Vendime Qershor 2010  

     ·  "Radika" shpk, Komuna Kala e Dodes, Ndertim Ujsjellesi, dt. 04.06.2010 
     ·  "Albavia" shpk & "Albstar" shpk, Bashkia Tirane, Rikualifikim Urban i Parkut, dt. 04.06.2010  
     ·  "Miki Konstruksion" shpk & "Lami" shpk, UK Shkoder, Ndertim Ujesjellesi, dt. 10.06.2010
     ·  "Bruci" Shpk, Bashkia Tirane, Pastrimi i Zones Lindore, dt. 14.06.2010
     ·  "Cartoshop" shpk, Posta Shiptare sha Tirane, Blerje Zarfa, dt. 18.06.2010  
     ·  "AEE" shpk,  Autoriteti Portual Durres, Sistemi i Supervizionit te rrjetit 20 kv dhe 0.4 kv, dt. 18.06.2010
     ·  "Infosoft System" sha, Bashkia Durres, Blerje Paisje Informatike, dt. 18.06.2010 
     ·  "Tusha-Alb" shpk & "Blinishta" shpk, Bashkia Shkoder, Rikonstruksion shkolla "Skenderbeg" dt. 18.06.2010 
     ·  "Nika" shpk Bashkia Shkoder, Rikonstruksion shkolla "Skenderbeg", dt. 18.06.2010 
     ·  "Lacaj" shpk & "Kadia" shpk, Bashkia Shkoder, Rikonstruksion shkolla "Skenderbeg", dt. 18.06.2010
     ·  "Klej - Ar Construksion" shpk, ASHR Tirane, Projekt Preventiv, dt. 18.06.010
     ·  "Marvi - J" shpk, Universiteti Bujqesor Tirane, Sherbim Ruajtje, dt. 25.06.2010 
     ·  "STAR-07" shpk Bashkia Vlore, Ruajtja e Objekteve te Bashkise, dt. 25.06.2010
     ·  "Gjergji Computer" sha, UK Pogradec, Blerje Paisje Kompiuterike, dt. 29.06.2010 
  
 


2010  Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor  
2011  Janar  Shkurt  Mars  Prill 
Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor