Vendime Janar 2015  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

05.01.15

2

"Sigurimi I sherbimit me SHRSF per stacionin Elbasan"

 

"Dea Secuirity"shpk 

 

"Hekurudha Shqiptare"sha

   Perfunduar

20.01.15 shkarko

06.01.15

5

"NdertiM I linjes per furnizimin me uje nga depo Tepelene ne qytetin e Memaliaj"

"Curri"shpk

"Ujesjelles Tepelene"sha

   Perfunduar

02.02.15 shkarko 

06.01.15

6

"Ndertim I linjes se jashtme te ujesjellesit Ballsh"

Curri"shpk

"Bashkia Ballsh"

   Perfunduar

15.01.15 shkarko

06.01.15

7

""Banese tip 83/5,8 kate me 35 apartamente dhe nje kat njesi sherbimi ne qytetin e Beratit"

"Avduli"shpk

"Enti Kombetar I Banesave"

  Perfunduar 

29.01.15 shkarko 

06.01.15

8

"Rehabilitimi I fasadave pergjat Bulevardit"Republika"Berat

"Ad-Star"shpk

"Bashkia Berat"

    Perfunduar

20.01.15 shkarko

07.01.15

10

"Furnizim dhe instalimi pajisje dhe tablet per integrimin e platforms e-learning per shkollat e mesme te pergjithshme"

"Computer & Copier Systems"C.C.S shpk

"Ministria e Arsimit dhe Sportit"

   Perfunduar

 16.01.15 shkarko

08.01.15

11

"Sherbimi I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare per vitin 2015"

"Toni Security"shpk

"Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare"

   Perfunduar 

 22.01.15 shkarko

08.01.15

12

"Sherbim I intranet/Internet ne zyra postare dhe Filiale e Dege te Posta Shqiptare"sha

"Communication Progress"

"Interpost"shpk

 Perfunduar

10.02.15 shkarko

08.01.15

15

"Lidhja e rruges Transballkanike me superstraden Fier-Lushnje"

"PE-VLA-KU"shpk

"Fondi Shqiptar I Zhvillimit"

 Perfunduar

 

 06.02.15 shkarko

09.01.15

22

"Shoqerimi I ruajtjes se objekteve dhe personelit me roje te kategorise 1.3 A Qarku Lezhe"

"Aulona Pol 1"shpk

"Posta Shqiptare"sha

  Perfunduar 

 23.01.15 shkarko

09.01.15

25

"Blerje karburanti per nevojat e KESH sha"Loti 1 "Blue Diesel 10 ppm"

"A&V-Oil"shpk

"KESH"sha (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare"

   Perfunduar

29.01.15 shkarko

12.01.15

26

"Sherbime me roje private"

"Taulanti"shpk

"Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Permet"

  Perfunduar 

27.01.15 shkarko 

12.01.15

27

"Sherbimi I ruajtjes e sigurimit fizik te ambjenteve nen administrimin e DRSHTRR Lac dhe shoqerimi I vlerave monetare ne banke"

"Lama"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Lac"

 Perfunduar

22.01.15 shkarko

14.01.15

32

"Sherbim karoatrec dhe parkim"

"Xhast"shpk

"Drejtoria e Policise e Qarkut Tirane"

 Perfunduar

16.01.15 shkarko

15.01.15

35

"Blerje dhe mirembajtje e sistemit te survejimit"

"Telesys-AB"shpk

"Termocentrali Vlore"sha

 Perfunduar

10.02.15 shkarko

16.01.15

46

"Ndertim I Qendres Shendetesore Divjake"

"BE-IS & EGLAND"shpk

"Bashkia Divjake"

Perfunduar

12.02.15 shkarko 

19.01.15

53

"Loti 2"Sherbim privat i sigurise fizike te filialit te UT.Kukes"

"Eurogjici Security"

"Universiteti i Tiranes"

Perfunduar

27.01.15 shkarko

20.01.15

56

"Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Qendres se Botimeve Zyrtare per vitin 2015"

"S.S.X"shpk

"Qendra e Botimeve Zyrtare"

Perfunduar

29.01.15 shkarko

21.05.14

64

"Sherbimi i ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare"

"Siguria"shpk

"Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane"

Perfunduar

10.02.15 shkarko

21.01.15

65

"Per blerjen e materialeve promocionale"

"Graphic-Line-01"shpk

"Posta Shqiptare"sha

 Perfunduar 

05.02.15 shkarko 

22.01.15

68

Loti 1"Sherbim privat i sigurise fizike te UT"

"Nazeri 2000"shpk

"Universiteti i Tiranes"

Perfunduar

12.02.15 shkarko

23.01.15

72

"Rikonstruksion shetitorja Taulantia faza II (loti II)

"Curri"shpk

"Bashkia Durres"

   Perfunduar

06.02.15 shkarko 

26.01.15

77

"Ruajtja dhe siguria me roje private te Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Mat"

"Kevenjo"shpk

"Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat"

Perfunduar

10.02.15 shkarko

27.01.15

88

"Sherbim I ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Mat"

"Toni Security"shpk

"Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat"

Perfunduar

 

10.02.15 shkarko 

27.01.15

91

"Ndertimi I Qendres Shendetesore Divjake"

"Salillari"shpk

"Bashkia Divjake"

Perfunduar

16.02.15 shkarko

27.01.15

93

Loti 1 "Sherbim privat I sigurise fizike te UT"

"Eurogjici Securitu"shpk

"Universiteti I Tiranes"


 

Perfunduar

  

12.02.15 shkarko 

28.01.15

96

Loti 1 "Sherbim privat I sigurise fizike te UT"

"SSX+Cullhaj+Siguria"shpk

"Universiteti I Tiranes"

Perfunduar

12.02.15 shkarko

28.01.15

98

"Gjelberimi I segmenteve rrugore kombetare"Pashaliman-Orikum-Llogara"

"AlbGarden"shpk

"Bashkia Orikum"


Perfunduar

 

12.02.15 shkarko 

28.01.15

99

"Kryerja e Sherbimit te printimit dhe zarfimit te fatures mujore si dhe listave te abonenteve"

"Adel Co"shpk

"Ujesjelles Kanalizime Tirane"sha

  Perfunduar

04.02.15 shkarko

29.01.15

115

"Blerje karbon aktiv per shoqerine UKT"sha

"2-MJ"shpk

"Ujesjelles Kanalizime Tirane"sha

  Perfunduar

05.02.15 shkarko