Vendime Korrik 2011  


     ·  "Ales" shrsf, DPRR Tirane, Sherbim me roje private dt. 05.07.2011 
     ·  "Velaj" shpk, DRSSH Vlore, Sherbim me roje private, dt. 05.07.2011
     ·  "Shametaj Transport" shpk, Zyra Arsimore Mallakaster, Transporti i mesuesve, dt. 05.07.2011
     ·  "Liqeni VII" sha, Bashkia Sukth, Ndertim ujesjellesi fshati Rrushkull, dt. 05.07.2011
     ·  "Kamberi - A" shpk, Prokuroria e Apelit Shkoder, Sherbim me roje, dt. 05.07.2011
     ·  "Cullhaj" shrsf, QKPA Tirane, Sherbim me roje private, dt. 05.07.2011 
     ·  "Eurondertimi 2000" shpk, Shtepia e Femijes "Zyber Hallulli" Tirane, Rikonstruksion i godines, dt. 05.07.2011 
     ·  "Korca Security" shpk, Drejtoria e stacioneve transmetuese RTV Tirane, Sherbim me roje private, dt. 05.07.2011
     ·  "Kamberi - A" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder, Sherbim me roje, dt. 07.07.2011
     ·  "BE-IS" shpk, Komuna Llugaj Tropoje, Sistemim i rruges Llugaj-Sopot, dt. 07.07.2011 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, ISUV Tirane, Sherbim me roje private, dt. 07.07.2011
     ·  "IRE-ZAN" shrsf, "Nazeri 2000" shrsf, Ministria e Shendetesise, Sherbim me roje, dt. 12.07.2011
     ·  "Gjoka+A" shrsf, DPT Tirane, Sherbim me roje private, dt. 12.07.2011 
     ·  "Dion Security" shrsf, DSHS Librazhd, Sherbim me roje private, dt. 12.07.2011 
     ·  "IRE-ZAN" shrsf, Ujesjelles Kanalizime sha Fier, Sherbim me roje private, dt. 12.07.2011 
     ·  "Kurum Internationl" sha, OST Tirane, Shitje skrapi, dt. 12.07.2011 
     ·  "Datech" shpk, Ministria e Drejtesise, Zhvillim dhe permiresim i sistemit ICMIS, dt. 12.10.2011
     ·  "Anakonda" shrsf, Universiteti "Eqerem Cabej" Gjirokaster, Sherbim roje, dt. 13.07.2011 
     ·  "Ngracan 1934" shpk, "Elka" shpk, DSHS Permet, Mirembajtja e objekteve, dt. 13.07.2011 
     ·  "Elka" shpk, DSR Fier, Mirembajtje e objekteve te spitalit, dt. 13.07.2011 
     ·  "Grand Security" shpk, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber, Sherbim me roje private, dt. 13.07.2011 
     ·  "Marketing & Distribution" shpk, Universiteti "Eqerem Cabej" Gjirokaster, Blerje detergjente, dt. 13.07.2011 
     ·  "Memorial Security" shpk, DPT Tirane, Ruajtja e objekteve ne Qarkun e Dibres, dt. 13.07.2011 
     ·  "Toni Security" shrsf, Spitali Rajonal Durres, Sherbim me roje private, dt. 13.07.2011
     ·  "Azizolli" shrsf, DRBU Berat, Sherbim me roje private, dt. 14.07.2011 
     ·  "Nazeri 2000", "Toni Security", "Eurogjici Security", "Cullhaj", "Trezhnjeva", ASHR Tirane, Sherbim me roje, dt. 14.07.2011 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Ujesjelles Kanalizime sha Durres, Sherbim me roje private, dt. 14.07.2011 
     ·  "Rexhepi Security" shpk, DSHP Elbasan, Sherbimi i rojeve private, dt. 14.07.2011 
     ·  "Sinteza CO" shpk, Ministria e Brendshme Tirane, Blerje paisje elektronike, dt. 14.07.2011 
     ·  "Eurogjici Security" shpk, Ujesjelles kanalizime sha Durres, Sherbim me roje private, dt. 14.07.2011
     ·  "Albania Satellite Communication" shpk, Universiteti i Tiranes, Sherbim interneti, dt. 19.07.2011 
     ·  "Alben 2 Security" shpk, Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV Tirane, Sherbim me roje private, dt. 19.07.2011 
     ·  "Bello" shrsf, DSHP Vlore, Ruajtja dhe sigurimi i objekteve me roje private, dt. 19.07.2011 
     ·  "Eden Konstruksion" shpk, Komuna Pirg Korce, Rikonstruksion i rrugeve te brendshme fshati Pirg, dt. 19.07.2011 
     ·  "Esti Security" shpk, ALUIZNI Tirane, Sherbim me roje private, dt. 19.07.2011 
     ·  "Expo Vision Albania" shpk, INSTAT Tirane, Botime shtypshkrime, dt. 19.07.2011 
     ·  "Flenarb" shrsf, ISUV Tirane, Sherbim me roje private, dt. 19.07.2011 
     ·  "Regli" shpk, Komuna Pishaj Gramsh, Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Cekin, dt. 19.07.2011 
     ·  "Trezhnjeva" shrsf, "Hoxha Security" shrsf, ALUIZNI Tirane, Sherbim me roje private, dt. 19.07.2011 
     ·  "Nazeri 2000" shpk, Komuna Golem Kavaje, Sherbim me roje private, dt. 19.07.2011
     ·  "Anakonda" shrsf, Gjykata e Apelit Gjirokaster, Sherbim me roje private, dt. 21.07.2011 
     ·  "Gajdi" shpk, Ministria e Brendshme Tirane, Blerje pjese nderrimi per automjete Loti II, dt. 21.07.2011 
     ·  "Gjoka + A" shrsf, Ujesjelles Kanalizime sha, Kruje, Sherbim me roje private, dt. 21.07.2011 
     ·  "Olger" shrsf, Drejtoria e Pergjithshme nr.1 te Qytetit Tirane, Sherbim me roje private, dt. 21.07.2011 
     ·  "Taulanti" shpk, Gjykata e Apelit Gjirokaster, Sherbim me roje private, dt. 21.07.2011 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, Ujesjelles Kanalizime sha Kruje, Sherbimi i ruajtjes se sigurise, dt. 21.07.2011 
     ·  "Uleza Ndertim" shpk, MBUMK Tirane, Rehabilitim i kanalit Shkoder-Malesi e Madhe, dt. 21.07.2011 
     ·  "Leka" shpk, DSHP Bilisht, Rikonstruksion i poliklinikes, dt. 21.07.2011
     ·  "Lamaj" shrsf, DRSSH Fier, Sherbim me roje private, dt. 26.07.2011 
     ·  "Shpresa" shpk, Bashkia Kelcyre, Sistemim lulishte Kelcyre, dt. 26.07.2011 
     ·  "Taulanti" shrsf", "Anakonda" shrsf, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Permet, Sherbim me roje private, dt 26.07.2011 
     ·  "Saer Medical" shpk, Spitali Rajonal Vlore, Blerje kite dhe reagente Loti I, dt. 26.07.2011 
     ·  "Elka" shpk, SUOGJ "Koco Glozheni" Tirane, Mirembajtje objekte ndertimore, dt. 26.07.2011 
     ·  "Murati Ba" shpk, SUOGJ "Koco Glozheni" Tirane, Mirembajtje objekte ndertimore, dt. 26.07.2011 
     ·  "Saer Medical" shpk, Spitali Rajonal Vlore, Blerje kite dhe reagente Loti I, dt. 26.07.2011 
     ·  "Servis Auto 2000" shpk, ASHR Tirane, Riparim automjetesh, dt. 26.07.2011
     ·  "Marvi J" shrsf, "Nazeri 2000" shrsf, DRSSH Durres, Sherbim me roje private, dt. 28.07.2011 
     ·  "Murati Ba" shpk, "Tea D" shpk, Universiteti "Eqerem Cabej" Gjirolaster, Lyerje e godinave, dt. 28.07.2011 
     ·  "Arbana Sh.A" shpk, ZQRRPP Tirane, Sherbim me roje private, dt. 28.07.2011 
     ·  "Hoxha Security" shpk, DPH Durres, Ruajtja e stacionit hekurudhor Elbasan, dt. 28.07.2011 
     ·  "Leka" shpk, Komuna Liqenas, Rikonstruksion i shkolles Kallamas, dt. 28.07.2011 
     ·  "Regli" shpk, Brigada e mbeshtetjes rajonale Tirane, Blerje materiale per nderlidhjen, dt. 28.07.2011
2010 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2011 Janar Shkurt Mars Prill
Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor