 

42

26.02.2021

354

Rikonstruksion I kabinave si dhe rrjeti TU me ABC ne JUG, I zonave te mbetura jashte projektit te Kooperacionit Italian

Gjikuria shpk

Drejtoria Rajonale e OSSH sh.a Vlore

 

43

26.02.2021

355

Asflato beton e bitum per sperkatje

Biba-x shpk

Ndermarrja e Sherbimeve Publik, Bashkia Korce

 

 

44

26.02.2021

356

Mirembajtje Sistem Billingu

Infosoft Systems shpk & Info Busines Solution shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a