Vendime Janar 2018  
Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.01.18

12

Hartim i projekt-preventivit te objektit "Furnizim me uje i Tiranes nga burimi i Gurit te Bardhe dhe shtimi i prodhimit te energjise ne Hecet"

Invictus shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

Perfunduar 

13.03.18 shkarko 

03.01.18

15

Sherbim me ruajtje private

International Security Albania shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

05.02.18 shkarko 

03.01.18

16

Sherbim me ruajtje private

Nazeri 2000
shpk

Gjykata e Apelit Gjirkaster

 Perfunduar

 26.01.18 shkarko

03.01.18

17

Loti 2 Sherbim me ruajtje private

Nazeri 2000
shpk

DRSHTR Elbasan

Perfunduar 

09.01.18 shkarko 

04.01.18

21

Loti1 Blerje mobilerie orendi dhe paisje te tjera

Muca shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

 02.02.18 shkarko

04.01.18

22

Furnizim vendosje komplet ajerftohsash per gjeneratoret e agregateve ne HEC Vau Dejes

Kledia-06 shpk

Korporata Elektrenergjitike Shqiptare

 Perfunduar

15.02.18 shkarko 

05.01.18

23

Sherbim per bleresimin e sistemeve te IT

Baker Tilly Albania shpk

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare

Perfunduar 

05.02.18 shkarko 

05.01.18

29

Blerje diploma per studentet e Universitetit te Tiranes

Kristalina-KH shpk

Universiteti i Tiranes

 Perfunduar

01.02.18 shkarko 

05.01.18

30

Furnizim vendosje komplet ajerftohsash per gjeneratoret e agregateve ne HEC Vau Dejes

Power Industries shpk

Korporata Elektrenergjitike Shqiptare

Perfunduar 

15.02.18 shkarko 

05.01.18

32

Sherbim me roje private

Safe shpk

Drejtoria e Aluizni-t Tirana Veri

Perfunduar 

08.02.18 shkarko 

08.01.18

34

Sisteme vezhgimi DVR/NVR me 4 kamera,me 8 kamera,me 16 kamera dhe kamera per automjete

Elektrosek shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

25.01.18 shkarko 

09.01.18

37

Shpenzime per policine private

Eurogjici Security shpk

Albcontrol

  Perfunduar 

12.02.18 shkarko 

09.01.18

38

Shoqerimi i vlerave monetare

Nazeri 2000 shpk

DRSHTR Tirane

Perfunduar 

 05.02.18 shkarko

11.01.18

40

Furnizim vendosje komplet ajerftohsash per gjeneratoret e agregateve ne HEC Vau Dejes

Novamat shpk

Korporata Elektrenergjitike Shqiptare

  Perfunduar 

15.02.18 shkarko 

11.01.18

42

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

Perfunduar 

 13.02.18 shkarko

12.01.18

46

Shoqerimi i vlerave monetare

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

19.01.18 shkarko 

12.01.18

47

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore

  Perfunduar

13.02.18 shkarko 

12.01.18

48

Sherbim me roje private

Ballazhi shpk

Prefekti i Qarkut Tirane

Perfunduar 

12.02.18 shkarko 

12.01.18

49

Blerje diploma per studentet e Universitetit te Tiranes

Dynamicx Group shpk

Universiteti i Tiranes

 Perfunduar

 01.02.18 shkarko

12.01.18

50

Ndertim palestre "Shkolla e Mesme e Bashkuar Farke"

Colombo shpk

Bashkia Tirane

  Perfunduar

19.02.18 shkarko 

15.01.18

54

Rikonstruksion i Muzeut Historik SINJE

Pienvis shpk

Bashkia Berat

Perfunduar 

06.02.18 shkarko 

15.01.18

61

Blerje baze materiale objekti "Rruga Kompleksi Blektoral"

Sark shpk

Bashkia Roskovec

 Perfunduar

 17.01.18 shkarko

17.01.18

73

Sherbim me roje private

Snajper Security shpk

ALUIZNI Tirane

Perfunduar 

12.02.18 shkarko 

18.01.18

76

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ALUIZNI Tirane 

Perfunduar 

12.02.18 shkarko 

19.01.18

80

Sherbim me roje private

Ernisa-S shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

Perfunduar 

07.02.18 shkarko 

19.01.18

81

Sherbim me roje private

Ales shpk

ALUIZNI Tirane

Perfunduar 

12.02.18 shkarko 

19.01.18

82

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

ALUIZNI Tirane

Perfunduar 

 12.02.18 shkarko

22.01.18

83

Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

  Perfunduar 

21.02.18 shkarko 

22.01.18

84

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

 Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

Perfunduar 

07.02.18 shkarko 

23.01.18

96

Blerje set te urgjences mjekesore

Almedical shpk

Qendra Kombetare e Urgjences Mjekesore

Perfunduar 

 19.02.18 shkarko

23.01.18

97

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Tregu me shumice i shitjes fruta perimeve

Perfunduar 

19.02.18 shkarko 

23.01.18

98

Blerje paisje dhe orendi per arredimin e pikave te reja te kujdesit ndaj klientit

Bolt shpk

Ujesjelles Kanalizime Tirane

   Perfunduar

15.02.18 shkarko

24.01.18

100

Sherbim me roje private

Start 2000 shpk

FSDKSH

Perfunduar 

 09.03.18 shkarko

24.01.18

101

Sherbim i pastrimit te zones Tirana 3

Shpresa  shpk

Bashkia Tirane

  Perfunduar

06.03.18 shkarko 

24.01.18

102

Sherbim me roje private

Klaron shpk

Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

 05.03.18 shkarko

25.01.18

106

Loti 9 Shoqerimi i vlerave monetare Qarku Berat

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare 

Perfunduar 

 20.02.18 shkarko

25.01.18

107

Loti 5 Shoqerimi i vlerave monetare Qarku Tirane

 Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 20.02.18 shkarko

25.01.18

108

Loti 7 Shoqerimi i vlerave monetare Qarku Elbasan

 Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

12.02.18 shkarko 

25.01.18

109

Loti 8 Shoqerimi i vlerave monetare Qarku Fier

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

13.02.18 shkarko 

25.01.18

110

Loti 13 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk 

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 07.03.18 shkarko

25.01.18

111

Loti 11 Sherbim me roje private

 

Anakonda Security shpk

 

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

  Perfunduar

07.03.18 shkarko 

25.01.18

112

Loti 7 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 07.03.18 shkarko

25.01.18

115

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

05.03.18 
shkarko 

25.01.18

116

Evadimi i mbetjeve te rrezikshme spitalore dhe anatomike per vitin 2018 ne S.U. "Shefqet Ndroqi"Tirane

 Vale Recycling shpk

 

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

 

 Perfunduar

 01.03.18 shkarko

26.01.18

117

Sherbim me roje private

Flena RB shpk

 

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza

 

Perfunduar 

07.03.18 shkarko 

26.01.18

118

Loti 12 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

 

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

 

Perfunduar 

 19.03.18 shkarko

26.01.18

119

Loti 6 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

19.03.18 shkarko 

26.01.18

120

Loti 9 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

19.03.18 shkarko 

26.01.18

121

Loti 10 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

13.03.18 shkarko 

26.01.18

122

Loti 1 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 13.03.18 shkarko

26.01.18

123

Loti 3 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

 

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 13.03.18 shkarko

26.01.18

124

Loti 4 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

19.03.18 shkarko 

26.01.18

125

Sherbim me roje private

Ernisa-S shpk

 

Dega Doganore Korce

 

Perfunduar 

15.02.18 shkarko 

26.01.18

126

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

 Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

05.03.18 
shkarko 

26.01.18

127

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

 FSDKSH

Perfunduar 

 09.03.18 
shkarko

26.01.18

128

Sherbim me roje private

Oktapus shpk

Muzeu Historik Kombetar 

Perfunduar 

 05.03.18
 shkarko

29.01.18

132

Rikonstruksion i varrezave publike Peshkopi

Doda Ndertim shpk

 Bashkia Diber

  Perfunduar 

26.02.18 shkarko 

29.01.18

133

Loti 8 Sherbim me roje private

Ernisa-S shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

09.02.18 shkarko 

29.01.18

134

Sherbim me roje private

Firdeus Security Group shpk

Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

05.03.18
 shkarko 

29.01.18

136

Sherbim me roje private

Arbana sha shpk

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

Perfunduar 

02.03.18 shkarko 

29.01.18

137

Sherbim me roje private

Klaron shpk

FSDKSH

Perfunduar 

 09.03.18 shkarko

30.01.18

138

Sherbim me roje private

Security Korca shpk

Dega Doganore Korce

  Perfunduar

15.02.18 shkarko 

30.01.18

139

Dixhitalizim i Arkives se Gjeologjise

Fastech shpk

Albpetrol

Perfunduar 

 05.02.18 shkarko

31.01.18

142

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Muzeu Historik Kombetar

Perfunduar 

05.03.18
 shkarko

31.01.18

143

Loti 1 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

  Perfunduar

 13.03.18 shkarko

31.01.18

144

Loti 2 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 13.03.18 shkarko

31.01.18

145

Loti 11 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

07.03.18 shkarko 

31.01.18

146

Loti 6 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

19.03.18 shkarko 

31.01.18

147

Loti 5 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

13.03.18 shkarko 

31.01.18

148

Loti 13 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

07.03.18 shkarko 

31.01.18

152

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres

  Perfunduar

13.03.18 shkarko