Vendime Janar 2016  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

05.01.16

1

Mirembajtje bazuar ne performance ne segmented rrugore Marika-Koder Rashbull-k\Nish Tulla-Shkozet-4 Rruget-Pjeze Durres-Bishti i Palles-deg Fllake-Radiostacioni-Katund i ri,4 Rruget-Shijak-Mamiinas-Gjepalaj,Plepa-Perroi i Agait-Mbik hyrje Kavaje,K/Rr.Nac Nr4-Spille 82.1km Kontrata 6

Almo Konstruksion & Ndregjoni shpk

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

Perfunduar

20.01.16 shkarko 

05.01.16

8

Sherbim mbikqyrje per punimet/sherbimin e zhvendosjes se mbetjeve te ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i tij

A&E Engineering shpk

Ministria e Mjedisit

 Perfunduar

 04.02.16 shkarko

06.01.16

9

Mirembajtje bazuar ne performance ne segmentet rrugore Cerrik-Shales-Belsh-Grekan-Dragot,Belsh-Deg.Fierze-Kosove-Ks e vogel,Grekan-Deshiran-Vlashuk,K/Shterman-K/Radio Stacioni,Gostime-Mollas-Selite,Kthesa Rrases-Kryq.Rruga Belsh-Pajove 77.7km Kontrata 8

Blerimi shpk

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

Perfunduar 

26.01.16 shkarko 

07.01.16

11

Mirembajtje bazuar ne performance ne segmentet rrugore Tirane-Ndroq-Romanat-Plepa,Ura e Farkes-Qender Fshat Baldushk-Mustafa Kocaj,Vaqar-Vishaj,Peze e Vogel-Peze e Madhe 58.3km Kontrata 4

Alb Shpresa shpk

Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane

  Perfunduar

 22.01.16 shkarko

07.01.16

12

Loti 1 Sherbim me roje private

Aulona Pol shpk

Universiteti i Tiranes

  Perfunduar 

 15.02.16 shkarko

08.01.16

16

Sistemim-Asfaltim rruge te brendshme fshati Maliq

Vashtemia shpk

Bashkia Maliq

Perfunduar 

13.01.16 shkarko 

11.01.16

22

Blerje pajisje kembimi per vincin MHC 200-115

Arblev shpk

Autoriteti Portual Durres

  Perfunduar

26.01.16 shkarko

13.01.16

31

Sherbim me roje private

N.S.S shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane

Perfunduar 

 14.09.16 shkarko

13.01.16

33

Rikonstruksion i shkolles se mesme koreografike

Leon Konstruksion shpk

Ministria e Arsimit dhe Sportit

  Perfunduar

05.02.16 shkarko

13.01.16

34

Mirembajtje rutine me performance aksi rrugor Palase-Sarande 69 km

BO Arti & Gjikuria shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

  Perfunduar

09.02.16 shkarko

14.01.16

37

Sistemim-Asfaltim rruge te brendshme fshati Maliq

Kevin Construksion shpk

Bashkia Maliq

  Perfunduar 

 15.02.16 shkarko

14.01.16

38

Rikualifikim i sheshit Rilindja dhe i fasadave

Kevin Construksion shpk

Bashkia Kolonje

Perfunduar 

 04.02.16 shkarko

14.01.16

39

Loti 1 Mbikqyrja e punimeve per objektin Rehabilitimi i gjelberimit anesor dhe rrethrotullimeve ne segmentin Lushnje-Berat

Zenit 06 shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

15.02.16 shkarko 

14.01.16

40

Loti 2 Mbikqyrja e punimeve per objektin Rehabilitimi i gjelberimit anesor dhe rrethrrotullimeve ne segmentin Lushnje-Berat

Zenit 06 shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

  Perfunduar

 15.02.16 shkarko

15.01.16

42

Mbrojtje dhe sistemim me prita malore i Perroit te Gomsiqes ne HEC Vau i Dejes

Gjoka Konstruksion shpk

KESH

  Perfunduar

09.02.16 shkarko

15.01.16

47

Blerje e orendive dhe paisjeve per HEC Vau i Dejes

Shaga shpk

Njesia Periferike HEC Vau i Dejes Shkoder

Perfunduar 

28.01.16 shkarko 

15.01.16

49

Rikonstruksion i shkolles se mesme koreografike

Nika shpk

Ministria e Arsimit dhe Sportit

  Perfunduar 

05.02.16 shkarko 

15.01.16

50

Mirembajtje rutine e dimerore me perfornance rruga Jorgucat-ura e Gajdarit+rruga Ura e Kranes-Konispol 62km

Gjikuria shpk

Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster

Perfunduar 

 09.02.16 shkarko

18.01.16

54

Studim projektim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta

Taulant shpk

Ministria e Transportit Dhe Infrastruktures

Perfunduar 

 17.02.16 shkarko

18.01.16

55

Loti 8 Sherbim me roje private qarku Korce

Vaso Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

23.02.16 shkarko 

20.01.16

60

Rikonstruksion i ish-godines se ASHR-se per vendosjen e zyrave te Inspektoriatit Shteteror Shendetesor Qendror

Sireta 2F shpk

Inspektoriati Shteteror Shendetesor Qendror

  Perfunduar

10.02.16 shkarko

21.01.16

68

Loti 3 Sherbim me roje private


Eurogjici Security shpk

KESH

  Perfunduar 

 10.02.16 shkarko

21.01.16

69

Loti 4 Sherbim me roje private


Eurogjici Security shpk

KESH

Perfunduar 

10.02.16 shkarko 

21.01.16

70

Loti 2 Sherbim me roje private


Eurogjici Security shpk

KESH

Perfunduar 

10.02.16 shkarko 

21.01.16

71

Loti 1 Sherbim me roje private


Eurogjici Security shpk

KESH

  Perfunduar

10.02.16 shkarko

21.01.16

74

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapesinor

  Perfunduar

 18.02.16 shkarko

22.01.16

77

Blerje veshje speciale

AN & RA shpk

Drejtoria Nr 2 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

09.02.16 shkarko 

22.01.16

78

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapesinor

Perfunduar 

 18.02.16 shkarko

22.01.16

80

Rikonstruksioni i rruges Vrine-Fshati Rinia

Nika shpk

Bashkia Durres

  Perfunduar

10.02.16 shkarko

22.01.16

81

Blerje Uniforma per punonjesit e Postes Shqiptare

Malbertex shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

17.02.16 shkarko

25.01.16

85

Rikonstruksion i pjesshem i magazinave dhe garazheve te NJMT

Erges Mat shpk

OST Njesia e Mirembatjejs se Transmetimit

Perfunduar 

10.02.16 shkarko 

25.01.16

86

Loti 3 Sherbim me roje private

S.S.X shpk

KESH

  Perfunduar 

 10.02.16 shkarko

25.01.16

87

Loti 4 Sherbim me roje private

Balili-Ko shpk

KESH

  Perfunduar

10.02.16 shkarko 

25.01.16

88

Loti 1 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

KESH

  Perfunduar 

 10.02.16 shkarko

26.01.16

95

Loti 2 Blerje furgon i blinduar cope 5

Si & Co Company shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

19.02.16 shkarko 

26.01.16

96

Sherbim me roje private

Nisa Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster

Perfunduar 

 10.02.16 shkarko

26.01.16

97

Loti 4 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

KESH

   Perfunduar

 10.02.16 shkarko

26.01.16

98

Loti 3 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

KESH

  Perfunduar 

 10.02.16 shkarko

26.01.16

99

Loti 2 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

KESH

  Perfunduar

10.02.16 shkarko

27.01.16

100

Loti 1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

KESH

  Perfunduar

10.02.16 shkarko

27.01.16

103

Rikonstruksion i hapesirave urbane ne lagjen 30 vjetori

Ngracan 1934 shpk

Bashkia Berat

  Perfunduar 

23.02.16 shkarko 

27.01.16

104

 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Tregu i shitjes me shumice fruta perime Lushnje

  Perfunduar 

18.02.16 shkarko 

27.01.16

105

 Sherbim me roje private

Vaso Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Korce

Perfunduar 

 08.02.16 shkarko

27.01.16

106

Sherbim mirembajtje e sistemeve te alarmit,verifikimi dhe reagimi me grup te gatshem ne te gjitha filialet dhe sherbimin me GPS

Ro Gat Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

01.03.16 shkarko

28.01.16

113

Loti 3 Sherbim me roje private

Aulona Pol1 shpk

KESH

Perfunduar 

10.02.16 shkarko 

28.01.16

114

Loti 4 Sherbim me roje private

Aulona Pol1 shpk

KESH

  Perfunduar

10.02.16 shkarko

29.01.16

115

Blerje e dy automjeteve teknologjike per ndermarrjen komunale

Gajd Company shpk

Bashkia Gjirokaster

Perfunduar 

23.02.16 shkarko 

29.01.16

118

Loti 2 Blerje furgon i blinduar cope 5

Shuaden shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

 19.02.16 shkarko

26.01.16

119

Blerje Uniforma per punonjesit e Postes Shqiptare

Euro 2001 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

17.02.16 shkarko 

26.01.16

120

Instalimi i sistemit te kamerave per survejimin e territorit te n/stacioneve dhe ambienteve te brendshme si dhe disa segmente te linjave 400-220v

B360 shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

  Perfunduar

25.02.16 shkarko