Vendime Janar 2019  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.01.19

11 

Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Gjykata e Apelit Gjirokaster

Perfunduar 

08.01.19 shkarko 

03.01.19

12

Rehabilitim i godines se Maternitetit dhe ndertim trau elektrik te Spitalit Rajonal "Peshkopi"

Radika shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

  Perfunduar

30.01.19 shkarko 

04.01.19

14

Furnizim me materiale stomatologjike per nevojat e punes ne ASHR Tirane

Moto-Mania shpk

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

Perfunduar 

 04.02.19 shkarko

04.01.19

15

Loti 2 Blerje bulmet,qumesht,djathe,gjize

Delta Doni shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tirane

  Perfunduar

 07.03.19 shkarko

04.01.19

16

Sherbim me roje private

Safe shpk

Ujesjelles Kanalizime Diber

  Perfunduar 

13.02.19 shkarko 

04.01.19

17

Sherbime te printimit dhe fotokopjimit

Infosoft Office shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit

Perfunduar 

 04.02.19 shkarko

04.01.19

19

Loti 12 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

 19.02.19 shkarko

04.01.19

20

Loti 11 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

04.02.19 shkarko 

07.01.19

21

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Tirane

  Perfunduar

11.03.19 shkarko 

07.01.19

24

Sherbim me roje private

Grand Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Diber

  Perfunduar

13.02.19 shkarko 

09.01.19

30

Furnizim me materiale mjekesore (proteza) per sherbimin e ortopedise

Ortho Net 360 shpk

Spitali Rajonal Lezhe

Perfunduar 

17.04.19 shkarko 

09.01.19

31

Loti 10 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

Perfunduar 

31.01.19 shkarko 

09.01.19

33

Loti 5 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Divjake,te njesise administrative Remas,Bashkia Divjake

Dea Studio shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

   Perfunduar

13.02.19 shkarko 

09.01.19

34

Loti 4 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Kryevidh,Bashkia Rrogozhine

Dea Studio shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

Perfunduar 

13.02.19 shkarko 

09.01.19

37

Punime per mbrojtjen e shpatulles se djathte mes vepres se marrjes dhe kreshtes se diges ne Hec Koman

4A-M shpk

KESH

Perfunduar 

25.02.19 shkarko 

10.01.19

38

Loti 1 Sherbim me roje private

Polsaiz shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugore Fier

Perfunduar 

15.02.19 shkarko 

11.01.19

41

Sherbim me roje private

Goga shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Fier

  Perfunduar 

 13.02.19 shkarko

11.01.19

42

Blerje pajisje dhe pjese rezerve

Muho Plus LTD

KESH

Perfunduar 

12.02.19 shkarko 

11.01.19

43

Blerje matrikujsh per gjethe,dosa dhe te imta

O.E.S Distrimed shpk

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

   Perfunduar

13.02.19 shkarko 

11.01.19

44

Loti 2 Sherbimi i internetit dhe intranetit dhe institucionet publike

Albtelecom shpk

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Perfunduar 

 05.02.19 shkarko

11.01.19

45

Supervizion punimesh,rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 1

A&E Engineering shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

 19.02.19 shkarko

11.01.19

47

Ndertim rruga "Drini",Lagjia Nr 1,Bathore

Kupa shpk

Bashkia Kamez

  Perfunduar

 25.02.19 shkarko

11.01.19

48

Rikonstruksion i nderteses se korpusit kryesor te Universitetit te Arteve

Lleon Konstruksion shpk

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

23.01.19 shkarko 

14.01.19

50

Blerje e aparaturave testuese diagnostikuese te autotransformatoret e OST sha

Novamat shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

14.02.19 shkarko 

14.01.19

63

Furnizim me materiale mjekesore per sherbimin e ortopedise per Spitalin Rajonal,ndare ne lote,gjithsej 2

Ortho Net 360 shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

 04.02.19 shkarko

14.01.19

64

Zona Minerare Nr 425/1 per objektin "Debrove",Qarku Korce

Compass General Industries shpk

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Perfunduar 

14.02.19 shkarko 

15.01.19

65

Blerje pajisje dhe pjese rezerve

Novamat shpk

KESH

Perfunduar 

12.02.19 shkarko

15.01.19

66

Blerje e aparaturave testuese diagnostikuese te autotransformatoret e OST sha

Kledia-06 shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

  Perfunduar

 14.02.19 shkarko 

15.01.19

67

Blerje transformator Fuqie

Novamat shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Elbasan

Perfunduar 

21.01.19 shkarko 

16.01.19

70

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier

  Perfunduar

20.02.19 shkarko 

16.01.19

71

Ndertimi i dhomes se serverave per IT infrastrukture Backup Site ne Hec Vau Dejes

Advanced Business Solution shpk

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare

Perfunduar 

04.02.19 shkarko 

16.01.19

72

Sherbim me roje private

A.E.K Security shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

 15.02.19 shkarko

17.01.19

80

Loti 1 Sherbim me roje private

Security-Korca shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Korce

Perfunduar 

21.02.19 shkarko 

17.01.19

81

Blerje karburanti

A&T sha

Ujesjelles Kanalizime Shkoder

Perfunduar 

 15.02.19 shkarko

21.01.19

85

Eleminim i mbetjeve te rrezikshme spitalore

V.A.L.E Recycling shpk

S.U.O.GJ Koco Gliozheni Tirane

Perfunduar 

 20.02.19 shkarko

21.01.19

86

Lori 2 Evadimi i mbetjeve urbane dhe te rrezikshme spitalore

V.A.L.E Recycling shpk

Spitali Rajonal Shkoder

 Perfunduar

24.01.19 shkarko 

21.01.19

89

Rikonstruksion i zyrave postare te filialit Posta Shqiptare Tirane

Colombo shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

21.02.19 shkarko 

21.01.19

90

Rikonstruksion i shkolles 9 Vjecare "Anastas Laska",fshati Libofshe,Nj.A Libofshe Fier

Colombo shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

 01.03.19 shkarko

21.01.19

91

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

  Perfunduar 

01.03.19 shkarko 

22.01.19

97

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Instituti i Zhvillimit te Arsimit

Perfunduar 

 20.02.19 shkarko
27.02.19 shkarko

22.01.19

98

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

  Perfunduar

01.03.19 shkarko 

23.01.19

105

Sherbim me roje private

Arbana sha

AlbaFilm sha

Perfunduar 

25.02.19 shkarko 

23.01.19

106

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria Rajonale OSHEE Tirane

Perfunduar 

11.03.19 shkarko 

23.01.19

109

Blerje aparat kontrolli kartmonedhash

Agimi B shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

25.02.19 shkarko 

23.01.19

112

Blerje pajisje teknike operacionale (per kondicionim,ventilim ajro,grila chiller,kaldaja,sistem ngrohje-ftohje,etj) per UT

Superior Klima shpk

Universiteti i Tiranes

  Perfunduar

05.03.19 shkarko 

23.01.19

115

Sherbim me roje private

Start 200 shpk

Instituti i Zhvillimit te Arsimit

  Perfunduar

20.02.19 shkarko
27.02.19 shkarko

23.01.19

116

Sherbim me roje private

Mandi 2K shpk

AlbaFilm sha

Perfunduar 

25.02.19 shkarko 

23.01.19

118

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

Perfunduar 

 01.03.19 shkarko 

23.01.19

119

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

   Perfunduar

01.03.19 shkarko 

24.01.19

121

Loti 1 Motor Fuoriboard 40 per skafin e polumbareve

Ilir Kaso Pf

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

29.01.19 shkarko 

24.01.19

122

Loti 3 Blerje materiale dhe sherbime per mirembajtjen e struktures se skafeve

Ilir Kaso Pf

Autoriteti Portual Durres

  Perfunduar

29.01.19 shkarko 

24.01.19

123

Loti 2 Blerje materiale dhe sherbime per mirembajtjen e struktures se skafeve

Ilir Kaso Pf

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

 29.01.19 shkarko

25.01.19

125

Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Instituti i Zhvillimit te Arsimit

  Perfunduar

20.02.19 shkarko
27.02.19 shkarko

25.01.19

126

Ndertimi i pedonales dhe korsise se bicikletave te liqenit te Belshit,Faza 2

Kevin Construksion shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

25.02.19 shkarko 

25.01.19

127

Rikualifikimi i hapesirave publike tek zona e plazhit te shkembi i Kavajes

Bean shpk

Bashkia Durres

Perfunduar 

 05.03.19 shkarko

28.01.19

128

Blerje lubrifikantesh (Vajra,filtra,graso) per nevojat e Bashkise Divjake

Kadiu shpk

Bashkia Divjake

Perfunduar 

 05.02.19 shkarko

28.01.19

130

Rikonstruksion i Shkolles 9 vjecare fshati FSHAT

Kevin Construksion shpk

Bashkia Kukes

Perfunduar 

01.03.19 shkarko 

29.01.19

135

Loti 3 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare,te njesise administrative Synej,Bashkia Kavaje

Gjeokonsult&CO shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

Perfunduar 

31.01.19 shkarko 

29.01.19

136

Loti 1 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Shenkoll,Bashkia Lezhe

Gjeokonsult&CO shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime

Perfunduar 

 30.01.19 shkarko

30.01.19

141

Blerje lende djegese pellet per ngrohje ne SU Shefqet Ndroqi

Alcani shpk

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane

  Perfunduar

 28.02.19 shkarko

30.01.19

142

Rehabilitimi elektro-mekanik i vincit ure 250/3/5 Ton ne sallen e makinerise ne HEC VAU I Dejes

Europa shpk

KESH

  Perfunduar

27.02.19 shkarko