Vendime Janar 2019  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.01.19

11 

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Gjykata e Apelit Gjirokaster

Perfunduar 

08.01.19 shkarko 

03.01.19

12

Rehabilitim i godines se Maternitetit dhe ndertim trau elektrik te Spitalit Rajonal "Peshkopi"

Radika shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

 

 

04.01.19

14

Furnizim me materiale stomatologjike per nevojat e punes ne ASHR Tirane

Moto-Mania shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

 

 

04.01.19

15

Loti 2 Blerje bulmet,qumesht,djathe,gjize

Delta Doni shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tirane

 

 

04.01.19

16

Sherbim me roje private

Safe shpk

Ujesjelles Kanalizime Diber

 

 

04.01.19

17

Sherbime te printimit dhe fotokopjimit

Infosoft Office shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

 

 

04.01.19

19

Loti 12 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 

 

04.01.19

20

Loti 11 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 

 

07.01.19

21

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Tirane

 

 

07.01.19

24

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Diber

 

 

09.01.19

30

Furnizim me materiale mjekesore (proteza) per sherbimin e ortopedise

Ortho Net 360 shpk

Spitali Rajonal Lezhe

 

 

09.01.19

31

Loti 10 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

 

 

09.01.19

33

Loti 5 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Divjake,te njesise administrative Remas,Bashkia Divjake

Dea Studio shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

 

 

09.01.19

34

Loti 4 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Kryevidh,Bashkia Rrogozhine

Dea Studio shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

 

 

09.01.19

37

Punime per mbrojtjen e shpatulles se djathte mes vepres se marrjes dhe kreshtes se diges ne Hec Koman

4A-M shpk

KESH

 

 

10.01.19

38

Loti 1 Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugore Fier

 

 

11.01.19

41

Sherbim me roje private

Goga shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Fier

 

 

11.01.19

42

Blerje pajisje dhe pjese rezerve

Muho Plus LTD

KESH

 

 

11.01.19

43

Blerje matrikujsh per gjethe,dosa dhe te imta

O.E.S Distrimed shpk

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

 

 

11.01.19

44

Loti 2 Sherbimi i internetit dhe intranetit dhe institucionet publike

Albtelecom shpk

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

 

 

11.01.19

45

Supervizion punimesh,rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 1

A&E Engineering shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 

 

11.01.19

47

Ndertim rruga "Drini",Lagjia Nr 1,Bathore

Kupa shpk

Bashkia Kamez

 

 

11.01.19

48

Rikonstruksion i nderteses se korpusit kryesor te Universitetit te Arteve

Lleon Konstruksion shpk

Universiteti i Arteve

 

 

14.01.19

50

Blerje e aparaturave testuese diagnostikuese te autotransformatoret e OST sha

Novamat shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

 

 

14.01.19

63

Furnizim me materiale mjekesore per sherbimin e ortopedise per Spitalin Rajonal,ndare ne lote,gjithsej 2

Ortho Net 360 shpk

Spitali Rajonal Vlore

 

 

14.01.19

64

Zona Minerare Nr 425/1 per objektin "Debrove",Qarku Korce

Compass General Industries shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

 

 

15.01.19

65

Blerje pajisje dhe pjese rezerve

Novamat shpk

KESH

 

 

15.01.19

66

Blerje e aparaturave testuese diagnostikuese te autotransformatoret e OST sha

Kledia-06 shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

 

 

15.01.19

67

Blerje transformator Fuqie

Novamat shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Elbasan

 

 

16.01.19

70

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier

 

 

16.01.19

71

Ndertimi i dhomes se serverave per IT infrastrukture Backup Site ne Hec Vau Dejes

Advanced Business Solution shpk

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare

 

 

16.01.19

72

Sherbim me roje private

A.E.K Security shpk

Albpetrol sha

 

 

17.01.19

80

Loti 1 Sherbim me roje private

Security-Korca shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Korce

 

 

17.01.19

81

Blerje karburanti

A&T sha

Ujesjelles Kanalizime Shkoder