Kontakt  

 Komisioni i Prokurimit Publik
 Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"
 Sheshi "Nënë Tereza"
 Kodi Postar 1010, Tiranë

 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Na Kontaktoni  

 Komisioni i Prokurimit Publik
 Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"
 Sheshi "Nënë Tereza"  
 Kodi Postar 1010, Tiranë

 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al