Vendime Janar 2014  
Keshillohet qe vendimet te shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Dt. e marrjes së informacionit

Statusi

Vendimi

07.01.2014

 

8

Rikonstruksion rruge te brendshme 60km Komuna Lekbibaj

"Anisa"shpk

Komuna "Lekbibaj"

Perfunduar

09.01.14  me teper...

08.01.2014

14

Projekte dhe material Promocional

"Ilar"shpk

"Posta Shqiptare"

 

Perfunduar 

 23.01.14 me teper..

 08.01.2014

17

Implementim I sistemit kompjuterik billing e financiar

"Communication Progress"shpk

"Ujesjelles Kanalizime"SHA Sarande

 

Perfunduar 

 20.01.14 me teper...

 13.01.2014

43

Rruajtja e sigurise fizike te Universitetit te Tiranes dhe  filialeve "I ndare ne tre lote:Loti I dyte:Rruajtja e sigurise fizike te filialit te UT,Kukes

"Eurogjici Security"shpk

"Universiteti I Tiranes"

22.01.14 

Perfunduar 

25.01.14  me teper...

14.01.2014

50

Rruajtja e sigurise fizike te Universitetit te Tiranes dhe  filialeve. Loti 3

"Elnado"shpk & "SB-Security" shpk

"Universiteti I Tiranes"

22.01.14 

 Perfunduar

 25.01.14 me teper...

15.01.2014

62

Loti I:Rruajtja e sigurise fizike te Universitetit te Tiranes

"S.S.X" shpk + "Cullhaj" shpk + "Jori" shpk

"Universiteti I Tiranes"

 

 Perfunduar

 05.02.14 me teper...

16.01.2014

66

Blerja e konteniereve 120l,240l,1100l

"TRINITY Trade Company" shpk

"Bashkia Shkoder"

 

 Perfunduar

 06.02.14 me teper...

20.01.2014

86

Blerje Projekte dhe Materiale Promocional

"Expo Vision Albania" shpk

"Posta Shqiptare" sha

 21.01.14

Perfunduar 

24.01.14  me teper..

20.01.2014

87

"Botimi I librave te pyetesorëve të ripunuar per testimin teorik te lejeve te drejtimit te kategorive A+B,C,D dhe CE"

"Expo Vision Albania" shpk

"Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit te Transportit Rrugor"

22.01.14

Perfunduar 12.02.14 me teper...

22.01.2014

97

"Sherbim I Rruajtjes dhe Sigurise Fizike I Objekteve te D.R.SH.T.RR.Korce"

Shrsf "Eurogjici Security" shpk

"Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor,Korce"

 

Perfunduar 

05.02.14 me teper... 

23.01.2014

102

"Ndertim lulishte te parafabrikat"

"B'93" shpk

"Bashkia Patos"

 30.01.14

 Perfunduar

 04.02.14 me teper...

27.01.2014

126

"Sherbim I ruajtjes dhe te sigurise fizike me subjekte private te nderteses te Ministrise se Mjedisit"

Shrsf "ALBGUARDIA" shpk

"Ministria e Mjedisit

Perfunduar 30.01.14 me teper...

28.01.2014

130

"Rikonstruksion I magazines arshives dhe blerje rafte"

"Leon Konstriksion" shpk

"Bashkia Tirane"

Perfunduar 19.02.14 me teper...