Vendime Janar 2020  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Nr

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

1

06.01.2020

10

Blerje gjeneratori 2

Paera shpk

Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej

Perfunduar

13.01.20 shkarko

2

07.01.2020

14

Blerje ushqime per vitin 2020 Loti 1 Blerje mish vici,mish pule dhe veze

Mc Katering shpk

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Bashkia Tirane

Perfunduar

13.01.20 shkarko

3

08.01.2020

15

Loti 2 Sherbim me oje private Qarku Tirane,Elbasan

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar

21.02.20 shkarko

4

08.01.2020

18

Rikonstruksion i ures se Vores

RSM Company shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar

19.02.20 shkarko

5

08.01.2020

19

Loti 3 Materiale per trajtim endovaskular Blerje materiale mjekesore

Montal shpk

Qendra Spitalore Univesitare Nene Tereza

Perfunduar

14.01.20 shkarko

6

09.01.2020

24

Pastrimi,grumbullimi dhe largimi i meturinave te qytetit Pogradec dhe Njesive Administrative

Korsel shpk

Bashkia Pogradec

Perfunduar

07.02.20 shkarko

7

09.01.2020

25

Loti 1 Sherbim me roje private Qarku Kukes,Lezhe,Diber

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar

26.02.20 shkarko

8

10.01.2020

26

Loti 3 Sherbim me roje private Qarku Fier,Berat,Vlore,Gjirokaster

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar

07.02.20 shkarko

9

10.01.2020

27

Loti 2 Sherbim me roje private Qarku Tirane,Elbasan

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar

21.02.20 shkarko

10

10.01.2020

29

Loti 3 Materiale per trajtim endovaskular Blerje materiale mjekesore

Biometric Albania shpk

Qendra Spitalore Univesitare Nene Tereza

Perfunduar

14.01.20 shkarko

11

14.01.2020

36

Blerje literature per bibloteken e Universitetit te Sporteve te Tiranes

Naim Hysi pf

Universiteti i Sporteve te Tiranes

Perfunduar

13.02.20 shkarko

12

15.01.2020

52

Loti 2 Sherbim me roje private Qarku Tirane,Elbasan

Anakonda Security shpk

Posta Shqiptare

   Perfunduar

21.02.20 shkarko 

13

16.01.2020

61

Sherbim gatimi dhe shperndjarje ushqimi per SUOGJ 'Koco Gliozheni"

Olta Sharra PF

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

04.02.20 shkarko 

14

20.01.2020

65

Sherbimi i printimit dhe zarfimit te faturave per nevojat e UKD

Inform Albania shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

14.02.20 shkarko 

15

20.01.2020

66

Aksesore specifike per leje portuale

Graphic Line-01 shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

12.02.20 shkarko 

16

21.01.2020

71

Evadim i mbetjeve te rrezikshme per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore

Medi Tel shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore

Perfunduar 

31.01.20 shkarko 

17

21.01.2020

72

Sherbimi i mirembajtjes se gjelberimit per tre vite

Land Art shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

12.02.20 shkarko 

18

22.01.2020

77

Blerje bojra per printer

BluePrint Technologies shpk

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Perfunduar 

 13.02.20 shkarko

19

22.01.2020

78

Blerje shtypshkrime

Adel Co shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

09.04.20 shkarko 

20

24.01.2020

79

Sherbim printimi i menaxhuar

Rikon-Al shpk

Drejtoria Vendore e Policise Tirane

 Perfunduar

 07.02.20 shkarko

21

24.01.2020

81

Blerje mish per kafshet e Parkut Zoologjik

Mc Katering shpk

Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

Perfunduar

 13.02.20 shkarko

22

27.01.2020

87

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Enti Rregullator i Energjise

 Perfunduar 

18.02.20 shkarko 

23 

27.01.2020

88

Kalibrimi i paisjeve

Novamat shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

 24.02.20 shkarko

24

28.01.2020

93

Blerje shtypshkrime

Albdesign PSP shpk

Posta Shqiptare

   Perfunduar

09.04.20 shkarko 

25

29.01.2020

115

Blerje shtypshkrime

Kristalia Kh shpk

Posta Shqiptare

   Perfunduar

09.04.20 shkarko 

26

30.01.2020

120

Sherbim evadim,transport dhe trajtim te mbetjeve te rrzikshme spitalore 2020

Medi Tel shpk

Spitali Obstetrik Gjinekologjik Mbreteresha Geraldine

 Perfunduar

 15.04.20 shkarko

27

30.01.2020

122

Materiale Promocionale

Kristalina KH shpk

Agjencia Kombetare e Turizmit

   Perfunduar

03.03.20 shkarko